Skip to main content

Vi säger ja till försäljning utanför butik – utan avgift

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2020 07:50 CEST

För att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin ger Helsingborgs stad tillåtelse för butiker att bedriva försäljning utanför sin butik utan att betala avgift till staden. Avgiftsbefrielsen är ett försök som gäller från 1 april till 31 augusti.

I Helsingborg är det få butiker som har försäljning utanför butiken och nu vill Helsingborgs Stad och Helsingborg City prova hur utomhusförsäljning fungerar i större skala. Avgiftsbefrielsen är ett försök på fem månader och innebär att den butik som vill ha försäljning utanför sin butik inte behöver betala någon avgift till Helsingborgs stad.

- Genom att tillfälligt ta bort avgiften hoppas vi under den pågående coronapandemin skapa bättre möjligheter för butikerna att utomhus bedriva den verksamhet som blivit svår att bedriva inomhus, säger Hanna Candell, vd för Helsingborg city.

- Utifrån våra olika ansvarsområden kan vi alla tillsammans stärka och hjälpa varandra i dessa prövande tider. För att förenkla för butikerna frångår vi nu våra riktlinjer för varuexponering och istället görs en bedömning från plats till plats, säger Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande

Försäljning utanför butik ska även under perioden för det tillfälliga försöket följa de regelverk som gäller för dessa markupplåtelser:

  • En individuell bedömning görs av varje enskild ansökan.
  • Vid bedömningen tas hänsyn till trafiksituation och tillgänglighet. 1,5 meter ska lämnas kvar för gående på gångbanor. Vid mer livliga gångstråk och cykelbanor ska 2 meter lämnas kvar för gående och cyklister.
  • Varuställens kortsidor ska vara klart avgränsade. Med hänsyn till personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga bör avgränsningen göras vinkelrät mot gångriktningen. Mot marken ska det finnas en tvärslå på 0,1–0,2 meters höjd.
  • Varuskyltningen som ställs ut tas in i butiken vid stängning.
  • Inga ingrepp får göras i markbeläggningen.
  • Polismyndighetens inriktning nationellt ska följas och det betyder att en ansökan ska lämnas in till Polisen från respektive butiksinnehavare, där en ansökningsavgift ska erläggas.
  • Helsingborgs Stad tar inte ut någon markhyra för varuexponering ute under perioden 1 april – 31 augusti

Om det med anledning av coronapandemin kommer statliga beslut som går emot Helsingborgs stads beslut upphör försöket omedelbart.

För mer information kontakta:
Emelie Lewin, tf avdelningschef på stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 042-10 58 71. E-post: emelie.lewin@helsingborg.se

Hanna Candell, vd Helsingborg City
Telefon: 0768-36 12 80, e-post: hanna.candell@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.