Skip to main content

Vi sätter ljus på Mäster Palms plats

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2018 09:51 CET

Visionsbild över Mäster Palms plats

Under vecka tre börjar vi att rusta upp Mäster Palms plats på Söder. Först ut blir ny belysning och en bättre cykelparkering. Platsen kommer att rustas upp i olika omgångar under året för att bli en trivsammare, mer tillgänglig och tryggare plats. Bakgrunden till varför vi kommer att arbeta med platsen är helt enkelt att vi har lyssnat och tagit till oss av vad invånarna och fastighetsägare kring platsen har haft att säga.

Den nya belysningen på platsen består av specialframtagna stolparmaturer samt markstrålkastare med spotlights som belyser träden på torget lite extra. Genom belysningen vill vi skapa en trevligare inramning av platsen och samtidigt öka tryggheten. Den nya belysningsanläggningen kommer dessutom att användas som ett inslag i ljusfesten Drömljus som pågår mellan 9-18 februari.

För att fler ska cykla till platsen kommer vi att bygga en större cykelparkering. Vi kommer även byta ut de befintliga cykelställen till en modell där man kan låsa fast sin cykelram. På så vis hoppas vi göra platsen både mer tillgänglig och tryggare att parkera sin cykel på.

Under hösten och vintern 2016 bjöd Helsingborgs stad in till dialog om hur vi kan skapa mer trivsamma områden i vår stadsmiljö. Då framgick det att invånarna upplevde Söder som otryggt. Det är alltså därför vi har valt att prioritera platser på Söder nu när vi fortsätter med våra trygghetsåtgärder. Under förra året drog arbetet för ett tryggare Söder igång. 

– I samband med den kraftfulla utvecklingen som sker runt torget ser vi ett behov av att rusta upp och skapa bättre förutsättningar för en trygg och levande stadsmiljö. Bättre belysning och ett mer tillgängligt torg skapar möjligheter för fler att vistas här. Det känns extra bra att arbeta med en plats när vi i samverkan med kringliggande fastighetsägare kan utgå från de som bor, rör sig och verkar i området, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing.

Läs gärna mer om våra åtgärder för att skapa ett trivsammare och tryggare Söder på
helsingborg.se/tryggaresoder och om aktuella byggprojekt på helsingborg.se/vibygger

För mer information kontakta:

Anna Glittersten, projektingenjör, stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 36 20, e-post: anna.glittersten@helsingborg.se

Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tel: 0703-01 07 26, e-post: christian.orsing@helsingborg.se

Johanna Elgström, landskapsarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 070-831 89 11, e-post: Johanna.Elgstrom@helsingborg.se

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.

Bifogade filer

PDF-dokument