Skip to main content

Vikarie tappade arbetskort med sekretessbelagda uppgifter

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2019 13:00 CEST

På väg tillbaka från ett kundbesök upptäckte en vikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen att hen inte kunde hitta sitt arbetskort med personuppgifter samt insatsbeskrivningar om nio olika kunder. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på händelsen och har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vård- och omsorgspersonal brukar ha sina arbetskort i ett säkert system på sina mobiltelefoner, men då ny personal först måste gå en utbildning i systemet brukar vikarier få sina kort utskrivna. Den här aktuella dagen hade vikarien och en ordinarie personal varit hemma hos en kund och efter utförda insatser uppger vikarien att hen stoppade sitt arbetskort i bakfickan på byxorna, men att det sedan försvann någonstans mellan kundens hem och arbetsplatsen. Trots letande längs med vägen gick kortet inte att hitta.

På kortet stod personuppgifter som namn, adress och telefonnummer till nio kunder samt vilka insatser de behövde hjälp med.

En kund som fanns med på arbetskortet har fått konstiga samtal, men vet inte om dessa samtal började innan eller efter att kortet kom på villovägar och det är därför oklart om det finns ett samband.

– Vi ser det som allvarligt att känsliga och sekretessbelagda uppgifter kan ha kommit i händerna på obehöriga och har nu förbättrat våra rutiner så att utskrivna arbetskort hanteras på ett säkert sätt, säger verksamhetschef Marie Strömberg.


För mer information
Marie Strömberg, verksamhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0730-79 07 02
E-post: marie.stromberg@helsingborg.se

Sofia Sandberg, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0708-32 90 69
E-post: sofia.sandberg@helsingborg.seFotnot

Lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att medarbetare inom omsorgen har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning). Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO:s ansvar

IVO ska ta del av huvudmannens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om huvudmannens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex Sarah-utredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende. 

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.