Skip to main content

​Visionsfonden - nya idéer får medel att förverkligas

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 08:49 CEST

Tre nya Helsingborgsidéer har fått medel.

Årets andra ansökningsomgång hos Visionsfonden bjuder på tre nya innovativa projekt. Projekten vill öka kunskapen om solcellsenergi, visualisera Helsingborgs välmående genom musik och bjuda in fler tjejer till att arbeta och studera data/teknik och IT.

De projekt som beviljats stöd av Visionsfonden under årets andra ansökningsomgång är:

  • TEQ Helsingborg (70 000 kronor)
  • Mobil Solar Energy (93 000 kronor)
  • Hur mår Helsingborg? (100 000 kronor)

Läs mer om projekten här: https://helsingborg.se/kommun-och-politik/helsingborg-2035/visionsfonden/tidigare-projekt/projekt-fran-2019-2/

Har du en idé som du vill förverkliga?

Året kommer att bjuda på en sista deadline 27 oktober och coachning äga rum på olika platser i staden vid större evenemang.

– Genom Visionsfonden vill Helsingborgs stad ta till vara och uppmuntra det engagemang som finns bland stadens invånare, den ideella sektorn och näringslivet. Fonden är ett sätt att låta invånarna utveckla staden i riktning mot vår vision Helsingborg 2035, säger Semra Redzepagic, idécoach för Visionsfonden.

Tre ansökningsperioder per år

Sedan Visionsfondens start 2014 har 97 projekt beviljats stöd och bidragit till Helsingborgs vision. Projekten har främst fokuserat på nya och kreativa sätt att arbeta med integration och hållbarhet. Visionsfonden har tre ansökningsperioder per år. Den sista ansökningsperioden för 2019 har deadline 27 oktober. Året 2020 kommer att bjuda på tre ansökningsperioder. Läs mer om Visionsfonden och tidigare beviljade projekt på helsingborg.se/visionsfonden. Visionsfonden har sitt säte hos och nås via Helsingborg kontaktcenter.

Mer information:

Semra Redzepagic, Visionsfonden, 073-048 20 71

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.