Skip to main content

Yrkeshögskolan i Helsingborg fick tre utbildningar

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 13:43 CET

Yrkeshögskolan i Helsingborg fick tre utbildningar

Den 20 januari meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan hur många utbildningar som får starta 2016. Totalt beviljades 446 utbildningar. Det är endast en tredjedel av antalet inskickade ansökningar. Tre av dessa gick till Yrkeshögskolan i Helsingborg.

På Yrkeshögskolan i Helsingborg startar till hösten utbildningarna Elingenjör, Kart- och mätningstekniker och Tandsköterska. Elingenjör erbjuder 25 platser, Kart- och mätningstekniker 35 platser och Tandsköterska 30 platser. En andra utbildningsomgång av Förrättningsassistent inom Lantmäteriet med 35 platser startar också då.

Elingenjör och Kart- och mätningstekniker är tvååriga utbildningar medan tandsköterskeutbildningen är på ett och ett halvt år. Samtliga finns redan vid Yrkeshögskolan i Helsingborg. Beskedet från YH-myndigheten innebär att dessa utbildningarna kommer att starta hösten 2016 och 2017.

Det betyder också att antalet utbildningar på Yrkeshögskolan minskar från nio till sju höstterminen 2016. Totalt sökte skolan 16 utbildningar och fick tre beviljade. Alla utbildningar startar i augusti-september med ansökan under våren.

– Vi hoppades naturligtvis att vi skulle bli beviljade fler. Men vi är medvetna om att det är hård konkurrens om platserna, säger tf sektionschef Lennart Henriksson.

Tillsammans med andraårseleverna på utbildningarna Offentlig upphandlare och Entreprenadingenjör samt de som redan idag läser till elingenjör, kart- och mätningstekniker och tandsköterska kommer Yrkeshögskolan till hösten ha cirka 330 studerande.

Myndigheten för yrkeshögskolan fick in 1 421 ansökningar om att bedriva Yrkeshögskoleutbildning med första start under hösten 2016 eller våren 2017. Av dessa har 31 procent av ansökningarna, eller 12 850 utbildningsplatser per utbildningsomgång kunnat beviljas.

För mer information om utbildningarna, kontakta tf sektionschef Lennart Henriksson, telefon 072-396 01 68

Se även Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats - www.myh.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument