Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

RECO LAB - ny testbädd inom vatten och avfall byggs i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2015 15:52 CET

Vinnova har beviljat cirka fyra miljoner i bidrag för projektet RECO LAB, som ska byggas i Helsingborg. Det är en testbädd inom vatten, avlopp och matavfall som kan bidra till att utveckla det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfallet som ska införas i H+ området i Helsingborg. Testbädden ska vara klar 2019.

En gemensam syn på stadens ljud

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2013 08:30 CEST

Välkommen till paneldiskussion om stadens ljud i Öresundshuset i Almedalen tisdagen 2 juli. Om de möjligheter och utmaningar för ett hållbart bostadsbyggande i den förtätade staden som flera svenska städer står inför.

Den 26 och den 28 april har boende på Drottninghög och andra berörda möjlighet att tycka till om de offentliga miljöerna på Drottninghög.

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2012 09:04 CEST

DrottningH är Helsingborgs stads projekt som skall förändra och utveckla Drottninghög under 20 år. Ledorden för projektet är öppna, koppla och förtäta. Det betyder bland annat att ta bort barriärer, att det skall bli lättare att ta sig till och genom Drottninghög och att fler skall få möjlighet att bo här.

En splittrad stad mot en enad framtid

En splittrad stad mot en enad framtid

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2011 15:34 CET

Helsingborg ses av många som en splittrad stad där söder och norr hålls isär av citykärnan och söders dåliga rykte från förr. Arbetet att ena Helsingborg har pågått länge men H+-projektet tar Helsingborg mot nya nivåer.