Skip to main content

Vi träffar morgondagens medarbetare på AGORA-dagen

Nyhet   •   Feb 28, 2017 13:15 CET

Helsingborgshem är på plats vid AGORA-dagen den 1 mars på Campus Helsingborg

Som en del i att lyckas med vårt uppdrag att vara med och utveckla Helsingborg till Sveriges attraktivaste stad att leva och bo i för en mångfald av människor behöver Helsingborgshem en rad olika kompetenser. Även i år är Helsingborgshem på plats på AGORA-dagen för att träffa framtida medarbetare.

Arbetsmarknadsdagen AGORA arrangeras av studenter inom de populära tvärvetenskapliga programmen Service Management och Strategisk kommunikation på Campus Helsingborg. Utmärkande för utbildningarna är fokus på kommunikation och kundperspektiv, något som ligger i linje med Helsingborgshems arbetsmodell för att skapa attraktiva stadsdelar.

 - Att träffa studenter från Service management och Strategisk kommunikation är otroligt värdefullt för oss. Vi får möjlighet att lyssna av deras målsättningar och drömmar om sin framtida karriär. AGORA-dagen har varit starten på relationer med studenter som nu jobbar hos oss som till exempel kundansvarig i någon av våra stadsdelar eller har en ledande befattning inom bostadsutveckling och service, berättar Linda Hasselgren, HR-chef på Helsingborgshem.

Helsingborgshem ser AGORA-dagen som en viktig arena för att fortsätta utveckla och stärka arbetsgivarvarumärket och upplever att intresset för att söka sig till ett allmännyttigt bostadsbolag efter sina studier ökar.

-Vi får regelbundet spontanansökningar från nyexaminerade studenter och när vi är på plats på arbetsmarknadsdagar som AGORA-dagen kommer många nyfikna frågor om vilka möjligheter Helsingborghem kan erbjuda. Det är kul och ger oss ett kvitto på att det finns en tydlig efterfrågan av att vara med på vår resa att fortsätta utveckla Helsingborgs stadsdelar, summerar Linda Hasselgren.

Vill du vara med och utveckla framtidens Helsingborg
– en broschyr om Helsingborgshem som arbetsplats och företag

Läs mer om AGORA-dagen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera