Skip to main content

Helsingborgshem testar nya grepp för att öka rörligheten på bostadsmarknaden

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 08:27 CET

Helsingborgshem testar nya grepp för att öka rörligheten på bostadsmarknaden

Den ökade rörligheten i samhället ställer helt nya krav på bostadsbranschens förmåga att möta människors förändrade önskemål och behov. Det menar Helsingborgshem som i fyra pilotprojekt nu vänder sig till sina befintliga hyresgäster med olika erbjudanden. Målet är att underlätta flytten till en bostad som bättre matchar en ny livssituation hos hyresgästen.

Dagens modeller och system för uthyrning av bostäder i Sverige baserar sig enligt Helsingborgshem på uppfattningen att bostadsort, familj, arbete, hälsa och fritidsintressen är förhållanden som förändras långsamt och i ett liknande mönster för alla. I verkligheten, säger bostadsbolaget, förändrar människor sina liv i allt högre takt och variationen mellan människors olika livssituationer ökar.

- Vi ser väldigt tydligt hur bostadsbehoven förändras oftare idag än tidigare och att hitta en bostad som matchar det nya behovet kan vara svårt. Det kan handla om att man saknar köpoäng, att man inte riktigt vet vad som finns eller att man helt enkelt inte själv orkar med det praktiska vid en flytt, orsaker som våra pilotprojekt försöker komma till rätta med säger Sofie Wehlin, Chef för Sälj och Uthyrning på Helsingborgshem.

De erbjudanden som Helsingborgshem nu vill testa är dels en ”Åldersförtur”. Redan idag finns en förtur i bostadsbolagets uthyrningssystem för hyresgäster med särskilda medicinska behov, en förtur som alltså kommer att utökas och även omfatta hyresgäster där åldern ställer krav på en mer tillgänglighetsanpassad bostad.

Ett ytterligare erbjudande från Helsingborgshem är en ”Examenspresent” till studenter som idag bor på något av Helsingborgshems studentboenden och som önskar att bo kvar i staden efter avslutade studier. För att underlätta ett inträde på bostadsmarknaden får studenten köpoäng när de är klara med studierna, motsvarande det antal år hen har varit hyresgäst på studentboendet.

Ett tredje erbjudande kallar Helsingborgshem för en ”Glesboddhetsförtur”. Här riktas erbjudandet till ensamhushåll som bor i en fyrarummare eller större och som själv önskar att flytta till något mindre. Hyresgästen får förtur i uthyrningssystemets kö och dessutom erbjudande om gratis flytthjälp.

Slutligen vill Helsingborgshem testa en ”Nyproduktionsförtur”, ett erbjudande kopplat till uthyrningen av de nybyggda husen på Husensjö där hälften av de färdiga lägenheterna erbjuds med förtur till hyresgäster som idag bor i lägenheter med hyror under vissa nivåer. Även i detta erbjudande ingår gratis hjälp med flytt.

- De här pilotprojekten är några av våra mest spännande just nu och kommer att kompletteras med fler innovativa förslag. De närmaste åren har vi tydliga mål för att öka rörligheten och förbättra matchningen, ett arbete som förhoppningsvis innebär att fler av de mest efterfrågade lägenheterna blir lediga för uthyrning, säger Charlotte Albertsson, Affärsområdeschef för Boendeutveckling och Service på Helsingborgshem.

Den 1/12 öppnar uthyrningen av de nybyggda lägenheterna på Husensjö med sitt förturserbjudande. De övriga tre erbjudandena introduceras successivt under första halvåret 2017. Efter cirka sex månader görs en utvärdering och beroende på hur väl pilotprojekten har fungerat väljer Helsingborgshem att avsluta, justera eller omvandla erbjudandena till en permanent del av sin uthyrning.

Kontaktperson: Sofie Wehlin, Chef Sälj och Uthyrning,

Tel: 042-208091 Mobil: 0705947463

Sofie.Wehlin@helsingborgshem.se

Helsingborgshem är ett bostadsföretag med cirka 12 000 hyreslägenheter i över 30 bostadsområden. Vi ägs av Helsingborgs stad och var femte helsingborgare har sitt hem hos oss. Vår verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara attraktiv för en mångfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov.

Vi är ca 200 anställda som alla tar avstamp i en gemensam värdegrund. Genom ett öppet och aktivt förhållningssätt vill vi möta våra kunders drömmar om livet hemma. Både idag och imorgon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.