Skip to main content

Helsingborgshem underlättar för fler att bygga i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 08:32 CET

Efter några år med mycket hög produktionstakt anpassar nu Helsingborgshem sin nyproduktion till det nya läge som råder på bostadsmarknaden idag. Rekordmånga hyresrätter har byggts och ytterligare fler är just nu under byggnation. Intresset från andra aktörer för bostadsmarknaden i Helsingborg har också vuxit under de senaste åren och framöver kommer balansen att handla om att stimulera bättre variation och att underlätta för andra aktörer att etablera sig.

Helsingborgshem har byggt historiskt mycket under de senaste fyra åren. Man har påbörjat 968 lägenheter, ett snitt på 242 lägenheter per år. Idag har dessutom intresset från andra aktörer att vara med och utveckla staden vuxit och tillsammans har byggherrarna en stor mängd hyresrätter på väg ut på marknaden. Det är en mycket positiv utveckling som gynnar balansen på marknaden och variationen av bostäder i stadsdelarna.

Anpassad nybyggnation bidrar till ökad attraktivitet
En attraktiv stad har en bra mix av bostäder som möter olika behov och där många olika aktörer samspelar i utvecklingen av stad och stadsdelar. För att främja detta behöver Helsingborgshem vara en aktiv fastighetsägare som anpassar sig efter marknadens behov och utveckling – en fastighetsägare som gasar när inte andra vågar eller kan och som släpper fram andra aktörer när intresset är stort. En enig styrelse har nu därför arbetat fram en strategi för att justera kommande års nybyggnation efter de nya förhållandena på bostadsmarknaden.

- Nu när många fler investerare visar intresse för nyproduktion av hyresrätter kan vi fokusera på att utveckla vår egen mark och låta andra bygga på den mark staden tilldelar. Stadsutvecklingsprojekten på Närlunda, Drottninghög och Fredriksdal kommer att vara mycket viktiga för stadens utveckling och kommer att bidra till helheten genom att skapa byggrätter även för andra aktörer. Det ger en större variation av bostäder och på sikt ökar vi stadsdelarnas attraktivitet, säger Lars Hansson, styrelseordförande för Helsingborgshem.

Husensjö är ett annat exempel på ett område där Helsingborgshem utvecklar på egen mark. Nyligen kom startbeskedet för de 60 nya lägenheter som kommer att stärka hyresrätten i ett populärt område där äganderätt och bostadsrätt dominerar idag. Projektet innebär också en satsning på utemiljön, med fokus på ökad trygghet och inbjudande mötesplatser. Inflyttning är beräknad till våren 2017.

Helsingborgshem är ett bostadsföretag med cirka 12 000 hyreslägenheter i över 30 bostadsområden. Vi ägs av Helsingborgs stad och var femte helsingborgare har sitt hem hos oss. Vår verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara attraktiv för en mångfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov.

Vi är ca 200 anställda som alla tar avstamp i en gemensam värdegrund. Genom ett öppet och aktivt förhållningssätt vill vi möta våra kunders drömmar om livet hemma. Både idag och imorgon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy