Hemfrid i Almedalen

Nyheter   •   Jun 25, 2018 13:05 CEST

Vi är på plats i Almedalen 2018 och pratar om jobbskapande, digitalisering och smarta hem. Välkommen till våra två seminarier

Ny sifoundersökning: En majoritet av svenskarna vill höja rutavdraget

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 07:05 CEST

Halveringen av rutavdraget som trädde i kraft vid årsskiftet 2015/16 har inte gått hem hos svenska folket. En majoritet vill att maxbeloppet ska återställas till de tidigare 50 000 kronor per år – eller höjas ännu mer. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort åt serviceföretaget Hemfrid.

– Rutavdraget har gjort det möjligt för fler att ta hjälp hemma och få vardagen att gå ihop. Rut har dessutom varit en effektiv integrationsmotor som skapat över 30 000 nya jobb för många som stått långt ifrån arbetsmarknaden. Framförallt för utlandsfödda kvinnor som generellt har svårast att ta sig in på svensk arbetsmarknad, säger Hemfrids vd Maria Andersson.

39 procent av svenskarna vill att rutavdraget ska återställas till 50 000 kronor om året och 8 procent vill att det ska höjas till 100 000 kronor per år. Det är sammanlagt en majoritet på 47 procent. Knappt en tredjedel, 31 procent, vill att det ska vara kvar på den nuvarande nivån 25 000 kronor. Siffrorna är i princip desamma för kvinnor och män.


– Det finns en stor efterfrågan på tjänster i hemmet och allt fler tar hjälp för att hinna med både familjen, jobbet och hemmet. Samtidigt som rut har utvidgats till fler tjänster har regeringen halverat avdraget, det är olyckligt. Genom att höja taket igen, eller separera rut och rot, finns bättre förutsättningar för en tillväxtbransch som är med och löser Sveriges integrationsutmaning, säger Maria Andersson.

2017 gjorde fler än 890 000 svenskar rutavdrag. Avdraget är sedan årsskiftet 2015/16 maximalt 25 000 kronor per person och år, hälften så mycket som tidigare. För den som även gör rotavdrag kan maxbeloppet bli lägre, eftersom rot och rut räknas ihop. Den första augusti 2016 utvidgades rutavdraget till att omfatta fler tjänster och numera ingår fler trädgårdstjänster samt flytt- och IT-tjänster.

För mer information, kontakta:

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se
Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Fakta: Hemfrids undersökning
Mätningen genomfördes av Sifo mellan den 7 och 8 maj 2018. 1 000 personer tillfrågades.

Rutavdraget tillät fram till 2015 att hushållsnära tjänster kunde dras av i deklarationen till ett belopp av upp till 50 000 kronor per person och år, tillsammans med ev. ROT-avdrag. Från och med årsskiftet 2015/2016 har avdraget sänkts till 25 000 kronor per person och år. Vad tycker du att man skall göra med rutavdraget? Skall det...


Alla Kvinnor Män
Tas bort helt 9 % 9% 8 %
Begränsas till nuvarande 25 000 kr per år 31 % 30 % 33 %
Återställas till 50 000 kr per år 39 % 37 % 41 %
Ökas till 100 000 kr per år 8 % 6 % 10 %
Tveksam, vet ej 13 % 18 % 8 %
Totalt 100 % 100 % 100 %

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 2 000 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


​Halveringen av rutavdraget som trädde i kraft vid årsskiftet 2015/16 har inte gått hem hos svenska folket. En majoritet vill att maxbeloppet ska återställas till de tidigare 50 000 kronor per år – eller höjas ännu mer. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort åt serviceföretaget Hemfrid.

Läs vidare »

Hemfrid växlar upp affärsutvecklingen och satsar på enklare hantverkshjälp

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 08:00 CEST

Serviceföretaget Hemfrid växlar upp affärsutvecklingen och satsar på enklare hantverk. Nu kan kunderna få hjälp med ”småprojekt” hemma som de inte har tid eller ork att ta itu med själva - som att skruva upp ett hyllsystem, montera möbler, hänga en tavla eller tapetsera.

Hemfrid undersöker vad som minskar friktion och ökar välmåendet i människors vardag

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 07:15 CEST

​Hemfrid drivs av att förenkla människors vardag och få fler att må bra och trivas hemma. Därför har vi genomfört en undersökning om vad som minskar friktion och ökar välmåendet i människors vardag.

Hemfrid publicerar sin andra Hållbarhetsrapport

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 13:15 CEST

Hemfrid har under 2017 fortsatt att satsa på mer hållbara tjänster i hemmet. Nu publiceras den andra Hållbarhetsrapporten.

Hemfrid lanserar app och gratis mobilabonnemang för alla medarbetare

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 07:15 CEST

Hemfrid startade för en tid sedan ett omfattande digitaliseringsarbete. Nu lanseras den första digitala produkten - en ny medarbetarapp som ska förenkla medarbetarnas vardag. Samtidigt erbjuds alla medarbetare ett gratis mobilabonnemang.

Hemfrid och Electrolux testar nytt robotkoncept

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 14:26 CEST

Hemfrid och Electrolux testar ett nytt koncept och öppnar idag en gemensam pop-up i Mood-gallerian. Tanken är att Electrolux robotdammsugare ska fungera som ett komplement till de tjänster i hemmet som Hemfrid levererar och därmed erbjuda kunderna en mer friktionsfri vardag. Även mellan städtillfällena.

Hemfrid satsar på IT tjänster - tillsammans med TechBuddy

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 09:30 CET

Hemfrid satsar på att bredda tjänsteutbudet med IT-tjänster till sina kunder. Tillsammans med startupbolaget TechBuddy kommer Hemfrid att förenkla även den digitala vardagen för kunderna och erbjuda teknisk support hemma.

Hemfrid lanserar nytt reklamkoncept

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 10:05 CET

Idag lanserar Hemfrid ett nytt reklamkoncept; Flow – känslan när allt bara flyter. Det är resultatet av ett nytt samarbete tillsammans med byrån Prime.

Hemfrids rutindex: Ruttjänster mer populärt än någonsin 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 05, 2018 07:05 CET

2017 blev ett nytt rekordår för rutbranschen. Att ta hjälp med städning, flytt och andra tjänster i hemmet är mer populärt än någonsin. Totalt hamnade RUT-marknadens omsättning på 9,3 miljarder jämfört med 7,4 miljarder 2016. Det är en ökning med hela 25 procent. Antal köpare uppgick till över 892 000 vilket är mer än 165 000 fler köpare än året innan. Det visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har analyserat.

– Den starka tillväxten visar att det finns en fortsatt stor efterfrågan på tjänster i hemmet. Allt fler har ett behov av att ta hjälp hemma för att få vardagen att gå ihop, säger Maria Andersson vd på Hemfrid.

Antal köpare ökade i samtliga län i landet. Allra mest ökade i Västerbottens län med 34 procent. Även i Blekinge och Kronobergs län har de som köpt rut blivit mer än 30 procent fler jämfört med året före. Genomsnittsbeloppet för rutavdraget 2017 uppgick till 5 195 kr per person.

Sedan andra halvåret 2016 ingår flytt-, IT- och fler trädgårdstjänster i rutavdraget. Utvidgningen till fler tjänster är en del av förklaringen till den starka tillväxten under 2017. Samtidigt har även traditionella ruttjänster som städning, fönsterputs och barnpassning ökat. Utvecklingen innebär många nya jobb och spelar en viktig roll i Sveriges integrationsutmaning.

– Rut är en effektiv integrationsmotor, speciellt för utlandsfödda kvinnor som generellt har svårt att ta sig in på svensk arbetsmarknad. Med ett jobb får de en biljett in i det svenska samhället och kan skapa en trygg ekonomisk och social plattform. Det vinner hela Sverige på, säger Maria Andersson.

Enligt siffror från Almega sysselsätter rutbranschen idag över 30 000 personer. Ungefär hälften är utlandsfödda och har tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden. Det senaste årets utveckling med stark tillväxt efter utvidgningen visar att det finns mycket stor sysselsättningspotential med ytterligare breddning av tjänster och ett höjt maxtak för avdraget.

Mer fakta nedan: 

- Tabell: Så utvecklades rutavdraget i landets län 

- Om statistiken

För mer information, kontakta: 

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se

Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Så utvecklades rutavdraget i landets län

Län Antal köpare 2016 Belopp      
2016
Antal köpare 
2017
Belopp
2017
Förändring antal Förändring belopp
Blekinge län 9 611 36 711 744 12 457 46 337 890 30% 26%
Dalarnas län 17 416 63 705 356 20 447 77 541 519 17% 22%
Gotlands län 3 392 13 092 424 4 353 17 533 038 28% 34%
Gävleborgs län 17 339 63 907 209 21 064 78 389 921 21% 23%
Hallands län 26 245 132 428 499
33 352 165 469 747
27% 25%
Jämtlands län 5 921 21 402 605 6 949 27 381 194 17% 28%
Jönköpings län 21 937 86 439 386 26 527 104 183 560 21% 21%
Kalmar län 14 581 54 175 814 18 315 68 195 839 26% 26%
Kronobergs län 11 251 42 210 433 14 887 55 564 932 32% 32%
Norrbottens län 12 018 42 591 421 14 935 54 417 150 24% 28%
Skåne län 114 249 553 068 539 140 003 694 895 300 23% 26%
Stockholms län 211 198 1 422 193 016 255 821 1 776 228 603 21% 25%
Södermanlands län 19 265 84 339 998 23 972 105 278 169 24% 25%
Uppsala län 24 179 121 138 715 30 376 152 786 271 26% 26%
Värmlands län 18 045 67 767 628 21 829 84 419 855 21% 25%
Västerbottens län 10 647 39 708 429 14 223 53 038 858 34% 34%
Västernorrlands län 12 611 45 165 067 15 408 56 229 590 22% 24%
Västmanlands län 18 718 81 465 064 22 732 99 552 087 21% 22%
Västra Götalands län 107 321 508 434 360 133 328 645 591 539 24% 27%
Örebro län 18 153 71 982 542 21 885 88 670 335 21% 23%
Östergötlands län 31 037 139 833 216 39 044 180 077 531 26% 29%

Om statistiken

Statistiken bygger på Skatteverkets preliminära månadsstatistik över rot- och rutbetalningar och kommer från Skatteverkets statistikuttag 2018-01-04.

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids ca 2 200 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


2017 blev ett nytt rekordår för rutbranschen. Totalt hamnade RUT-marknadens omsättning på 9,3 miljarder jämfört med 7,4 miljarder 2016. Det är en ökning med hela 25 procent. Antal köpare uppgick till över 892 000 vilket är mer än 165 000 fler köpare än året innan. Det visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har analyserat.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikations - och hållbarhetschef
  • fridkna.yaxcunevfviotnvvkoffvh@hycemqfqcfkfrfzriidqnkl.se
  • 08-555 915 48
  • 0704-45 37 00

Om Hemfrid

Välkommen till Hemfrid

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster. Hemfrid erbjuder städning, fönsterputs, barnpassning, trädgårdsarbete och många andra tjänster i hemmet som underlättar vardagen.

Hemfrid grundades 1996 av Monica Lindstedt tillika styrelseordförande i Hemfrid i Sverige AB. Maria Andersson är ny vd för företaget sedan 2015.

Hemfrids 2 000 medarbetare från hela världen hjälper familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Adress

  • Hemfrid
  • Rosenlundsgatan 13
  • Box 38154, 100 64 Stockholm
  • Vår hemsida