Hemfrid tar nästa steg i sin digitala omställning – lanserar ny kundapp

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 08:05 CET

Hemfrid tar nu nästa steg i sin digitala omställning och lanserar en ny kundapp som gör det enklare att använda Hemfrids tjänster. Tidigare i år lanserades en app för medarbetare. Apparna slås nu ihop och utgör en ny digital plattform som ska förbättra både kund- och medarbetarupplevelse.

Hemfrid satsar på att förenkla vardagen för äldre

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 07:15 CET

Hemfrid satsar på att förenkla vardagen för äldre och lanserar nu omsorgstjänster. Många äldre har idag ett stort behov av tjänster i hemmet men får endast en begränsad hjälp från hemtjänsten. Där kan Hemfrid fungera som ett komplement och underlätta vardagen med ruttjänster som städning, tvätt, matlagning och enklare ärenden.

Hemfrid inleder nytt samarbete med ICA

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 07:15 CEST

Hemfrid inleder ett nytt samarbete med ICA för att erbjuda ICA-kunderna en ännu enklare vardag. Från den 17:e oktober har alla ICA-korts kunder möjlighet att samla bonuspoäng på städabonnemang hos Hemfrid. Den som tecknar ett nytt abonnemang får även en välkomstbonus att handla för i butik.

Hemfrid lanserar tjänst för återanvändning och återvinning

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 06:05 CEST

Hemfrid vill göra det enkelt att leva mer hållbart hemma och lanserar nu en tjänst för återanvändning och återvinning. Med den nya satsningen hjälper Hemfrid sina kunder att köra gamla grejer till tippen. De kläder, prylar och möbler som kunden vill skänka vidare för att återanvändas levererar Hemfrid till Myrorna.

Rutbranschen fortsätter att växa starkt och skapa integration på svensk arbetsmarknad

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 07:35 CEST

De första sju månaderna 2018 har fortsatt starkt för rutbranschen. Hittills i år har fler än 721 500 svenskar köpt tjänster som städning, trädgårdshjälp eller flytt och totalt omsatte marknaden 5,6 miljarder mellan januari och juli. Det innebär en tillväxt på nästan 12 procent jämfört med samma period förra året visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid analyserat.

– Efterfrågan på tjänster i hemmet fortsätter att öka och det är framförallt pensionärer och småbarnsfamiljer som tar hjälp för att få vardagen att gå ihop, säger Hemfrids vd Maria Andersson.

Den klart största ruttjänsten är hemstädning som står för ca 75 procent av omsättningen. Därefter kommer trädgårdshjälp på lite drygt 11 procent och flytt på 8 procent. Nya tjänster som tillkommit de senaste två åren som it-hjälp och reparation av vitvaror står för en mindre del av totalmarknaden men växer snabbt. It-tjänster har växt med drygt 60 procent från 23 mkr till 37 mkr och reparation av vitvaror har nästan fördubblats från 10 mkr till 19 mkr jämfört med samma period 2017 .

Tillväxten innebär många nya jobb och spelar en viktig roll i Sveriges integrationsutmaning. Branschen sysselsätter idag över 30 000 människor. 75 procent av dem kommer direkt från arbetslöshet och fler än hälften är utlandsfödda enligt Almega.

– Den som köper en hushållsnära tjänst är automatiskt med och skapar schyssta vita jobb som bidrar till integration. Många får sitt första jobb i Sverige i vår bransch och kan på så sätt skapa sig både en trygg ekonomisk och social plattform. Med ytterligare breddning av tjänster och ett höjt maxtak finns en fantastisk sysselsättningspotential som stärker integrationen på svensk arbetsmarknad, säger Maria Andersson. 

För mer information, kontakta:

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se
Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Om statistiken

Statistiken bygger på Skatteverkets preliminära månadsstatistik över rot- och rutbetalningar och kommer från Skatteverkets statistikuttag 2018-08-14. Totalmarknad är beräknat genom att multiplicera rutavdraget två gånger.

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 2 000 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


De första sju månaderna 2018 har fortsatt starkt för rutbranschen. Hittills i år har fler än 721 500 svenskar köpt tjänster som städning, trädgårdshjälp eller flytt och totalt omsatte marknaden 5,6 miljarder mellan januari och juli. Det innebär en tillväxt på nästan 12 procent jämfört med samma period förra året visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid analyserat.

Läs vidare »

Hemfrid i Almedalen

Nyheter   •   Jun 25, 2018 13:05 CEST

Vi är på plats i Almedalen 2018 och pratar om jobbskapande, digitalisering och smarta hem. Välkommen till våra två seminarier

Ny sifoundersökning: En majoritet av svenskarna vill höja rutavdraget

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 07:05 CEST

Halveringen av rutavdraget som trädde i kraft vid årsskiftet 2015/16 har inte gått hem hos svenska folket. En majoritet vill att maxbeloppet ska återställas till de tidigare 50 000 kronor per år – eller höjas ännu mer. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort åt serviceföretaget Hemfrid.

– Rutavdraget har gjort det möjligt för fler att ta hjälp hemma och få vardagen att gå ihop. Rut har dessutom varit en effektiv integrationsmotor som skapat över 30 000 nya jobb för många som stått långt ifrån arbetsmarknaden. Framförallt för utlandsfödda kvinnor som generellt har svårast att ta sig in på svensk arbetsmarknad, säger Hemfrids vd Maria Andersson.

39 procent av svenskarna vill att rutavdraget ska återställas till 50 000 kronor om året och 8 procent vill att det ska höjas till 100 000 kronor per år. Det är sammanlagt en majoritet på 47 procent. Knappt en tredjedel, 31 procent, vill att det ska vara kvar på den nuvarande nivån 25 000 kronor. Siffrorna är i princip desamma för kvinnor och män.


– Det finns en stor efterfrågan på tjänster i hemmet och allt fler tar hjälp för att hinna med både familjen, jobbet och hemmet. Samtidigt som rut har utvidgats till fler tjänster har regeringen halverat avdraget, det är olyckligt. Genom att höja taket igen, eller separera rut och rot, finns bättre förutsättningar för en tillväxtbransch som är med och löser Sveriges integrationsutmaning, säger Maria Andersson.

2017 gjorde fler än 890 000 svenskar rutavdrag. Avdraget är sedan årsskiftet 2015/16 maximalt 25 000 kronor per person och år, hälften så mycket som tidigare. För den som även gör rotavdrag kan maxbeloppet bli lägre, eftersom rot och rut räknas ihop. Den första augusti 2016 utvidgades rutavdraget till att omfatta fler tjänster och numera ingår fler trädgårdstjänster samt flytt- och IT-tjänster.

För mer information, kontakta:

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se
Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Fakta: Hemfrids undersökning
Mätningen genomfördes av Sifo mellan den 7 och 8 maj 2018. 1 000 personer tillfrågades.

Rutavdraget tillät fram till 2015 att hushållsnära tjänster kunde dras av i deklarationen till ett belopp av upp till 50 000 kronor per person och år, tillsammans med ev. ROT-avdrag. Från och med årsskiftet 2015/2016 har avdraget sänkts till 25 000 kronor per person och år. Vad tycker du att man skall göra med rutavdraget? Skall det...


Alla Kvinnor Män
Tas bort helt 9 % 9% 8 %
Begränsas till nuvarande 25 000 kr per år 31 % 30 % 33 %
Återställas till 50 000 kr per år 39 % 37 % 41 %
Ökas till 100 000 kr per år 8 % 6 % 10 %
Tveksam, vet ej 13 % 18 % 8 %
Totalt 100 % 100 % 100 %

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 2 000 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


​Halveringen av rutavdraget som trädde i kraft vid årsskiftet 2015/16 har inte gått hem hos svenska folket. En majoritet vill att maxbeloppet ska återställas till de tidigare 50 000 kronor per år – eller höjas ännu mer. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort åt serviceföretaget Hemfrid.

Läs vidare »

Hemfrid växlar upp affärsutvecklingen och satsar på enklare hantverkshjälp

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 08:00 CEST

Serviceföretaget Hemfrid växlar upp affärsutvecklingen och satsar på enklare hantverk. Nu kan kunderna få hjälp med ”småprojekt” hemma som de inte har tid eller ork att ta itu med själva - som att skruva upp ett hyllsystem, montera möbler, hänga en tavla eller tapetsera.

Hemfrid undersöker vad som minskar friktion och ökar välmåendet i människors vardag

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 07:15 CEST

​Hemfrid drivs av att förenkla människors vardag och få fler att må bra och trivas hemma. Därför har vi genomfört en undersökning om vad som minskar friktion och ökar välmåendet i människors vardag.

Hemfrid publicerar sin andra Hållbarhetsrapport

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 13:15 CEST

Hemfrid har under 2017 fortsatt att satsa på mer hållbara tjänster i hemmet. Nu publiceras den andra Hållbarhetsrapporten.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikations - och hållbarhetschef
  • frciidtya.vnkobmffwn@hklemkafrhmidjh.srbeap
  • 08-555 915 48
  • 0704-45 37 00

Om Hemfrid

Välkommen till Hemfrid

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster. Hemfrid erbjuder städning, fönsterputs, barnpassning, trädgårdsarbete och många andra tjänster i hemmet som underlättar vardagen.

Hemfrid grundades 1996 av Monica Lindstedt tillika styrelseordförande i Hemfrid i Sverige AB. Maria Andersson är ny vd för företaget sedan 2015.

Hemfrids 2 000 medarbetare från hela världen hjälper familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Adress

  • Hemfrid
  • Rosenlundsgatan 13
  • Box 38154, 100 64 Stockholm
  • Vår hemsida