Fzxuqgfmpgmxapqikgnz

Hemfrid satsar på miljöbilar

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 08:00 CET

Som en del i serviceföretaget Hemfrids hållbarhetsarbete satsar företaget nu på att byta ut bilparken till nya miljöbilar. I början på 2017 kommer hälften av bilarna bytas ut, därefter sker utbytet successivt. Inom två år kommer Hemfrid enbart att köra miljövänliga fordon.

Media no image

Rutavdraget växer starkt 2016 – efter utvidgningen den första augusti

Pressmeddelanden   •   Jan 05, 2017 07:10 CET

2016 gjorde mer än 730 000 svenskar avdrag för hushållsnära tjänster. Det är 60 000 fler än under 2015 och rutavdraget blir allt mer populärt. Det totala rutbeloppet uppgick till 3,7 miljarder kronor vilket är en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Det är framförallt efter utvidgningen till fler tjänster den första augusti som tillväxten skett. Då ökade beloppen med 18 procent, visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har analyserat.

 2016 inleddes med stor osäkerhet i och med och halveringen av rutavdraget. De första sex månaderna stannade tillväxten av och marknaden påverkades märkbart av det ändrade regelverket, men efter den första augusti har vi sett en markant ökning för branschen igen, säger Maria Andersson, vd på Hemfrid.

Halveringen av rut infördes vid årsskiftet 2016/15 då maxtaket sänktes från 50 000 kronor till 25 000 kr. Det första halvåret 2016 hamnade tillväxten på knappt 1 procent, jämfört med 11 procent samma period 2015.

Efter den första augusti utvidgades avdraget till fler tjänster, däribland flytt, trädgård och IT-tjänster. Det var en del av regeringens och Alliansens Decemberöverenskommelse som slöts för att skapa fler nya jobb för nyanlända. Tillväxten fick ny fart och under tredje och fjärde kvartalet ökade rutavdraget med 18 procent, jämfört med drygt 10 procent samma period 2015.

– Det är tydligt hur politiken påverkar och utvidgningen fick direkt positiva effekter. Det finns en stor efterfrågan på tjänster i hemmet och tillväxten innebär många nya jobb. Men det är olyckligt att taket för rut halverats samtidigt som fler tjänster tillkommit, det skapar konkurrens mellan de olika ruttjänsterna,  säger Maria Andersson.

December blev årets starkaste månad sett till både antal köpare och köpbelopp, då gjordes rutavdrag av fler än 250 000 personer för totalt 411 miljoner kronor. Det är det högsta någonsin en enskild månad.

Avdraget för hushållsnära tjänster ökade i samtliga län och allra mest i Örebro och Västerbotten län med 17 procent vardera. Även i Norrbotten, Kalmar och Blekinge har rutavdraget växt starkt med över 14 procent. 


Så har avdraget utvecklats i landets län 2016


Antal Belopp Förändring i antal (%) Förändring i belopp (%)
Blekinge län 9 611 36 711 744 11% 14%
Dalarnas län 17 416 63 705 356 9% 12%
Gotlands län 3 392 13 092 424 11% 12%
Gävleborgs län 17 339 63 907 209 9% 12%
Hallands län 26 245 132 428 499 13% 12%
Jämtlands län 5 921 21 402 605 5% 11%
Jönköpings län 21 937 86 439 386 8% 12%
Kalmar län 14 581 54 175 814 8% 15%
Kronobergs län 11 251 42 210 433 7% 6%
Norrbottens län 12 018 42 591 421 9% 16%
Skåne län 114 249 553 068 539 12% 11%
Stockholms län 211 216 1 422 193 016 7% 8%
Södermanlands län 19 265 84 339 998 7% 11%
Uppsala län 24 179 121 138 715 5% 8%
Värmlands län 18 045 67 767 628 7% 11%
Västerbottens län 10 647 39 708 429 10% 17%
Västernorrlands län 12 611 45 165 067 8% 10%
Västmanlands län 18 718 81 465 064 10% 9%
Västra Götalands län 107 321 508 434 360 9% 9%
Örebro län 18 153 71 982 542 11% 17%
Östergötlands län 31 037 139 833 216 8% 11%


Om statistiken

Statistiken bygger på Skatteverkets preliminära månadsstatistik över rot- och rutbetalningar och kommer från Skatteverkets statistikuttag 2017-01-04.

Fakta: Hushållsnära tjänster och rutavdraget

- Den som utför arbetet drar av halva arbetskostnaden direkt på fakturan.
- Sedan årsskiftet 2015/2016 är det maximala avdraget 25 000 kronor per person och år. För den som fyllt 65 år är taket fortfarande 50 000 kronor.
- Den 1 augusti 2016 utökades rutavdraget till att innefatta mer trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-hjälp i hemmet. Från och med 1 januari 2017 har rutavdraget utvidgats till att även omfatta arbetskostnad för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden
- Rotavdraget, som ger skattereduktion för renovering och andra byggtjänster, räknas ihop medrutavdraget. Använder du rotavdrag blir ditt utrymme att göra rutavdrag alltså mindre.

För mer information, kontakta:

Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 0704- 45 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Maria Andersson, vd Hemfrid, 0704-25 15 22, maria.andersson@hemfrid.se 

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 2 000 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


2016 gjorde mer än 730 000 svenskar avdrag för hushållsnära tjänster. Det är 60 000 fler än under 2015 och rutavdraget blir allt mer populärt. Det totala rutbeloppet uppgick till 3,7 miljarder kronor vilket är en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Det är framförallt efter utvidgningen till fler tjänster den första augusti som tillväxten skett, visar ny statistik från Skatteverket.

Läs vidare »
Media no image

Hemfrids rutindex: Rut lyfter efter utvidgning

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 07:00 CEST

Rutavdraget har fått ny fart efter att ha utvidgats med bland annat flyttjänster den första augusti. Under augusti och september gjorde svenskarna rutavdrag för 21 procent större belopp än under samma månader i fjol, visar serviceföretaget Hemfrids analys av Skatteverkets statistik för tredje kvartalet.

 – Det gav direkt negativa effekter på rutanvändandet när avdraget halverades vid årsskiftet, men sedan fler tjänster kom till har tillväxten börjat återhämta sig. Det är tydligt hur positiva signaler från regeringen påverkar. Därför borde avdraget höjas igen och utvidgas till ytterligare tjänster så att ännu fler kan få jobb, säger Maria Andersson, vd på Hemfrid.

Efter halveringen av rutavdraget vid årsskiftet, från maximalt 50 000 kronor till 25 000 kronor, stagnerade tillväxten inom hushållsnära tjänster. Under årets första sex månader ökade det totala avdraget med marginella 0,5 procent, i skarp kontrast till 11 procent under första halvåret 2015.

Men under det tredje kvartalet har trenden vänt upp igen. Den stora ökningen har skett i augusti och september, det vill säga efter den 1 augusti då bland annat flytthjälp och IT-tjänster i hemmet började ge rätt till rutavdrag. Det samlade rutavdraget under dessa två månader är 21 procent större än under samma månader förra året.

– Det finns en stor efterfrågan, inte minst från barnfamiljer och äldre som vill ha hjälp med att få sin vardag att gå ihop. Alla som tar hjälp med tjänster i hemmet är med och skapar vita jobb som kan vara en bra väg in på den svenska arbetsmarknaden, säger Maria Andersson.

Samtidigt drar svenskarna av större belopp än tidigare. Under september var det genomsnittliga avdraget per person 12 procent större än under samma månad i fjol.

Hittills i år har 586 000 svenskar gjort avdrag för hushållsnära tjänster. Det är en ökning med 3 procent jämfört med de första tre kvartalen förra året. I samtliga län utom Jämtlands, Uppsala och Västernorrlands län har fler nu gjort rutavdrag än under samma period 2015. 

För den som också gör rotavdrag kan maxbeloppet bli lägre än 25 000 kronor, eftersom rot och rut räknas ihop. I fjol gjorde 668 000 svenskar rutavdrag, vilket motsvarar mer än var tolfte skattebetalare.

Så utvecklas rutavdraget i landets län

LänAntal köpareAvdrag i genomsnittFörändring antal köpare jämfört med 2015
Blekinge7 6343 229 kr6 %
Dalarna13 3483 242 kr1 %
Gotland2 6113 207 kr4 %
Gävleborg13 2883 255 kr1 %
Halland21 6944 218 kr7 %
Jämtland4 4613 176 kr-2 %
Jönköpings län17 7373 351 kr2 %
Kalmar län11 1573 207 kr2 %
Kronoberg8 8543 253 kr2 %
Norrbotten9 1503 113 kr2 %
Skåne94 6554 025 kr6 %
Stockholms län173 9955 753 kr2 %
Sörmland15 0863 813 kr0 %
Uppsala län18 7844 406 kr-3 %
Värmland14 2483 274 kr2 %
Västerbotten8 0813 374 kr3 %
Västernorrland9 5543 142 kr-1 %
Västmanland14 6313 834 kr3 %
Västra Götaland87 8294 021 kr4 %
Örebro län14 0213 467 kr4 %
Östergötland24 2573 931 kr0 %

Om statistiken
Statistiken bygger på Skatteverkets preliminära månadsstatistik över rot- och rutbetalningar. Jämförelserna är gjorda mellan januari och september 2015 respektive 2016. Uppgifterna om antalet personer som har gjort rutavdrag kommer från Skatteverkets statistikuttag 2015-10-07 respektive 2016-10-05.

Fakta: Hushållsnära tjänster och rutavdraget

- Den som utför arbetetdrar av halva arbetskostnaden direkt på fakturan.

- Sedan årsskiftet 2015/2016 är det maximala avdraget 25 000 kronor per person och år. För den som fyllt 65 år är taket fortfarande 50 000 kronor.
- Den 1 augusti 2016 utökades rutavdraget till att innefatta mer trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-hjälp i hemmet.
- Rotavdraget, som ger skattereduktion för renovering och andra byggtjänster, räknas ihop med rutavdraget. Använder du rotavdrag blir ditt utrymme att göra rutavdrag alltså mindre.
- Många köper enstaka tjänster och tar till exempel hjälp vid flytt eller storstädning.

För mer information, kontakta:

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se
Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Pressbild:Maria Andersson, vd Hemfrid

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 2 000 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Rutavdraget har fått ny fart efter att ha utvidgats med bland annat flyttjänster den första augusti. Under augusti och september gjorde svenskarna rutavdrag för 21 procent större belopp än under samma månader i fjol, visar serviceföretaget Hemfrids analys av Skatteverkets statistik för tredje kvartalet.

Läs vidare »
Palggpuadilxdha1qcpf

Hemfrid stärker ledningen med ny roll – Head of People and Culture

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2016 08:00 CEST

Serviceföretaget Hemfrid stärker ledningen med en HR-strateg och har rekryterat Siri Wikander som Head of People and Culture. Siri kommer närmast från en roll som chef för strategisk ledar- och medarbetarförsörjning på Axfood AB.

Rr4vkrzc0uckyjdgc0fe

Hemfrid lanserar flyttjänster

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 07:15 CEST

​Serviceföretaget Hemfrid fortsätter att bredda utbudet av tjänster i hemmet och tar nu klivet in i flyttbranschen. Med start i oktober erbjuder Hemfrid flyttjänster, som ger rätt till 50 procent rutavdrag sedan den första augusti i år.

Jspwt5steatuyv9gw8ug

Hemfrid lanserar blomsterabonnemang

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 07:30 CEST

Nu lanserar serviceföretaget Hemfrid en ny tjänst - blomsterabonnemang. Från mitten av september kommer Hemfrids kunder att kunna få snittblommor levererade direkt hem till dörren varje eller varannan vecka.

Z9ujmneva467yughi7uj

Sara Lönnberg ny affärsutvecklingschef på Hemfrid

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2016 11:50 CEST

Sara Lönnberg blir ny affärsutvecklingschef på serviceföretaget Hemfrid. Hon kommer närmast från en roll som regionchef i Stockholm och får nu ansvaret att leda bolagets satsning på att utveckla och bredda tjänsteutbudet.

Media no image

Ny Sifoundersökning: Mer än varannan svensk vill höja rutavdraget igen

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2016 07:05 CEST

Halveringen av rutavdraget vid årsskiftet har inte gått hem hos svenska folket. Mer än varannan vill att maxbeloppet ska återställas till de 50 000 kronor om året som gällde tidigare – eller höjas ännu mer. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort åt serviceföretaget Hemfrid.

– Rutavdraget har gjort det möjligt för fler att ta hjälp i hemmet och underlättat livspusslet för många familjer. Rut har dessutom varit en effektiv integrationsmotor och skapat tiotusentals nya jobb för människor som ofta stått långt ifrån arbetsmarknaden, säger Hemfrids vd Maria Andersson.

Nästan hälften av svenskarna, 45 procent, vill att rutavdraget ska återställas till 50 000 kronor om året. Det är mer än dubbelt så många som de 22 procent som vill att taket ska ligga kvar på den nya nivån 25 000 kronor. Siffrorna är i princip desamma för kvinnor och män.

Dessutom tycker var tionde svensk, eller nio procent, att taket ska höjas till 100 000 kronor.

– Det är olyckligt att regeringen halverade rut och gjorde det svårare för svenskarna att ta hjälp i vardagen, särskilt eftersom avdraget utvidgades till fler tjänster den första augusti. Genom att höja taket igen, eller separera rut och rot, kan regeringen ge goda förutsättningar för en tillväxtbransch som skapar många viktiga jobb, säger Maria Andersson.

I dag räknas rut- och rotavdragen ihop, vilket har fått kunder att tveka att köpa hushållsnära tjänster sedan taket halverats. Tillväxten i branschen har stagnerat efter årsskiftet, i skarp kontrast mot de senaste årens starka tillväxt. Under årets första sex månader gjorde 470 000 personer avdrag för hushållsnära tjänster. Det är en ökning med marginella 0,5 procent, jämfört med ökningen på 11 procent under samma period 2015.

I fjol gjorde 668 000 svenskar rutavdrag, mer än var tolfte skattebetalare. Avdraget är sedan årsskiftet 2015/16 maximalt 25 000 kronor per person och år, hälften så mycket som tidigare. För den som även gör rotavdrag kan maxbeloppet bli lägre, eftersom rot och rut räknas ihop. Den första augusti utvidgades rutavdraget till att omfatta fler tjänster och numera ingår fler trädgårdstjänster, flyttjänster och IT-tjänster.

För mer information, kontakta:

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se
Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Fakta: Hemfrids undersökning
Mätningen genomfördes av Sifo mellan den 8 och 16 juni 2016. 1 000 personer tillfrågades.

Rutavdraget tillät fram till förra året att hushållsnära tjänster kunde dras av i deklarationen till ett belopp av upp till 50 000 kronor per person och år, tillsammans med ev. ROT-avdrag. Från och med i år har avdraget sänkts till 25 000 kronor per person och år. Vad tycker du att man skall göra med rutavdraget? Skall det...

AllaKvinnorMän
Tas bort helt12 %10 %14 %
Begränsas till nuvarande 25 000 kr per år22 %22 %22 %
Återställas till 50 000 kr per år45 %46 %44 %
Ökas till 100 000 kr per år9 %7 %12 %
Tveksam, vet ej11 %14 %8 %
Totalt100 %100 %

100 %

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 2 000 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Halveringen av rutavdraget vid årsskiftet har inte gått hem hos svenska folket. Mer än varannan vill att maxbeloppet ska återställas till de 50 000 kronor om året som gällde tidigare – eller höjas ännu mer. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort åt serviceföretaget Hemfrid.

Läs vidare »
Xyminkxvd4gdtdt11rju

Hemfrid utvecklar sin abonnemangstjänst, från augusti ingår miljömärkta städprodukter.

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 07:30 CEST

Serviceföretaget Hemfrid satsar på att utveckla sin abonnemangstjänst för städning. Från augusti kommer företagets egen serie miljömärkta produkter att ingå för samtliga kunder som har ett städabonnemang. Produkterna levereras direkt hem till dörren och fylls på automatiskt vid behov.

Media no image

Rutavdraget stagnerar

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2016 08:05 CEST

Det samlade rutavdraget ökade med bara 0,5 procent under första halvåret, jämfört med 11,0 procent under samma period förra året. Något fler personer gör rutavdrag, men lägger mindre pengar per person på vita hushållsnära tjänster. Trendbrottet framgår av nya siffror från Skatteverket, som serviceföretaget Hemfrid har analyserat.

– Regeringen skickade helt fel signaler när taket för rutavdraget halverades vid årsskiftet. Hushållsnära tjänster har skapat tiotusentals nya och viktiga jobb. Därför borde taket tvärtom höjas och avdraget borde omfatta fler tjänster, säger Maria Andersson, vd på Hemfrid.

Det samlade rutavdraget har ökat med 0,5 procent under första halvåret i år, jämfört med samma period ifjol. Den nya statistiken är ett trendbrott i förhållande till de senaste årens kraftiga tillväxt. Motsvarande ökning första halvåret 2015 var 11,0 procent.

I hela landet gjorde fler än 470 000 personer avdrag för hushållsnära tjänster under första halvåret i år. Samtidigt lägger svenskarna mindre pengar per person på vita hushållsnära tjänster. Det genomsnittliga avdraget under årets första sex månader är 3 493 kronor, vilket är en minskning med 4 procent eller 146 kronor jämfört med samma period 2015.

– Alla som tar hjälp med tjänster i hemmet är med och skapar riktiga jobb och bidrar till integration. Bland dem Hemfrid anställde i fjol var 85 procent födda utomlands, och för många är jobbet hos oss första steget in på den svenska arbetsmarknaden, säger Maria Andersson.

I sju av landets län minskade det samlade rutavdraget under första halvåret i år. Störst var minskningen i Västernorrlands län, med tre procent. I sex av länen var det också färre personer som gjorde rutavdrag. Störst var minskningen i Dalarna och Halland med fyra procent och i Västernorrland med 3 procent jämfört med första halvåret i fjol. Rutavdraget minskade med 2 procent på Gotland, i Kronoberg, Stockholms län samt Uppsala län.

Avdraget är från och med i år maximalt 25 000 kronor per person och år, hälften så mycket som tidigare. För den som också gör rotavdrag kan maxbeloppet bli lägre, eftersom rot och rut räknas ihop. I fjol gjorde 668 000 svenskar rutavdrag, mer än var tolfte skattebetalare.

För mer information, kontakta:

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se
Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Så utvecklas rutavdraget i landets län

Län Antal köpare Avdrag i genomsnitt Förändring totalt i rutavdrag jmf med 2015
Blekinge 5 726 2 679 kr 5%
Dalarna 9 154 2 810 kr 0%
Gotland 1 846 2 724 kr –2%
Gävleborg 9 482 2 845 kr 5%
Halland 17 287 3 281 kr 6%
Jämtland 2 950 2 879 kr 2%
Jönköpings län 13 696 2 782 kr 7%
Kalmar 8 255 2 674 kr 3%
Kronoberg 6 696 2 664 kr –2%
Norrbotten 6 841 2 690 kr 3%
Skåne 77 584 3 112 kr 2%
Stockholms län 139 965 4 703 kr –2%
Sörmland 11 363 3 172 kr 2%
Uppsala län 14 355 3 768 kr –2%
Värmland 10 296 2 753 kr 3%
Västerbotten 5 684 3 001 kr 7%
Västernorrland 6 602 2 680 kr –3%
Västmanland 11 151 3 168 kr –1%
Västra Götaland 69 434 3 256 kr 0%
Örebro län 10 232 2 979 kr 7%
Östergötland 18 350 3 321 kr 4%


Om statistiken

Statistiken bygger på Skatteverkets preliminära månadsstatistik över rot- och rutbetalningar. Jämförelserna är gjorda mellan januari och juni 2015 respektive 2016. Uppgifterna om antalet personer som har gjort rutavdrag kommer från Skatteverkets statistikuttag 2015-07-02 respektive 2016-07-07.

Fakta: Hushållsnära tjänster och rutavdraget

- Många köper enstaka tjänster och tar till exempel hjälp vid flytt eller storstädning

- Den som utför arbetet drar av halva arbetskostnaden direkt på fakturan.

- Sedan årsskiftet 2015/2016 är det maximala avdraget 25 000 kronor per person och år. För den som fyllt 65 år är taket fortfarande 50 000 kronor.

- Den 1 augusti 2016 utökas rutavdraget till att innefatta mer trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-hjälp i hemmet.

- Rotavdraget, som ger skattereduktion för renovering och andra byggtjänster, räknas ihop med rutavdraget. Använder du rotavdrag blir ditt utrymme att göra rutavdrag alltså mindre.

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 2 000 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Det samlade rutavdraget ökade med bara 0,5 procent under första halvåret, jämfört med 11,0 procent under samma period förra året. Något fler personer gör rutavdrag, men lägger mindre pengar per person på vita hushållsnära tjänster. Trendbrottet framgår av nya siffror från Skatteverket, som serviceföretaget Hemfrid har analyserat.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikations - och hållbarhetschef
  • yjqvtmicjofrida.koffse@hgdemzlfrcpgyidky.se
  • 08-555 915 48
  • 0704-45 37 00

Om Hemfrid

Välkommen till Hemfrid

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster. Hemfrid erbjuder städning, fönsterputs, barnpassning, trädgårdsarbete och många andra tjänster i hemmet som underlättar vardagen.

Hemfrid grundades 1996 av Monica Lindstedt tillika styrelseordförande i Hemfrid i Sverige AB. Maria Andersson är ny vd för företaget sedan 2015.

Hemfrids 2 000 medarbetare från hela världen hjälper familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Adress

  • Hemfrid
  • Rosenlundsgatan 13
  • Box 38154, 100 64 Stockholm
  • Vår hemsida