Media-no-image

Rutavdraget skapar riktiga jobb

Pressmeddelanden   •   2016-02-05 13:45 CET

Med rutavdraget kan konsumenten köpa tjänster till rimliga priser. Det innebär samtidigt att nya företag och jobb kan skapas; jobb som inte kräver perfekt svenska eller lång erfarenhet. Hemfrid välkomnar regeringens förslag att låta rutavdraget omfatta fler tjänster, men uppmanar samtidigt regeringen att höja taket för skattereduktionen.

Rutavdraget är en metod som gör den privata tjänstesektorn tillgänglig för fler köpare. När företag eller personer med F-skattsedel ska sälja tjänster till privatpersoner uppstår stora skattekilar. Det har historiskt hämmat utvecklingen av en vit servicesektor riktad mot privatpersoner, trots att behovet varit stort och blivit allt större.

- I en bransch där svarta anställningar länge varit dominerande har rutavdraget bidragit till att efterfrågan på vita tjänster kraftigt har ökat. Under 2015 gjorde 668 000 svenskar - fler än någonsin tidigare - avdrag för totalt 3,4 miljarder kronor. Samtidigt fick staten stora intäkter från dessa tjänster, som utan rutavdraget sannolikt inte hade utförts, säger Maria Andersson, vd Hemfrid.

Många anställda inom rutsektorn är födda i ett annat land och har tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden. Rutföretagen är en effektiv integrationsmotor som sänker de trösklar till jobb som många stöter på i sitt nya hemland.

- Hemfrid har 1 900 medarbetare som representerar över 40 olika nationaliteter. Av dem vi anställde under 2015 hade 85 procent utländsk bakgrund. Rutavdraget gör alltså praktisk nytta i Sverige genom att underlätta integrationen och motverka utanförskap, säger Maria Andersson.

Att rutavdraget sänktes vid årsskiftet riskerar att leda till att branschens utveckling bromsas in. Förändringen har skapat osäkerhet hos konsumenterna och flera rutföretag har slutat att nyanställa. Dessutom visar Skatteverkets statistik att etableringen av nya företag i branschen i princip har upphört.

- För att ta till vara branschens potential behövs långsiktiga och tydligare spelregler. Vi föreslår att taket för skattereduktion höjs till 100 000 kronor per person och år för privat tjänstekonsumtion. Avdraget bör endast begränsas till att leverantören producerar en tjänst som hushållet behöver, samt att leverantören är seriös och godkänd av Skatteverket, säger Monica Lindstedt, grundare och styrelseordförande Hemfrid.

- Vilka nya tjänster som kan komma att utvecklas i framtiden kan vi bara spekulera om. Det är därför eftersträvansvärt att rutavdraget är utformat på ett sätt som främjar nya branscher och tjänstekoncept. Det kan till exempel finnas anledningar till att tjänster kan utföras bättre digitalt eller på en annan plats, avslutar Monica Lindstedt.

Läs hela vårt remissvar i bifogad pdf

För mer information, kontakta:

Frida Koff, Kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 1 900 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Med rutavdraget kan konsumenten köpa tjänster till rimliga priser. Det innebär samtidigt att nya företag och jobb kan skapas; jobb som inte kräver perfekt svenska eller lång erfarenhet. Hemfrid välkomnar regeringens förslag att låta rutavdraget omfatta fler tjänster, men uppmanar samtidigt regeringen att höja taket för skattereduktionen.

Läs vidare »
Media-no-image

Rekord för rutavdraget under 2015

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 14:40 CET

Förra året gjorde 668 000 svenskar avdrag för hushållsnära tjänster. Det är fler än någonsin tidigare och 52 000 fler än under 2014. Siffrorna ökade i samtliga län, visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har analyserat.

Mest ökar hushållsnära tjänster i kommuner utanför storstäderna. Allra störst var ökningen under 2015 i Dorotea, 100 procent. Även i Haparanda, Aneby och Osby har de som har gjort rutavdrag blivit mer än 30 procent fler jämfört med året före.

– Svenskarna fortsätter att efterfråga allt mer hushållsnära tjänster. De flesta som får rutavdrag är vanliga barnfamiljer som tar hjälp för att få ihop sitt livspussel, säger Maria Andersson, vd på Hemfrid.

I hela landet var det åtta procent fler som fick rutavdrag under 2015 jämfört med 2014. Antalet personer som gjorde rutavdrag ökade i samtliga län. Ökningen var allra störst i Uppsala län, med 14 procent. Andra län där antalet som fick avdrag ökade mer än genomsnittet var Kronoberg och Västmanland, båda med mer än tio procent.

Under hela 2015 gjordes rutavdrag för totalt 3,4 miljarder kronor för tjänster som städning, trädgårdsarbete och barnpassning. Det är en ökning med elva procent jämfört med året innan.

– Varannan som arbetar med hushållsnära tjänster är född utomlands. Att branschen fortsätter att växa innebär många nya jobb och är en mycket viktig nyckel till integration, säger Maria Andersson.

Under december 2015 gjorde 223 000 rutavdrag, vilket innebär en ny rekordsiffra för en enskild månad.

Under 2015 var rutavdragen i genomsnitt 5 055 kronor per person. Många köper enstaka tjänster och tar till exempel hjälp vid flytt eller höststädning. Den som utför arbetet drar av halva arbetskostnaden direkt på fakturan. Avdraget är sedan årsskiftet 2015/16 maximalt 25 000 kronor per person och år.

Pressbild:

Maria Andersson, vd Hemfrid


För mer information, kontakta:

Frida Koff, varumärkes- och kommunikationsansvarig Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se


Tio i topp: kommunerna där rutavdraget ökar mest

Plats Kommun Ökning antal köpare Län
1 Dorotea 100 % Västerbottens län
2 Haparanda 40 % Norrbottens län
3 Aneby 36 % Jönköpings län
4 Osby 32 % Skåne län
5 Grästorp 28 % Västra Götalands län
6 Sorsele 28 % Västerbottens län
7 Essunga 27 % Västra Götalands län
8 Gällivare 25 % Norrbottens län
9 Hofors 25 % Gävleborgs län
10 Gagnef 22 % Dalarnas län

Så utvecklas rutavdraget i landets län

Plats Län Antal köpare Förändring antal köpare
1 Uppsala län 23 100 14 %
2 Kronobergs län 10 504 10 %
3 Västmanlands län 17 036 10 %
4 Stockholms län 196 653 10 %
5 Västra Götalands län 98 621 9 %
6 Skåne län 101 833 9 %
7 Gotlands län 3 049 9 %
8 Norrbottens län 11 056 8 %
9 Södermanlands län 17 940 8 %
10 Hallands län 23 268 8 %
11 Västerbottens län 9 684 7 %
12 Östergötlands län 28 830 6 %
13 Blekinge län 8 660 6 %
14 Kalmar län 13 515 6 %
15 Gävleborgs län 15 973 6 %
16 Örebro län 16 308 5 %
17 Jönköpings län 20 249 5 %
18 Dalarnas län 16 060 4 %
19 Värmlands län 16 939 4 %
20 Västernorrlands län 11 703 3 %
21 Jämtlands län 5 619 2 %

Om statistiken

Statistiken bygger på Skatteverkets preliminära månadsstatistik över rot- och rutbetalningar och kommer från Skatteverkets statistikuttag 2016-01-12.

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 1 800 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Förra året gjorde 668 000 svenskar avdrag för hushållsnära tjänster. Det är fler än någonsin tidigare och 52 000 fler än under 2014. Siffrorna ökade i samtliga län, visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har analyserat.

Läs vidare »
Fogehhmepzi2lzjpvewy

Nya regler från årsskiftet: Så långt räcker rutavdraget 2016

Pressmeddelanden   •   2016-01-01 07:30 CET

Har du fortfarande glitter och granbarr i hörnen? Lugn. Vid årsskiftet sänktes taket för rutavdraget till 25 000 kronor per person. Ändå räcker nya rut exempelvis till fyra timmars städning i veckan, året runt, för ett hushåll med två vuxna. Det visar servicebolaget Hemfrids räkneexempel.

Media-no-image

Ny Sifoundersökning: Stor majoritet gillar hushållsnära tjänster

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 07:05 CET

Fler än åtta av tio svenskar, 83 procent, är mycket eller ganska positiva till hushållsnära tjänster. Bara tre procent beskriver sig som mycket negativt inställda, visar en ny undersökning som Sifo gjort åt serviceföretaget Hemfrid.

– Svenskarna tar i dag hjälp med städning och andra hemsysslor lika självklart som målning eller snickeriarbete. De här siffrorna borde kunna sätta punkt för debatten om pigjobb en gång för alla och visar att hushållsnära tjänster är en framtidsbransch, säger Hemfrids vd Maria Andersson.

På frågan om hur man ställer sig till hushållsnära tjänster som städning eller trädgårdsskötsel svarar 39 procent att de är mycket positiva, medan ytterligare 44 procent är ganska positiva. Åtta procent svarar att de är ganska negativa och tre procent är mycket negativa.

Inställningen skiljer sig inte nämnvärt åt mellan könen eller mellan olika yrkesgrupper. Bland såväl kvinnor som män är över 80 procent mycket eller ganska positiva till hushållsnära tjänster, och detsamma gäller arbetare och tjänstemän. Den starkaste entusiasmen för hushållsnära tjänster finns i åldersgruppen 30–49 år.

– Det är svårt att få tiden att räcka till mitt i livet. De flesta som köper hushållsnära tjänster är vanliga barnfamiljer som tar hjälp för att få ihop livspusslet, säger Maria Andersson.

Undersökningen visar också att andelen som är mycket eller ganska positiv till hushållsnära tjänster är lika stor i storstäderna som i mindre städer och på landsbygden.

Mätningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Hemfrid mellan den 2 och 5 november i år med 1 000 svarande.

För mer information, kontakta:

Frida Koff, kommunikationsansvarig Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se
Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se

Resultat från Sifoundersökningen

Hur ställer du dig generellt till användandet av hushållsnära tjänster som till exempel städtjänster och trädgårdsskötsel? Är du...

Mycket positivGanska positivGanska negativMycket negativTveksam, vet ej
Alla39 %44 %8 %3 %7 %
Kön
Man39 %45 %7 %3 %6 %
Kvinna38 %43 %8 %3 %7 %
Sysselsättning
Arbetare29 %52 %10 %3 %6 %
Tjänsteman49 %37 %8 %2 %4 %
Bostadsort
Storstäder42 %41 %7 %5 %6 %
Övriga städer tätort >300039 %43 %9 %2 %7 %
Tätort <3000 landsbygd32 %52 %5 %2 %9 %

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 1 800 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Fler än åtta av tio svenskar, 83 procent, är mycket eller ganska positiva till hushållsnära tjänster. Bara tre procent beskriver sig som mycket negativt inställda, visar en ny undersökning som Sifo gjort åt serviceföretaget Hemfrid.

Läs vidare »
T93k7xlto7prvjuwqjfz

Ny Sifoundersökning: Allt större stöd för rutavdraget

Pressmeddelanden   •   2015-11-13 07:00 CET

Två av tre svenskar vill behålla rutavdraget som det ser ut i dag, visar en undersökning som Sifo har gjort åt serviceföretaget Hemfrid. Stödet för rut har ökat markant sedan i fjol, samtidigt som allt färre vill sänka eller slopa avdraget.

Sitplkqocym7opqero4a
Colrmxwdifoc7daqawr9 Tb0opxsqz2m8us53sb8v

Hemfrids grundare en av finalisterna i årets EY Entrepreneur Of The Year

Pressmeddelanden   •   2015-11-09 14:35 CET

Hemfrids grundare Monica Lindstedt är en av nio finalister i entreprenörstävlingen EY Entrepreneur Of The Year. Över 400 företagare från Stockholmsregionen nominerades till tävlingen, som avgörs tisdagen den 10 november.

Media-no-image

Hemfrid välkomnar överenskommelse om rutavdraget

Pressmeddelanden   •   2015-10-23 12:42 CEST

I dag har regeringen och Allianspartierna kommit överens om att rutavdraget utvidgas. Det är en del av den nya migrations- och integrationsöverenskommelsen. 

-  Vi välkomnar att det finns en bred politisk samsyn om rutavdragets betydelse. Vår unga bransch behöver långsiktiga och stabila förutsättningar, så att seriösa aktörer vågar satsa och därmed skapa ännu fler arbetstillfällen, säger Maria Andersson, vd på Hemfrid.

Överenskommelsen innebär att rutavdraget utvidgas till att också omfatta trädgårdsarbete, flyttjänster och it-tjänster i hemmet (RIT-avdrag). Syftet är att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och underlätta för snabbare etablering på arbetsmarknaden.

Fler svenskar än någonsin får rutavdrag. Statistik från Skatteverket som Hemfrid har analyserat visar att det är sex procent fler som har fått rutavdrag under de första tre kvartalen i år jämfört med samma period 2014.

– Varannan som arbetar med hushållsnära tjänster är född utomlands. Det gläder mig att våra politiker håller med om att jobben som skapas i vår bransch är en viktig nyckel till integration, säger Maria Andersson.

I dag arbetar omkring 20 000 människor med hushållsnära tjänster i Sverige. Av de som började arbeta hos Hemfrid under 2014 var 85 procent födda utomlands. Hemfrid är Sveriges första och största hemserviceföretag och erbjuder städtjänster, fönsterputs, barnpassning och trädgårdshjälp.

Pressbild:Maria Andersson, vd Hemfrid

För mer information, kontakta:

Frida Koff, varumärkes- och kommunikationsansvarig Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se

 
Fakta om rut

- Många köper enstaka tjänster och tar till exempel hjälp vid flytt eller höststädning. - Hittills i år har rutavdragen i genomsnitt varit 4 428 kronor per person.
- Avdraget är i dag maximalt 50 000 kronor per person och år.
- Den som utför arbetet drar av halva arbetskostnaden direkt på fakturan.
 

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 1 800 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


I dag har regeringen och Allianspartierna kommit överens om att rutavdraget utvidgas. Det är en del av den nya migrations- och integrationsöverenskommelsen.

Läs vidare »
Media-no-image

Fler än någonsin gör rutavdrag

Pressmeddelanden   •   2015-10-19 08:43 CEST

Hittills i år har 570 000 svenskar gjort avdrag för hushållsnära tjänster. Det är fler än någonsin tidigare och 30 500 fler än de första tre kvartalen förra året. Det visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har analyserat.

Snabbast ökar hushållsnära tjänster i kommuner utanför storstäderna. Allra störst har ökningen varit i Dorotea, 114 procent. Även i Sorsele, Osby, Aneby och Grästorp har de som har gjort rutavdrag blivit mer än 30 procent fler jämfört med i fjol.

 – Hushållsnära tjänster har kommit för att stanna. De flesta som får rutavdrag är vanliga barnfamiljer som tar hjälp för att få ihop sitt livspussel, säger Maria Andersson, vd på Hemfrid.

I hela landet är det sex procent fler som har fått rutavdrag under de första tre kvartalen i år jämfört med samma period 2014. Bland länen var ökningen allra störst i Uppsala, med nio procent. Andra län som ökade mer än genomsnittet var Stockholm, Västra Götaland, Västmanland och Skåne. Det enda län där rutavdraget minskade var Jämtland, med en nedgång på fyra procent.

Fram till och med september i år gjordes rutavdrag för 2,4 miljarder kronor för tjänster som städning, trädgårdsarbete och barnpassning. Det är en ökning med nio procent jämfört med samma period förra året.

– Varannan som arbetar med hushållsnära tjänster är född utomlands. Att branschen fortsätter att växa innebär många nya jobb och är en mycket viktig nyckel till integration, säger Maria Andersson.

Hittills i år har rutavdragen i genomsnitt varit 4 428 kronor per person. Många köper enstaka tjänster och tar till exempel hjälp vid flytt eller höststädning. Den som utför arbetet drar av halva arbetskostnaden direkt på fakturan. Avdraget är i dag maximalt 50 000 kronor per person och år, men regeringen avser att vid årsskiftet sänka taket till 25 000 kronor.

Pressbild:Maria Andersson, vd Hemfrid

För mer information, kontakta:
Frida Koff, varumärkes- och kommunikationsansvarig Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se
Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se

Statistik över antal rut-köpare per län och kommun:

www.hemfrid.se/rutindex

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 1 800 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Hittills i år har 570 000 svenskar gjort avdrag för hushållsnära tjänster. Det är fler än någonsin tidigare och 30 500 fler än de första tre kvartalen förra året. Det visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har analyserat.

Läs vidare »
Qaevqi9xj91f0b90g9xh

Hemfrids nya städprodukter märks med Bra Miljöval

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 08:15 CEST

I dag lanserar Hemfrid en ny serie städmedel bestående av sex produkter. Samtliga har godkänts för märkning med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Produkterna kommer både att säljas på hemsidan och användas av Hemfrids medarbetare.

Media-no-image

Inför budgetpropositionen 2016: Rut bromsas av sänkt avdrag

Pressmeddelanden   •   2015-09-18 08:00 CEST

Rutbranschens utveckling har planat ut under årets första sex månader, visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har sammanställt. Detta trots att mindre än två procent av alla svenskar som köper hushållsnära tjänster påverkas av sänkningen av rutavdraget i 2016 års budget.

– Vi märker att debatten om sänkningen gör att många tvekar inför att köpa hushållsnära tjänster, trots att förändringen inte skulle påverka dem. Vår unga bransch behöver långsiktiga och stabila förutsättningar, så att seriösa aktörer vågar satsa och därmed skapa ännu fler arbetstillfällen, säger Maria Andersson, vd på Hemfrid.

Rutbranschen har vuxit stadigt de senaste fem åren. I genomsnitt har de totala köpbeloppen ökat med 24 procent under första halvåret sedan 2010. Preliminära siffror från Skatteverket pekar på en betydligt svagare ökning under första halvåret i år med bara 10 procent.

Den 21 september överlämnar regeringen sin höstbudget som förväntas innehålla en sänkning av rutavdraget.Planen är att maxbeloppet för avdrag för hushållsnära tjänster ska sänkas från 50 000 till 25 000 kronor per person och år från 1 januari 2016. Förslaget har från flera håll kritiserats för att slå undan benen för rutbranschen.

Under årets första sex månader gjorde omkring 450 000 svenskar avdrag för hushållsnära tjänster så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning. Totalt gjordes avdrag för hushållsnära tjänster för 1,6 miljarder kronor under första halvåret 2015.

– De allra flesta som köper hushållsnära tjänster är personer som tar hjälp med städning för att få ihop livspusslet. Av alla våra kunder är det bara en bråkdel som berörs av att rutavdraget sänks, säger Maria Andersson.

Den genomsnittliga rut-köparen köpte tjänster för 3 639 kronor under första halvåret 2015, vilket motsvarar ungefär 10–20 timmars hemstädning. Många köper enstaka tjänster och tar till exempel hjälp i samband med flytt eller höststädning.


För mer information, kontakta:
Frida Koff
, varumärkes- och kommunikationsansvarig Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se
Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se
 
 

Fakta: Rutbranschens utveckling de senaste fem åren

 • Under 2014 beviljades avdrag för hushållsnära tjänster för nära 3,1 miljarder kronor. Det är en ökning med 127 procentenheter jämfört med 2010.
 • Under 2014 gjorde 616 000 svenskar avdrag för hushållsnära tjänster. Det är en ökning med 92 procent jämfört med 2010.
 • Under 2014 berördes närmare 18268 utförare av avdrag för hushållsnära tjänster. Det är en ökning med 42 procent jämfört med 2010.


Om statistiken
Statistiken över svenskarnas inköp av hushållsnära tjänster kommer från Skatteverket och är preliminära siffror för 2015.

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 1 800 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Rutbranschens utveckling har planat ut under årets första sex månader, visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har sammanställt. Detta trots att mindre än två procent av alla svenskar som köper hushållsnära tjänster påverkas av sänkningen av rutavdraget i 2016 års budget.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikations - och hållbarhetschef
 • zcmjczfridzna.wfjnkoffbven@hwuxqemfrlbid.se
 • 08-555 915 48
 • 0704-45 37 00

 • Presskontakt
 • Vd
 • maria.andersson@hemfrid.se
 • 08 555 915 13
 • 070 425 15 22

Om Hemfrid

Välkommen till Hemfrid - störst på hushållsnära tjänster

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster. Hemfrid erbjuder städning, fönsterputs, barnpassning, trädgårdsarbete och andra tjänster i hemmet som underlättar vardagen. Hemfrids kunder är privatpersoner som antingen köper tjänsterna direkt av Hemfrid eller nyttjar dem som löneförmån via sin arbetsgivare.

Hemfrid grundades 1996 av Monica Lindstedt tillika styrelseordförande i Hemfrid i Sverige AB. Maria Andersson är ny vd för företaget sedan 2015. Företaget är AAA-certifierat vilket innebär högsta kreditvärdighet.

Hemfrids 1800 medarbetare från hela världen hjälper familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Adress

 • Hemfrid
 • Rosenlundsgatan 13
 • Box 38154, 100 64 Stockholm
 • Vår hemsida