Media-no-image

Hemfrid anställer egen svensklärare

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2016 10:00 CEST

Serviceföretaget Hemfrid anställer en egen svensklärare. Hemfrid erbjuder redan sina medarbetare flera språkutbildningar genom externa samarbeten – nu utökas satsningen med en fast tjänst för att fler anställda ska kunna plugga svenska i kombination med arbetet.

– Våra språkutbildningar är oerhört uppskattade. För att kunna erbjuda plats åt fler satsar vi nu på utbildning i egen regi. Med en egen lärare kan vi utbilda i mycket större skala, säger Hemfrids vd Maria Andersson.

Hemfrid har i dag över 2 000 medarbetare med bakgrund i mer än 40 olika länder. Av dem som anställdes förra året var 85 procent födda utomlands och många har fått sitt första arbete i Sverige på Hemfrid. Utöver språkutbildningar i extern regi driver företaget i dag ett pilotprojekt i samarbete med Stockholms stad, som låter medarbetare gå SFI-utbildning i stadens regi parallellt med arbetet.

– Nu vill vi göra det ännu enklare att kombinera jobb och språkstudier, eftersom vi vet att det är två av de viktigaste nycklarna till integration. Med en egen språklärare skapar vi bättre förutsättningar för många av våra medarbetare och underlättar vägen in på den svenska arbetsmarknaden, säger Maria Andersson.

Den språklärare som nu rekryteras kommer att ta fram en skräddarsydd svenskutbildning för Hemfrids medarbetare och hålla i undervisningen på kontoret i Stockholm. Det pedagogiska materialet kan sedan användas även på andra orter där Hemfrid verkar, som Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Läraren kommer även att ha ett övergripande ansvar för att förbättra medarbetarnas kunskaper om svensk kultur och fungera som integrationslänk.

Tjänsten som språklärare annonseras ut med sista ansökningsdag den tredje juni och tillsätts efter sommaren. Samarbetet med Stockholms stads SFI-utbildning kommer samtidigt att utökas under året.

Länk till annonsen:

www.hemfrid.se/jobb

För mer information, kontakta:

Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 2 000 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Serviceföretaget Hemfrid anställer en egen svensklärare. Hemfrid erbjuder redan sina medarbetare flera språkutbildningar genom externa samarbeten – nu utökas satsningen med en fast tjänst för att fler anställda ska kunna plugga svenska i kombination med arbetet.

Läs vidare »
Fgqkobogyey9j0ropu0z

Hemfrid passerar 2 000 medarbetare

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 07:30 CEST

Serviceföretaget Hemfrid har passerat 2 000 medarbetare, nästan exakt 20 år efter starten i mars 1996. Milstolpen innebär också att Hemfrid fördubblat antalet medarbetare sedan 2010.

S8fvcbmkpppdb6zyruth

Monica Lindstedt släpper bok om Hemfrids första 20 år

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 10:30 CEST

I år är det 20 år sedan Monica Lindstedt startade hemserviceföretaget Hemfrid och lade grunden för en helt ny bransch. Tillsammans med DI-journalisten Susanne Bark släpper hon nu boken ”Slaget om rut – 20 år med Hemfrid” som skildrar företagets resa och debatten om rutavdrag och hushållsnära tjänster.

R18pt84dzjywc0eiriob

David Leeb ny marknadschef på Hemfrid

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2016 08:00 CEST

Serviceföretaget Hemfrid har rekryterat David Leeb som ny marknadschef. David kommer senast från rollen som digital director på varumärkesbyrån Identity Works.

Media-no-image

Rutavdraget fortsätter att växa – men inte lika starkt

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2016 07:05 CEST

Fler svenskar än någonsin gör rutavdrag. Hittills i år har 2 procent fler gjort avdrag för hushållsnära tjänster jämfört med samma period i fjol. Samtidigt har de senaste årens starka tillväxt brutits, visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har analyserat.

– Siffrorna visar att allt fler människor vill ha hjälp med att få ihop sitt livspussel. Men halveringen av rutavdraget vid årsskiftet har gjort det svårare för många. Hushållsnära tjänster skapar jobb och därför borde taket höjas, säger Maria Andersson, vd på Hemfrid.

Avdraget är sedan årsskiftet maximalt 25 000 kronor per person och år, hälften så mycket som tidigare. För den som också gör rotavdrag kan maxbeloppet bli lägre.

I hela landet gjorde nära 315 000 människor rutavdrag under första kvartalet, en ökning med 2 procent jämfört med samma period i fjol. Det sammanlagda belopp de har dragit av under kvartalet har samtidigt minskat med 3 procent.

Antalet personer som gjorde rutavdrag ökade i 12 län och minskade i övriga. Förra årets uppgång, när de som gjorde avdrag blev fler i samtliga 21 län, ser alltså inte ut att bestå. Ökningen var allra störst i Västmanlands län, med 9 procent. I andra änden av skalan finns Jämtlands län, där antalet köpare hittills i år ligger 7 procent under fjolårets första kvartal.

– Bland dem vi anställde i fjol var 85 procent födda utomlands. Så när allt fler tar hjälp med tjänster i hemmet är de med och skapar viktiga, riktiga jobb och bidrar till integration, säger Maria Andersson.

Att antalet köpare fortsätter att öka medan det belopp de betalar inte gör det tyder samtidigt på att användandet av hushållsnära tjänster fortsätter att sprida sig i samhället. Under hela fjolåret gjorde 668 000 svenskar rutavdrag. Det är mer än var tolfte skattebetalare och innebar en ökning med 8 procent jämfört med 2014.

För mer information, kontakta:

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22,maria.andersson@hemfrid.se
Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 070-445 37 00,frida.koff@hemfrid.se

Så utvecklas rutavdraget i landets län

Län Antal köpare Förändring antal köpare
Blekinge 3 493 3%
Dalarna 5 619 -3%
Gotland 1 125 -5%
Gävleborg 5 983 1%
Halland 12 034 7%
Jämtland 1 881 -7%
Jönköpings län 8 698 8%
Kalmar län 5 124 -4%
Kronoberg 4 325 2%
Norrbotten 4 248 -3%
Skåne 57 164 5%
Stockholms län 99 461 1%
Sörmland 7 354 2%
Uppsala län 9 846 -3%
Värmland 6 639 -1%
Västerbotten 3 423 -5%
Västernorrland 4 116 -1%
Västmanland 6 988 9%
Västra Götaland 47 781 3%
Örebro län 6 549 5%
Östergötland 12 179 0%


Om statistiken
Statistiken bygger på Skatteverkets preliminära månadsstatistik över rot- och rutbetalningar. Jämförelserna är gjorda mellan januari och mars 2015 respektive 2016. Uppgifterna om antalet personer som har gjort rutavdrag kommer från Skatteverkets statistikuttag 2015-04-01 respektive 2016-04-04.

Fakta: Hushållsnära tjänster och rutavdraget
Många köper enstaka tjänster och tar till exempel hjälp vid flytt eller höststädning.
Den som utför arbetetdrar av halva arbetskostnaden direkt på fakturan.
Sedan årsskiftet är det maximala avdraget 25 000 kronor per person och år. För den som fyllt 65 år är taket fortfarande 50 000 kronor. Regeringen har föreslagit att rutavdraget ska utökas till att innefatta mer trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-hjälp i hemmet. Rotavdraget, som ger skattereduktion för renovering och andra byggtjänster, räknas ihop med rutavdraget. Använder du rotavdrag blir ditt utrymme att göra rutavdrag alltså mindre.

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 1 900 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Fler svenskar än någonsin gör rutavdrag. Hittills i år har 2 procent fler gjort avdrag för hushållsnära tjänster jämfört med samma period i fjol. Samtidigt har de senaste årens starka tillväxt brutits, visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har analyserat.

Läs vidare »
Media-no-image

Hemfrid och Stockholms stad samarbetar om SFI

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2016 09:00 CEST

Serviceföretaget Hemfrid och Stockholms stad inleder ett samarbete där medarbetare hos Hemfrid kombinerar deltidsarbete med svenskundervisning (SFI). De som deltar i pilotprojektet får samtidigt stöd av jobbcoach och studie- och yrkesvägledare.

– Jobbet och språket är viktiga verktyg för integration i det svenska samhället. Vi vill vara en ansvarstagande och attraktiv arbetsgivare som erbjuder båda, och vi är glada över möjligheten att samarbeta med Stockholms stad, säger Maria Andersson, vd på Hemfrid.

Hemfrids medarbetare kommer i dag från över 40 olika länder. Förra året var 85 procent av de nyrekryterade födda utanför Sverige och många får sitt första jobb i det nya landet hos Hemfrid. Sedan en tid tillbaka erbjuder företaget sina anställda möjligheten att läsa svenskkurser, anordnade av ett utbildningsföretag, parallellt med jobbet. 

Arbetsmarknadsförvaltningen inom Stockholm stad bedriver SFI och har som uppdrag att stötta personer på väg ut i arbetslivet. Pilotprojektet SFI+ med Hemfrid är ett sätt att kombinera yrkesinriktad språkutbildning med arbete inom andra organisationer för att skapa fördelar för deltagarna. Projektet ger staden möjlighet att utvärdera ett samarbete med en aktör på arbetsmarknaden. Utöver språkundervisning erbjuds deltagarna löpande kontakt med en jobbcoach och en studie- och yrkesvägledare. Bland Hemfrids medarbetare är det vanligt med studier vid sidan av arbetet.

– Vi vill vara med och utveckla SFI som en del av det erbjudande som arbetsgivare med många nyanlända, som Hemfrid, kan ge. Vi har goda erfarenheter av liknande satsningar på samarbete kring yrkesinriktade utbildningar i svenska, säger Sivert Kvarnéus, rektor för SFI Söderort.

I den första omgången som inleds den 4 april kommer åtta personer att delta. Projektet utvärderas löpande och senast under fjärde kvartalet i år beslutas om det ska förlängas eller permanentas. Inom Hemfrid har intresset för att delta varit större än möjligheterna, och förhoppningen är att liknande projekt ska startas i fler kommuner.

För mer information, kontakta:

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se

Sivert Kvarnéus, rektor SFI Söderort, 076-123 57 90, sivert.kvarneus@stockholm.se

Fakta: SFI
Svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning för den som invandrat till Sverige med annat modersmål än svenska. Målet är att eleven ska kunna kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska. Den som är bosatt i Sverige, saknar grundläggande kunskaper i svenska och fyller 16 år det år utbildningen inleds har rätt till SFI.

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 1 900 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Serviceföretaget Hemfrid och Stockholms stad inleder ett samarbete där medarbetare hos Hemfrid kombinerar deltidsarbete med svenskundervisning (SFI). De som deltar i pilotprojektet får samtidigt stöd av jobbcoach och studie- och yrkesvägledare.

Läs vidare »
Kktzlvr1ccfnyvldpbdl

Hemfrid firar 20 år med ny reklamkampanj

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2016 11:30 CET

I mars är det 20 år sedan serviceföretaget Hemfrid startades. Det firas med reklamkampanjen Vi tar hand om Sverige i TV4, där kameran följer olika medarbetares händer på nära håll för att lyfta fram hantverket bakom tjänsterna. Samtidigt syftar filmen på att Hemfrid tar ett samhällsansvar.

Dvarayol1wdfrrn9s9fh

Frida Koff ny kommunikations- och hållbarhetschef på Hemfrid

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2016 07:30 CET

Frida Koff blir kommunikations- och hållbarhetschef på serviceföretaget Hemfrid. Den nya rollen omfattar ansvaret för Hemfrids satsning på att utveckla hållbarhetsarbetet, med målet att bli ett av Sveriges mest hållbara varumärken 2020.

Media-no-image

Hemfrid bygger ut svenskutbildning för anställda

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2016 07:30 CET

Serviceföretaget Hemfrid, med många utlandsfödda anställda, går vidare med satsningen på professionell utbildning i svenska för sina medarbetare. Hemfrid var tidigt ute med svenskutbildning i Stockholm – nu drar kurserna i gång även i Göteborg, Malmö och Västerås.

Bland dem som anställdes av Hemfrid i fjol var 85 procent födda utomlands. Många får sitt första arbete i Sverige inom företaget.

– Ett eget jobb och goda språkkunskaper är de viktigaste nycklarna till integration för den som kommer till ett nytt land. Vi vill erbjuda båda delarna, och vi hoppas att fler kunder får upp ögonen för att de också gör nytta i samhället när de köper hushållsnära tjänster, säger Maria Andersson, vd på Hemfrid.

Möjligheten att plugga svenska i kombination med arbetet finns redan för Hemfrids anställda i Stockholm. Nu utvidgas verksamheten även till Göteborg, Malmö och Västerås.

Omkring 55 anställda deltar i den här omgången av utbildningen, med start på måndag den 22 februari på alla fyra orterna. Språklärare från företaget Swedish for Professionals leder kurserna i Hemfrids lokaler. Kursmaterialet har utformats i samarbete med Hemfrid för att kunskaperna ska bli till nytta i medarbetarnas vardag, exempelvis i kontakten med kunder.

– Vi har sett hur våra språkutbildningar i Stockholm har inspirerat andra företag till liknande satsningar. Nu ger vi våra anställda den här möjligheten på fler orter i Sverige och utmanar fler företag att följa efter, både inom vår egen bransch och andra, säger Maria Andersson.

Önskemålen om att delta i utbildningen har varit större än antalet platser i den aktuella omgången. Målet är att satsningen ska utvidgas ytterligare.

Pressbild:

Maria Andersson, vd Hemfrid

För mer information, kontakta:

Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 1 900 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Serviceföretaget Hemfrid, med många utlandsfödda anställda, går vidare med satsningen på professionell utbildning i svenska för sina medarbetare. Hemfrid var tidigt ute med svenskutbildning i Stockholm – nu drar kurserna i gång även i Göteborg, Malmö och Västerås.

Läs vidare »
Media-no-image

Hemfrid inleder samarbete med Mitt Liv

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2016 10:05 CET

Nu inleder Mitt Liv och Hemfrid ett samarbete för att öka mångfalden och integrationen på den svenska arbetsmarknaden. Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare.

— Det är oerhört glädjande att Hemfrid vill samarbeta med Mitt Liv för ett mer inkluderande samhälle. Genom vårt mentorprogram kan företag som Hemfrid hjälpa till att öppna dörrar för de som vill in på arbetsmarknaden men och också med detta öka sin mångfaldskompetens inom företaget, säger Henrietta Bean, Verksamhetsansvarig på Mitt Liv i Stockholm.

— En majoritet av våra anställda har utländsk bakgrund och mångfald är en av våra främsta tillgångar. Vi vill bli ännu bättre på att ta tillvara på den kunskap och det kulturutbyte som finns inom företaget. Genom samarbetet med Mitt Liv har vi möjlighet att utveckla våra medarbetare, på alla positioner, i mångfaldsfrågor och underlätta integration ännu mer. Vi är övertygade om att det stärker oss som företag och främjar vår innovationsförmåga, säger Maria Andersson, vd Hemfrid.

Hemfrid kommer vara en del i Mitt Livs mentorprogram, Mitt Livs Chans. Det innebär att anställda kommer ha möjlighet att öka sin kunskap om mångfald och vidga sina perspektiv. Några kommer också att medverka som mentorer och stötta en annan persons personliga utveckling in på arbetsmarknaden.

Fakta om Mitt Liv

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorskap, utbildning och vidgade kontaktnät vill vi öppna dörrar för personer med utländsk bakgrund. Mitt Liv arbetar också med företag och organisationer som aktivt vill arbeta med mångfaldsfrågor. Läs mer på www.mittliv.com

Presskontakt

Hemfrid — Frida Koff, 0704-45 37 00, frida.koff@hemfrid.se 

Mitt Liv — Sylvia Rezania, 0735-39 58 98, sylvia@mittliv.com

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 1 900 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Nu inleder Mitt Liv och Hemfrid ett samarbete för att öka mångfalden och integrationen på den svenska arbetsmarknaden. Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikations - och hållbarhetschef
  • frida.koff@hemfrid.se
  • 08-555 915 48
  • 0704-45 37 00

Om Hemfrid

Välkommen till Hemfrid

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster. Hemfrid erbjuder städning, fönsterputs, barnpassning, trädgårdsarbete och många andra tjänster i hemmet som underlättar vardagen.

Hemfrid grundades 1996 av Monica Lindstedt tillika styrelseordförande i Hemfrid i Sverige AB. Maria Andersson är ny vd för företaget sedan 2015.

Hemfrids 1900 medarbetare från hela världen hjälper familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Adress

  • Hemfrid
  • Rosenlundsgatan 13
  • Box 38154, 100 64 Stockholm
  • Vår hemsida