Skip to main content

Hemfrids rutindex: Ruttjänster mer populärt än någonsin 2017

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2018 07:05 CET

2017 blev ett nytt rekordår för rutbranschen. Att ta hjälp med städning, flytt och andra tjänster i hemmet är mer populärt än någonsin. Totalt hamnade RUT-marknadens omsättning på 9,3 miljarder jämfört med 7,4 miljarder 2016. Det är en ökning med hela 25 procent. Antal köpare uppgick till över 892 000 vilket är mer än 165 000 fler köpare än året innan. Det visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har analyserat.

– Den starka tillväxten visar att det finns en fortsatt stor efterfrågan på tjänster i hemmet. Allt fler har ett behov av att ta hjälp hemma för att få vardagen att gå ihop, säger Maria Andersson vd på Hemfrid.

Antal köpare ökade i samtliga län i landet. Allra mest ökade i Västerbottens län med 34 procent. Även i Blekinge och Kronobergs län har de som köpt rut blivit mer än 30 procent fler jämfört med året före. Genomsnittsbeloppet för rutavdraget 2017 uppgick till 5 195 kr per person.

Sedan andra halvåret 2016 ingår flytt-, IT- och fler trädgårdstjänster i rutavdraget. Utvidgningen till fler tjänster är en del av förklaringen till den starka tillväxten under 2017. Samtidigt har även traditionella ruttjänster som städning, fönsterputs och barnpassning ökat. Utvecklingen innebär många nya jobb och spelar en viktig roll i Sveriges integrationsutmaning.

– Rut är en effektiv integrationsmotor, speciellt för utlandsfödda kvinnor som generellt har svårt att ta sig in på svensk arbetsmarknad. Med ett jobb får de en biljett in i det svenska samhället och kan skapa en trygg ekonomisk och social plattform. Det vinner hela Sverige på, säger Maria Andersson.

Enligt siffror från Almega sysselsätter rutbranschen idag över 30 000 personer. Ungefär hälften är utlandsfödda och har tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden. Det senaste årets utveckling med stark tillväxt efter utvidgningen visar att det finns mycket stor sysselsättningspotential med ytterligare breddning av tjänster och ett höjt maxtak för avdraget.

Mer fakta nedan: 

- Tabell: Så utvecklades rutavdraget i landets län 

- Om statistiken

För mer information, kontakta: 

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se

Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Så utvecklades rutavdraget i landets län

Län Antal köpare 2016 Belopp      
2016
Antal köpare 
2017
Belopp
2017
Förändring antal Förändring belopp
Blekinge län 9 611 36 711 744 12 457 46 337 890 30% 26%
Dalarnas län 17 416 63 705 356 20 447 77 541 519 17% 22%
Gotlands län 3 392 13 092 424 4 353 17 533 038 28% 34%
Gävleborgs län 17 339 63 907 209 21 064 78 389 921 21% 23%
Hallands län 26 245 132 428 499
33 352 165 469 747
27% 25%
Jämtlands län 5 921 21 402 605 6 949 27 381 194 17% 28%
Jönköpings län 21 937 86 439 386 26 527 104 183 560 21% 21%
Kalmar län 14 581 54 175 814 18 315 68 195 839 26% 26%
Kronobergs län 11 251 42 210 433 14 887 55 564 932 32% 32%
Norrbottens län 12 018 42 591 421 14 935 54 417 150 24% 28%
Skåne län 114 249 553 068 539 140 003 694 895 300 23% 26%
Stockholms län 211 198 1 422 193 016 255 821 1 776 228 603 21% 25%
Södermanlands län 19 265 84 339 998 23 972 105 278 169 24% 25%
Uppsala län 24 179 121 138 715 30 376 152 786 271 26% 26%
Värmlands län 18 045 67 767 628 21 829 84 419 855 21% 25%
Västerbottens län 10 647 39 708 429 14 223 53 038 858 34% 34%
Västernorrlands län 12 611 45 165 067 15 408 56 229 590 22% 24%
Västmanlands län 18 718 81 465 064 22 732 99 552 087 21% 22%
Västra Götalands län 107 321 508 434 360 133 328 645 591 539 24% 27%
Örebro län 18 153 71 982 542 21 885 88 670 335 21% 23%
Östergötlands län 31 037 139 833 216 39 044 180 077 531 26% 29%

Om statistiken

Statistiken bygger på Skatteverkets preliminära månadsstatistik över rot- och rutbetalningar och kommer från Skatteverkets statistikuttag 2018-01-04.

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids ca 2 200 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy