Skip to main content

Ny sifoundersökning: En majoritet av svenskarna vill höja rutavdraget

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 07:05 CEST

Halveringen av rutavdraget som trädde i kraft vid årsskiftet 2015/16 har inte gått hem hos svenska folket. En majoritet vill att maxbeloppet ska återställas till de tidigare 50 000 kronor per år – eller höjas ännu mer. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort åt serviceföretaget Hemfrid.

– Rutavdraget har gjort det möjligt för fler att ta hjälp hemma och få vardagen att gå ihop. Rut har dessutom varit en effektiv integrationsmotor som skapat över 30 000 nya jobb för många som stått långt ifrån arbetsmarknaden. Framförallt för utlandsfödda kvinnor som generellt har svårast att ta sig in på svensk arbetsmarknad, säger Hemfrids vd Maria Andersson.

39 procent av svenskarna vill att rutavdraget ska återställas till 50 000 kronor om året och 8 procent vill att det ska höjas till 100 000 kronor per år. Det är sammanlagt en majoritet på 47 procent. Knappt en tredjedel, 31 procent, vill att det ska vara kvar på den nuvarande nivån 25 000 kronor. Siffrorna är i princip desamma för kvinnor och män.


– Det finns en stor efterfrågan på tjänster i hemmet och allt fler tar hjälp för att hinna med både familjen, jobbet och hemmet. Samtidigt som rut har utvidgats till fler tjänster har regeringen halverat avdraget, det är olyckligt. Genom att höja taket igen, eller separera rut och rot, finns bättre förutsättningar för en tillväxtbransch som är med och löser Sveriges integrationsutmaning, säger Maria Andersson.

2017 gjorde fler än 890 000 svenskar rutavdrag. Avdraget är sedan årsskiftet 2015/16 maximalt 25 000 kronor per person och år, hälften så mycket som tidigare. För den som även gör rotavdrag kan maxbeloppet bli lägre, eftersom rot och rut räknas ihop. Den första augusti 2016 utvidgades rutavdraget till att omfatta fler tjänster och numera ingår fler trädgårdstjänster samt flytt- och IT-tjänster.

För mer information, kontakta:

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se
Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Fakta: Hemfrids undersökning
Mätningen genomfördes av Sifo mellan den 7 och 8 maj 2018. 1 000 personer tillfrågades.

Rutavdraget tillät fram till 2015 att hushållsnära tjänster kunde dras av i deklarationen till ett belopp av upp till 50 000 kronor per person och år, tillsammans med ev. ROT-avdrag. Från och med årsskiftet 2015/2016 har avdraget sänkts till 25 000 kronor per person och år. Vad tycker du att man skall göra med rutavdraget? Skall det...


Alla Kvinnor Män
Tas bort helt 9 % 9% 8 %
Begränsas till nuvarande 25 000 kr per år 31 % 30 % 33 %
Återställas till 50 000 kr per år 39 % 37 % 41 %
Ökas till 100 000 kr per år 8 % 6 % 10 %
Tveksam, vet ej 13 % 18 % 8 %
Totalt 100 % 100 % 100 %

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 2 000 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.