Skip to main content

Rutavdraget skapar riktiga jobb

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 13:45 CET

Med rutavdraget kan konsumenten köpa tjänster till rimliga priser. Det innebär samtidigt att nya företag och jobb kan skapas; jobb som inte kräver perfekt svenska eller lång erfarenhet. Hemfrid välkomnar regeringens förslag att låta rutavdraget omfatta fler tjänster, men uppmanar samtidigt regeringen att höja taket för skattereduktionen.

Rutavdraget är en metod som gör den privata tjänstesektorn tillgänglig för fler köpare. När företag eller personer med F-skattsedel ska sälja tjänster till privatpersoner uppstår stora skattekilar. Det har historiskt hämmat utvecklingen av en vit servicesektor riktad mot privatpersoner, trots att behovet varit stort och blivit allt större.

- I en bransch där svarta anställningar länge varit dominerande har rutavdraget bidragit till att efterfrågan på vita tjänster kraftigt har ökat. Under 2015 gjorde 668 000 svenskar - fler än någonsin tidigare - avdrag för totalt 3,4 miljarder kronor. Samtidigt fick staten stora intäkter från dessa tjänster, som utan rutavdraget sannolikt inte hade utförts, säger Maria Andersson, vd Hemfrid.

Många anställda inom rutsektorn är födda i ett annat land och har tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden. Rutföretagen är en effektiv integrationsmotor som sänker de trösklar till jobb som många stöter på i sitt nya hemland.

- Hemfrid har 1 900 medarbetare som representerar över 40 olika nationaliteter. Av dem vi anställde under 2015 hade 85 procent utländsk bakgrund. Rutavdraget gör alltså praktisk nytta i Sverige genom att underlätta integrationen och motverka utanförskap, säger Maria Andersson.

Att rutavdraget sänktes vid årsskiftet riskerar att leda till att branschens utveckling bromsas in. Förändringen har skapat osäkerhet hos konsumenterna och flera rutföretag har slutat att nyanställa. Dessutom visar Skatteverkets statistik att etableringen av nya företag i branschen i princip har upphört.

- För att ta till vara branschens potential behövs långsiktiga och tydligare spelregler. Vi föreslår att taket för skattereduktion höjs till 100 000 kronor per person och år för privat tjänstekonsumtion. Avdraget bör endast begränsas till att leverantören producerar en tjänst som hushållet behöver, samt att leverantören är seriös och godkänd av Skatteverket, säger Monica Lindstedt, grundare och styrelseordförande Hemfrid.

- Vilka nya tjänster som kan komma att utvecklas i framtiden kan vi bara spekulera om. Det är därför eftersträvansvärt att rutavdraget är utformat på ett sätt som främjar nya branscher och tjänstekoncept. Det kan till exempel finnas anledningar till att tjänster kan utföras bättre digitalt eller på en annan plats, avslutar Monica Lindstedt.

Läs hela vårt remissvar i bifogad pdf

För mer information, kontakta:

Frida Koff, Kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se

Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se

Fakta om Hemfrid:

Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids 1 900 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy