Skip to main content

Högskolan i Skövde börjar arbetet med att rekrytera ny rektor

Nyhet   •   Apr 14, 2016 17:02 CEST

KTH:s styrelse vänder sig till regeringen och föreslår att Sigbritt Karlsson ska bli lärosätets nya rektor. Därmed börjar Högskolan i Skövde officiellt leta efter en ny rektor. Förberedelserna för rekryteringsarbetet började dock redan i mars.

Den 14 april beslutade KTH:s styrelse att vända sig till regeringen och föreslå att Sigbritt Karlsson, idag rektor på Högskolan i Skövde, blir ny rektor för KTH. För styrelsen och ledningen på Högskolan i Skövde var KTH:s beslut väntat och processen med att rekrytera en ny rektor till Högskolan i Skövde är redan påbörjad.

– Vi började förbereda rekryteringsarbetet redan i februari och därför ligger vi bra till i planeringen. Det är viktigt att vi hittar rätt person. Samtidigt är vår målsättning att ha en förhållandevis snabb rekryteringsprocess, säger Urban Wass, ordförande för Högskolan i Skövdes styrelse.

Anställningsprofil nästa steg
För att genomföra rekryteringen har styrelsen för Högskolan i Skövde utsett en rekryteringsgrupp. Gruppen leds av styrelsens ordförande, Urban Wass. I gruppen ingår också styrelsens vice ordförande Pia Falk, lärarrepresentanten Birgitta Lindström, studentkårens ordförande Mattias Lindblad och HR-chefen Anneli Metso Kjellquist. Till sin hjälp har rekryteringsgruppen en referensgrupp som förankrar rekryteringsprocessen i Högskolans verksamhet.

Nästa formella steg i Högskolans rekrytering av ny rektor äger rum den 22 april. Då sammanträder Högskolans styrelse och en av punkterna på dagordningen är att fastställa den så kallade anställningsprofilen, ett dokument där styrelsen beskriver vilka egenskaper lärosätets nästa rektor ska ha. När detta är gjort är det möjligt att officiellt annonsera ut rektorstjänsten.

– Vi kommer också att använda ett rekryteringsföretag för att hjälpa oss att hitta kandidater och göra ett första urval. Men även om vi tar in en extern konsult är det alltid rekryteringsgruppen som har den övergripande kontrollen över rekryteringsprocessen, förklarar Högskolans HR-chef Anneli Metso Kjellquist.

KTH har en tidsplan som säger att lärosätets nya rektor ska tillträda i november 2016. Det är inte säkert att Högskolan i Skövde då har hittat en ersättare för Sigbritt Karlsson. Men risken att det skulle uppstå ett kortare tidsglapp mellan avgående och tillträdande rektor är inget som oroar Urban Wass:
–Ingen modern organisation står och faller med en person. Utvecklingen av Högskolan i Skövde kommer att fortgå även om vi får vänta något på att ha en ny rektor på plats, säger Urban Wass.

För ytterligare information kontakta HR-chef Anneli Metso Kjellquist
0500-448127

Fakta: Rektorsrollen på Högskolan i Skövde
* Hur en rektor ska utses regleras i högskoleförordningens andra kapitel.
* Regeringen fattar beslut om tillsättningen av en ny rektor efter att lärosätets styrelse lämnat förslag på en person.
* En rektorstjänst måste utannonseras men lärosäten använder också ofta rekryteringsföretag för att undersöka vilka möjliga kandidater som finns.
* Lärosätet måste beakta både manliga och kvinnliga kandidater.
* Innan en rektor tillsätts ska ett hörande äga rum där lärare, övrig personal och studenter får möjlighet att ställa frågor till en eller flera kandidater. Hur hörandet ska ske mer i detalj beslutas av styrelsen.
* En rektor tillsätts på sex år, därefter kan uppdraget förlängas med maximalt två treårsperioder. En rektor kan därmed inneha sitt uppdrag i maximalt tolv år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.