Kkyempew7yor5uljo1f8
Kunamoxvt7cskwndmdud

Högskolan i Skövde firar 40 år

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 07:00 CEST

​2017 är året då Högskolan i Skövde firar 40 år. Det som började med några ihärdiga lokala aktörer i slutet av 1970-talet som försökte förmå den nationella politiken att placera en högskola i Skövde har blivit en nationell högskola som är relevant för regionen.

Rrdbqhf9a4r3otg2l72q
Kunamoxvt7cskwndmdud

Spelifiera för att få unga hemmasittare i sysselsättning

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 07:00 CEST

131 500 ungdomar är "hemmasittare" i Sverige – ungdomar som varken arbetar eller studerar. Spelvärlden är en tillflyktsort när det andra i livet inte går så bra. Det finns drivkrafter i spel ex. utarbeta strategier och utveckla språk. De drivkrafterna vill förstudieprojektet "Spel om etableringsverktyg" använda för att få fler att läsa klart eller få arbete. Finansierat av Europeiska socialfonden

Uoeshge0gbpthvagcf8j
Gwsxgr7gr1nfs3m08tfz

Falska nyheter, yttrandefrihet och källkritik när debattören Ola Larsmo inleder föreläsningshösten på Högskolan i Skövde

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 07:00 CEST

Falska nyheter, källkritik, yttrandefrihet och demokrati har stått i centrum för mediediskussionen detta år när USA fått en ny president. Ola Larsmo är författare, debattör och frilansjournalist, främst i Dagens Nyheter. Tisdagen den 12 september är han höstens första föreläsare vid de populärvetenskapliga caféerna på Högskolan i Skövde med att tala om dessa ämnen.

Media no image
Kunamoxvt7cskwndmdud

Pressinbjudan: Projekt om integrationsarbete och samhällsentreprenörskap i Skövde

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 09:48 CEST

Under 2017 pågår två projekt vid Högskolan i Skövde och institutionen för handel och företagande; Vägen till arbete: en studie i integrationsarbete samt Samhällsentreprenörskap för ett livskraftigt Skaraborg. Båda ingår i Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg (CLAS) som är en samverkansplattform. Genom CLAS ska akademi och arbetsliv gemensamt utveckla Skaraborg till en kunskapsregion. De två projekten finansieras av Skövde kommun.

Onsdag 6 september kl. 09.00

Onsdagen den 6 september kl. 09.00 presenterar de två projekten sina arbeten och vad som händer i dem under hösten. Representanter från bland annat Next Skövde och områdesutveckling Södra Ryd deltar. Efter presentationen finns möjlighet att träffa projektledarna Cecilia Gillgren och Lotten Svensson för att prata mer om respektive projekt. Välkommen till E-huset plan 3, rum Billingen.

Om projekten

Vägen till arbete: en studie i integrationsarbete

Cecilia Gillgren, adjunkt i företagsekonomi, har följt arbetet i Skövde kommuns Migrationsråd under hösten 2016. Det har varit en förberedelse för en forskningsstudie som belyser de ansvars- och förtroendefrågor som uppstår i samarbetet mellan kommunen, myndigheter (ex. Arbetsförmedlingen) och privata aktörer (ex. byggindustrin) och vilken roll redovisning spelar i sammanhanget. Kunskap från projektet kan användas för att utveckla integrationsarbetet på kommunal nivå, så att nyanlända i större grad och på kortare tid kan träda in i arbetslivet.

Samhällsentreprenörskap för ett livskraftigt Skaraborg

I takt med industrin inte längre rekryterar en så stor andel av ungdomsgenerationerna är det angeläget att hitta alternativa utvecklingsområden för att Skaraborg ska kunna behålla och attrahera yrkesverksamma medborgare. Områden som undersöks är olika former av tjänsteverksamheter, så som besöksnäringen och näringar inom land och vatten samt kultursektorn. Projektet kommer att studera möjligheterna att kombinera de olika verksamheterna och näringarna i ett innovativt samhällsentreprenörskap för att skapa ökad livskraft i Skaraborg. Next Skövde är sammanhållande kontakt gällande destinations- och platsutveckling i Skövde. Projektledare är Lotten Svensson, lektor i företagsekonomi.

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

​Under 2017 pågår två projekt vid Högskolan i Skövde och institutionen för handel och företagande; Vägen till arbete: en studie i integrationsarbete samt Samhällsentreprenörskap för ett livskraftigt Skaraborg. Båda ingår i Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg (CLAS) som är en samverkansplattform. Genom CLAS ska akademi och arbetsliv gemensamt utveckla Skaraborg till en kunskapsregion.

Läs vidare »
B1vtpzf2nc1loryvr35v
Gwsxgr7gr1nfs3m08tfz

Skövdeforskare ger lösningar för hur företag ska kommunicera förbättringsarbete

Nyheter   •   Aug 28, 2017 07:00 CEST

Tillverkande företag är en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt. En vanlig metod för företagen att öka sin konkurrenskraft är att jobba med så kallade Ständiga förbättringar, ett resultatorienterat förbättringsarbete. Många företag misslyckas med att införa Ständiga förbättringar. Det vill Carina Larsson, forskare vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap på Högskolan i Skövde, ändra på.

Adivqeayjxvrs286em25
Kunamoxvt7cskwndmdud

Pressinbjudan: Säg hej till 1850 nya studenter!

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 07:00 CEST

Måndagen den 28 augusti börjar 1850 nya studenter sin resa vid Högskolan i Skövde. Den allra första veckan bjuder på välkomsttal av rektor och Studentkårens ordförande, studentikosa upptåg, lära-känna-aktiviteter, en mässa och mycket mer. För att allt ska fungera och alla nykomlingar verkligen ska känna sig som hemma har Högskolan och Studentkåren utbildat 180 faddrar.

E0dtsvtupiki1potgmrd
Gwsxgr7gr1nfs3m08tfz

Intressanta resultat av hälsokontroll bland assyrier i Skövde

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2017 07:00 CEST

Invandrare från Mellanöstern har högre risk att utveckla typ 2-diabetes jämfört med infödda svenskar. Därför ville en forskargrupp i Skövde genomföra en studie i gruppen assyrier i Skövde för att hitta personer som hade diabetes och därmed också risk för hjärt-kärlsjukdomar. Samtidigt fick forskarna fram intressanta resultat när de frågade personerna om deras inställning till hälsokontroller.

Jau8mjyeffnlmqnjcie6
Lgz40uj5d2immt6g7pqn

​Inte ovanligt med problematiska IT-avtal hos våra myndigheter

Pressmeddelanden   •   Jul 28, 2017 18:14 CEST

Tranportstyrelsens upphandling och outsourcing av myndighetens IT-system har fått efterverkningar ända upp på riksdags- och regeringsnivå. Forskning från Högskolan i Skövde visar dock att många myndigheter i Sverige införskaffar och förvaltar IT-system på ett sätt som skapar det som kallas inlåsning.

Mhew5fpgdwlmg0vf3fwo
Lgz40uj5d2immt6g7pqn

Högskolan i Skövde erbjuder drygt 1 800 personer plats på utbildningsprogram

Nyheter   •   Jul 13, 2017 13:04 CEST

I dagarna får närmare 1 850 personer besked om att de har fått en plats på något av Högskolan i Skövdes utbildningsprogram. Det är en minskning jämfört med förra året vilket bland annat beror på att Högskolan erbjuder färre utbildningsprogram än tidigare år.

Olkqdgndzyvvclyeo2zm
Kunamoxvt7cskwndmdud Lgz40uj5d2immt6g7pqn

Pressinbjudan: IT-upphandlingar diskriminerar och hämmar nytänkande

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 07:00 CEST

Små kommuner eller stora myndigheter spelar ingen roll, alla upphandlar de olika former av IT-system. Men om upphandlingen görs på fel sätt hämmas konkurrensen mellan leverantörer och myndigheten riskerar att bli inlåst i vissa IT-system. I många projekt refererar myndigheter till specifika IT-standarder som diskriminerar enskilda individer och företag.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Frågor från media
 • edith.beckman@his.se
 • 0500-448040
 • 070-9650622

 • Presskontakt
 • Ledningskommunikatör
 • Frågor som rör Högskolans ledning
 • ulbzyhentuiijsf.nylen@ckhizus.juxhbaduse
 • 0500-44 80 61
 • 072-150 29 71

Om Högskolan i Skövde

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.