Media-no-image

Forskningsprojekt för att förebygga sexuell grooming mot barn på nätet

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 08:00 CEST

”Sexuell grooming” online innebär att vuxna tar kontakt med barn i ett sexuellt syfte via internet. Barnen riskerar att utsättas för övergrepp och i vissa fall leder dessa kontakter även till ett fysiskt möte där barn riskerar ytterligare övergrepp. Forskare vid Högskolan i Skövde startar nu upp ett forskningsprojekt för att öka barns säkerhet på nätet i samarbete med stiftelsen Change Attitude.

I Sverige använder nästan alla sexåringar internet flera gånger i veckan och i åldersgruppen 9-12 är 55 procent dagligen uppkopplade mot internet. Med ökat internetanvändande ökar riskerna för barn att utnyttjas sexuellt på eller via internet.

– Det här forskningsprojektet handlar om att utreda hur vi kan förebygga riskbeteenden hos barn i åldrarna 8-10 år som använder internet och sociala medier. Projektet ska undersöka barns användning av medierna, där vi bland annat intervjuar barn för att reda ut hur de tänker och resonerar kring sociala medier, berättar Tarja Susi, lektor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde och projektledare för forskningen.

Forskningsprojektets hela namn är Kunskapsöverföring och förebyggande av sexuell grooming genom dataspel – barn, riskbeteenden och sociala medier, KidCOG. Forskningsprojektet har fått tre miljoner kronor från Sten A Olssons stiftelse och ska undersöka företeelsen sexuell grooming, barns användning av sociala medier och internet samt förebygga barns riskbeteenden online. En del av projektets uppgift är att ta fram en spelprototyp för att undersöka om dataspel kan användas för att minska risken för barn att utsättas för sexuell grooming. I framtiden ska det färdiga spelet kunna ingå i skolundervisningen.

– Vi är väldigt glada över stödet från Sten A Olssons stiftelse som hjälper oss få en bättre bild av hur vi kan arbeta förebyggande med den här målgruppen med hjälp av lärspel. Vi ska se om man kan använda ett scenariobaserat dataspel som stöd för kunskapsöverföring, dvs. att målgruppen kan använda kunskaper från ett spelsammanhang vid användningen av sociala medier. Det blir en spännande utmaning att ge målgruppen stöd för att förstå möjliga konsekvenser av det egna agerandet ute på nätet, säger Tarja Susi.

– Vid Högskolan i Skövde har vi unika förutsättningar för den här typen av tvärvetenskapliga forskningsprojekt med vårt forskningscentrum för Informationsteknologi. Forskningen vi bedriver kan ha stor betydelse för den uppväxande generationens välmående. Vi vill skapa medvetenhet och förändring i de här frågorna och där kan dataspel vara en brygga till att nå fram till barnen, säger Ulf Wilhelmsson, lektor i Medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde.

Projektet genomförs i samarbete med stiftelsen Change Attitude som arbetar med kultur som verktyg för att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn världen över. På ett kulturseminarium arrangerat av Högskolan i Skövde hösten 2013 presenterade Change Attitudes grundare Ulla Lemberg, Change Attitudes idé om att använda dataspel som verktyg för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Forskningsprojektet pågår till december 2015.

För mer information, kontakta:
Tarja Susi, lektor i kognitionsvetenskap, tfn 0500-44 83 71
Ulla Lemberg, ordförande i Change Attitude, tfn 070-63 82 730


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

”Sexuell grooming” online innebär att vuxna tar kontakt med barn i ett sexuellt syfte via internet. Barnen riskerar att utsättas för övergrepp och i vissa fall leder dessa kontakter även till ett fysiskt möte där barn riskerar ytterligare övergrepp. Forskare vid Högskolan i Skövde startar nu upp ett forskningsprojekt för att öka barns säkerhet på nätet i samarbete med stiftelsen Change Attitude.

Läs vidare »
Media-no-image

Stand-up, studentmässa och kortege – Högskolans nya studenter välkomnas till Skövde

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 09:46 CEST

I höst startar 1800 nya programstudenter vid Högskolan i Skövde. Deras första vecka är fullmatad med introduktionsaktiviteter och avslutas fredag den 5 september med traditionsenlig kortege genom centrala Skövde och festligheter i Boulognerskogen som även är öppna för allmänheten. De nya studenterna välkomnas bland annat av rektor Sigbritt Karlsson och kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson.

Vecka 36 är en intensiv introduktionsvecka för nya studenter vid Högskolan i Skövde, även om 400 studenter, bland annat de internationella studenterna, startar redan veckan innan. Från måndag till fredag finns ett festligt program med invigning, faddrar, studentmässa, utomhusbio och kortege genom staden samt stand-up och konsert i Boulognerskogen.

– Det här är ju läsårets höjdpunkt, när vi får förmånen att välkomna nya studenter till oss och till Skövde. Det handlar om att ge våra studenter en positiv känsla inför studierna, hjälpa dem till rätta med relevant information och samtidigt ha roligt tillsammans, säger Christina Johansson, introduktionsansvarig vid Högskolan i Skövde.

Hela campusområdet och delar av centrala Skövde kommer att smyckas för att välkomna studenterna och för att allt ska flyta på är över 170 faddrar (det vill säga nuvarande studenter på Högskolan) engagerade för välkomna de nya studenterna och visa dem staden. Högskolan i Skövde och Skövde kommun har ett nära samarbete i alla aktiviteter under introduktionen.

– Vi i Skövde vill såklart att alla nya studenter ska känna sig extra välkomna till kommunen, och därför är det viktigt för oss att vara en del i introduktionen och visa Skövde från sin bästa sida. Vi deltar bland annat på studentmässan och är också medarrangör till festligheterna i Boulognerskogen – en eftermiddag då alla Skövdebor är välkomna att delta i välkomnandet, säger Lisa Lindgren, varumärkesstrateg Skövde kommun.

Läs hela programmet för introduktionsveckan

För mer information, kontakta:
Christina Johansson, Högskolan i Skövde, tfn 0500-44 81 88
Lisa Lindgren, Skövde kommun, tfn 0734-61 26 68


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

I höst startar 1800 nya programstudenter vid Högskolan i Skövde. Deras första vecka är fullmatad med introduktionsaktiviteter och avslutas fredag den 5 september med traditionsenlig kortege genom centrala Skövde och festligheter i Boulognerskogen som även är öppna för allmänheten. De nya studenterna välkomnas bland annat av rektor Sigbritt Karlsson och kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson.

Läs vidare »
Ijpmavjdqmifhxpr4zip

Mentorskap – ett lyckat samarbete mellan högskola och arbetsliv

Pressmeddelanden   •   2014-08-18 10:00 CEST

Högskolan i Skövde stärker kontakten mellan studenter och deras framtida yrkesliv, bland annat genom ett mentorprogram där de antagna studenterna får tillgång till en personlig mentor från arbetslivet under ett läsår.

Fkeceatjdkhq1ut23crc

Hård konkurrens om platserna på Högskolan i Skövde

Pressmeddelanden   •   2014-07-14 13:07 CEST

Första antagningen till landets högskolor och universitet är klar. Sjuksköterskeprogrammet, Dataspelsprogrammen och Ekonomprogrammen och Hälsocoachprogrammen är de fyra mest populära utbildningsprogrammen vid Högskolan i Skövde.

Dssl9tb40ccbgx5ypu3f

DN Debatt 14 juli: ”Missa inte chansen till nya jobb i dataspelsbranschen”

Pressmeddelanden   •   2014-07-14 07:54 CEST

Med rätt satsningar från regeringen på fler utbildningsplatser, företagsnära forskning och stöd till nya företag skulle den svenska dataspelsbranschen på tio års sikt kunna växa från dagens 2 000 till upp emot 20 000 anställda.

Media-no-image

Amerikansk ambassadör besöker Högskolan i Skövde

Nyheter   •   2014-07-08 10:16 CEST

USA:s ambassadör Mark Brzezinski, president Barack Obamas tidigare utrikespolitiske rådgivare, besöker på söndag Högskolan i Skövde för att få inblick i den forskning och utbildning som bedrivs på lärosätet.

Ambassadör Brzezinski har doktorerat i såväl juridik som statsvetenskap och har arbetat nära både president Clinton och president Obama. Han är utrikespolitisk expert och har jobbat med frågor som rör demokratiutveckling och rättsligt bistånd. Han är också en hängiven bloggare och aktör inom sociala medier.

– Ambassadören har ett genuint intresse för hållbar utveckling, teknik och dataspelsutveckling, och det är anledningen till att han väljer att besöka Högskolan i Skövde, vilket självfallet är väldigt trevligt, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Ett tjugotal forskare och studenter kommer att träffa ambassadören och bland annat presentera den forskning som görs inom hållbar utveckling med solceller på sopbilar och den forskning som bedrivs inom biovetenskap och molekylärbiologi. På dataspelssidan kommer både forskare och studenter representera det center för dataspelsutveckling som finns i Skövde under samlingsnamnet Sweden Game Arena.

För mer information, kontakta:
Annica Snäll, kommunikationschef vid Högskolan i Skövde, Tfn 0500-44 80 29

USA:s ambassadör Mark Brzezinski, president Barack Obamas tidigare utrikespolitiske rådgivare, besöker på söndag Högskolan i Skövde för att få inblick i den forskning och utbildning som bedrivs på lärosätet.

Läs vidare »
Media-no-image

Västra Götalandsregionen storsatsar på dataspel

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 16:30 CEST

Regionutvecklingsnämnden tog idag beslutet att storsatsa på dataspelsbranschens fortsatta utveckling och tillväxt i Skövde. Satsningen innebär att Sweden Game Arena, som drivs av Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB och Skövde kommun kan accelerera med kraft.

Under våren lämnade Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB och Skövde kommun gemensamt in en projektansökan för långsiktiga driftsmedel av Sweden Game Arena till Västra Götalandsregionen. Totalt omfattar projektet närmare 30 miljoner kronor under tre år, i syfte att accelerera tillväxtarbetet inom dataspelsutvecklingen.

Regionutvecklingsnämnden meddelar idag att man fortsätter att investera i befintlig och uppbyggd infrastruktur av utbildning, forskning och företagande som finns i Skövde inom dataspelsområdet. För att på sikt bli en Europaledande region medfinansierar Västra Götalandsregionen nu en 3-årig satsning som primärt syftar till att synliggöra Västra Götalands styrka inom området genom Sweden Game Arena, som drivs av Skövde kommun, Gothia Science Park och Högskolan i Skövde. Beslutet innebär att regionutvecklingsnämnden medfinansierar Sweden Game Arena med 14 380 000 kronor, fördelat på tre år.
 
– Oerhört glädjande, det är den enskilt största projektsatsningen inom en specifik bransch som Västra Götalandsregionen gjort här i Skövde och inom miljön Gothia Science Park, kommenterar Patric Eriksson, VD Gothia Innovation AB. Att vi nu får möjlighet att accelerera vår verksamhet och branschutveckling ytterligare visar på att vi har ett stort förtroende och att Västra Götalandsregionen ser potentialen för framtidens dataspelsutveckling här i Skövde och Västra Götaland.

– Dagens besked är väldigt positivt för nästa steg i utvecklingen Sweden Game Arena. Med den här starka satsningen förmår vi att på ett ännu bättre sätt bredda potentialen i detta expansiva område där akademi möter innovationsmiljö och näringsliv. Det påverkar hela Sveriges möjligheter, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

– Vår medvetna satsning tillsammans med Västra Götalandsregionen under tio år har skapat en ny bransch i Skövde. En del i framgången är en nära samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi, vilket är helt i linje med vår strategi att verka för nya branscher och ökad koncentration i den kunskapsintensiva sektorn, säger Kristina Eklöf, näringslivschef. 

Satsningen innebär bland annat en ökad närvaro på marknaden, tätare samarbete och närvaro på Lindholmen Science Park i Göteborg, där man bland annat är starka inom visualisering. Projektet ska bland annat leda till; etablering av minst ett internationellt ledande företag samt en nordiskt ledande aktör, fler internationella allianser, fler utvecklings- och forskningsprojekt, tillväxt och utveckling i befintliga dataspelsföretag och att Dataspelsbranschens årliga Spelutvecklarindex positionerar Västra Götaland som den starkaste start-up-regionen i Norden.

För mer information, kontakta:
Patric Eriksson, VD Gothia Innovation AB, 070-341 91 23
Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde, 0500-44 81 43
Kristina Eklöf, näringslivschef Skövde kommun, 070-692 96 64


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Regionutvecklingsnämnden tog idag beslutet att storsatsa på dataspelsbranschens fortsatta utveckling och tillväxt i Skövde. Satsningen innebär att Sweden Game Arena, som drivs av Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB och Skövde kommun kan accelerera med kraft.

Läs vidare »
Media-no-image

Forskare vid Högskolan i Skövde arbetar för framtidssäkra arkiv

Nyheter   •   2014-06-25 08:00 CEST

Vilka filformat ska museer och arkiv använda för att framtida generationer ska kunna ta del av de dokument, bilder och filmer vi skapar idag? Forskare på Högskolan i Skövde ingår nu i ett internationellt forskningsprojekt som ska hjälpa till att svara på frågan.

Runt om i världen står museer och arkiv inför en jättelik utmaning. De dokument, bilder och filmer som vi dagligen skapar med digital teknik ska lagras för framtida generationer. Lagringsarbetet måste ske på ett standardiserat sätt, med hjälp av standardiserade filformat annars riskerar vi att inte kunna ta del av den lagrade informationen i framtiden.

– Det är lite som med kassettbanden, vill man spela upp ett gammalt kassettband idag måste man först hitta någon som har en kassettbandspelare. När man väl har hittat bandspelaren kan bandet ändå ha blivit avmagnetiserat. Våra dataarkiv kan bli lika oanvändbara som ett avmagnetiserat kassettband om vi inte är noggranna när vi väljer vilka filformat vi ska spara informationen i, säger Björn Lundell som är biträdande professor i datavetenskap på Högskolan i Skövde.

Björn Lundell och hans kollegor deltar nu i ett EU-finansierat forskningsprojekt som ska hjälpa museer och arkiv att välja framtidssäkra filformat. Projektet går under namnet Preforma och drivs av aktörer från flera europeiska länder. Svenska deltagare i projektet är, förutom forskarna på Högskolan i Skövde, Kungliga Biblioteket och Riksarkivet.

– Vi forskare ska utvärdera dataformat och skapa verktyg som gör det enklare för museer och arkiv att upphandla arkiveringslösningar. Det är viktigt att dataformaten följer standarder som inte låser fast museerna och arkiven i format som är oanvändbara om 50-år, avslutar Björn Lundell.

För mer information, kontakta:
Björn Lundell, bitr.professor i datavetenskap, bjorn.lundell@his.se Tfn 0500-448319

Läs mer om forskningsprojektet Preforma (engelska)


Vilka filformat ska museer och arkiv använda för att framtida generationer ska kunna ta del av de dokument, bilder och filmer vi skapar idag? Forskare på Högskolan i Skövde ingår nu i ett internationellt forskningsprojekt som ska hjälpa till att svara på frågan.

Läs vidare »
Zylbh1ounibomkkvzste

Forskning: Plantor med uppdrag att rena jord och rädda liv

Pressmeddelanden   •   2014-06-24 07:00 CEST

Arsenik är ett av de mest förekommande ämnena i jordskorpan och finns överallt i naturen. Det är också extremt giftigt för oss människor och långvarig exponering kan leda till många allvarliga sjukdomar. Forskare i molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde har nu gjort nya framsteg och tagit fram en helt ny typ av planta som kan suga upp och lagra arsenik – i sina rötter.

Media-no-image

KRAFT-givande samtal stödjer äldre i vardagen

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 07:00 CEST

I dagens vård har samtalets plats nästan försvunnit och många äldre patienter känner sig ensamma och utelämnade, speciellt vid tillfällen när de måste lära sig att hantera ohälsa i sin livssituation. Detta vill forskare vid Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås råda bot på. Genom en studie i tre olika kommuner skapar man nu utrymme för samtal, kraft och livsglädje som ger äldre stöd att hantera vardagen med långvarig smärta.

Catharina Gillsjö och Mia Berglund, båda verksamma på Högskolan i Skövde, har länge forskat om hur man som äldre lär sig att leva med långvarig sjukdom och smärta. Utifrån sin forskning driver de nu en studie där legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunal hemvård utbildas i att stödja äldre i vardagen genom så kallade KRAFT-givande samtal. KRAFT står för orden konfrontation, reflektion, ansvarstagande, från ”man” till ”jag” och taktfull utmanande hållning.

– Samtalen har sin grund i vårdvetenskap med ansatsen att människan har kraften i sig själv att hitta hälsa och välbefinnande, och mycket går ut på att fokusera på det som är positivt i tillvaron. Det handlar om att sätta upp enkla mål om vad man vill och kan göra den närmaste framtiden men också om att få tid att berätta om sin livssituation, säger Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde.

Studien har rullat på under våren 2014 en stor del av arbete har handlar om att bygga upp ett bra team med den vårdpersonal som ger de KRAFT-givande samtalen för att skapa bra förutsättningar för alla inblandade. Den vårdpersonal som deltar i studien har blivit utbildade för att kunna hantera metodiken.

– Vårdpersonalen som ingår i vår studie har fått två heldagars utbildning från oss och sedan har vi varit ute som handledare till dem under våren när vårdpersonalen genomfört KRAFT-givande samtal varje vecka med äldre personer med hemsjukvård, säger Mia Berglund, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde.

Studien är ett av flera forskningssamarbeten mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås. Ett 20-tal äldre deltar idag i studien, ett 20-tal i en kontrollgrupp och ett 10-tal vårdare är inblandade.  Man är nu inne i ett skede med avslutande intervjuer.

För mer information, kontakta:
Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad, tfn 0500-44 84 58
Mia Berglund, lektor i omvårdnad, tfn 0500-44 84 19

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

I dagens vård har samtalets plats nästan försvunnit och många äldre patienter känner sig ensamma och utelämnade, speciellt vid tillfällen när de måste lära sig att bemästra ohälsa i sin livssituation. Detta vill forskare vid Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås råda bot på. Genom en studie i tre olika kommuner skapar man nu utrymme för samtal, kraft och livsglädje.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör/Vik. pressansvarig
  • cejxcilia.franssonzv@his.se
  • 0500-44 80 35

Om Högskolan i Skövde

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Adress

  • Högskolan i Skövde
  • Högskolevägen, Box 408
  • 541 28 Skövde
  • Vår hemsida

Länkar