Media-no-image

Topplacering för Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 15:38 CEST


I år intog Barnmorskeprogrammet på Högskolan i Skövde första plats på Svenskt Näringslivs rankinglista över samverkan.

 - Det här är beviset på att vår barnmorskeutbildning medvetet jobbat med att studenterna ska få en nära kontakt med yrkeslivet. Studenterna genomför till exempel fältstudier redan under
utbildningens andra vecka för att de ska lära känna barnmorskeprofessionens olika verksamhetsområden, säger programansvarig Elisabeth Hertfelt Wahn och ämnesföreträdare
Anette Ekström vid institutionen för Hälsa och lärande på Högskolan i Skövde. 

Ekström och Hertfelt Wahn berättar att studenterna är ute ungefär hälften av utbildningstiden i olika relevanta verksamheter där de får en personlig handledare som handleder dem enligt en särskild modell som stödjer studentens lärande till barnmorskeprofessionen.

Barnmorskeprogrammet vänder sig till den som idag är sjuksköterska och vill vidareutbilda sig till barnmorska. Barnmorskeutbildningen vid Högskolan Skövde leder både till en barnmorskeexamen och en magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Som barnmorska har man hela världen som arbetsfält och får jobba med kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i alla åldrar, inte minst ungdomar. Legitimerade barnmorskor har goda chanser att få jobb i regionen de närmaste åren. Även på fem till tio års sikt är möjligheterna att få arbete goda.

- Vi ser det som väldigt positivt att Barnmorskeprogrammet placerat sig högt på rankinglistan, detta bidrar till Högskolans och Barnmorskeprogrammets attraktivitet, avslutar Hertfelt Wahn.

Det är sjunde året i rad som Svenskt Näringsliv rankar samverkan på Sveriges universitet och högskolor.

Vidare information

Barnmorskeprogrammet

Kontakt
Susanne Källerwald Lektor/Avd.chef
Institutionen för hälsa och lärande
susanne.kallerwald@his.se
Telefon: 0500-44 84 02

  

 

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

I år intog Barnmorskeprogrammet på Högskolan i Skövde första plats på Svenskt Näringslivs rankinglista över samverkan.

Läs vidare »
Media-no-image

Microsoft samlar nästa generations svenska spelutvecklare

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 08:30 CEST

Idag samlas nästa generations svenska spelutvecklare på Microsoft Game Camp Sweden. Tillsammans med erfarna mentorer ska 125 spelutvecklingsstudenter i Skövde utveckla nya spel och dela med sig av sina erfarenheter.

Microsoft Game Camp Sweden är ett samarbete mellan Microsoft och Sweden Game Arena som drivs av Gothia Science Park, Högskolan i Skövde och Skövde kommun. Under sex månader ska 125 studenter som läser spelutveckling i Skövde arbeta tillsammans med erfarna mentorer från svenska spelstudios för att utveckla spel för Microsofts ekosystem, på plattformarna Xbox One, Windows 8 och Windows Phone.

- Mentorerna som valt att engagera sig i Microsoft Game Camp Sweden kommer från framgångsrika svenska spelstudios som Avalanche Studios, Mojang, Paradox Interactive, Coffee Stain Studios, Zoink Games, Planeto och Frictional Games, säger Sebastian Badylak, Producer på Sweden Game Arena.

Microsoft Game Camp Sweden inleds idag med en inspirationsdag för både studenter och mentorer. Under dagen kommer bland annat Josef Fares och Tom Miller att inspirera nästa generations spelutvecklare. Josef Fares arbetar både med film och spel, han ligger bland annat bakom det prisbelönta spelet Brothers: A Tale of Two Sons. Tom Miller är utvecklingsexpert för Xbox One på ID@Xbox, Microsofts initiativ för oberoende spelförläggning till Xbox One.

- Med många framgångsrika spelföretag är Sverige ett ledande spelutvecklingsland. Vi tycker det här är jätteroligt och vill bidra till branschens fortsatta utveckling och tillväxt. Vi är övertygade om att Microsoft Game Camp Sweden är en ypperlig plattform för kunskapsutbyte mellan näringsliv och utbildning, säger Peter Zetterberg, Initiativansvarig Microsoft Game Camp Sweden.

Per Strömbäck, talesperson för Dataspelsbranschen i Sverige, modererar dagen. Förutom inspirerande föreläsningar och uppstart av initiativet inviger Sweden Game Arena sitt nya Game Camp Lab. En studio för utvecklare med hårdvaruplattformar från Microsoft.  

Microsoft Game Camp Sweden börjar idag och pågår till den 2 oktober då alla studenter visar upp sina spel på Sweden Game Conference. Representanter från spelmotorn Unity är på plats och delar ut pris till bästa spel. Av studenterna som engagerar sig i Microsoft Game Camp Sweden tilldelas ett stipendium till ett lag på 90 000 kronor. Stipendiet delas ut i samband med en uppföljande inspirationsdag den 5 juni. 

För mer information besök Microsoft Game Camp Swedens hemsida

Här hittar du pressbilder, program och övrigt underlag

För mer information kontakta gärna,
Åsa Nygren, Marknadschef för Development och Platform Evangelism
asa.nygren@microsoft.com 073-408 27 61

Sebastian Badylak, Producer Sweden Game Arena
sebastian.badylak@gsp.se 070-391 89 77

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Idag samlas nästa generations svenska spelutvecklare på Microsoft Game Camp Sweden. Tillsammans med erfarna mentorer ska 125 spelutvecklingsstudenter i Skövde utveckla nya spel och dela med sig av sina erfarenheter.

Läs vidare »
Media-no-image

Högskolan i Skövde vinnare när samverkan rankas

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 14:48 CEST

För sjunde året i rad rankar Svenskt Näringsliv samverkan på Sveriges universitet och högskolor. Av de 100 bästa utbildningsprogrammen finns 16 på Högskolan i Skövde när det gäller samverkan med näringslivet. 

Högskolan i Skövdes har fem utbildningar bland landets tolv främsta i Svenskt Näringslivs kartläggning, fyra av dessa är olika ingenjörsprogram. Något som visar på en stark framgång för Högskolan i Skövdes samverkanssatsningar.

– Det känns väldigt roligt att få ännu ett kvitto på vår excellens – denna gång inom samverkansområdet. Högskolan i Skövde håller hög kvalitet i såväl utbildning som forskning vilket leder till att omgivningen vill satsa tid och resurser på att göra saker tillsammans med oss, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Nära kontakt mellan utbildningar och arbetsliv är ett effektivt verktyg för att nå bättre lärande och underlättar nyexaminerades etablering på arbetsmarknaden. Exempel på denna typ av samverkan är fadderföretag, arbetslivsanknutna projektarbeten, praktik och examensarbeten.

– Samverkan blir allt viktigare på alla plan. Genom att erbjuda utbildningar med bra samverkan med näringslivet ger vi nyutexaminerad student de i särklass bästa förutsättningarna inför framtiden och arbetslivet, säger Urban Wass, ordförande i Högskolan i Skövdes styrelse.

Vid Högskolan i Skövde finns också ett av Sveriges största mentorprogram där mentorer från arbetslivet utbyter erfarenheter med studenter och ett partnerprogram där framstående forskare samverkar med beslutsfattare och nyckelpersoner från näringslivet.

Topplistorna från Svenskt Näringsliv publiceras på hemsidan samverkamera.se. Läs mer om samverkan på Högskolan i Skövde via www.his.se.

För mer information, kontakta:
Christina Landelius Törning, arbetsmarknadskoordinator vid Högskolan i Skövde, 0500-44 82 78


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

För sjunde året i rad rankar Svenskt Näringsliv samverkan på Sveriges universitet och högskolor. Av de 100 bästa utbildningsprogrammen finns 16 på Högskolan i Skövde när det gäller samverkan med näringslivet.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Skövdeforskare föreläser om ungdomar som politiska deltagare och hur sociala medier påverkar deras förhållande till politik

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 07:00 CEST

Hur kan vi förstå ungdomar som politiska aktörer? På vilket sätt kan de sociala medierna fungera som politiska grogrunder och utbildningsrum? Frågorna ställs av Erik Andersson, filosofie doktor och lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde. Onsdagen den 9 april föreläser han på sitt eget lärosäte i serien Populärvetenskapliga caféer om synen på ungdomar som politiska deltagare och hur sociala medier påverkar ungdomars politiska intresse och inställning.

I sin föreläsning kommer Erik Andersson att ta upp och diskutera nya former av politiskt deltagande samt förhållningssätt till unga som politiska aktörer. 2014 är supervalåret med val till EU-parlamentetet, riksdagen, landsting och kommuner. Av de som har möjlighet att gå till valurnorna är nästan en halv miljon förstagångsväljare, många av dem är ungdomar. 

- Jag är mycket intresserad av unga människors politiska engagemang och handlingar, deras tillägnande av politiska värderingar, attityder och färdigheter i sociala medier, säger Erik Andersson, Jag kommer bland annat ta upp frågor som hur kan vi förstå de sociala medierna som politiska grogrunder och potentiella utbildningsrum och vilka förhållningssätt till unga som politiska deltagare som vi ser i dagens samhälle.

- Vilka demokratiska konsekvenser kan synen på unga som politiska aktörer eller icke aktörer få? undrar Erik Andersson, som bland annat ingår i ett forskningsprojekt tillsammans med Skövde kommun kring ungdomspolitikens demokratiska möjligheter.

De populärvetenskapliga caféerna, som arrangeras en gång i månaden, är ett led i Högskolans uppgift att samverka med det omgivande samhället och i den folkbildade rollen ingår att nå ut med att framforskad kunskap för att höja kunskapsnivån hos medborgarna. Här träffas intresserade, både från Högskolan och allmänheten, för att lyssna till forskare som tar upp en aktuell fråga eller berättar om nya, spännande rön.

Tid: Onsdagen den 9 april kl 19.00 - 21.00.
Plats: Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110. (Erik Andersson träffas från kl 18.15)
Fri entré!  Ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet.

Kontaktpersoner: 
James Minard, Folkuniversitetet Tel. 0504-125 51,  e-post: james.minard@folkuniversitetet.se
Eric Hellgren, Högskolan i Skövde, Tel. 0500 – 44 80 71, 0709 – 66 82 56, e-post: eric.hellgren@his.se
Marianne Skardeus, Skaraborgs senioruniversitet 
Tel. 0500 – 41 91 37, e-post: marianne.skardeus@comhem.se

 

 

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Hur kan vi förstå ungdomar som politiska aktörer? På vilket sätt kan de sociala medierna fungera som politiska grogrunder och utbildningsrum? Frågorna ställs av Erik Andersson, filosofie doktor och lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde. Onsdagen den 9 april föreläser han på Högskolan i Skövde.

Läs vidare »
Wfkusszdrbf1wknu2wjn

Partnerprogrammet: Möten mellan människor skapar nya idéer

Nyheter   •   2014-04-02 09:25 CEST

Partnerprogrammet vid Högskolan i Skövde startade upp hösten 2013 och är nu i full gång. Med satsningen vill Högskolan stärka samarbetet med näringsliv, kommuner och organisationer och skapa nya idéer genom möten och samverkan. Alexander Karlsson, lektor i datalogi vid Högskolan i Skövde och David Nilsson, underhållschef på Volvo Group Truck Operations i Skövde är två av deltagarna.

Ojqngdk17erdvtir3g1a

Positiv psykologisk coachning ökar välbefinnandet på Försäkringskassan

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 07:00 CET

Studenter vid programmet Psykologisk coach vid Högskolan i Skövde har under en sexveckorsperiod coachat anställda vid Försäkringskassans kontor i Gamlestaden, Göteborg. Resultaten visar ett tydligt ökat välbefinnande hos de anställda efter perioden – och nu vill man utöka samarbetet för att skapa en ännu bättre arbetsmiljö.

Flc5sqfp6ndvydbscf2x

Forskning: Överlevnadsmodell förbättrar stridspilotens vardag

Pressmeddelanden   •   2014-03-27 07:00 CET

Hur vet man vilken flygrutt som är säkrast när man som stridspilot är ute på ett uppdrag? Industridoktoranden Tina Erlandsson vid Högskolan i Skövde kan svara på den frågan – i dagarna presenterar hon sin forskning; en modell som hjälper stridspiloter räkna ut vilken rutt som är säkrast att ta i ett kritiskt läge.

Media-no-image

Högskolor i samarbete utbildar barnsjuksköterskor till Skaraborgsregionen

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 09:23 CET

Högskolan i Skövde erbjuder i dagsläget flera specialistsjuksköterskeprogram men för närvarande inte med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Ett nytt samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping öppnar nu upp möjligheter för blivande barnsjuksköterskor att göra praktikdelen av utbildningen lokalt i Skaraborg.

– Det är väldigt positivt för Högskolan i Skövde att kunna erbjuda denna utbildningslösning i samarbete med Hälsohögskolan, det är ett sätt att serva Skaraborgsregionen med specialistutbildade sjuksköterskor, säger Susanne Källerwald, avdelningschef vid institutionen för Hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde. På sikt har Högskolan i Skövde som mål att kunna erbjuda utbildningen helt i egen regi.

Sedan hösten 2013 finns möjligheten att söka till Hälsohögskolan i Jönköping och göra sin praktik i
Skaraborg. Kravet är att man har varit yrkesverksam sjuksköterska under ett års tid och att man har en kandidatexamen i omvårdnad. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen görs både inom primärvården och länssjukvård och omfattar 15 högskolepoäng av totalt 60 högskolepoäng (två år på halvfart).

På Skaraborgs Sjukhus (SkaS) ser man väldigt positivt på den nya utbildningsmöjligheten lärosätena emellan:

– För oss innebär detta att vi behåller kompetent vårdpersonal i regionen och att det blir enklare för sjuksköterskor boende i Skaraborg att vidareutbilda sig, säger Maria Söderberg, verksamhetschef för Kvinno- och barndivisionen vid SkaS.

Vårdprogram vid Högskolan i Skövde
Vid Högskolan i Skövde erbjuds förutom sjuksköterskeprogrammet även ett folkhälsovetenskapligt program och en hälsocoachutbildning på grundnivå. På avancerad nivå erbjuder Högskolan i Skövde även vidareutbildning inom vård: barnmorskeprogrammet, skolsköterskeprogrammet och distriktsköterskeprogrammet.

För mer information, kontakta:
Susanne Källerwald, lektor/avd.chef, Institutionen för Hälsa och lärande, Högskolan i Skövde
Tel 0500-448402 e-post susanne.kallerwald@his.se


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Högskolan i Skövde erbjuder i dagsläget flera specialistsjuksköterskeprogram men för närvarande inte med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Ett nytt samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping öppnar nu upp möjligheter för blivande barnsjuksköterskor att göra praktikdelen av utbildningen lokalt i Skaraborg.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Skaraborgsforskare föreläser om folk- och ögonsjukdomen grön starr

Pressmeddelanden   •   2014-03-17 07:00 CET

 Glaukom, eller grön starr, är en mycket vanlig ögonsjukdom som angriper synnerven och är den näst vänligaste orsaken till blindhet i Västvärlden. Med anledning av den internationella ”World Glaucoma Week” föreläser överläkare Marcelo Ayala på Högskolan i Skövde tisdagen den 18 mars.

Marcelo Ayala är överläkare på ögonkliniken, Skaraborgs Sjukhus, Skövde, medicine doktor, disputerade vid Karolinska Institutet i Solna 2005. Han är mycket aktiv forskare med flertal publicerade artiklar inom ämnet glaukom och har nyligen fått beviljade medel från Västra Götalandsregionen för att bedriva ett mycket intressant projekt rörande gener och glaukom. Marcelo Ayla och har också jobbat i många år som överläkare på glaukom-sektionen vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm.

Orsaken till glaukom är okänd och den kan inte botas. Det gäller därför att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt och sätta in behandling som kan bromsa dess utveckling. Föreläsningen kommer att fokusera på hur man ställer diagnos, på behandling och forskning. Och Marcelo Ayala välkomnar både diskussion och frågor från publiken.

Vid föreläsningen kommer också Glaukomförbundet Göteborg att närvara för att informera om de patientgrupper som föreningen håller på att starta i Skaraborg.

De populärvetenskapliga caféerna, som arrangeras en gång i månaden, är ett led i Högskolan i Skövdes uppgift att samverka med det omgivande samhället. I den folkbildade rollen ingår att nå ut med att framforskad kunskap för att höja kunskapsnivån hos medborgarna. Här träffas intresserade, både från Högskolan och allmänheten, för att lyssna till forskare som tar upp en aktuell fråga eller berättar om nya, spännande rön.

Tid: Tisdagen den 18 mars kl 19:00 – 21.00
Plats: Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110
(Obs! Media har möjlighet att träffa Marcelo Ayala från ca kl 18:15)

Fri entré.
Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Folkuniversitetet, Skaraborgs
Senioruniversitet och Högskolan i Skövde.

Kontaktpersoner: 
James Minard, Folkuniversitetet, Tel. 0504-125 51,  e-post: james.minard@folkuniversitetet.se
Eric Hellgren, Högskolan i Skövde Tel. 0500 – 44 80 71, e-post: eric.hellgren@his.se
Marianne Skardeus, Skaraborgs senioruniversitet Tel. 0733 – 58 71 11,
e-post: marianne.skardeus@comhem.se

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Glaukom, eller grön starr, är en mycket vanlig ögonsjukdom som angriper synnerven och är den näst vänligaste orsaken till blindhet i Västvärlden. Med anledning av den internationella ”World Glaucoma Week” föreläser överläkare Marcelo Ayala på Högskolan i Skövde tisdagen den 18 mars.

Läs vidare »
C0nuwit6q8akdxfdyh8b

Mindfulness – ett verktyg för att skapa mening och hållbara social relationer

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 12:00 CET

Idag har mindfulness blivit ett populärt begrepp. Det används inom såväl personlig utveckling, sjukvård, stresshantering som inom religioner. Men få vet vad mindfulness egentligen är. Det visar en licentiatuppsats i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, skriven av Håkan Nilsson, adjunkt i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör/Vik. pressansvarig
  • ceacmrguciyxlia.franhrssexon@hnois.se
  • 0500-44 80 35

Om Högskolan i Skövde

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Adress

  • Högskolan i Skövde
  • Högskolevägen, Box 408
  • 541 28 Skövde
  • Vår hemsida

Länkar