Dg8dh9umocytb1mjpwvv
Gwsxgr7gr1nfs3m08tfz

Skaraborgskeramiker och forskare föreläser om handens kunskap som verktyg för arkeologisk tolkning

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 07:00 CEST

Ämnet arkeologi är redan idag en mångfacetterad vetenskap som bygger på tolkningar av naturvetenskapliga, filosofiska och sociologiska kunskapsområden. Katarina Botwid, med rötterna i Skaraborg är sedan 1997 yrkesverksam keramiker och bland annat lärare vid Hellidens Folkhögskola i Tidaholm. Onsdag 3 maj föreläser hon vid det populärvetenskapliga caféet på Högskolan i Skövde.

Eat6mqyvbzhm5e0z4mx9
Gwsxgr7gr1nfs3m08tfz

Skövdeforskare visar att tillverkningsindustrin behöver speciellt anpassade beslutsstödsystem

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 07:00 CEST

En nyckel till framtida konkurrenskraft och effektivitet för svensk tillverkningsindustri är operatörerna på verkstadsgolvet, de som dagligen hanterar produktionssystemen. Det säger Magnus Holm, forskare vid Högskolan i Skövde, som i början av året disputerade vid De Montfort University i Leicester, England.

Media no image
Kunamoxvt7cskwndmdud

Högskolan i Skövde kopplar ihop hälsa och IT på Vitalismässan

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 07:00 CEST

Den 25-27 april deltar Högskolan i Skövde på Vitalismässan i Göteborg. Mässan fokuserar på att digitalisera sjukvården. Skaraborgs Hälsoteknikcentrum, som är en del av Skaraborgs innovativa miljöer 2020 (SIM 2020), ställer ut i monter [B09:58] och erbjuder under mässans andra dag två föreläsningar på mässtemat. Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad, presenterar en samverkansplattform för hälsa och IT som ska stärka forskning och innovation med teknik för äldre personer. Jonas Mellin, lektor i datavetenskap, pratar om hur man kan testa teknik som främjar hälsan med hjälp av virtuella testmiljöer.

– Vi vill bidra till utveckling av kunskap, högkvalitativa tekniska lösningar, arbetsmetoder och tjänster genom processer för forskning, testning och innovation inom hälsa och IT. Detta vill vi göra tillsammans med andra aktörer, så som science parks, kommunala innovationsslussar, forskningsinstitut och andra testmiljöer inom hälsa och IT, säger Catharina Gillsjö.

Jonas Mellin förklarar virtuella testmijöer:

– Teknisk utrustning i de äldres hem behöver bli testade mot IT-standarder och tillsammans med andra system. Om vi simulerar miljöer blir det lättare att testa. Virtuella simuleringar kan vi också använda på ett mer kostnadseffektivt sätt än fysiska miljöer. Det blir då också mindre riskfyllt sätt att se om system som ska kunna samverka faktiskt samverkar, även under extrema förhållanden.

Med stöd från EU:s strukturfonder har Högskolan i Skövde startat upp sex nya forskningsmiljöer. Projektet, som går under namnet Skaraborgs innovativa miljöer, ska minska gapet mellan forskning och innovation. Fokusområdena är virtuell hälsa och kunskapsdriven industri. Genom SIM 2020 ökar tillgången till simuleringar, forskning och demonstratorer för i första hand små- och mellanstora företag. Det skapar i förlängningen tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen. Projektet bygger på verkliga behov från näringslivet och den offentliga sektorn och ska stimulera nya innovativa lösningar.

Mer information

Kontakta Catharina Gillsjö, 0500-448458 eller catharina.gillsjo@his.se

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Den 25-27 april deltar Högskolan i Skövde på Vitalismässan i Göteborg. Mässan fokuserar på att digitalisera sjukvården. Skaraborgs Hälsoteknikcentrum, som är en del av Skaraborgs innovativa miljöer 2020 (SIM 2020), ställer ut i monter [B09:58] och erbjuder under mässans andra dag två föreläsningar på mässtemat.

Läs vidare »
Uq6kztwd91wzcwexkefl
Gwsxgr7gr1nfs3m08tfz

Pressinbjudan/-meddelande: 3000 studenter i Skaraborg har fått lära sig entreprenörskap

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 07:00 CEST

Alla studenter ska få möjligheten att se sig själva som entreprenörer. Det är den kortfattade beskrivningen av projektet Entreprenörskapspridning som i vår avslutas på Högskolan i Skövde. På onsdag, 26 april, presenteras projektet vid en eftermiddag med fokus på nyttiggörande av studenters kunskaper.

Mhew5fpgdwlmg0vf3fwo
Lgz40uj5d2immt6g7pqn

Högskolans styrelse pekar ut särskilt viktiga mål

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 14:04 CEST

Högskolan i Skövdes styrelse har nu beslutat vilka indikatorer som styrelsen särskilt ska följa upp under de kommande åren. Bland annat ska styrelsen hålla ett särskilt öga på att andelen utbildning på avancerad nivå ökar samt effekten och resultatet av Högskolans forskning. Indikatorerna är hämtade från Högskolan i Skövdes nya utvecklingsplan.

Qctv7tbcxphy2mjzp7sn
Lgz40uj5d2immt6g7pqn

Förändringar i utbildningsutbudet påverkar antalet sökande

Nyheter   •   Apr 19, 2017 16:39 CEST

Antalet ansökningar till Högskolan i Skövdes kurser och utbildningsprogram inför höstterminen 2017 har gått ned. Rektor Lars Niklasson ser dock naturliga orsaker bakom merparten av nedgången. Bland annat att Högskolan erbjuder färre utbildningsprogram än tidigare år.

Media no image
Lgz40uj5d2immt6g7pqn

​Pressinbjudan: Pressträff efter ordinarie styrelsemöte

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 10:08 CEST

Styrelsen för Högskolan i Skövde håller ordinarie möte fredagen 21 april 2017. Med anledning av styrelsemötet arrangerar Högskolan en pressträff där styrelsens ordförande Urban Wass och lärosätets rektor Lars Niklasson svarar på frågor som rör styrelsens arbete.

Välkommen på pressträff i anslutning till ordinarie styrelsemöte

 • Dag: fredagen den 21 april 2017
 • Tid: 13:00
 • Plats: Högskolan i Skövde, Kanslihuset, Högskolevägen 1.

Samling utanför Kanslihuset, där personal möter upp.
Föredragningslista för styrelsens möte bifogas

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Styrelsen för Högskolan i Skövde håller ordinarie möte fredagen 21 april 2017. Med anledning av styrelsemötet arrangerar Högskolan en pressträff.

Läs vidare »
Yb3sttwgvujygbdkgydd
Kunamoxvt7cskwndmdud

Sju strategier för hållbar digitalisering presenteras i riksdagen

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 07:00 CEST

Den 17 maj kan ledamöterna i Sveriges riksdag lära sig mer om upphandlingar av IT-system. Då presenterar forskare på Högskolan i Skövde sju strategier för hållbar digitalisering vid ett seminarium i riksdagshuset.

Yvlmvgugbmhicmiivnmi
Kunamoxvt7cskwndmdud

Erfarna mentorer bidrar till Högskolans utveckling

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 07:00 CEST

Mikaela Stang ”gillar sociala kontakter”, lägg till att det inte ingår praktik i ekonomprogrammet. Sammantaget innebar detta att hon anmälde sig till mentorprogrammet på Högskolan i Skövde. Sedan i höstas har nu Mikaela en mentor i Marie Lindholm, kontorschef vid Nordea i Skövde.

Media no image
Kunamoxvt7cskwndmdud

Konsekvenser när betalsystemet kraschar

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 08:15 CEST

När bankkortet inte fungerar kan vi inte handla mat och lastbilarna som ska transportera maten till livsmedelsaffären kan inte heller tanka drivmedel. När ett IT-fel eller en naturkatastrof slår ut betalningssystemet, när börsen kraschar eller när svenska valutan rasar på grund av politiska oroligheter eller krig så har en kris i den ekonomiska infrastrukturen nästan direkt följdkonsekvenser för till exempel transportsektorn eller livsmedelsförsörjningen. Hur ska beslutsfattare på olika nivåer i de olika sektorerna gemensamt klara de utmaningarna som de då ställs inför?

I projektet Creating Collaborative Resilience Awareness, Analysis and Action for Finance, Food and Fuel Systems in INteractive Games (CCRAAAFFFTING) som Högskolan i Skövde leder skapas en simuleringsmiljö där representanter från olika berörda organisationer kan uppleva en sådan situation. I simuleringsmiljön visar datorsimuleringen olika konsekvenser av en kris i betalsystemet och sedan diskuterar deltagare i en rollspelssimulering fram åtgärder för att hantera krisen. 

– Om transportföretaget inte kan handla drivmedel och därför inte kan ta sig till livsmedelsbutiken du handlar i och du därför inte kan handla mat varken med kort eller kontanter - vad gör vi då? Flera sektorer drabbas samtidigt av en störning i betalsystemet, som de nationella störningarna i bankomaterna under torsdagen. Hur jobbar beslutsfattare gemensamt för att både lösa och förebygga störningarna? frågar Joeri van Laere, projektledare.

Forskningsprojektet CCRAAAFFFTING pågår under fyra år och tittar på följdeffekter i samhällsfunktionerna på grund av fel i betalningssystemet. Partners i projektet är Mittuniversitetet, Linköpings universitet och Combitech. Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kontakt

Joeri van Laere, projektledare och forskare på Högskolan i Skövde, 0705-594895.

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

När bankkortet inte fungerar kan vi inte handla mat och lastbilarna som ska transportera maten till livsmedelsaffären kan inte heller tanka drivmedel. En kris i den ekonomiska infrastrukturen har nästan direkt följdkonsekvenser för till exempel transportsektorn eller livsmedelsförsörjningen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Frågor från media
 • edith.beckman@his.se
 • 0500-448040
 • 070-9650622

 • Presskontakt
 • Ledningskommunikatör
 • Frågor som rör Högskolans ledning
 • ulf.nylen@his.se
 • 0500-44 80 61
 • 072-150 29 71

Om Högskolan i Skövde

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.