Media-no-image

Pressinbjudan: Näthandelns konsekvenser

Nyheter   •   2015-10-09 07:00 CEST

Många handlare märker av att handeln förändras. Inte minst till följd av den digitala utvecklingen som gett möjlighet att bedriva handel via internet. Hur påverkar denna utveckling butikerna och hur påverkar den konsumenterna? Vad händer idag och vad kommer att hända i framtiden? Går det att dra nytta av förändringen och vända den till utveckling?

Den 13 oktober arrangerar Högskolan i Skövde en halvdagskonferens – Butiken, Konsumenten och Internet – om näthandelns konsekvenser på kort och lång sikt. Programpunkterna handlar bland annat om näthandel i praktiken, näthandelns långsiktiga konsekvenser och konsumenternas respons på företags multikanalstrategier.

– Syftet med konferensen är att belysa näthandelns påverkan på traditionell detaljhandelsverksamhet ur olika perspektiv. Konferensen handlar om allt från det globala till det lokala perspektivet, där vi har en nordamerikansk gästprofessor som föreläser om det globala perspektivet, och studenter från vårt Butikschefsprogram som redovisar några lokala handlares erfarenheter av att driva näthandel parallellt med traditionell butik. Vi kommer också att belysa frågeställningen ur ett konsumentperspektiv och reflektera över hur näthandeln kommer att påverka svensk detaljhandel om 10-15 år, säger Mikael Hernant, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

Välkommen!


Tid: Tisdag 13 oktober 13:00 - 17:00
Plats: Högskolan i Skövde, hus D, sal 105

För mer information, kontakta:
Jessika Cullberg, prefektsekreterare vid institutionen för handel och företagande, jessika.cullberg@his.se, 0500-44 85 48

Mikael Hernant, lektor i företagsekonomi vid institutionen för handel och företagande, mikael.hernant@his.se, 0500-44 88 55

Många handlare märker av att handeln förändras. Inte minst till följd av den digitala utvecklingen som gett möjlighet att bedriva handel via internet. Hur påverkar denna utveckling butikerna och hur påverkar den konsumenterna? Vad händer idag och vad kommer att hända i framtiden? Går det att dra nytta av förändringen och vända den till utveckling?

Läs vidare »
Fkeceatjdkhq1ut23crc

Pressinbjudan: Hur skapar och utvecklar vi långsiktiga svensk-afrikanska samarbeten i högre utbildning och forskning?

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 07:30 CEST

Afrika är en kontinent i snabb utveckling. Den 9 och 10 november håller Högskolan i Skövde, i samverkan med Stiftelsen för internationalisering av högre forskning och utbildning (Stint), konferens på temat hållbara svensk-afrikanska samarbeten inom högre utbildning och forskning.

Uhxwbxjerdd4yb1hkgkg

Forskning: Uppmärksam vårdpersonal – nyckeln till att upptäcka smärta hos personer med demenssjukdom

Pressmeddelanden   •   2015-10-07 09:30 CEST

Det kan vara svårt att upptäcka tecken på smärta hos personer med demenssjukdom då dessa personer ofta har svårigheter att beskriva sin smärta i tal. Christina Karlsson, doktorand vid Högskolan i Skövde, presenterar i dagarna sin forskning som visar att uppmärksam vårdpersonal, personalkontinuitet och samarbete mellan sjuksköterska och undersköterska är viktiga delar för att upptäcka smärta.

Media-no-image

Nytt program – Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien

Nyheter   •   2015-10-05 11:32 CEST

Hösten 2016 startar Högskolan i Skövde ett nytt magisterprogram. Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien.

Utbildningsprogrammet, som tar in sina första studenter till hösten, är en vidareutbildning och förbereder personer för kvalificerade arbeten med inriktning att förebygga smittsamma sjukdomar och vårdrelaterade infektioner. Detta är en starkt efterfrågad kompetens i dagens samhälle där vårdrelaterade infektioner drabbar mellan 5 och 10 procent av patienterna i hälso- och sjukvården- Det förekommer också en ökad spridning av multiresistenta bakterier genom bland annat ökad globalisering.

Det nya utbildningsprogrammet kommer att ges på avancerad nivå och riktar sig framförallt till personer som redan idag är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdsområdet eller vill arbete med dessa frågor. Hit hör till exempel sjuksköterskor, läkare och folkhälsoarbetare. Utbildningsprogrammet kommer att ges på halvfart för att möjliggöra att samtidigt arbeta och att fullfölja sina studier.

Hösten 2016 startar Högskolan i Skövde ett nytt magisterprogram. Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien.

Läs vidare »
Mysz9cefg0reke7wlpqj

Pressinbjudan: Kulturarv möter spelteknologi

Nyheter   •   2015-09-29 11:08 CEST

Kulturarv och spelteknologi är en kombination som växer snabbt. Kulturarvet gestaltas allt mer virtuellt via digital bild och ljud. De nya medierna öppnar nya kommunikationsvägar för att förmedla berättelser. Hur väver vi samman berättelserna och de interaktiva möjligheterna med objekten och platserna vi vill berätta om? Hur gör vi med krav på historisk korrekthet om vi samtidigt vill underhålla?

O54ilvthmydkkmg03bov

Pressinbjudan: Hur säkert är informationssamhället?

Nyheter   •   2015-09-28 07:00 CEST

Marcus Nohlberg, lektor i datavetenskap på Högskolan i Skövde, berättar vid höstens andra populärvetenskapliga café på Högskolan om risker och hot i vårt digitala informationssamhälle. Marcus föreläser på sitt eget lärosäte onsdagen den 30 september.

Media-no-image

ForskarFredag på Högskolan i Skövde

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 09:21 CEST

Fredagen den 25 september mellan 09:00-12:00 arrangerar Högskolan i Skövde ForskarFredag tillsammans med Balthazar Science Center i Skövde. Besökarna bjuds på en spännande mix av experiment, workshops och pröva-på-aktiviteter. Evenemanget är helt gratis att besöka.

I Sverige arrangeras ForskarFredag på ett 30-tal platser och det är ett årligt återkommande evenemang. Det är fjärde gången som Högskolan i Skövde arrangerar ForskarFredag. Under årets evenemang finns många av Högskolan i Skövdes forskare på plats för att berätta om sin forskning.

– ForskarFredag handlar mycket om öppenhet, tillgänglighet och framför allt upptäckarglädje. Det finns otroligt mycket intressant forskning här vid Högskolan i Skövde och vi vill visa alla våra besökare att forskare är vanliga människor som har ovanligt intressanta jobb, säger Alexander Karlsson, forskare som är med och arrangerar dagen.

Alexander Karlsson är lektor i datalogi vid Högskolan i Skövde och till vardags arbetar han med forskning inom området informationsfusion, ett forskningsområde man kommer att se mer av på ForskarFredag.

– Årets ForskarFredag kommer att besökas av ca 400 gymnasieelever men alla är välkomna att besöka ForskarFredag och det är helt gratis.Under ForskarFredag kommer vi bland annat att ha en dansade robot på plats och vi kommer att visa hur man gör dataspel tillgängliga för personer med synnedsättning, säger Maria Kvarnmarker som är en av projektledarna för Forskarfredag.

Tid: Fredagen den 25 september 2015, kl. 09:00 – 12:00
Plats: Högskolan i Skövde, hus G

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Fredagen den 25 september mellan 09:00-12:00 arrangerar Högskolan i Skövde ForskarFredag tillsammans med Balthazar Science Center i Skövde. Besökarna bjuds på en spännande mix av experiment, workshops och pröva-på-aktiviteter och evenemanget är helt gratis att besöka.

Läs vidare »
Media-no-image

Erfaret arbetsliv möter nyfikna studenter när årets mentorprogram startar på Högskolan

Nyheter   •   2015-09-22 07:00 CEST

Arbetslivserfarenhet och yrkeskunnande möter nyfikenhet, entusiasm och nyvunnen teoretisk kunskap – mentorprogrammet på Högskolan i Skövde startar i veckan med 86 förväntansfulla par. Mentorprogrammet är ett av Sveriges största och engagerar varje läsår inte bara en stor skara studenter utan också representanter från näringsliv och organisationer runt om i Skaraborg.

- De allra flesta av paren som deltar i programmet har hunnits träffas före uppstartsträffen den 22 september. Men för några blir det en extra spännande kväll där adept och mentor träffas öga mot öga för första gången. Och för alla börjar nu det regelbundna samarbete som ska vara ända fram till och med maj nästa år, berättar Christina Landelius Törning, en av projektledarna för Högskolans mentorprogram.

Inviger årets mentorprogram gör Högskolans prorektor Lena Mårtensson:

- Att så många nu deltar i Högskolans mentorprogram år efter år är ett tydligt tecken på att denna aktivitet är uppskattad och värdefull. Framförallt är det viktigt för den enskilda studenten men även för Högskolan som på detta sätt ytterligare stärker vårt viktiga samarbete med omgivande näringsliv, kommuner och offentlig verksamhet.

Även arbetslivet uppskattar att samverka med Högskolan och dess studenter. Många av mentorerna är nyckelpersoner på sina arbetsplatser och det är nästan mer regel än undantag att mentorer återkommer år efter år.

- Undersökningar som bland annat Svenskt Näringsliv gjort visar att högskolestudenter som har bra kontakter med arbetsmarknaden har en ökad chans till ett kvalificerat jobb och bättre lön. Högskolan i Skövde rankas också högt i denna samverkansranking, mycket tack vare mentorskapsprogrammet, säger programmets andra projektansvarige Eric Hellgren.

Välkommen att ta del av starten av årets mentorprogram på Högskolan i Skövde!

Tid: Tisdagen den 22 september kl 16:45
Plats: Högskolan i Skövde, hus D, sal D 105

Kontakta Högskolan i Skövdes arbetsmarknadskoordinatorer för mer information:
Eric Hellgren, tel 0500 – 44 80 71, eric.hellgren@his.se
Christina Landelius Törning, tel 0500 – 44 82 78, christina.landelius.torning@his.se

Arbetslivserfarenhet och yrkeskunnande möter nyfikenhet, entusiasm och nyvunnen teoretisk kunskap – mentorprogrammet på Högskolan i Skövde startar i veckan med 86 förväntansfulla par. Mentorprogrammet är ett av Sveriges största och engagerar varje läsår inte bara en stor skara studenter utan också representanter från näringsliv och organisationer runt om i Skaraborg.

Läs vidare »
Dvvxmsuftibecsdq7iev

Högskolan i Skövdes rektor om budgetpropositionen: "Är det här ett trendbrott?"

Nyheter   •   2015-09-21 08:30 CEST

I sin blogg kommenterar Högskolan i Skövdes rektor Sigbritt Karlsson hur regeringens budgetpropositionen kan komma att påverka lärosätet. Hon frågar sig om hon ser ett trendbrott?

Pfhwpvx5ionbbqlpaodw

Internationalisering och jämställdhet i fokus för Högskolan i Skövdes styrelse

Nyheter   •   2015-09-18 16:48 CEST

Det var inga beslutspunkter på Högskolan i Skövdes styrelsemöte fredagen den 18 september. Istället använde styrelsen sin kraft till att under två dagar föra strategiska diskussioner om lärosätets arbete med internationalisering och jämställdhet.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • cecilia.fransson@his.se
  • 0500-44 80 35

Om Högskolan i Skövde

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Adress

  • Högskolan i Skövde
  • Högskolevägen, Box 408
  • 541 28 Skövde
  • Vår hemsida

Länkar