Fkeceatjdkhq1ut23crc

Hård konkurrens om platserna på Högskolan i Skövde

Pressmeddelanden   •   2014-07-14 13:07 CEST

Första antagningen till landets högskolor och universitet är klar. Sjuksköterskeprogrammet, Dataspelsprogrammen och Ekonomprogrammen och Hälsocoachprogrammen är de fyra mest populära utbildningsprogrammen vid Högskolan i Skövde.

Dssl9tb40ccbgx5ypu3f

DN Debatt 14 juli: ”Missa inte chansen till nya jobb i dataspelsbranschen”

Pressmeddelanden   •   2014-07-14 07:54 CEST

Med rätt satsningar från regeringen på fler utbildningsplatser, företagsnära forskning och stöd till nya företag skulle den svenska dataspelsbranschen på tio års sikt kunna växa från dagens 2 000 till upp emot 20 000 anställda.

Media-no-image

Amerikansk ambassadör besöker Högskolan i Skövde

Nyheter   •   2014-07-08 10:16 CEST

USA:s ambassadör Mark Brzezinski, president Barack Obamas tidigare utrikespolitiske rådgivare, besöker på söndag Högskolan i Skövde för att få inblick i den forskning och utbildning som bedrivs på lärosätet.

Ambassadör Brzezinski har doktorerat i såväl juridik som statsvetenskap och har arbetat nära både president Clinton och president Obama. Han är utrikespolitisk expert och har jobbat med frågor som rör demokratiutveckling och rättsligt bistånd. Han är också en hängiven bloggare och aktör inom sociala medier.

– Ambassadören har ett genuint intresse för hållbar utveckling, teknik och dataspelsutveckling, och det är anledningen till att han väljer att besöka Högskolan i Skövde, vilket självfallet är väldigt trevligt, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Ett tjugotal forskare och studenter kommer att träffa ambassadören och bland annat presentera den forskning som görs inom hållbar utveckling med solceller på sopbilar och den forskning som bedrivs inom biovetenskap och molekylärbiologi. På dataspelssidan kommer både forskare och studenter representera det center för dataspelsutveckling som finns i Skövde under samlingsnamnet Sweden Game Arena.

För mer information, kontakta:
Annica Snäll, kommunikationschef vid Högskolan i Skövde, Tfn 0500-44 80 29

USA:s ambassadör Mark Brzezinski, president Barack Obamas tidigare utrikespolitiske rådgivare, besöker på söndag Högskolan i Skövde för att få inblick i den forskning och utbildning som bedrivs på lärosätet.

Läs vidare »
Media-no-image

Västra Götalandsregionen storsatsar på dataspel

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 16:30 CEST

Regionutvecklingsnämnden tog idag beslutet att storsatsa på dataspelsbranschens fortsatta utveckling och tillväxt i Skövde. Satsningen innebär att Sweden Game Arena, som drivs av Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB och Skövde kommun kan accelerera med kraft.

Under våren lämnade Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB och Skövde kommun gemensamt in en projektansökan för långsiktiga driftsmedel av Sweden Game Arena till Västra Götalandsregionen. Totalt omfattar projektet närmare 30 miljoner kronor under tre år, i syfte att accelerera tillväxtarbetet inom dataspelsutvecklingen.

Regionutvecklingsnämnden meddelar idag att man fortsätter att investera i befintlig och uppbyggd infrastruktur av utbildning, forskning och företagande som finns i Skövde inom dataspelsområdet. För att på sikt bli en Europaledande region medfinansierar Västra Götalandsregionen nu en 3-årig satsning som primärt syftar till att synliggöra Västra Götalands styrka inom området genom Sweden Game Arena, som drivs av Skövde kommun, Gothia Science Park och Högskolan i Skövde. Beslutet innebär att regionutvecklingsnämnden medfinansierar Sweden Game Arena med 14 380 000 kronor, fördelat på tre år.
 
– Oerhört glädjande, det är den enskilt största projektsatsningen inom en specifik bransch som Västra Götalandsregionen gjort här i Skövde och inom miljön Gothia Science Park, kommenterar Patric Eriksson, VD Gothia Innovation AB. Att vi nu får möjlighet att accelerera vår verksamhet och branschutveckling ytterligare visar på att vi har ett stort förtroende och att Västra Götalandsregionen ser potentialen för framtidens dataspelsutveckling här i Skövde och Västra Götaland.

– Dagens besked är väldigt positivt för nästa steg i utvecklingen Sweden Game Arena. Med den här starka satsningen förmår vi att på ett ännu bättre sätt bredda potentialen i detta expansiva område där akademi möter innovationsmiljö och näringsliv. Det påverkar hela Sveriges möjligheter, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

– Vår medvetna satsning tillsammans med Västra Götalandsregionen under tio år har skapat en ny bransch i Skövde. En del i framgången är en nära samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi, vilket är helt i linje med vår strategi att verka för nya branscher och ökad koncentration i den kunskapsintensiva sektorn, säger Kristina Eklöf, näringslivschef. 

Satsningen innebär bland annat en ökad närvaro på marknaden, tätare samarbete och närvaro på Lindholmen Science Park i Göteborg, där man bland annat är starka inom visualisering. Projektet ska bland annat leda till; etablering av minst ett internationellt ledande företag samt en nordiskt ledande aktör, fler internationella allianser, fler utvecklings- och forskningsprojekt, tillväxt och utveckling i befintliga dataspelsföretag och att Dataspelsbranschens årliga Spelutvecklarindex positionerar Västra Götaland som den starkaste start-up-regionen i Norden.

För mer information, kontakta:
Patric Eriksson, VD Gothia Innovation AB, 070-341 91 23
Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde, 0500-44 81 43
Kristina Eklöf, näringslivschef Skövde kommun, 070-692 96 64


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Regionutvecklingsnämnden tog idag beslutet att storsatsa på dataspelsbranschens fortsatta utveckling och tillväxt i Skövde. Satsningen innebär att Sweden Game Arena, som drivs av Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB och Skövde kommun kan accelerera med kraft.

Läs vidare »
Media-no-image

Forskare vid Högskolan i Skövde arbetar för framtidssäkra arkiv

Nyheter   •   2014-06-25 08:00 CEST

Vilka filformat ska museer och arkiv använda för att framtida generationer ska kunna ta del av de dokument, bilder och filmer vi skapar idag? Forskare på Högskolan i Skövde ingår nu i ett internationellt forskningsprojekt som ska hjälpa till att svara på frågan.

Runt om i världen står museer och arkiv inför en jättelik utmaning. De dokument, bilder och filmer som vi dagligen skapar med digital teknik ska lagras för framtida generationer. Lagringsarbetet måste ske på ett standardiserat sätt, med hjälp av standardiserade filformat annars riskerar vi att inte kunna ta del av den lagrade informationen i framtiden.

– Det är lite som med kassettbanden, vill man spela upp ett gammalt kassettband idag måste man först hitta någon som har en kassettbandspelare. När man väl har hittat bandspelaren kan bandet ändå ha blivit avmagnetiserat. Våra dataarkiv kan bli lika oanvändbara som ett avmagnetiserat kassettband om vi inte är noggranna när vi väljer vilka filformat vi ska spara informationen i, säger Björn Lundell som är biträdande professor i datavetenskap på Högskolan i Skövde.

Björn Lundell och hans kollegor deltar nu i ett EU-finansierat forskningsprojekt som ska hjälpa museer och arkiv att välja framtidssäkra filformat. Projektet går under namnet Preforma och drivs av aktörer från flera europeiska länder. Svenska deltagare i projektet är, förutom forskarna på Högskolan i Skövde, Kungliga Biblioteket och Riksarkivet.

– Vi forskare ska utvärdera dataformat och skapa verktyg som gör det enklare för museer och arkiv att upphandla arkiveringslösningar. Det är viktigt att dataformaten följer standarder som inte låser fast museerna och arkiven i format som är oanvändbara om 50-år, avslutar Björn Lundell.

För mer information, kontakta:
Björn Lundell, bitr.professor i datavetenskap, bjorn.lundell@his.se Tfn 0500-448319

Läs mer om forskningsprojektet Preforma (engelska)


Vilka filformat ska museer och arkiv använda för att framtida generationer ska kunna ta del av de dokument, bilder och filmer vi skapar idag? Forskare på Högskolan i Skövde ingår nu i ett internationellt forskningsprojekt som ska hjälpa till att svara på frågan.

Läs vidare »
Zylbh1ounibomkkvzste

Forskning: Plantor med uppdrag att rena jord och rädda liv

Pressmeddelanden   •   2014-06-24 07:00 CEST

Arsenik är ett av de mest förekommande ämnena i jordskorpan och finns överallt i naturen. Det är också extremt giftigt för oss människor och långvarig exponering kan leda till många allvarliga sjukdomar. Forskare i molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde har nu gjort nya framsteg och tagit fram en helt ny typ av planta som kan suga upp och lagra arsenik – i sina rötter.

Media-no-image

KRAFT-givande samtal stödjer äldre i vardagen

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 07:00 CEST

I dagens vård har samtalets plats nästan försvunnit och många äldre patienter känner sig ensamma och utelämnade, speciellt vid tillfällen när de måste lära sig att hantera ohälsa i sin livssituation. Detta vill forskare vid Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås råda bot på. Genom en studie i tre olika kommuner skapar man nu utrymme för samtal, kraft och livsglädje som ger äldre stöd att hantera vardagen med långvarig smärta.

Catharina Gillsjö och Mia Berglund, båda verksamma på Högskolan i Skövde, har länge forskat om hur man som äldre lär sig att leva med långvarig sjukdom och smärta. Utifrån sin forskning driver de nu en studie där legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunal hemvård utbildas i att stödja äldre i vardagen genom så kallade KRAFT-givande samtal. KRAFT står för orden konfrontation, reflektion, ansvarstagande, från ”man” till ”jag” och taktfull utmanande hållning.

– Samtalen har sin grund i vårdvetenskap med ansatsen att människan har kraften i sig själv att hitta hälsa och välbefinnande, och mycket går ut på att fokusera på det som är positivt i tillvaron. Det handlar om att sätta upp enkla mål om vad man vill och kan göra den närmaste framtiden men också om att få tid att berätta om sin livssituation, säger Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde.

Studien har rullat på under våren 2014 en stor del av arbete har handlar om att bygga upp ett bra team med den vårdpersonal som ger de KRAFT-givande samtalen för att skapa bra förutsättningar för alla inblandade. Den vårdpersonal som deltar i studien har blivit utbildade för att kunna hantera metodiken.

– Vårdpersonalen som ingår i vår studie har fått två heldagars utbildning från oss och sedan har vi varit ute som handledare till dem under våren när vårdpersonalen genomfört KRAFT-givande samtal varje vecka med äldre personer med hemsjukvård, säger Mia Berglund, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde.

Studien är ett av flera forskningssamarbeten mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås. Ett 20-tal äldre deltar idag i studien, ett 20-tal i en kontrollgrupp och ett 10-tal vårdare är inblandade.  Man är nu inne i ett skede med avslutande intervjuer.

För mer information, kontakta:
Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad, tfn 0500-44 84 58
Mia Berglund, lektor i omvårdnad, tfn 0500-44 84 19

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

I dagens vård har samtalets plats nästan försvunnit och många äldre patienter känner sig ensamma och utelämnade, speciellt vid tillfällen när de måste lära sig att bemästra ohälsa i sin livssituation. Detta vill forskare vid Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås råda bot på. Genom en studie i tre olika kommuner skapar man nu utrymme för samtal, kraft och livsglädje.

Läs vidare »
Media-no-image

Dataspelsforskning inspirerar till nytt ambulansträningscenter i Skövde

Pressmeddelanden   •   2014-06-16 09:08 CEST

Ett nytt simulatorträningscenter för ambulanssjukvård i Skövde, en nationell forskningsplattform med simuleringsträning och en certifieringsorganisation för hela Sveriges ambulanssjukvård. Det håller nu på att bli verklighet genom ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås och Västra Götalandsregionen.

– Ett viktigt mål är att undersöka hur man kan använda simulatorer i träning och utbildning av ambulanssjuksköterskor, säger Per Backlund, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde och projektansvarig.

Målet med forskningsprojektet är att ”integrera etablerad forskning för att öka kunskapen om problem som prioriteras av det omgivande samhället” som det står i projektbeskrivningen. Konkret innebär detta att utveckla teknik och metoder för forskning inom spel‐ och simuleringsteknik för prehospital sjukvård samt för simulator‐ och spelbaserad träning inom samma område.

Samverkan skapar vinna-vinna-situation
Tre viktiga parter samverkar i detta projekt; Högskolan i Skövde, som har kompentens inom simulatorteknik och metoder för simulatorträning samt bedriver forskning och utbildning inom Serious Games och simuleringsteknik. Högskolan i Borås, som driver specialistsjuksköterskeutbildning för ambulanssjuksökterskor och forskning inom prehospital sjukvård. Och inte minst ambulanssjukvården i Skaraborg, som  har fackkunskaper samt fysiska och organisatoriska förutsättningar att vara värd för ett prehospitalt träningscenter.

– Det vi från Högskolan i Skövde bidrar med i projektet är kunskap kring simuleringsteknik och processmodellering, det vill säga hur man utvecklar arbetsprocesser, samt hur man skapar upplevelser. Våra forskningsmål är att göra studier på ambulanssjukvården, utveckla träning inom prehospital sjukvård samt att använda influenser från spelvärlden (Serious Games) för att lära oss mer om hur spel kan användas inom prehospital sjukvård, säger Per Backlund.

Forskningsprojektet blir användbart för Västra Götalandsregionen vid träning av ambulanspersonal. Allt sker på plats vid ambulanscentralen i Skövde; där finns simulatorer som skapar en verklig miljö med avancerad teknik, datorstyrda ”patienter” som svarar på tilltal – och så klart ambulanser. En övning blir på så vis väldigt verklighetstrogen.

– Högskolan i Borås bidrar med det som vi är duktiga på, nämligen prehospital akutsjukvård och det medicinska kunnandet. Vid en övning kan vi här träna ambulanspersonal i hela arbetssituationen från det att man blir utlarmad till mötet med patienten, ombordlastning och vård av patienten fram till sjukhuset där överlämning sker. Samarbetet skapar en verklig vinna-vinna-situation, säger Lars Lundberg, professor i professor i prehospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås

Forskningssamverkan mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås
Forskningsprojektet SAREK startade i januari 2014 är ett av sju projekt inom området informations- och kommunikationsteknik. Projektet utgör en del av det strategiska forskningssamarbete som finns mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås. Tillsammans håller de två lärosätena också ett seminarium på torsdagen under Almedalsveckan som heter ”Hur får Sverige mer konkurrenskraft för forskningspengarna?”. Läs mer om seminariet på www.his.se/almedalen2014 där seminariet också livestreameas.

För mer information, kontakta:
Per Backlund, Tfn 0500-44 83 46, e-post per.backlund@his.se


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Ett nytt simulatorträningscenter för ambulanssjukvård i Skövde, en nationell forskningsplattform med simuleringsträning och en certifieringsorganisation för hela Sveriges ambulanssjukvård. Det håller nu på att bli verklighet genom ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås och Västra Götalandsregionen.

Läs vidare »
Media-no-image

Högskolorna i Borås och Skövde vill se smartare fördelning av forskningsanslagen

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 10:00 CEST

Sverige behöver en ny strategi när det gäller fördelning av forskningsanslagen. Det menar högskolorna i Borås och Skövde, som under årets Almedalsvecka bjuder in politiker, näringsliv och sakkunniga till diskussion.

Seminariet, med namnet ”Hur får Sverige mer konkurrenskraft för forskningspengarna?” hålls på torsdagen under Almedalsveckan. Vid seminariet medverkar bland annat rektorerna för Högskolan i Skövde, Sigbritt Karlsson, och Högskolan i Borås Björn Brorström som sakkunniga.

– Den företagsnära och innovationstäta forskningen blomstrar på högskolorna. Ändå går bara 10 procent av de statliga forskningsanslagen till den. Högskolorna och företagen behöver mer forskningsmedel och en ny strategi för smartare fördelning för att öka Sveriges innovationskraft och företagstillväxt, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

– Sverige behöver en smartare strategi som ökar forskningspotentialen för landets högskolor. Den företagsnära forskningen på högskolorna får idag stå tillbaka i nationell forskningspolitik och det behövs forskningsanslag till tillämpad och behovsmotiverad forskning. Dessa frågor kommer vi att driva i Almedalen för att skapa förändring, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

– Den företagsnära forskningen på högskolorna får stå tillbaka i nationell forskningspolitik. Sverige behöver en smartare strategi som ökar forskningspotentialen och detta kommer vi att driva som fråga i Almedalen, säger Sigbritt Karlsson.


Vid seminariet medverkar bland annat:

Ibrahim Baylan (S) vice ordförande Utbildningsutskottet
Betty Malmberg (M), ledamot Utbildningsutskottet 
Peter Honeth, statssekreterare Utbildningsdepartementet
Leif Blomqvist (S), regionråd och vice ordförande Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen

Seminariet - Hur får Sverige mer konkurrenskraft för forskningspengarna?
När: Torsdag 3 juli kl. 10:30-11:30
Var: Västsvenska Arenan, Cramérgatan 3, lokal E 35, Almedalen
Seminariet  kommer att livestreamas på  www.his.se/almedalen2014

För mer information, kontakta:
Annica Snäll, kommunikationschef, Högskolan i Skövde, 0500-44 80 29

Samverkande högskolor
Högskolorna i Borås och Skövde har initierat ett forskningssamarbete. Forskningen består av fyra huvudprojekt varav två delfinansieras av Västra Götalandsregionen.
Högskolan i Skövde kommer också att hålla ett seminarium tillsammans med Skövde kommun och Gothia Science Park med fokus på den stora tillväxtpotentialen i svensk dataspelsbransch. Högskolan i Borås kommer också att hålla ett seminarium tillsammans med Borås stad och Västsvenska Handelskammaren, med fokus på potentialen inom textilbranschen.


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Sverige behöver en ny strategi när det gäller fördelning av forskningsanslagen. Det menar högskolorna i Borås och Skövde, som under årets Almedalsvecka bjuder in politiker, näringsliv och sakkunniga till diskussion.

Läs vidare »
Media-no-image

Skövdes treenighet pratar dataspelsutveckling i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 07:00 CEST

Årets Almedalsvecka närmar sig och i år kommer Sweden Game Arena, det vill säga Högskolan i Skövde, Skövde kommun och Gothia Science Park att finnas på plats och samla politiker, näringslivsrepresentanter och beslutsfattare för att skapa intresse och synliggöra vilken enorm potential som finns inom dataspelsbranschen – i synnerhet för Skövde och Sverige internationellt sett.

Under ett lunchseminarium på den Västsvenska Arenan bjuder de tre aktörerna in politiker och sakkunniga för att lyfta denna nya bransch och tillväxtraket upp på beslutsfattarnas agenda.

– Det är viktigt för oss att närvara med vår expertis och synliggöra områden där vi ser en stark tillväxtpotential för såväl akademi som näringsliv och påverka beslutsfattare, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

– Dataspelsbranschen har på ett drygt decennium och på egen hand skapat stort internationellt exportvärde för Sverige. För att accelerera och bygga vidare på den framgången ska vi utveckla samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi. Då kan vi stå ut och bli ledande internationellt, säger Patric Eriksson, vd för Gothia Innovation AB, som driver utvecklingen på Gothia Science Park i Skövde.

– Sverige är en av världens främsta dataspelsproducenter. Stora aktörer som Microsoft investerar i utvecklartalangerna hos oss i Skövde – en av Sveriges hetaste tillväxtregioner i branschen. Vi vill nu veta vad regeringen kan göra för att Sverige ska accelerera i en globalt växande industri och hur kan näringslivet bidra, säger Kristina Eklöf, näringslivschef på Skövde kommun.

Medverkande:
Ewa Björling, handelsminister (M)
Marita Ljung, statssekreterare Näringslivsdepartementet
Ulrika Frick, ledamot i Regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen (MP)
Isabella de Feudis, vd, Svenska Riskkapitalföreningen
Eva Fors, vice vd och marknadsdirektör Microsoft Sverige AB
Per Strömbäck, talesperson Dataspelsbranschen

Seminariet: Tillväxtraket och exportsuccé – hur accelererar svensk dataspelsindustri?
När: Tisdag 1 juli kl. 12-13
Var: Västsvenska Arenan, Cramérgatan 3, lokal E 35, Almedalen
Seminariet  kommer att livestreamas på  www.his.se/almedalen2014

För mer information, kontakta:
Annica Snäll, kommunikationschef, Högskolan i Skövde, 0500-44 80 29

Ytterligare Skövdedeltagande i Almedalen
Högskolan i Skövde håller även ett seminarium tillsammans med Högskolan i Borås under Almedalsveckan med fokus på smartare fördelning av forskningsanslagen. Även Skövde kommun håller ytterligare ett seminarium inom Försvarsmaktsråd Skaraborg under temat: ”En samhällsreform utan samhälle? Från expertfråga till gemensamt ansvar”.


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Årets Almedalsvecka närmar sig och i år kommer Sweden Game Arena, det vill säga Högskolan i Skövde, Skövde kommun och Gothia Science Park att finnas på plats och samla politiker, näringslivsrepresentanter och beslutsfattare för att skapa intresse och synliggöra vilken enorm potential som finns inom dataspelsbranschen – i synnerhet för Skövde och Sverige internationellt sett.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör/Vik. pressansvarig
  • qcczhdeakqnfcewncitmovffliyta.franumiasstsonxi@honptispq.stse
  • 0500-44 80 35

Om Högskolan i Skövde

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Adress

  • Högskolan i Skövde
  • Högskolevägen, Box 408
  • 541 28 Skövde
  • Vår hemsida

Länkar