Gspcr7hmr23f8madsyxj

Plusresultat och högpresterande studenter

Pressmeddelanden   •   2016-02-12 15:02 CET

Ambitiösa studenter och duktiga lärare sätter avtryck i Högskolan i Skövdes årsredovisning. Under föregående år har studenternas prestationsgrad varit rekordhög.

Qq8nrskll1adilaknpmh

Forskare analyserar verksamhetsutvecklarens roll i vården

Pressmeddelanden   •   2016-02-11 08:00 CET

Forskare vid Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås kommer under tre års tid att analysera och utvärdera verksamhetsutvecklarens roll i vården.

C5nyfaynsur1qmdqmrcd

Forskning: Låg förekomst av musslor i Göta älv visar på oroväckande miljöpåverkan

Pressmeddelanden   •   2016-02-10 14:50 CET

Levande sjöar och vattendrag är ett av riksdagens beslutade mål för en långsiktigt hållbar miljö i Sverige. Det innebär att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt varaktiga och att deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Ett sätt att arbeta för detta är kartlägga förekomsten av musslor, något som en forskargrupp vid Högskolan i Skövde gjort i Sveriges största vattendrag Göta älv.

Media-no-image

​Pressinbjudan: Pressträff efter ordinarie styrelsemöte

Nyheter   •   2016-02-09 12:49 CET

Styrelsen för Högskolan i Skövde håller ordinarie möte fredagen den 12 februari 2016. Med anledning av styrelsemötet arrangerar Högskolan en pressträff där styrelsens ordförande Urban Wass och lärosätets rektor Sigbritt Karlsson svarar på frågor som rör styrelsens arbete.

Välkommen på pressträff i anslutning till ordinarie styrelsemöte

 • Dag: fredagen den 12 februari 2016
 • Tid: 13:30
 • Plats: Högskolan i Skövde, Kanslihuset, Högskolevägen 1, Skövde
 • Samling utanför Kanslihuset där personal möter upp
 • Föredragningslista för styrelsens möte bifogas

Styrelsen för Högskolan i Skövde håller ordinarie möte fredagen den 12 februari 2016. Med anledning av styrelsemötet arrangerar Högskolan en pressträff där styrelsens ordförande Urban Wass och lärosätets rektor Sigbritt Karlsson svarar på frågor som rör styrelsens arbete.

Läs vidare »
Kpydaziqv2atp5682qzi

Bananflugan – i forskningens tjänst

Pressmeddelanden   •   2016-02-04 09:51 CET

I källaren på en av byggnaderna vid Högskolan i Skövde finns ett mycket litet och mycket viktigt laboratorium. Här bedrivs forskning på cancersjukdomar, fertilitet, glutenintolerans och genetiska skelett- och muskelsjukdomar. Den som står i fokus för all denna forskning, förutom forskarna själva, är den vanliga bananflugan.

Media-no-image

Forskning: Skövdeforskare ska göra elektronisk sport mer åskådarvänlig

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 14:23 CET

Vad är det som gör elektronisk sport till en positiv upplevelse för åskådarna – och hur kan upplevelsen bli ännu större? Det ska ett forskningsprojekt på Högskolan i Skövde ge svar på. Projektet, som delfinansieras av Västra Götalandsregionen, är ett samarbete mellan Högskolan och dataspelsföretaget Stunlock Studios samt ytterligare två parter, Tarhead Studio och Folkuniversitetet.

E-sport är ett begrepp för tävlingar som sker via datorer eller spelkonsoler, där tävlanden spelar mot varandra. E-sport är också en växande publiksport med ett mycket stort antal åskådare. Exempelvis engagerade e-sporten 188 miljoner åskådare världen över förra året. Sporten är även populär i Sverige, vilket syns inte minst genom att matcherna de senaste åren visats på större tv-kanaler, och genom att e-sport idag ingår som ett ämne på vissa gymnasieskolor.

– Syftet med vårt projekt är att undersöka, analysera och utvärdera ett åskådarperspektiv på e-sport. Det betyder bland annat att vi vill hitta de faktorer som bidrar till att göra e-sport till en positiv åskådarupplevelse, berättar projektledaren och forskaren Jana Rambusch.

Forskningen kring e-sport förstärker Skövde och Västra Götalands position på "spelkartan" genom att bidra till ökad lyskraft som ger attraktions- och konkurrenskraft. I nuläget är e-sport i huvudsak av intresse för de som själva spelar eller deltar i denna typ av tävlingar. Därför har befintlig forskning i huvudsak undersökt spelarnas upplevelser och perspektiv.

– Åskådarperspektivet är dock av största intresse då spelare och åskådare utgör ”två sidor av samma mynt”, genom att de gemensamt skapar en unik spelkultur. Utövare och utvecklare av e-sportspel vill nu nå ut till helt nya grupper av åskådare. Därför är det intressant att få ökad kunskap om åskådares upplevelser och hur dessa kan förbättras, säger Jana.

Idag krävs ingående spelkunskaper och spelerfarenhet för att kunna förstå många spelhändelser. Då är det relevant att identifiera vilka andra faktorer, förutom spelkunskaper, som bidrar till åskådarupplevelsen. Stunlock Studios i Skövde är en av samarbetsparterna i projektets förstudie. Företaget har ambitionen att skapa nästa stora hit inom e-sport.

– Vårt engagemang bygger på att vi vill få en djupare förståelse för hur publiken upplever mediet. Genom samverkan med forskare i denna förstudie hoppas vi kunna identifiera utvecklingsmöjligheterna för vår pågående spelproduktion. Dessutom vill vi ta nytta av forsknings- resultat som kan förbättra upplevelsen för och engagemanget hos åskådarna, säger Rickard Frisegård, VD för Stunlock Studios.

Ökad kunskap om e-sport är också relevant i ett rent forskningsmässigt perspektiv, menar Jana Rambusch, då det bidrar till mer förståelse kring hur människan samverkar med teknik, i detta fall dataspel, och vilka faktorer som påverkar denna interaktion. Resultaten av forskningsprojektet är också intressanta genom att de kan bidra till ökad förståelse för dataspel och motverka eventuella förutfattade meningar om spel och spelande.

Projektet startar nu i februari och avslutas vid halvårsskiftet. Arbetsgruppen består av förutom av Jana Rambusch och Tau Petersson, marknads- och försäljningschef på Stunlock Studios, också av forskarna Tarja Susi och Anna-Sofia Alklind Taylor från Högskolan i Skövde.

För mer information, kontakta:
Jana Rambusch, jana.rambusch@his.se, Telefon: 0500-44 88 38
Rickard Frisegård, Stunlock Studios AB rickardf@stunlockstudios.com Telefon: 070-764 53 43

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Vad är det som gör elektronisk sport till en positiv upplevelse för åskådarna – och hur kan upplevelsen bli ännu större? Det ska ett forskningsprojekt på Högskolan i Skövde ge svar på. Projektet, som delfinansieras av Västra Götalandsregionen, är ett samarbete mellan Högskolan och dataspelsföretaget Stunlock Studios samt ytterligare två parter, Tarhead Studio och Folkuniversitetet.

Läs vidare »
Media-no-image

Forskare från Skövde talar på Game Developers Conference

Nyheter   •   2016-01-29 13:00 CET

I mars genomförs en av världens största konferenser inom dataspel i San Francisco. Och med på talarlistan för Game Developers Conference (GDC) finns i år forskare från Högskolan i Skövde.

En av talarna är Marcus Toftedahl, dataspelsforskare vid Högskolan i Skövde, som kommer att prata om erfarenheter kring att bygga ett Game Writing-utbildningsprogram.

– Presentationen kommer jag göra tillsammans med Lee Sheldon som skapat Game writing-program på Renselaer Polytechnic Institute (RPI) och håller på med det på Worcester Polytechnig Institute. Vi träffades på Sweden Game Conference i höstas och märkte att Skövde och RPI var de enda universiteten i världen som hade program fokuserade på Game Writing, säger Marcus Toftedahl.

Forskarna Per Anders Östblad och Henrik Engström kommer också att tala på GDC, bland annat om Frekvens saknad, ett äventyrsspel som Högskolan i Skövde utvecklat och som kan spelas både av seende spelare och spelare med olika grader av synnedsättning.

Vad betyder det här för Högskolan i Skövde?

– GDC är världens största utvecklarkonferens och att synas där är en bekräftelse på att vi gör relevanta saker. Jag och Lee presenterar inom GDC Education Summit vilket betyder att vi kan delge våra erfarenheter till andra av världens främsta spelutbildare och forskare. Det känns väldigt kul att vi i Skövde faller inom den kategorin, säger Marcus Toftedahl.

För mer information, kontakta:

Marcus Toftedahl, marcus.toftedahl@his.se, 0500-44 83 74
Per Anders Östblad, Per.Anders.Ostblad@his.se, 0500-44 83 17
Henrik Engström, henrik.engstrom@his.se, 0500-44 83 06

I mars genomförs en av världens största konferenser inom dataspel i San Francisco. Och med på talarlistan för Game Developers Conference (GDC) finns i år forskare från Högskolan i Skövde.

Läs vidare »
Rwv4lzrahwdmeezebxoo

Framgångsrikt samarbete mellan Borås och Skövde

Nyheter   •   2016-01-29 08:00 CET

Det är tre år sedan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde inledde sitt strategiska forskningssamarbete. Ett arbete som har gett resultat över förväntan.

Kiwkhep9umshujfw5fjx

Studenthandledare effektiviserar studier

Nyheter   •   2016-01-28 12:30 CET

För att ge studenterna på ingenjörsutbildningarna ännu bättre förutsättningar att klara sin utbildning, har man på institutionen för ingenjörsvetenskap startat ett pilotprojekt med studenthandledare.

Mgxbi6dcmxmfzh2oatde

Dataspel från Skövde ska öka barns medvetenhet om risker på nätet

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 10:21 CET

Dataspelet ”Djurparksgömmet” har alla förutsättningar att bli en världssensation. Det har utvecklats av en forskargrupp vid Högskolan i Skövde och avsikten med spelet är att göra spelande barn i åldrarna 8 – 10 år medvetna om risker som finns på nätet och förebygga dem. Spelet har redan uppmärksammats av radio och teve, och dessutom testats av polisen.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • cecilia.fransson@his.se
 • 0500-44 80 35

 • Presskontakt
 • Ledningskommunikatör
 • ulf.nylen@his.se
 • 0500-44 80 61
 • 072-150 29 71

Om Högskolan i Skövde

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Adress

 • Högskolan i Skövde
 • Högskolevägen, Box 408
 • 541 28 Skövde
 • Vår hemsida

Länkar