Media-no-image

95 avgiftsskyldiga studenter har tackat ja till Högskolan i Skövde

Pressmeddelanden   •   2015-07-15 08:42 CEST

Den internationella antagningsomgången till höstens kurser och program stängde 15 januari. Under våren har 95 avgiftsskyldiga studenter tackat ja till den plats de antagits till.

- Vi antar dem i god tid innan terminsstart så att de ska hinna skaffa uppehållstillstånd och lösa annat som behöver ordnas, säger rektor Sigbritt Karlsson

83 personerav de 95 är antagna till något av våra magisterprogram. 12 stycken är antagna till Biomedicinprogrammet som är vårt första program att anta internationella studenter på grundnivå.

Ibland händer det att några internationella studenter söker i den nationella antagningsomgången och får då sina antagningsbesked samtidigt som de svenska studenterna. Dessa är och ska vara få till antalet.

Den 24 augusti tas alla internationella studenter, avgiftsskyldiga eller inte, emot gemensamt med ett välkomstprogram för att de ska komma in i studierna och sitt nya liv i Sverige och Skövde.  

Högskolan i Skövde är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

​Den internationella antagningsomgången till höstens kurser och program stängde 15 januari. Under våren har 95 avgiftsskyldiga studenter tackat ja till den plats de antagits till.

Läs vidare »
Media-no-image

Excellent lärmiljö viktigt när Högskolan i Skövde antar nya studenter

Pressmeddelanden   •   2015-07-13 08:02 CEST

Högskolan i Skövde fortsätter att öka när det gäller antal personer som söker sig till våra grundutbildningsprogram. Av dessa har nu 1 968 personer fått besked om att de antagits till sin valda utbildning och är välkomna att tacka ja till studier senast 31 juli. Ytterligare 2 641 har fått positivt besked om att de är antagna till en kurs under hösten. Extra roligt att uppmärksamma är att vår satsning på kvinnor inom dataspel gett frukt då vi antagit 45 procent fler kvinnor till dessa utbildningsprogram i år jämfört med 2014.

Det ökade söktrycket är ett tecken på högt förtroende för våra utbildningar. När studenterna antagits tar arbetet vid med att få alla att känna sig välkomna och trygga i sitt studieval. Bland annat lägger vi stor vikt vid den information som nu skickas ut till våra blivande studenter. De får information om vilka steg de måste gå igenom för att vara säkra på att få sin plats, vad som händer när de kommer hit första veckan samt hur de kommer igång med sina studier.

-Högskolan i Skövde arbetar aktivt med att skapa en excellent lärmiljö. Ett steg i detta är att se till att studiestarten går så smidigt som möjligt. Det känns därför väldigt tryggt att veta att de tas emot med ett gediget introduktionsprogram de första veckorna. I år smygstartar det redan på fredagen den 28 augusti för de som är på plats och då kan man få hjälp med praktiska saker eller bara umgås med nya kamrater, säger rektor Sigbritt Karlsson

Excellent lärmiljö

Högskolan i Skövde har i sin vision uttalat att vi ska ha en excellent lärmiljö. Detta omfattar all verksamhet vid högskolan som leder till att skapa bra förutsättningar för våra studenter. I den excellenta lärmiljön ska Högskolan erbjuda utbildningar av högsta kvalitet och det betyder också att studenterna får en utbildning som dagens och framtidens samhälle efterfrågar.

Högskolan i Skövde är en modern högskola med som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Högskolan i Skövde fortsätter att öka när det gäller antal personer som söker sig till våra grundutbildningsprogram. Av dessa har nu 1 968 personer fått besked om att de antagits till sin valda utbildning. Extra roligt att uppmärksamma är att vår satsning på kvinnor inom dataspel gett frukt då vi antagit 45 procent fler kvinnor till dessa utbildningsprogram i år jämfört med 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Högskolan i Skövde bidrar med expertis i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 10:59 CEST

Under årets Almedalsvecka finns experter från Högskolan i Skövde för att i olika seminariesammanhang bidra med sina specialistkunskaper. Innehållet sträcker sig från ungdomsdemokrati till jämställdhet i spelvärlden och öppna standarder.

Seminarier i Almedalen där experter från Högskolan medverkar:

1. Öppen IT- och verksamhetsutveckling i små steg – en framgångsmodell?
Tid: Söndag 28 juni 16:15 – 17:00
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby
Arrangör: Open Source Sweden, Högskolan i Skövde
Medverkande från Högskolan i Skövde: Björn Lundell, bitr. professor i datavetenskap
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29165?redir

2. Så kan mångfalden öka i dataspelsbranschen
Tid: Måndag 29 juni 2015 10:00 - 10:45
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Tavernatältet, Donnersgatan 2/ Strandvägen 4
Arrangör: Norden i Fokus
Medverkande från Högskolan i Skövde: Jenny Brusk, lektor i datavetenskap
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26423?redir=%23eidx_0

3. Riskerar unga att hamna vid sidan av makten?
Tid: Måndag 29 juni 2015 13:00 - 14:30
Plats: CLD:s lokaler, Kaserngatan 1, mitt emot Studentcentrum, Visby
Arrangör: Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
Medverkande från Högskolan i Skövde: Erik Andersson, lektor i pedagogik
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26085?redir=%23eidx_1

4. Bättre undervisning kommer inte av sig självt. Så utvecklar vi pedagogiken i högskolan
Tid: Tisdag 30 juni 2015 08:00 - 08:50
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, D-huset, Visby
Arrangör: Sveriges universitets och högskoleförbund, Sveriges förenade studentkårer
Medverkande från Högskolan i Skövde: Sigbritt Karlsson, rektor
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/28641?redir=%23eidx_2

5. Så kan utbildning och forskning göra Sverige till en världsledande dataspelsnation
Tid: Tisdag 30 juni 13:00 – 14:15
Plats: Södra kyrkogatan 13, Visby
Arrangör: Sweden Game Arena
Medverkande från Högskolan i Skövde: Sigbritt Karlsson, rektor och Ulf Wilhelmsson, lektor i medier, estetik och berättande 
http://www.almedalsveckan.info/event/view/31293

6. Kan exportsuccén dataspel säkra Sverige som framgångsrik IT-nation?
Tid: Tisdag 30 juni kl. 14.45 – 16.00
Plats: Södra kyrkogatan 13, Visby
Arrangör: Sweden Game Arena
Medverkande från Sweden Game Arena: Magnus Ling, talesperson SGA
http://www.almedalsveckan.info/event/view/31295

7. Öppna IT-standarder för konkurrensneutralitet och innovation: Vad händer inom EU och i Sverige?
Tid: Onsdag 1 juli kl 08:30 - 09:15
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby
Arrangör: Open Source Sweden, Högskolan i Skövde
Medverkande från Högskolan i Skövde: Björn Lundell, bitr. professor i datavetenskap
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29377?redir=%23eidx_3

8. Så kan regional mobilisering bli en nationell spets för internationell attraktionskraft
Tid: Onsdag 1 juli 09:00 – 10:00
Plats: Västsvenska arenan, Handelskammaren, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Visby
Arrangör: Sweden Game Arena
Medverkande från Högskolan i Skövde: Jenny Brusk, lektor i datavetenskap
Medverkande från Sweden Game Arena: Magnus Ling, talesperson SGA
http://www.almedalsveckan.info/event/view/31297

9. Öppna e-Tjänsteplattformar – effektivt och långsiktigt
Tid: Torsdag 2 juli kl 08:30 - 09:45
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby
Arrangör: Open Source Sweden, Högskolan i Skövde
Medverkande från Högskolan i Skövde: Björn Lundell, bitr. professor i datavetenskap
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29417?redir=%23eidx_3

För mer information om seminarierna, kontakta:
Linda Frank, kommunikatör, 0500-44 80 28

Jenny Brusk, lektor i datavetenskap, 0500-44 88 35
Björn Lundell, bitr. professor i datavetenskap, 0500-44 83 19
Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde, 0500-44 81 43
Erik Andersson, lektor i pedagogik, 0500-44 82 55
Ulf Wilhelmsson, lektor i medier, estetik och berättande, 0500-44 88 08

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Under årets Almedalsvecka finns experter från Högskolan i Skövde för att i olika seminariesammanhang bidra med sina specialistkunskaper. Innehållet sträcker sig från ungdomsdemokrati till jämställdhet i spelvärlden och öppna standarder.

Läs vidare »
Dgu1kgj57mxrdgfflqn9

​Forskning: Effektivare informationshantering ger bättre vård

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 09:49 CEST

Vård och omsorg står inför omfattande utmaningar att nå hög kvalitet i mötet med vård- och omsorgstagare. Tillgången till patientinformation och medicinsk kunskap är därför en nyckelfråga. Stora förväntningar ställs på att IT-systemen ska bidra till att förbättra vårdkvaliteten och det är därför viktigt att IT-systemen utvecklas från ett processorienterat sätt där patienten är central och aktiv.

Media-no-image

Akademi och näringsliv samverkar inom området biomarkörer

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 12:50 CEST

Området biomarkörer är brett och applicerbart inom flera olika fält. Inom medicinen fungerar biomarkörer som ett hjälpmedel för diagnos och inom miljömedicinen kan man med biomarkörernas hjälp få reda på hur olika gifter påverkar miljön. Både akademi och näringsliv ser ett stort behov av att utveckla området vidare – och det gör man nu, med ett nytt masterprogram inom området.

Högskolan i Skövde har tillsammans med tretton partnerföretag beviljats medel från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling för att utveckla och sjösätta ett nytt utbildningsprogram på masternivå inom området biomarkörer. Programmet kommer att starta upp hösten 2017.

– Det känns väldigt roligt att få möjligheten att utveckla den här utbildningen tillsammans med näringslivet och på ett planerat sätt stärka upp med den kompetens som näringslivet efterfrågar inom området biomarkörer, säger Patric Nilsson, biträdande professor i molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde.

Området biomarkörer är redan ett starkt forskningsområde på Högskolan i Skövde, bland annat forskar man för att med biomarkörers hjälp tidigare kunna diagnosticera blodförgiftning, olika typer av cancer och autoimmuna sjukdomar. I grund och botten handlar det om att rädda liv och minska mänskligt lidande.

– För Unilabs del är det här samarbetet väldigt betydelsefullt, att få vara med och lägga upp en utbildning som förbereder studenterna för arbetslivet. Biomarkörer är viktiga inom klinisk diagnostik och används inom vårt verksamhetsområde laboratoriemedicin, säger Helena Enroth, utvecklingsansvarig molekylärbiolog på Unilabs, Skaraborgs sjukhus, Skövde.

Ett annat område där biomarkörer används som hjälpmedel är för att hitta rätt typ av medicinering till olika sjukdomar, för att följa sjukdomsförloppen och för att se hur behandlingen slår mot sjukdomen och den drabbade patienten. Högskolan i Skövde har stärkt upp området biomarkörer med tre adjungerande professorer och kommer inom det närmaste året arbeta fram det nya masterprogrammet.

För mer information, kontakta:
Patric Nilsson, Bitr. professor molekylärbiologi, patric.nilsson@his.se Tfn: 0500-44 86 30

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Området biomarkörer är brett och applicerbart inom flera olika fält. Inom medicinen fungerar biomarkörer som ett hjälpmedel för diagnos och inom miljömedicinen kan man med biomarkörernas hjälp få reda på hur olika gifter påverkar miljön. Både akademi och näringsliv ser ett stort behov av att utveckla området vidare – och det gör man nu, med ett nytt masterprogram inom området.

Läs vidare »
Kcirpzc6ehqb7ltwnhpo

Forskning visar på vilket sätt modeller kan bidra till verksamhetsmål

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 12:41 CEST

Den 3 juli försvarar Julia Kaidalova sin licentiatavhandling: "Towards a definition of the role of enterprise modeling in the context of business and IT alignment". Denna licentiatuppsats undersöker hur man med hjälp av modeller kan säkerställa att utvecklingen av IT-system bidrar till verksamhetsmål.

F5oy4gehmp9kua8bgnju

Pressinbjudan: Invigning av solcellsanläggning på Högskolan i Skövde

Nyheter   •   2015-05-29 08:00 CEST

Akademiska Hus och Högskolan i Skövde bjuder in media till startskottet av den omfattande hållbarhetssatsning som vi nu sätter i drift. Förutom att generera egenproducerad el till delar av campus kommer Högskolan även att använda solcellsanläggningen till forskning och utbildning.

Media-no-image

​Forskare från Högskolan i Skövde bidrar till Kammarkollegiets vägledning för upphandling av IT-system

Pressmeddelanden   •   2015-05-28 16:05 CEST

Forskare vid Högskolan i Skövde har på uppdrag av Kammarkollegiet analyserat vilka standarder som uppfyller kraven för en öppen standard och därmed kan rekommenderas till svenska myndigheter. Resultatet bidrar till Kammarkollegiets riktlinjer för användning av öppna standarder vid upphandling av programvaror och tjänster inom offentlig sektor.

- Att Kammarkollegiet presenterar en vägledning för öppna standarder baserad på en analys genomförd av forskare vid Högskolan i Skövde är ett erkännande för vår kompetens inom området, säger Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Utifrån den forskning om öppna standarder inom offentlig sektor som bedrivs vid Högskolan i Skövde kommer Björn Lundell att presentera vikten av att använda öppna standarder för effektiv utveckling och upphandling av IT-system på Offentliga Rummet i Visby den 1-3 juni.

Offentliga Rummet är en mötesplats inom verksamhetsutveckling och digitalisering i offentlig sektor och arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och VINNOVA i samverkan med e-delegationen. På årets konferens beräknas omkring 500 personer att delta.

Länkar:
Läs mer om forskningen om öppna standarder vid Högskolan i Skövde 
Läs Kammarkollegiets riktlinjer för användning av öppna standarder inom offentlig sektor 

För mer information, kontakta:
Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde
Tfn: 0500-44 83 19

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Forskare vid Högskolan i Skövde har på uppdrag av Kammarkollegiet analyserat vilka standarder som uppfyller kraven för en öppen standard och därmed kan rekommenderas till svenska myndigheter. Resultatet bidrar till Kammarkollegiets riktlinjer för användning av öppna standarder vid upphandling av programvaror och tjänster inom offentlig sektor.

Läs vidare »
Media-no-image

​Designingenjörer visar upp sina examensarbeten

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 15:45 CEST

I sina examensarbeten ges studenter från Designingenjörsprogrammet möjlighet att visa upp vad de har lärt sig under sina tre studieår vid Högskolan i Skövde. På onsdag den 27 maj arrangeras en utställning i Portalen där resultaten av deras arbeten kommer presenteras.

Under våren har det varit tre grupper från programmet som har gjort examensarbeten. Alla projekt har utförts i samverkan med ett företag och resultaten visar på stor variation och kunnande.

- Ett arbete har handlat om att utveckla en process. En annan grupp har arbetat med att utveckla en produkt med fokus på funktion och det tredje projektet har utvecklat en produkt med fokus på design och upplevelse, förklarar Matilda Kälström, student vid Designingenjörsprogrammet.

Resultatet av dessa examensarbeten kommer visas upp genom fysiska prototypmodeller, CAD-modeller, bildspel och folders.

Plats: Hus Portalens entré, Högskolan i Skövde
Tid: Onsdag den 27 maj, klockan 11.00-15.00

För mer information kontakta:
Matilda Kälström
Designingenjörsprogrammet
c12matka@student.his.se
070-257 87 17

eller

Lina Eklundh Svensson
Kommunikatör
lina.eklund.svensson@his.se
0500-448031

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

I sina examensarbeten ges studenter från Designingenjörsprogrammet möjlighet att visa upp vad de har lärt sig under sina tre studieår vid Högskolan i Skövde. På onsdag den 27 maj arrangeras en utställning i Portalen där resultaten av deras arbeten kommer presenteras.

Läs vidare »
Dssl9tb40ccbgx5ypu3f

Styrelsen vill att rektor stannar till 2019

Pressmeddelanden   •   2015-05-22 15:45 CEST

Högskolan i Skövdes styrelse kommer att vända sig till regeringen och förslå att Sigbritt Karlsson omförordnas för en andra rektorsperiod, detta beslutade styrelsen vid dagens möte. Om regeringen följer högskolestyrelsens rekommendation förlängs Sigbritt Karlssons förordnande som rektor fram till sommaren 2019.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör/Vik. pressansvarig
  • cecilia.fransson@his.se
  • 0500-44 80 35

Om Högskolan i Skövde

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Adress

  • Högskolan i Skövde
  • Högskolevägen, Box 408
  • 541 28 Skövde
  • Vår hemsida

Länkar