Media-no-image

Mindfulness – vägen till hållbart åldrande

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 08:00 CEST

Ny forskning från Högskolan i Skövde visar att mindfulness kan bidra till hållbara sociala relationer och till att skapa mening i livet genom att bland annat användas som egenvård i påfrestande situationer.

Den 4 september försvarar Håkan Nilsson, adjunkt i Socialpsykologi vid Högskolan i Skövde sin avhandlingConceptualizing and Contextualizing Mindfulness: New and Critical Perspectives.

- Det är viktigt att som samhällsforskare kritiskt granska populära samhällsfenomen, för att människor ska veta vad det är de möter; hur begrepp kan förstås, olika sammanhang och nyttan av dess tillämpning. Min avhandling gör just detta i avseende mindfulness, säger Håkan Nilsson, adjunkt i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde.

Håkan Nilsson har i sin forskning kommit fram till är vikten av; begreppslig förståelse, att försöka harmonisera snarare än att kontrastera fenomen i omvärlden, att sträva efter att se till helhet snarare än del och att lyfta fram andliga/existentiella aspekter inom forskningen. Resultaten kan förhoppningsvis leda till en mer öppen och nyanserad syn på mindfulness som kulturellt och historiskt betingat fenomen.

Håkan Nilsson har bland annat tagit fram en överbryggande definition av begreppet mindfulness
som är inspirerad av västerländsk fenomenologi och Buddhistisk etik. Vidare har han lyft fram en helhetssyn på mindfulness, där han bland annat, förutom den fysiska och psykiska sidan av mindfulness, även synliggör den sociala och existentiella dimensionen av begreppet. Det vill säga mindfulness som en social praktik som fostrar empati och medlidande och på detta sätt kan bidra till hållbara sociala relationer. Men också som en meningskapande aktivitet som kan användas som egenvård under påfrestande situationer i livet. Håkan Nilsson har även framhållit vikten av en ny syn på åldrande och i denna kontext en modell för ett hälsosamt åldrande, mindful sustaianable aging.

- Med detta hoppas jag bidra till nya tankar och idéer kring användningen av mindfulness samt att inspirera till att bygga hållbara sociala relationer och samhällsstrukturer. Jag tror att resultaten kan ha betydelse för skola, vård/omsorg och socialt arbete, säger Håkan Nilsson.

Kontakt

Håkan Nilsson
E-post: hakan.c.nilsson@his.se
Arbete: 0500-448244

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Ny forskning från Högskolan i Skövde visar att mindfulness kan bidra till hållbara sociala relationer och till att skapa mening i livet genom att bland annat användas som egenvård i påfrestande situationer.

Läs vidare »
Cwdbiqh15zyps6atuvl5

​Unik forskning uppstår i mötet mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås

Nyheter   •   2015-08-27 14:30 CEST

När Högskolan i Borås expertis inom textil och materialteknik möter Högskolan i Skövdes expertis inom informationsteknologi händer spännande saker. Under ett forskningsmöte den 26 augusti i Borås presenterades bland annat en robot som styrs med hjälp av en handske och som i framtiden kan komma att underlätta människans samarbete med robotar och andra maskiner.

Media-no-image

Festligt välkomnande av nya studenter

Pressmeddelanden   •   2015-08-27 14:19 CEST

Med traditionsenlig pompa och ståt välkomnas 1600 studenter på måndag morgon till Högskolan i Skövde. Hela campus kläs i färger och de nya studenterna möts av introduktionsveckor fyllda med aktiviteter och festligheter som stand-up, studentmässa, flottrace, kortege och mycket annat.

Den första veckan för de nya studenterna vid Högskolan handlar till stor del om att lära känna sina klasskamrater och sitt lärosäte.

- Vi vill bekräfta att studenterna gjort rätt i att välja just Högskolan i Skövde. Det handlar om att de ska känna sig välkomna, trygga, få relevant information och få en positiv känsla inför studierna samtidigt som de ska ha roligt tillsammans. En stor hjälp i detta är våra 200 härliga faddrar som tar hand om de nya den här inledande tiden. Faddrarna är en slags ”studentguider” som hjälper de nya att orientera sig i studentlivet och ser till så att alla hittar en plats i gemenskapen, säger Christina Johansson, introduktionsansvarig på Högskolan i Skövde. 

- Ihop med våra programansvariga och övrig personal på Högskolan lägger faddrarna en bra grund för att de nya studenternas studiestart ska bli så smidig som möjligt, fortsätter Christina.

Välfyllt schema

Från måndag till fredag finns ett fullmatat program med saker som välkomnande, programträffar, studentmässa, utomhusbio, aktiviteter med kåren och mycket annat.

- Introduktionen planeras och förbereds ett halvår i förväg och vi är många olika parter som är involverade. Studentkåren och dess föreningar tar ett stort ansvar och har tillsammans med faddrarna skapat ett välfyllt schema för veckorna, säger Christina Johansson.

Skövde kommun är också en viktig part som vill hälsa de nya studenterna välkomna hit.

- Det är glädjande att Skövde kommun, även i år, bjuder de nya studenter på biljetter till Matfestivalen så de får ett gott smakprov av vad Skövde erbjuder i matväg, fortsätter Christina Johansson.

Rivstart på höstterminen

För Högskolan i Skövde är introduktionen en stor händelse under året.

- För mig är starten på introduktionen en av de roligaste dagarna på året. Eftersom miljön här på Högskolan i Skövde är öppen och präglas av omtanke smittar de nya studenternas nyfikenhet av sig på hela lärosätet. Introduktionen blir därför en slags rivstart på höstterminen för både studenter och medarbetare, säger Lena Mårtensson, prorektor på Högskolan i Skövde.

Kontakt:

Christina Johansson
Introduktionsansvarig
0500-448188
christina.johansson@his.se

Lina Eklund Svensson
Vik. pressansvarig
0500-448031
lina.eklund.svensson@his.se

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

​Med traditionsenlig pompa och ståt välkomnas 1600 studenter på måndag morgon till Högskolan i Skövde. Hela campus kläs i färger och de nya studenterna möts av introduktionsveckor fyllda med aktiviteter och festligheter som stand-up, studentmässa, flottrace, kortege och mycket annat.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Robotar och smarta textilier i unikt samarbete

Pressmeddelanden   •   2015-08-21 08:00 CEST

När Högskolan i Borås expertis inom textil och materialteknik möter Högskolan i Skövdes expertis inom informationsteknologi händer spännande saker. Under ett forskningsmöte den 26 augusti i Borås presenteras bland annat en robot som styrs med hjälp av en handske och som i framtiden kan komma att underlätta människans samarbete med robotar och andra maskiner.

Den handsk-styrda roboten är ett av flera unika resultat inom forskningstemat Design, textil och hållbar utveckling. Högskolorna i Borås och Skövde har sedan 2013 haft ett strategiskt forskningssamarbete inom fyra teman: Design, textil och hållbar utveckling, Informations- och kommunikationsteknik, Vård och välbefinnande och Framtidens företagande och nya affärsmodeller. Västra Götalandsregionen medfinansierar två av fyra teman.

På forskningsmötet den 26 augusti deltar forskarna som är verksamma inom samarbetet och presenterar hur långt man kommit inom varje tema. Bland annat kommer de göra en demonstration av den handsk-styrda roboten.

Välkommen på forskningsmöte 26 augusti

Kontakt
Ulf Nylen, kommunikatör, Högskolan i Skövde, 0500-44 80 35 E-post, ulf.nylen@his.se
Anna Kjellsson, forskningskommunikatör Högskolan i Borås, Tfn: 0734-61 20 01, E-post: anna.kjellsson@hb.se

Läs mer om forskningsprojekt inom samarbetet mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås
Söker facit till et långt och friskt liv
Unika simuleringar i nytt ambulansträningscenter

Se alla nyheter om samarbetet

Högskolan i Skövde är modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

När Högskolan i Borås expertis inom textil och materialteknik möter Högskolan i Skövdes expertis inom informationsteknologi händer spännande saker. Under ett forskningsmöte den 26 augusti i Borås presenteras bland annat en robot som styrs med hjälp av en handske och som i framtiden kan komma att underlätta människans samarbete med robotar och andra maskiner.

Läs vidare »
Zrqqs0vonfkdotd3tero

​Dataspelsprojekt visas upp på Konsthallen, Skövde Kulturhus

Nyheter   •   2015-08-18 12:53 CEST

Dataspelsstudenter från Högskolan i Skövde visar upp projekt från kursen ”Kritisk lek och spelutveckling” på Konsthallen, Skövde Kulturhus, onsdagen den 19 augusti.

W1kuue5oo6mhaqymgtek

​Landshövdingen och norsk kollega besökte Högskolan i Skövde

Nyheter   •   2015-08-14 13:34 CEST

Fredagen den 14 augusti besökte landshövding Lars Bäckström Högskolan i Skövde.

Media-no-image

95 avgiftsskyldiga studenter har tackat ja till Högskolan i Skövde

Pressmeddelanden   •   2015-07-15 08:42 CEST

Den internationella antagningsomgången till höstens kurser och program stängde 15 januari. Under våren har 95 avgiftsskyldiga studenter tackat ja till den plats de antagits till.

- Vi antar dem i god tid innan terminsstart så att de ska hinna skaffa uppehållstillstånd och lösa annat som behöver ordnas, säger rektor Sigbritt Karlsson

83 personerav de 95 är antagna till något av våra magisterprogram. 12 stycken är antagna till Biomedicinprogrammet som är vårt första program att anta internationella studenter på grundnivå.

Ibland händer det att några internationella studenter söker i den nationella antagningsomgången och får då sina antagningsbesked samtidigt som de svenska studenterna. Dessa är och ska vara få till antalet.

Den 24 augusti tas alla internationella studenter, avgiftsskyldiga eller inte, emot gemensamt med ett välkomstprogram för att de ska komma in i studierna och sitt nya liv i Sverige och Skövde.  

Högskolan i Skövde är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

​Den internationella antagningsomgången till höstens kurser och program stängde 15 januari. Under våren har 95 avgiftsskyldiga studenter tackat ja till den plats de antagits till.

Läs vidare »
Media-no-image

Excellent lärmiljö viktigt när Högskolan i Skövde antar nya studenter

Pressmeddelanden   •   2015-07-13 08:02 CEST

Högskolan i Skövde fortsätter att öka när det gäller antal personer som söker sig till våra grundutbildningsprogram. Av dessa har nu 1 968 personer fått besked om att de antagits till sin valda utbildning och är välkomna att tacka ja till studier senast 31 juli. Ytterligare 2 641 har fått positivt besked om att de är antagna till en kurs under hösten. Extra roligt att uppmärksamma är att vår satsning på kvinnor inom dataspel gett frukt då vi antagit 45 procent fler kvinnor till dessa utbildningsprogram i år jämfört med 2014.

Det ökade söktrycket är ett tecken på högt förtroende för våra utbildningar. När studenterna antagits tar arbetet vid med att få alla att känna sig välkomna och trygga i sitt studieval. Bland annat lägger vi stor vikt vid den information som nu skickas ut till våra blivande studenter. De får information om vilka steg de måste gå igenom för att vara säkra på att få sin plats, vad som händer när de kommer hit första veckan samt hur de kommer igång med sina studier.

-Högskolan i Skövde arbetar aktivt med att skapa en excellent lärmiljö. Ett steg i detta är att se till att studiestarten går så smidigt som möjligt. Det känns därför väldigt tryggt att veta att de tas emot med ett gediget introduktionsprogram de första veckorna. I år smygstartar det redan på fredagen den 28 augusti för de som är på plats och då kan man få hjälp med praktiska saker eller bara umgås med nya kamrater, säger rektor Sigbritt Karlsson

Excellent lärmiljö

Högskolan i Skövde har i sin vision uttalat att vi ska ha en excellent lärmiljö. Detta omfattar all verksamhet vid högskolan som leder till att skapa bra förutsättningar för våra studenter. I den excellenta lärmiljön ska Högskolan erbjuda utbildningar av högsta kvalitet och det betyder också att studenterna får en utbildning som dagens och framtidens samhälle efterfrågar.

Högskolan i Skövde är en modern högskola med som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Högskolan i Skövde fortsätter att öka när det gäller antal personer som söker sig till våra grundutbildningsprogram. Av dessa har nu 1 968 personer fått besked om att de antagits till sin valda utbildning. Extra roligt att uppmärksamma är att vår satsning på kvinnor inom dataspel gett frukt då vi antagit 45 procent fler kvinnor till dessa utbildningsprogram i år jämfört med 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Högskolan i Skövde bidrar med expertis i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 10:59 CEST

Under årets Almedalsvecka finns experter från Högskolan i Skövde för att i olika seminariesammanhang bidra med sina specialistkunskaper. Innehållet sträcker sig från ungdomsdemokrati till jämställdhet i spelvärlden och öppna standarder.

Seminarier i Almedalen där experter från Högskolan medverkar:

1. Öppen IT- och verksamhetsutveckling i små steg – en framgångsmodell?
Tid: Söndag 28 juni 16:15 – 17:00
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby
Arrangör: Open Source Sweden, Högskolan i Skövde
Medverkande från Högskolan i Skövde: Björn Lundell, bitr. professor i datavetenskap
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29165?redir

2. Så kan mångfalden öka i dataspelsbranschen
Tid: Måndag 29 juni 2015 10:00 - 10:45
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Tavernatältet, Donnersgatan 2/ Strandvägen 4
Arrangör: Norden i Fokus
Medverkande från Högskolan i Skövde: Jenny Brusk, lektor i datavetenskap
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26423?redir=%23eidx_0

3. Riskerar unga att hamna vid sidan av makten?
Tid: Måndag 29 juni 2015 13:00 - 14:30
Plats: CLD:s lokaler, Kaserngatan 1, mitt emot Studentcentrum, Visby
Arrangör: Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
Medverkande från Högskolan i Skövde: Erik Andersson, lektor i pedagogik
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26085?redir=%23eidx_1

4. Bättre undervisning kommer inte av sig självt. Så utvecklar vi pedagogiken i högskolan
Tid: Tisdag 30 juni 2015 08:00 - 08:50
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, D-huset, Visby
Arrangör: Sveriges universitets och högskoleförbund, Sveriges förenade studentkårer
Medverkande från Högskolan i Skövde: Sigbritt Karlsson, rektor
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/28641?redir=%23eidx_2

5. Så kan utbildning och forskning göra Sverige till en världsledande dataspelsnation
Tid: Tisdag 30 juni 13:00 – 14:15
Plats: Södra kyrkogatan 13, Visby
Arrangör: Sweden Game Arena
Medverkande från Högskolan i Skövde: Sigbritt Karlsson, rektor och Ulf Wilhelmsson, lektor i medier, estetik och berättande 
http://www.almedalsveckan.info/event/view/31293

6. Kan exportsuccén dataspel säkra Sverige som framgångsrik IT-nation?
Tid: Tisdag 30 juni kl. 14.45 – 16.00
Plats: Södra kyrkogatan 13, Visby
Arrangör: Sweden Game Arena
Medverkande från Sweden Game Arena: Magnus Ling, talesperson SGA
http://www.almedalsveckan.info/event/view/31295

7. Öppna IT-standarder för konkurrensneutralitet och innovation: Vad händer inom EU och i Sverige?
Tid: Onsdag 1 juli kl 08:30 - 09:15
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby
Arrangör: Open Source Sweden, Högskolan i Skövde
Medverkande från Högskolan i Skövde: Björn Lundell, bitr. professor i datavetenskap
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29377?redir=%23eidx_3

8. Så kan regional mobilisering bli en nationell spets för internationell attraktionskraft
Tid: Onsdag 1 juli 09:00 – 10:00
Plats: Västsvenska arenan, Handelskammaren, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Visby
Arrangör: Sweden Game Arena
Medverkande från Högskolan i Skövde: Jenny Brusk, lektor i datavetenskap
Medverkande från Sweden Game Arena: Magnus Ling, talesperson SGA
http://www.almedalsveckan.info/event/view/31297

9. Öppna e-Tjänsteplattformar – effektivt och långsiktigt
Tid: Torsdag 2 juli kl 08:30 - 09:45
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby
Arrangör: Open Source Sweden, Högskolan i Skövde
Medverkande från Högskolan i Skövde: Björn Lundell, bitr. professor i datavetenskap
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29417?redir=%23eidx_3

För mer information om seminarierna, kontakta:
Linda Frank, kommunikatör, 0500-44 80 28

Jenny Brusk, lektor i datavetenskap, 0500-44 88 35
Björn Lundell, bitr. professor i datavetenskap, 0500-44 83 19
Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde, 0500-44 81 43
Erik Andersson, lektor i pedagogik, 0500-44 82 55
Ulf Wilhelmsson, lektor i medier, estetik och berättande, 0500-44 88 08

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Under årets Almedalsvecka finns experter från Högskolan i Skövde för att i olika seminariesammanhang bidra med sina specialistkunskaper. Innehållet sträcker sig från ungdomsdemokrati till jämställdhet i spelvärlden och öppna standarder.

Läs vidare »
Dgu1kgj57mxrdgfflqn9

​Forskning: Effektivare informationshantering ger bättre vård

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 09:49 CEST

Vård och omsorg står inför omfattande utmaningar att nå hög kvalitet i mötet med vård- och omsorgstagare. Tillgången till patientinformation och medicinsk kunskap är därför en nyckelfråga. Stora förväntningar ställs på att IT-systemen ska bidra till att förbättra vårdkvaliteten och det är därför viktigt att IT-systemen utvecklas från ett processorienterat sätt där patienten är central och aktiv.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör/Vik. pressansvarig
  • cecilia.fransson@his.se
  • 0500-44 80 35

Om Högskolan i Skövde

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Adress

  • Högskolan i Skövde
  • Högskolevägen, Box 408
  • 541 28 Skövde
  • Vår hemsida

Länkar