Media-no-image

Examensarbete: Digitalisering begränsar äldre

Nyheter   •   2014-09-18 08:00 CEST

Hur påverkar digitaliseringen i samhället egentligen äldre som inte vuxit upp med digital teknik? Det har Eva-Maria Ternblad, nyexaminerad student vid Högskolan i Skövde, undersökt i sitt examensarbete. Specifikt har hon kikat på hur kollektivtrafikens digitaliserade tidtabeller påverkar äldre i vardagen.

Som ett led i samhällsutveckling finns det många exempel på när digital teknik ersätter information och tjänster som tidigare var tryckt eller fanns i fysisk form. Olika former av service som tidigare skett genom personliga kontakter, t.ex. via telefon eller över disk, datoriseras i allt större utsträckning. Den digitala utvecklingen kräver mer av användaren som måste byta vanor för att få samma information som förut. Ett exempel på service som digitaliserats de senaste åren är kollektivtrafikens tidtabeller.

Eva-Maria Ternblad, student på kognitionsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Skövde, har skrivit ett examensarbete om hur äldre påverkas av förändringen när kollektivtrafikens information i pappersform blir digitaliserad, specifikt i tidtabeller. Eva-Maria har intervjuat och studerat äldre resenärer i processen att planera resor med hjälp av Reseplaneraren som är kollektivtrafikens digitala tidtabell.

– Det fokuseras på digitaliseringens möjligheter  i samhället och ibland känns det nästan som att den ska lösa alla samhällsproblem som finns. Jag tror vi behöver fundera över hur digitalisering av information, inte minst av samhällstjänster, påverkar människor som inte vuxit upp med digital teknik, men också över vad digitaliseringen gör med oss som tänkande människor, säger Eva-Maria Ternblad.

Vad kan då digitaliseringen betyda för den äldre befolkningen? Att inte följa med i utvecklingen av den nya tekniken kan innebära sämre livskvalitet med tanke på personens delaktighet och oberoende. De äldre som inte anammat digitaliseringen av tidtabellerna får svårt att på egen hand kunna planera och utföra spontana resor då majoriteten inte har någon mobil med de funktioner som krävs. Detta är något som leder till begränsat oberoende i många fall.

– Jag blev förvånad över att många av mina intervjuade äldre personer var mycket digitala och positivt inställda till datorer. Samtidigt var de otroligt olika och hade ganska olika erfarenheter och åsikter, säger Eva-Maria Ternblad.

Även om de äldre har en positiv inställning till det digitala saknar många äldre antingen en tillräckligt modern telefon som krävs för Reseplaneraren, eller datorvana. Detta gör det svårt att navigera i den digitala världen.Digitaliserade tjänster erbjuder en viss ökad tillgänglighet, men kan dock ha en känslomässig påverkan på de som inte följer med i utvecklingen. Studien visar på att det finns ett behov att skapa alternativa informationsformer som ska utformas med äldre som användare i åtanke. Det skulle leda till ett bättre informationssamhälle och lättanvända system.

– Ett vanligt antagande är att den äldre befolkningen inte klarar av att hantera digital information men studien visar att verkligheten inte är så enkel. Eva-Maria har lyckats väl med att problematisera ämnet och hennes arbete ger en väldigt detaljerad och insiktsfull bild av problemet. Tack vare detta belyser hon också möjligheter till hur det kan förbättras, säger examinatorn Anna-Sofia Alklind Taylor och Jana Rambusch som var Eva-Marias handledare under arbetet.


Hur påverkar digitaliseringen i samhället egentligen äldre som inte vuxit upp med digital teknik? Det har Eva-Maria Ternblad, nyexaminerad student vid Högskolan i Skövde, undersökt i sitt examensarbete. Specifikt har hon kikat på hur kollektivtrafikens digitaliserade tidtabeller påverkar äldre i vardagen.

Läs vidare »
Hretbactflhf8lr87il6

Pressinbjudan: Supermentoråret inleds på Högskolan i Skövde

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 07:00 CEST

Det har vuxit stadigt sedan starten för tio år sedan och det här läsåret passerar mentorprogrammet på Högskolan i Skövde för första gången den magiska gränsen hundra mentorpar. Så många studenter och lika många mentorer är inbjudna till den första gemensamma träffen för hösten på torsdag 18 september.

Ju9gvrdfx2bb0pndvmmc

Forskning: Instruktörens roll underskattad i lärospel

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 08:00 CEST

Vissa typer av dataspel används inom utbildning och träning. Dessa spel, kallade serious games, är i stort behov av en aktiv instruktör som kan leda och stötta spelarna genom spelupplevelsen. Doktoranden Anna-Sofia Alklind Taylor, som i dagarna presenterar sin forskning vid Högskolan i Skövde, har studerat hur dataspel ska designas för att bättre stödja dessa instruktörer.

Media-no-image

Pressinbjudan: Professorer släpper bok om livskraftiga företag

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 09:00 CEST

Organisatorisk resiliens är den första boken på svenska som handlar om vad som kan göra företag och organisationer motståndskraftiga och hållbara vid kriser och livskraftiga över tid.

Boken kommer att presenteras av professorerna Stefan Tengblad, Högskolan Skövde och Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås, som är redaktörer och författare till ett flertal kapitel i boken. Biträdande professor Tomas Andersson och lektor Nomie Eriksson, båda från Högskolan i Skövde, kommer också att presentera sina kapitel om Volvo Floby respektive Hälso- och Sjukvården. Presentationen fokuserar särskilt på hur chefer, verksamhetsutvecklare och HR-funktioner kan bidra till att göra organisationer resilienta och de mänskliga resurserans betydelse i detta arbete.

Tid: 17 september, kl. 16:00-17:30
Plats: Högskolan i Skövde, hus G sal 111
Media kan träffa redaktörer och författare till boken från kl. 15:30

För mer information, kontakta:
Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, 0500-44 88 54


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Organisatorisk resiliens är den första boken på svenska som handlar om vad som kan göra företag och organisationer motståndskraftiga och hållbara vid kriser och livskraftiga över tid.

Läs vidare »
Media-no-image

Svensk spelindustri i stark tillväxt

Pressmeddelanden   •   2014-09-11 15:51 CEST

Svensk spelindustri står starkare än någonsin. Och fortsätter växa explosionsartat. I Spelutvecklarindex 2013, som släpps idag, kan konstateras att tillväxten i omsättning är 80 procent högre jämfört med förra året och att svenska spelföretag omsätter 6,55 miljarder kronor. Skövde och Göteborg befäster sina positioner på topp 5-listan av svenska kommuner med flest spelföretag.

Av de 170 spelföretagen i landet finns ett 40-tal i Västra Götaland: Skövde, Göteborg, Alingsås, Trollhättan och Lidköping. Skövde är särskiljande både för vår region och i ett nationellt perspektiv, här finns landets största och bredaste dataspelsutbildning vilken lever i symbios med såväl forskning som inkubator och etablerade företag i Gothia Science Park.

– Vår mix av forskare, talanger, affärsutvecklare och företagare skapar en koncentration med en komplett kedja av kunskap och kompetens som saknar motstycke i landet. Det finns över 700 personer verksamma inom spelbranschen i Skövde, säger Ulf Wilhelmsson, lektor i Medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde och talesperson för Sweden Game Arena.

– Med närmare 25 procent av landets företag och landets största dataspelsutbildning bygger vi den svenska dataspelsbranschen ”underifrån”. Många nystartade spelföretag med stor tillväxtpotential skapar möjlighet för oss att bidra till fortsatt tillväxt och utveckling och stärkt internationell konkurrenskraft för den svenska dataspelsindustrin som redan idag står stark och lyfts fram som en starkt lysande stjärna globalt sett, säger Per-Arne Lundberg, chef för GSP Inkubator och talesperson för Sweden Game Arena.

Korta fakta ur Spelutvecklarindex 2013 (2012 års siffor inom parentes)
Antal företag: 170 (145)
Branschen omsättning: 6,55 miljarder SEK (3,7 miljarder)
Antal anställda: 2534 (1967)
Antal kvinnor: 405 (293)
Nyanställningar: nyanställda kvinnor ökar med 38 procent, samma siffra för män är 27 procent.

Läs hela Spelutvecklarindex på Dataspelsbranschen.se

Sweden Game Arena
På Högskolan i Skövde finns cirka 550 dataspelsstudenter på olika utbildningsnivåer, närmare 50 lärare och forskare och på Gothia Science Park finns ett knappt 20-tal dataspelsföretag som sysselsätter cirka 140 utvecklare samt ett tiotal affärsutvecklare. Sverige har en framträdande ställning i världen som dataspelsnation och Skövde har en unik och geografiskt koncentrerad tillväxtmiljö för dataspelsutveckling. Totalt är långt över 700 personer verksamma inom dataspelsbranschen i området kring Högskolan i Skövde och Gothia Science Park med den gemensamma plattformen Sweden Game Arena.

För mer information, kontakta:
Ulf Wilhelmsson, 0709-50 21 16, ulf.wilhelmsson@his.se
Per-Arne Lundberg, 0705-660 555, peral@gsp.se


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Svensk spelindustri står starkare än någonsin. Och fortsätter växa explosionsartat. I Spelutvecklarindex 2013, som släpps idag, kan konstateras att tillväxten i omsättning är 80 procent högre jämfört med förra året och att svenska spelföretag omsätter 6,55 miljarder kronor. Skövde och Göteborg befäster sina positioner på topp 5-listan av svenska kommuner med flest spelföretag.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Rysslandsexpert föreläser på Högskolan 
om vad som händer i Ryssland och Ukraina

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 09:00 CEST

Föreläsningsserien med populärvetenskapliga caféer på Högskolan i Skövde rivstartar hösten med ett minst sagt aktuellt ämne – Ukrainakrisen. Torsdagen den 11 september gästar Elena Namli, professor vid Centrum för rysslandsstudier på Uppsala universitet, Skaraborg och hon kommer att föreläsa om vad som händer i Ryssland och Ukraina, och hur det påverkar deras grannländer, Sverige och övriga världen.

Elena Namli är flitigt utnyttjad i medierna, inte minst radio och teve, som expert på Ryssland. På Högskolan i Skövde tittar hon på torsdag närmare på hur man kan tolka den senaste utvecklingen i Ryssland i relation till både den ryska historien, kulturen och den globala situationen.

Elena Namli är professor i etik, utbildad bland annat vid Lomonosov Moscow State University. Hon är författare till ett flertal böcker, de flesta med utgångspunkt från Ryssland.

De populärvetenskapliga caféerna, som arrangeras en gång i månaden, är ett led i Högskolan i Skövdes uppgift att samverka med det omgivande samhället. I den folkbildade rollen ingår att nå ut med att framforskad kunskap för att höja kunskapsnivån hos medborgarna. Här träffas intresserade, både från Högskolan och allmänheten, för att lyssna till forskare som tar upp en aktuell fråga eller berättar om nya, spännande rön.

Tid: Torsdagen den  11 september kl 19:00 – 21.00.
Plats: Högskolan i Skövde, hus D, sal D 105 (obs! salen)
(Obs! Media har möjlighet att träffa Elena Namli från ca kl 18:15)

Fri entré. 

Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Folkuniversitetet, Skaraborgs Senioruniversitet och Högskolan i Skövde.

Kontaktpersoner:
James Minard, Folkuniversitetet
Tel. 0504-125 51,  e-post: james.minard@folkuniversitetet.se
Eric Hellgren, Högskolan i Skövde
Tel. 0500 – 44 80 71, 0709 – 66 82 56, e-post: eric.hellgren@his.se
Marianne Skardeus, Skaraborgs senioruniversitet  
Tel. 0500 – 41 91 37, e-post: marianne.skardeus@comhem.se

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Föreläsningsserien med populärvetenskapliga caféer på Högskolan i Skövde rivstartar hösten med ett minst sagt aktuellt ämne – Ukrainakrisen. Torsdagen 11 september gästar Elena Namli, professor vid Centrum för rysslandsstudier på Uppsala universitet Skaraborg och hon kommer att föreläsa om vad som händer i Ryssland och Ukraina, och hur det påverkar deras grannländer, Sverige och övriga världen.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Valdialog om högre utbildning på Högskolan i Skövde

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 08:41 CEST

Den 9 september bjuder Högskolan i Skövde in till valdialog och frukost – ett öppet forum där samtliga riksdagspartier deltar och får berätta om sin vision om framtidens utbildningspolitik med fokus på högre utbildning, forskning och samverkan.

Tillsammans med studentkåren i Skövde arrangerar Högskolan i Skövde en allmänpolitisk valdialog inför riksdagsvalet. Alla riksdagspartier är inbjudna och ges tillfälle att berätta om sin syn på utbildningspolitikfrågor. Moderator är Erik Andersson, lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde, och vid valdialogen finns goda möjligheter att få mer klarhet i de olika partiernas syn på högre utbildning.

– Vi vill erbjuda studenter, anställda och allmänhet möjlighet att ta del av information om de politiska partierna och deras politik i utbildningsfrågor. I och med den här valdialogen får alla riksdagspartier lika möjlighet att informera på Högskolan i Skövde, säger Magnus Littmarck, campuschef vid Högskolan i Skövde.

Utöver arrangemanget den 9 september har studentkåren och studentföreningar möjlighet att bjuda in politiska partier till medlemsmöten och Högskolan i Skövde kan bjuda in partierna till öppna arrangemang. Men förutom genom valdialogen den 9 september ger Högskolan i Skövde inte tillåtelse till politiska partier att kampanja eller ha informationsmonter på Högskolan under tiden fram till valet.

– Till Högskolan i Skövde kommer de närmaste veckorna många studenter för att påbörja sina studier. Vi vill att våra öppna ytor ska vara en välkomnande plats att studera på och inte en politisk arena, säger Emil Forslund, ordförande för studentkåren vid Högskolan i Skövde.

Valdebatten livestreamas och sänds direkt på his.se. Såväl allmänhet som studenter och personal vid Högskolan i Skövde är välkomna med sina frågor vid valdebatten. Arrangemanget är kostnadsfritt och ingen anmälan behövs.

Välkommen på valdialog om högre utbildning
När: Tisdagen den 9 september kl. 08:00 – 09:15
Tid för media att träffa paneldeltagarna och ställa frågor: kl. 09:15 – 10:00
Var: Insikten, Portalen, Högskolan i Skövde (Kanikegränd 3)

Politiker som deltar i valdialogen:
Annika Eclund (KD), Ulrika Carlsson (C), Evalena Öman (V), Pär Johnson (Fp), Amanda Nordell (Mp), Monica Green (S), Josef Fransson (Sd) och Cecilia Widegren (M).

För mer information, kontakta:
Cecilia Fransson, pressansvarig vid Högskolan i Skövde, 0500-44 80 35

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Den 9 september bjuder Högskolan i Skövde in till valdialog och frukost – ett öppet forum där samtliga riksdagspartier deltar och får berätta om sin vision om framtidens utbildningspolitik med fokus på högre utbildning, forskning och samverkan.

Läs vidare »
Media-no-image

Forskare från Högskolan i Skövde leder EU-seminarium

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 14:12 CEST

Uppdraget att leda ett EU-seminarium om IT-frågor ges inte till vem som helst. När ett seminarium om öppna standarder och inlåsningseffekter hålls den 9 september leds seminariet av Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

EU-kommissionen har presenterat en vägledning som är tänkt att användas när offentliga organisationer i unionen ska utveckla och upphandla sina IT-system. Vägledningen ska nu diskuteras vid olika seminarier på EU-nivå. Under seminarierna kan berörda aktörer ställa frågor och diskutera vägledningarnas utformning. Ett av seminarierna kommer att ledas av Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

- Jag ska leda ett seminarium som presenterar vägledningen. Under seminariet ska jag belysa betydelsen av öppna standarder som ett sätt att minimera risken för inlåsningseffekter vid utveckling och upphandling av IT-system, föklarar Björn Lundell

Att jag fick frågan att leda seminariet berodde nog på att vår forskargrupp arbetat inom området i flera år. Kanske spelar det också roll att vissa av våra studier har citerats i den vägledningen som nu ska diskuteras, säger Björn Lundell.

Kärnfrågan för seminariet blir hur EU-länderna ska undvika inlåsningseffekter på IT-området. Inlåsning kan till exempel handla om att en organisation skaffar ett IT-system som gör organisationen "livegen" en viss leverantör. Inlåsningen hämnar konkurrens och innebär att organisationer riskerar att få betala för mycket för sina IT-system.

I EU-kommissionens officiella kommunikation om vägledningen - och i den faktiska vägledningen – refereras till forskning som är utförd av forskargruppen Software Systems vid Högskolan i Skövde.  

För ytterligare information kontakta: Björn Lundell 0768 779148


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Uppdraget att leda ett EU-seminarium om IT-frågor ges inte till vem som helst. När ett seminarium om öppna standarder och inlåsningseffekter hålls den nionde september leds seminariet av Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Läs vidare »
Media-no-image

Forskningsprojekt för att förebygga sexuell grooming mot barn på nätet

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 08:00 CEST

”Sexuell grooming” online innebär att vuxna tar kontakt med barn i ett sexuellt syfte via internet. Barnen riskerar att utsättas för övergrepp och i vissa fall leder dessa kontakter även till ett fysiskt möte där barn riskerar ytterligare övergrepp. Forskare vid Högskolan i Skövde startar nu upp ett forskningsprojekt för att öka barns säkerhet på nätet i samarbete med stiftelsen Change Attitude.

I Sverige använder nästan alla sexåringar internet flera gånger i veckan och i åldersgruppen 9-12 är 55 procent dagligen uppkopplade mot internet. Med ökat internetanvändande ökar riskerna för barn att utnyttjas sexuellt på eller via internet.

– Det här forskningsprojektet handlar om att utreda hur vi kan förebygga riskbeteenden hos barn i åldrarna 8-10 år som använder internet och sociala medier. Projektet ska undersöka barns användning av medierna, där vi bland annat intervjuar barn för att reda ut hur de tänker och resonerar kring sociala medier, berättar Tarja Susi, lektor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde och projektledare för forskningen.

Forskningsprojektets hela namn är Kunskapsöverföring och förebyggande av sexuell grooming genom dataspel – barn, riskbeteenden och sociala medier, KidCOG. Forskningsprojektet har fått tre miljoner kronor från Sten A Olssons stiftelse och ska undersöka företeelsen sexuell grooming, barns användning av sociala medier och internet samt förebygga barns riskbeteenden online. En del av projektets uppgift är att ta fram en spelprototyp för att undersöka om dataspel kan användas för att minska risken för barn att utsättas för sexuell grooming. I framtiden ska det färdiga spelet kunna ingå i skolundervisningen.

– Vi är väldigt glada över stödet från Sten A Olssons stiftelse som hjälper oss få en bättre bild av hur vi kan arbeta förebyggande med den här målgruppen med hjälp av lärspel. Vi ska se om man kan använda ett scenariobaserat dataspel som stöd för kunskapsöverföring, dvs. att målgruppen kan använda kunskaper från ett spelsammanhang vid användningen av sociala medier. Det blir en spännande utmaning att ge målgruppen stöd för att förstå möjliga konsekvenser av det egna agerandet ute på nätet, säger Tarja Susi.

– Vid Högskolan i Skövde har vi unika förutsättningar för den här typen av tvärvetenskapliga forskningsprojekt med vårt forskningscentrum för Informationsteknologi. Forskningen vi bedriver kan ha stor betydelse för den uppväxande generationens välmående. Vi vill skapa medvetenhet och förändring i de här frågorna och där kan dataspel vara en brygga till att nå fram till barnen, säger Ulf Wilhelmsson, lektor i Medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde.

Projektet genomförs i samarbete med stiftelsen Change Attitude som arbetar med kultur som verktyg för att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn världen över. På ett kulturseminarium arrangerat av Högskolan i Skövde hösten 2013 presenterade Change Attitudes grundare Ulla Lemberg, Change Attitudes idé om att använda dataspel som verktyg för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Forskningsprojektet pågår till december 2015.

För mer information, kontakta:
Tarja Susi, lektor i kognitionsvetenskap, tfn 0500-44 83 71
Ulla Lemberg, ordförande i Change Attitude, tfn 070-63 82 730


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

”Sexuell grooming” online innebär att vuxna tar kontakt med barn i ett sexuellt syfte via internet. Barnen riskerar att utsättas för övergrepp och i vissa fall leder dessa kontakter även till ett fysiskt möte där barn riskerar ytterligare övergrepp. Forskare vid Högskolan i Skövde startar nu upp ett forskningsprojekt för att öka barns säkerhet på nätet i samarbete med stiftelsen Change Attitude.

Läs vidare »
Media-no-image

Stand-up, studentmässa och kortege – Högskolans nya studenter välkomnas till Skövde

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 09:46 CEST

I höst startar 1800 nya programstudenter vid Högskolan i Skövde. Deras första vecka är fullmatad med introduktionsaktiviteter och avslutas fredag den 5 september med traditionsenlig kortege genom centrala Skövde och festligheter i Boulognerskogen som även är öppna för allmänheten. De nya studenterna välkomnas bland annat av rektor Sigbritt Karlsson och kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson.

Vecka 36 är en intensiv introduktionsvecka för nya studenter vid Högskolan i Skövde, även om 400 studenter, bland annat de internationella studenterna, startar redan veckan innan. Från måndag till fredag finns ett festligt program med invigning, faddrar, studentmässa, utomhusbio och kortege genom staden samt stand-up och konsert i Boulognerskogen.

– Det här är ju läsårets höjdpunkt, när vi får förmånen att välkomna nya studenter till oss och till Skövde. Det handlar om att ge våra studenter en positiv känsla inför studierna, hjälpa dem till rätta med relevant information och samtidigt ha roligt tillsammans, säger Christina Johansson, introduktionsansvarig vid Högskolan i Skövde.

Hela campusområdet och delar av centrala Skövde kommer att smyckas för att välkomna studenterna och för att allt ska flyta på är över 170 faddrar (det vill säga nuvarande studenter på Högskolan) engagerade för välkomna de nya studenterna och visa dem staden. Högskolan i Skövde och Skövde kommun har ett nära samarbete i alla aktiviteter under introduktionen.

– Vi i Skövde vill såklart att alla nya studenter ska känna sig extra välkomna till kommunen, och därför är det viktigt för oss att vara en del i introduktionen och visa Skövde från sin bästa sida. Vi deltar bland annat på studentmässan och är också medarrangör till festligheterna i Boulognerskogen – en eftermiddag då alla Skövdebor är välkomna att delta i välkomnandet, säger Lisa Lindgren, varumärkesstrateg Skövde kommun.

Läs hela programmet för introduktionsveckan

För mer information, kontakta:
Christina Johansson, Högskolan i Skövde, tfn 0500-44 81 88
Lisa Lindgren, Skövde kommun, tfn 0734-61 26 68


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

I höst startar 1800 nya programstudenter vid Högskolan i Skövde. Deras första vecka är fullmatad med introduktionsaktiviteter och avslutas fredag den 5 september med traditionsenlig kortege genom centrala Skövde och festligheter i Boulognerskogen som även är öppna för allmänheten. De nya studenterna välkomnas bland annat av rektor Sigbritt Karlsson och kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör/Vik. pressansvarig
  • cecilia.fransson@his.se
  • 0500-44 80 35

Om Högskolan i Skövde

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Adress

  • Högskolan i Skövde
  • Högskolevägen, Box 408
  • 541 28 Skövde
  • Vår hemsida

Länkar