Buw5x1btm5wh5yfgxh60

Plugga lokalt och jobba globalt

Nyheter   •   2015-03-04 07:00 CET

En spännande tid väntar ingenjörsstudenterna Andreas och Jessica vid Högskolan i Skövde. Under våren kommer de göra sitt examensarbete i Kina. Men äventyret slutar inte där. Till sommaren tar de examen och ska ut i arbetslivet som automatiseringsingenjörer, ett yrkesval med många möjligheter.

Media-no-image

Storsatsning på Game Developers Conference och Game Connection i USA

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 14:00 CET

Sweden Game Arena storsatsar på Game Developers Conference i San Francisco. – Vår monter ska vara en pulserande mötesplats, både för spontana och bokade möten, säger Magnus Ling, talesperson för Sweden Game Arena.

Game Developers Conference, GDC, är en av världens största dataspelskonferenser. Parallellt med konferensen arrangeras dessutom Game Connection, GC, en arena för affärsmöten och trendspaning inom dataspelsbranschen.

Gothia Science Park och Högskolan i Skövde har under 2000-talet etablerat en position som ett nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftigt ekosystem för dataspelsutveckling, en helhet som erbjuder allt från utbildning och forskning till stöd för start-ups och nyetablering av företag.

– Vi vill fortsätta att attrahera internationella företag till vår miljö såväl för nya etableringar som investeringar i befintliga företag och deras spel likväl som för forsknings- och utvecklingssamarbeten, säger Per-Arne Lundberg, ansvarig för The Game Incubator.

När GDC och GC arrangeras i San Francisco under nästa vecka finns därför en stark Skövdedelegation på plats under gemensam flagg: Sweden Game Arena. Från affärssidan är det totalt åtta företag representerade. Dessutom finns en handfull affärscoacher från The Game Incubator på plats liksom sex lärare och forskare från Högskolan i Skövde. 

– Det är tionde året som företag från Skövde kraftsamlar och hämtar kontakter och affärer i San Francisco. The Game Incubators företag väcker mycket uppmärksamhet och intresse tack vara de senaste årens framgångar med både talanger och spel i absoluta världsklass. Hela branschen samlas och du måste vara där, konstaterar Per-Arne Lundberg.

– Vi reser till GDC för att träffa och fortsätta dialogen med flera stora och intressanta aktörer men också för att etablera nya kontakter. Konferensen är ett naturligt sätt för oss att följa den intensiva utvecklingen som sker i dataspelsindustrin. Alltsedan vi startade dataspelsprogram år 2002 har vi varit en motor för utveckling i Sverige. Genom en hög närvaro och aktivitet på den internationella arenan kan vi bibehålla det försprånget, förklarar Ulf Wilhelmsson, avdelningschef på Institutionen för Informationsteknologi.

För mer information kontakta:
Magnus Ling, 0709-644 654
Ulf Wilhelmsson, 0709-502 116
Per-Arne Lundberg, 0705-660 555

Kort om Sweden Game Arena
På Högskolan i Skövde finns drygt 500 datorspelsstudenter på olika utbildningsnivåer, ett 40-tal lärare och forskare och på Gothia Science Park finns ett knappt 30-tal datorspelsföretag som sysselsätter cirka 200 utvecklare samt ett tiotal affärsutvecklare. Sverige har en framträdande ställning i världen som datorspelsnation och Skövde har en unik och geografiskt koncentrerad tillväxtmiljö för datorspelsutveckling. Totalt är drygt 700 personer verksamma inom datorspelsutveckling i området kring Högskolan i Skövde och Gothia Science Park med den gemensamma plattformen Sweden Game Arena.

Läs mer på www.swedengamearena.com

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Sweden Game Arena storsatsar på Game Developers Conference i San Francisco. – Vår monter ska vara en pulserande mötesplats, både för spontana och bokade möten, säger Magnus Ling, talesperson för Sweden Game Arena.

Läs vidare »
Media-no-image

Söker facit till ett långt och friskt liv

Pressmeddelanden   •   2015-02-24 07:00 CET

Aktiva seniorer i Skövde och Borås sitter inne på svaret. De vet hur man gör för att leva länge och hålla sig frisk. Nu ska forskare från Borås och Skövde undersöka deras gener i kombination med beskrivningar av deras livsstil, för att få en inblick i hur man gör.

De som är med i studien ska spotta helst två milliliter saliv i en burk så att forskarna kan analysera deras DNA. Förutom salivprovet får seniorerna som deltar i studien fylla i ett frågeformulär om sin livsstil.

– Vi menar att varje person i studien har lyckats matcha sin genuppsättning till sitt leverne på ett framgångsrikt sätt, eftersom de har lyckats bli 70-95 år och är friska. De är ett facit, säger Fredrik Ståhl, genetikprofessor vid Högskolan i Borås.

Hittar svar med grupperingar
Forskarna ska gruppera deltagarna utifrån deras livsstil. Exempelvis grupp A: personer som har dansat mycket och aldrig druckit alkohol eller grupp B: en grupp med storrökare som aldrig motionerat. De hoppas kunna se att de olika grupperna har olika genuppsättningar när man jämför dem med varandra.

– Om man har ett hum om vilka sjukdomar man har i släkten eller vad ens släktingar har dött av, alltså vilka gener man har, då skulle våra resultat kunna fungera som ett facit på vilken livsstil man bör ha för att bli gammal och frisk, säger Fredrik Ståhl.

– Men om det visar sig att alla grupperingar har likadana genvariationer. Då är svaret att generna inte spelar någon roll. Innan året är slut kommer vi att ha någon form av resultat, fortsätter han.

Undersökningen är indelad i två faser. Efter att forskarna grupperat deltagarna och jämfört grupperna mot deras gener, kommer de att slumpvis välja ut personer för djupintervjuer, för att få en ännu bättre och mer detaljerad bild av hur de har levt sina liv.

Nytänkande forskning
Fredrik Ståhl och hans kollegor är inte de första forskarna att leta efter nyckeln till ett långt liv. Kostråd och tips om fysisk aktivitet, framtagna av forskare för att vi ska leva längre, finns det gott om. Dessa undersökningar vilar vanligen på stora grupper och ger statistiskt säkerställda resultat som normalt stämmer för flertalet människor, men behöver inte stämma för den enskilda individen.

En annan typ av forskning studerar istället enskilda individer och deras åldrande. Särskilt har man studerat så kallade centenarianer – personer som är 100 år eller äldre. Varför blir just de så gamla och friska? Dessa personer ger råd som att äta choklad, använda olivolja både invärtes och utvärtes, inte blanda sig i andras angelägenheter eller vara snäll mot andra människor.

– Men deras råd är inte värda något. De har helt enkelt bra gener. Precis som vissa människor har väldigt dåliga genetiska förutsättningar, säger Fredrik Ståhl.

Vill veta hur det har gått till
Forskarna i projektet tror att var och en av deltagarna i projektet, genom sin livsstil, har matchat sina individuella genetiska förutsättningar så lyckosamt att de blivit både gamla och friska.

– Det verkligt intressanta är inte vad de enastående 100-åringarna gör och vilka genvarianter de har, utan snarare hur alla vi andra, som har en mindre extrem blandning gener, ska göra för att hålla oss friska långt upp i åren, fortsätter Fredrik Ståhl.

Studien som nu är igång ingår i ett projekt vid högskolorna i Borås och Skövde. Efter två möten som anordnats tillsammans med Aktiva seniorer i Skövde har forskarna hittills fått in prover från 150 personer. Helst vill de få ihop 800 prover. En ny träff med föredrag och datainsamling görs i Skövde den 3 mars och snart kommer det att arrangeras träffar även i Borås.

Kontakt:
Fredrik Ståhl, professor Högskolan i Borås, fredrik.stahl@hb.se, telefon: 033-435 4749, mobil: 0703-83 51 88.
Sandra Karlsson, lektor Högskolan i Skövde, sandra.karlsson@his.se, telefon 0500-448644, mobil 073-1504064

En längre artikel om ämnet finns på www.his.se

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Aktiva seniorer i Skövde och Borås sitter inne på svaret. De vet hur man gör för att leva länge och hålla sig frisk. Nu ska forskare från Borås och Skövde undersöka deras gener i kombination med beskrivningar av deras livsstil, för att få en inblick i hur man gör.

Läs vidare »
Xkybrixha0xkypva5gr1

Forskning: HPV möjlig orsak till prostatacancer

Pressmeddelanden   •   2015-02-19 07:00 CET

Prostatacancer är ett ökande hälsoproblem bland män i Sverige och en persons sexuella bakgrund kan vara en riskfaktor. Neha Singh, forskare vid Högskolan i Skövde, publicerade nyligen en artikel som visar att patienter med prostatacancer också har en HPV-infektion. Det öppnar upp för möjligheten att i framtiden kunna vaccinera även män med HPV-vaccin.

Media-no-image

Pressinbjudan: Skövdeforskare föreläser om ”superbakterierna”

Nyheter   •   2015-02-16 07:00 CET

Vårsäsongen för de populärvetenskapliga caféerna på Högskolan i Skövde fick en flygande start med en fullsatt föreläsningssal och ett initierat föredrag av Ingmar Karlsson om kriserna i Mellanöstern. Nu på onsdag, 18 februari, är det dags för Högskolan i Skövdes egen forskare Erik Gustafsson att ta upp ett annat aktuellt ämne – de resistenta ”superbakterierna”.

Antibiotika är en av de viktigaste medicinska upptäckterna under 1900-talet. 1928 fick människan en möjlighet att kunna behandla svåra bakteriella infektioner som annars hade kunnat leda till döden för de drabbade. Bakterier kan dock bli motståndskraftiga mot antibiotika och på grund av hög antibiotikaanvändning har denna utveckling gått mycket fort.

Idag finns det bakterier där ingen antibiotika biter. Världshälsoorganisationen (WHO) klassar idag antibiotikaresistens som ett av våra största globala folkhälsoproblem. Erik Gustafsson är disputerad infektionsbiolog och lektor i molekylärbiologi. Han undervisar och forskar på bakterier på Institutionen för biovetenskap vid Högskolan i Skövde.

– Jag kommer att förklara varför resistenta superbakterier är ett av de största hoten mot människors hälsa i modern tid, säger Erik Gustafsson inför sin föreläsning.

De populärvetenskapliga caféerna, som arrangeras en gång i månaden, är ett led i Högskolan i Skövdes uppgift att samverka med det omgivande samhället. I den folkbildade rollen ingår att nå ut med att framforskad kunskap för att höja kunskapsnivån hos medborgarna. Här träffas intresserade, både från Högskolan och allmänheten, för att lyssna till forskare som tar upp en aktuell fråga eller berättar om nya, spännande rön.

Tid: Onsdag den 18 februari kl. 19:00 – 21.00.
Plats: Högskolan i Skövde, hus G, sal G110(Obs! Media har möjlighet att träffa Erik Gustafsson från ca kl. 18:15. Inför föreläsningen kan Erik Gustafsson också kontaktas på telefon 0500-44 86 57.

Fri entré.

Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Folkuniversitetet, Skaraborgs Senioruniversitet och Högskolan i Skövde.

För mer information, kontakta: 

James Minard på Folkuniversitetet, tel. 0504-125 51, james.minard@folkuniversitetet.se
Eric Hellgren vid Högskolan i Skövde, tel. 0500 – 44 80 71, eric.hellgren@his.se
Marianne Skardeus vid Skaraborgs senioruniversitet, tel. 0500 – 41 91 37, marianne.skardeus@comhem.se

Vårsäsongen för de populärvetenskapliga caféerna på Högskolan i Skövde fick en flygande start med en fullsatt föreläsningssal och ett initierat föredrag av Ingmar Karlsson om kriserna i Mellanöstern. Nu på onsdag, 18 februari, är det dags för Högskolan i Skövdes egen forskare Erik Gustafsson att ta upp ett annat aktuellt ämne – de resistenta ”superbakterierna”.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Helenaskolans elever får inspiration av dataspelsstudenter

Nyheter   •   2015-02-13 07:00 CET

Helenaskolans högstadieelever i årskurs 7 får under våren tillfälle att lära sig mer om berättande, karaktärsbyggande och Fantasy på sina svenskalektioner. Inspiratörerna är studenter från dataspelsutbildningarna vid Högskolan i Skövde.

Studenter som läser dataspelsutveckling med inriktning Game Writing kommer under våren att föreläsa och erbjuda workshops för elever i årskurs 7 på Helenaskolan. Samarbetet är en del av svenskaundervisningen och rimmar bra med vårens Fantasy-tema. Intresset för dataspel är stort bland högstadieeleverna och både Helenaskolan och Högskolan i Skövde ser positivt på samarbetet.

– Det känns väldigt roligt med ett samarbete som betyder ny inspiration för våra elever och en möjlighet att uppmuntra berättande och skrivande, säger svenskläraren Linda Svensson.

För dataspelsstudenterna innebär samarbetet en möjlighet att inspirera framtidens berättare och samtidigt få med sig bra underlag till sina egna projekt.

– Helenaskolans elever kommer också att ställa upp som speltestare och medverka i undersökningsgrupper för studenter som gör sina examensarbeten. Flera spelprojekt har ungdomar runt 13 år som målgrupp och det finns även examensarbeten som har frågeställningar runt spel och spelande för målgruppen så det känns väldigt positivt med den här kontakten, säger Torbjörn Svensson vid Högskolan i Skövde.

Media är välkomna till nästa utbildningstillfälle:
Tid: Tisdag 17 februari kl. 12:50-13:50
Plats: Helenaskolan, sal 312

Kontakta Linda Svensson på Helenaskolan om ni vill komma på utbildningstillfället:
Linda Svensson 0500-49 71 52

Helenaskolans högstadieelever i årskurs 7 får under våren tillfälle att lära sig mer om berättande, karaktärsbyggande och Fantasy på sina svenskalektioner. Inspiratörerna är studenter från dataspelsutbildningarna vid Högskolan i Skövde.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Öppet seminarium om IT-juridik och öppen innovation

Nyheter   •   2015-02-11 10:25 CET

De senaste tio åren har Högskolan i Skövde varit internationellt ledande när det gäller forskning inom sin särskilda nisch av öppna standarder och öppen källkod. Därför kan man nu bjuda in den intresserade allmänheten till ett seminarium om IT-juridik och öppen innovation med Andrew Katz, en av de främsta juristerna i världen inom området. Seminariet går av stapeln den 27 februari.

Sedan årsskiftet samarbetar Högskolan i Skövde med Andrew Katz, en av världens främsta jurister inom öppen innovation och IT-juridik. Denna samverkan har som mål att bidra med förståelse av juridiska och licensmässiga utmaningar relaterade till implementation av IT-standarder i programvarusystem.

– Vår forskningsgrupp har fokuserat sin verksamhet på öppna system, specifikt inriktat på Open Source (öppen källkod) och öppna standarder, sedan tidigt 2000-tal. Samarbetet med Andrew Katz har just startat, vilket känns väldigt positivt, och förhoppningen är att detta är början på en längre samverkan som stärker oss vidare på området, säger Björn Lundell, bitr. professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde.

Seminariet, som är öppet för allmänheten, kommer att fokusera på utmaningar för implementation och tillhandahållande av öppna standarder och dess implementationer i Open Source.

Media är välkomna till seminariet:
När: Fredagen den 27 februari, kl. 10:15 – 12:00
Plats: Högskolan i Skövde, Hus G, sal G110
Andrew Katz finns tillgänglig för media kl. 09:30 i Utsikten, Portalen.

Anmälan (obligatorisk) och ytterligare information: http://www.his.se/en/Research/informatics/Software-Systems-Research-Group/Article20150227/

Agenda för dagen:
10:15 – 10:20 Welcome and introduction
10:20 – 10:40 Highlights from the ORIOS project
10:40 – 11:40 Invited presentation by Andrew Katz
11:40 – 12:00 Q&A related to presentation by Andrew Katz

De senaste tio åren har Högskolan i Skövde varit internationellt ledande när det gäller forskning inom sin särskilda nisch av öppna standarder och öppen källkod. Därför kan man nu bjuda in den intresserade allmänheten till ett seminarium om IT-juridik och öppen innovation med Andrew Katz, en av de främsta juristerna i världen inom området. Seminariet går av stapeln den 27 februari.

Läs vidare »
Media-no-image

Sommarkurs på konsthall förenar spelkultur med konst

Pressmeddelanden   •   2015-02-10 13:00 CET

Spelutveckling kombineras med konst när Akademin Valand och Högskolan i Skövde startar en ny sommarkurs, förlagd till Konsthallen, Skövde kulturhus. Tillsammans med lärare och internationella gästföreläsare ska kursdeltagarna utforska relationen mellan konst, lek och spel.

Spel och lek utgör centrala delar i vår samtidskultur. I takt med en ökad digitalisering har spel kommit att påverka samhället i allt högre grad, en utveckling som märks inom konstfältet.

– Genom att sammanföra spelutvecklare och konstnärer vill vi skapa intressanta möten och ge extra fokus åt ett kulturuttryck som ännu är i sin linda, säger Arne Kjell Vikhagen, kursansvarig vid Valand.

Arne Kjell Vikhagen, som forskar om användningen av spel och dataspelsteknologi i samtidskonst, berättar att kursinnehållet har intresserat en rad internationellt verksamma spelutvecklare och konstnärer, som är inbjudna för att föreläsa, som till exempel Brenda Romero, Julian Oliver och Brody Condon.

Under kursens gång kommer deltagarna att producera och ställa ut konstnärliga arbeten med spel och lek som centrala teman. Det praktiska arbetet kommer att kunna följas av besökare på konsthallen och kursen blir en öppen utställning under sommaren. Hur arbetsprocessen ska bli konstnärligt intressant är ett uppdrag för curatorn konstnär Olle Essvik.

– Konsten måste vara öppen för att pröva nya arbetsformer, så även en konstinstitution. När vi ville göra en processbaserad utställning kring konst och spel, var det självklart att koppla in Valand och Högskolan i Skövde. Min förhoppning är att utställningen och kursen ska väcka stort intresse, säger Thomas Oldrell, konstchef för Konsthallen, Skövde kulturhus.

Lars Vipsjö och Lars Kristensen, båda lektorer i medier, estetik och berättande, är ansvariga för kursen vid Högskolan i Skövde.

– Det Högskolan i Skövde bidrar med in i kursen är den tekniska infallsvinkeln, även om våra dataspelsstudenter även har estetiska styrkor. Kursens namn är Kritisk lek och spelutveckling och det ska bli väldigt intressant att se resultatet av det möte mellan konst och spelutveckling som kursen skapar en spelplan för, säger Lars Kristensen.

Redan 2013 lanserade Akademin Valand kursen ’Konst, lek och spel’ som ges på nytt hösten 2015. Det som utmärker sommarkursen är det nära samarbetet med institutionen för Informationsteknologi på Högskolan i Skövde och Skövde kulturhus, samt att kursen ges på avancerad nivå. All undervisning sker på engelska.

KORT FAKTA
Kurstitel: Kritisk lek och spelutveckling, 15 hp (Radical play and game development)ges på avancerad nivå under sommaren 2015. Kursen är sökbar 23 februari - 16 mars 2015. Kursens internationella gästföreläsare finansieras genom bidrag av Stenastiftelsen.

För mer information, kontakta:
Lars Vipsjö,lars vipsjo@his.se 0500-44 88 44
Lars Kristensen, lars.kristensen@his.se Tfn 0500-44 88 42

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Spelutveckling kombineras med konst när Akademin Valand och Högskolan i Skövde startar en ny sommarkurs, förlagd till Konsthallen, Skövde kulturhus. Tillsammans med lärare och internationella gästföreläsare ska kursdeltagarna utforska relationen mellan konst, lek och spel.

Läs vidare »
Crzis1r4px0qzox7fq4n

​Högskolan i Skövde: En verksamhet väl rustad för framtiden

Pressmeddelanden   •   2015-02-06 14:10 CET

​Högskolan i Skövdes styrelse har fastställt lärosätets årsredovisning för 2014. Utbildningarna håller god kvalitet och forskarna får i allt högre grad sina resultat publicerade. Bokslutet visar på ett ekonomiskt överskott. Verksamheten är sammanfattningsvis väl rustad för framtiden.

Mhew5fpgdwlmg0vf3fwo

Stor solcellssatsning på Högskolan i Skövde

Pressmeddelanden   •   2015-02-05 10:00 CET

1000 kvadratmeter solcellspaneler, egenproducerad el till delar av Campus och tre laddningsstolpar för elbilsparkering. Det är vad som kommer ta form under våren 2015 på Högskolan i Skövde. Fastighetsägaren Akademiska Hus och Högskolan i Skövde satsar gemensamt i solcellsanläggningen som även kommer att användas till forskning och undervisning.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör/Vik. pressansvarig
  • cecilia.fransson@his.se
  • 0500-44 80 35

Om Högskolan i Skövde

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Adress

  • Högskolan i Skövde
  • Högskolevägen, Box 408
  • 541 28 Skövde
  • Vår hemsida

Länkar