Skip to main content

Webometrics ranking – Högskolan klarar sig bra men kan utvecklas

Nyhet   •   Feb 25, 2013 10:26 CET

Rankingen från Webometrics är ett sätt att uppskatta  genomslaget för ett lärosätes närvaro på webben. Nyligen presenterades en ny  världstäckande Webometricslista. Högskolan i Skövde klarar sig bra i jämförelse med andra liknande lärosäten i Sverige.

Kraftfullt förenklat mäter Webometrics graden av vetenskaplig kommunikation  via webben. Elektronisk publicering och Open Access-publicering premieras.  Grundtesen är att en hög grad av kommunikation är ett tecken på att framforskad kunskap verkligen förs vidare ut från högre lärosäten och kommer mänskligheten till nytta.

Nyligen presenterades en Webometricslista som rankar 21 250 lärosäten över  hela världen. Den toppas i Sverige av de stora universiteten med Lunds  universitet överst. Högskolan i Skövde hamnar på 21 plats i den svenska listan,  vilket är en bra placering för ett litet lärosäte med brett uppdrag. Bland jämförbara högskolor är det bara Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola och
Malmö högskola som lyckas bättre.

– Genom sitt fokus på webbnärvaro skiljer sig Webometrics från de mer traditionella rankinglistorna. Det är mycket positivt att elektronisk publicering och open access premieras. Det blir ett bra incitament för att ytterligare öka tillgängligheten till vetenskaplig information, säger Ulf-Göran Nilsson som är bibliotekschef vid Högskolan i Skövde.

Fyra kriterier
Det är fyra olika undersökningskriterier som ligger till grund för rankingen:
Presence (närvaro), Impact (genomslag), Openness (antal rich files återfunna via
Google Scholar) och Excellence (citeringar).

Högskolan i Skövde lyckas bäst inom området impact med plats 17 i Sverige.
Det här kriteriet mäter länkar in till ett lärosätes webbplats. Det går att se
impactvärdet som ett mått på nyttan av den vetenskapliga information som går att
nå via Högskolans i Skövde webbplats.

Webometricslistan har tagits fram av Cybermetrics Lab, en forskningsgrupp som
hör till Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i Spanien.

För ytterligare information kontakta:

Ulf-Göran Nilsson
Bibliotekschef vid Högskolan i Skövde
0500-44 80 52

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy