Skip to main content

Bättre-kurser löser problem och sparar in pengar

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 14:17 CET

PRESSMEDDELANDE FRÅN VANÄSVERKEN PRISAR HÖGSKOLAN I SKÖVDES KURSER.

Som utvecklingschef för Nimoverken AB gick Klas Karlsson en kurs i Bättre produktutveckling. Och när han bytte arbetsplats och blev fabrikschef och vd på Vanäsverken i Karlsborg var Bättrekonceptet ett givet val när personalen skulle kompetensutvecklas.
– Med hjälp av Bättre-kurserna kan du hitta flera sätt att lösa olika problem inom företaget. Och när problemen blir lösta kan du tjäna in kostnaden många gånger om.

Bättre produktutveckling gav Klas Karlsson, och hans fyra kollegor som gick kursen samtidigt, ny insikt om hur produkter kan utvecklas utifrån den erfarenhetsmässiga plattform de redan hade.
– Vi lärde oss tänka i nya banor, till exempel att se produkterna ur kundens perspektiv och ta hänsyn till kundernas behov.

Företaget började bland annat göra behovsanalyser på ett helt annat sätt än tidigare, vilket ledde till ytterligare vidareutveckling av produkterna. Nya insikter ledde till att företaget lyckades fokusera på rätt saker, tycker Klas Karlsson.
– Företaget använder också sina utvecklingskostnader på ett optimalt sätt.

Han tycker att Bättre-kursen till och med överträffade hans förväntningar.
– Konceptet var helt nytt för mig, jag visste inte vad jag gav mig in i, men det gav väldigt mycket. Metoden med att träffas på lärcentra ibland och dessutom både arbeta ensam hemma och i grupper, var bra. Vi tog nya steg hela tiden och det gick alldeles utmärkt att kombinera med arbetet.

Ett smörgåsbord
Klas Karlsson tilltalas särskilt av det stora utbudet inom Bättrekonceptet.
– Det står ju ett helt smörgåsbord uppdukat, företagen kan själva välja utifrån sina egna behov.
– Dessutom tycker jag att det här konceptet känns väldigt seriöst, i jämförelse med en del andra. Det handlar inte om profit, som kan vara fallet med privata utbildningsanordnare. Högskolan tar ju inte betalt av företagen.

Som ny vd och fabrikschef på Vanäsverken i Karlsborg har han sänt fyra personer till kursen Bättre TPM* och två till Bättre produktion på Högskolan i Skövde.
– Både företaget och den enskilde individen tjänar på det, han eller hon får ju ett antal högskolepoäng i bagaget.

Håkan Haglund är planeringschef och är mycket nöjd med kursen Bättre produktion:
– En helt suverän utbildning! Kanonbra från början till slut. Vissa avsnitt kunde kanske förbättras, men det var ändå mycket bra. Det här är kunskap som måste ut i företagen.
Han får medhåll av Ulf Blixt, som är en av de produktionsledare som gick kursen Bättre TPM.
– Enda nackdelen var att kursen sammanföll med en hektisk period på företaget, så jag hann inte lägga ner så mycket tid som jag hade önskat. Det hade varit bra att få lite mer information från början om hur stor tidsåtgång kursen kräver.

Konkurrens och lönsamhet
Vanäsverken verkar inom försvarsindustrin och har, enligt Håkan Haglund och Ulf Blixt, samma förutsättningar som vilket civilt företag som helst. Det handlar om att leva upp till kundernas krav och möta deras behov.
Tidigare var företaget i statens ägo.
– Nu har vi samma konkurrenssituation som andra företag. Vi måste ha en lönsam tillverkning, bra kvalitet eller tillverka produkter som vi är ensamma om, säger Håkan Haglund.

Efter genomgångna kurser har deltagarna arbetat med flera förbättringsåtgärder. Ett problem som fått sin lösning är de produktionsordrar som går mellan företagets olika avdelningar.
– Det var ett helsike förut, etiketter saknades och produktionspersonalen fick inte de rätta förutsättningarna för produkterna, berättar Ulf Blixt.
Nu fungerar det utmärkt. Underlagen är mer kompletta, vilket innebär att produktionen blir säkrare och misstag undviks.
– Det sparar mycket tid och dubbelarbete, menar Ulf Blixt.

Flera vinster
Företaget arbetar också med stopptidsmätning på ett annat sätt än tidigare. Mätningen handlar om att registrera när en maskin stannar och att analysera varför den stannat.
– Idag sker det via dator, tidigare gjorde vi det manuellt. Vi använder koder som beskriver de olika typerna av fel. Koderna har vi bytt ut ett par gånger under resans gång och vi fortsätter att jobba med dem, berättar Håkan Haglund.

När systemet är fullt utbyggt kommer det att leda till färre stopp i produktionen och mer effektiv användning av maskinerna. Inom Bättre TPM talas det om att vissa företag har så låg nyttjandegrad av sina maskiner som 35 procent.
– Vi nådde 60 procent vid årsskiftet och räknar med att komma upp i 80 procent inom tre år, säger Håkan Haglund.

Vanäsverken arbetar nu också med datoriserade FU-system, d v s förebyggande underhåll. Företaget har också startat förbättringsgrupper bland personalen. Men vinsterna med kurserna är också personliga.
– Det har varit kul, för genom kursen har jag fått lära mig mycket nytt, men också fått bekräftelse på att jag har tänkt rätt när det gäller produktionen – sådant som jag kämpat för och trott på tidigare, säger Håkan Haglund. Han tillägger med ett stort skratt:
– Och jag har till och med börjat organisera mera hemma!

Text: Pia Mattzon

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.