Skip to main content

Bättre produktivitet och mindre stress utan artikelnummer

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 07:00 CET

Byt ut alla artikelnummer mot färgade symboler när lastbilsmotorer monteras. Du får ett mindre antal monteringsfel, montörerna upplever mindre stress och produktiviteten ökar. Det visar ny forskning från Högskolan i Skövde och Volvo Powertrain.

Vid Volvo Powertrains fabrik i Skövde produceras en mängd olika varianter av lastbilsmotorer. Trots att fabrikens montörer har information om vilka olika artiklar som ska monteras på varje motor uppstår ibland fel vid monteringen. Felen upptäcks vid den interna kvalitetskontrollen men kostar ändå pengar att rätta till.

I sin doktorsavhandling visar Gunnar Bäckstrand hur det går att minska antalet monteringsfel genom att – istället för artikelnummer – använda färger och symboler för att förmedla information till montörerna.

Mindre stress

I en inledande studie prövade Gunnar Bäckstrand att byta ut montörernas ordinarie informationssystem som var baserat på artikelnummer.

Varje motor försågs med en färgad symbol. Var det en grön markering på den truck som motorn kom åkande på fanns det en likadan grön markering vid det ställ där delarna till just den här motorvarianten fanns. Efter en tid avslutades försöket och det visade sig att antalet monteringsfel hade sjunkit med nästan 40 procent.

– En enkätstudie som vi gjorde med montörerna visade dessutom att symbolsystemet minskade stressen i arbetet. Montören hade mer kontroll över sin arbetssituation eftersom han eller hon kunde se symbolerna på långt håll i fabriken, säger Gunnar Bäckstrand.

Läs mer om studien på Högskolan i Skövdes webbplats
För ytterligare information kontakta, Gunnar Bäckstrand, 0500-47 41 87