Skip to main content

Flexibel montering möter industrins utmaningar

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 11:36 CEST

Det skulle gå att höja produktiviteten i fordonsindustrin med upp till 10 procent bara genom att låta monteringspersonalen vara mer flexibel. Det visar simuleringar som forskare vid Högskolan i Skövde har genomfört.

Alla industriföretag som använder manuell montering vill att deras produktion ska ske i ett jämt flöde. Men när det tar sju minuter att montera en produkt och fem minuter att montera nästa produkt på samma station uppstår problem i flödet. Dessa skillnader i tid mellan olika produkter gör att även en väl intrimmad monteringslina sällan utnyttjar sin fulla kapacitet eftersom man ofta måste balansera efter den produkt som tar längst tid.

Skulle en lösning på problemet vara att göra montörerna flexibla, att helt enkelt ta bort gränserna mellan monteringsstationerna? Det tror Peter Thorvald och Gunnar Bäckstrand som båda är forskare vid Högskolan i Skövde och som driver ett projekt inom området. I simuleringar har forskargruppen visat att utnyttjandegraden på en monteringslina kan ökas med 10 procent genom att låta gränserna mellan olika stationer försvinna. Simuleringen går ut på att montörer som för tillfället har ett tidsmässigt lättare montage kan ta över arbetsuppgifter från kollegor som utför ett tyngre montage. Detta leder till en jämnare beläggning mellan montörerna.

Peter och Gunnars erfarenhet har visat att det inte bara är positivt med ett jämnt flöde för produktiviteten utan det är också fördelaktigt för människan att kunna arbeta i en jämn takt utan större störningar.

– En produktionsfilosofi där man arbetar i team och där gränserna mellan vad som är mitt och ditt arbete suddas ut är fördelaktigt på väldigt många vis, menar Peter och Gunnar. Dels ökar produktiviteten då tiden utnyttjas bättre, och dels ges utrymme för en större diversitet bland personalen då alla montörers styrkor och kompetensnivåer tillåts komplettera varandra.

En strategisk fråga om människor
Peter Thorvald tror att det finns både industristrategiska och mänskliga skäl att börja snegla mot en flexibel montering. Industriföretagen står inför en framtid där de anställdas medelålder ökar. Med ökad medelålder blir företagens personal mer erfarna och kunniga samtidigt som skillnaderna mellan olika individer blir större.

– Det är möjligt att flexibel montering skulle vara ett sätt att hantera de här utmaningarna. Flexibiliteten gör att den äldre montörens större erfarenhet kan utnyttjas på fler områden. Samtidigt kan en snabb kollega i viss mån kompensera för en montör som av någon anledning tvingas jobba långsammare en dag, säger Peter Thorvald.

Gunnar Bäckstrand och Peter Thorvald har genomfört sin studie om Flexibel montering i samarbete med Volvo Trucks Operations och med ekonomiskt stöd från Vinnova. Just nu planerar de för en fortsättning på studien. Då handlar det om att studera vad som händer om man inför flexibel montering i verklig industriproduktion.

För ytterligare information kontakta:

Peter Thorvald  0500 - 44 85 43

Gunnar Bäckstrand 070 - 780 62 01

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy