Skip to main content

Forskning: Aggressivare bröstcancer vid kronisk exponering av kadmium

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 15:26 CEST

Kadmium är ett känt cancerframkallande ämne. Nya studier från forskare vid Högskolan i Skövde och Dominican University of California visar nu att även en mycket låg kadmiumhalt kan vara farlig och leda till att bröstcancerceller blir mer aggressiva.

– Vår forskning handlar om kopplingen mellan kadmium och bröstcancer. Kadmium är en tungmetall som bland annat finns i mat, cigarettrök och kosmetika. Det är ett känt cancerframkallande ämne, men vår studie visar att även en mycket låg kadmiumhalt kan leda till att bröstcancerceller blir mer aggressiva, det vill säga växer okontrollerat, säger Zelmina Lubovac Pilav, lektor i bioinformatik vid Högskolan i Skövde.

Det svensk-amerikanska forskningsteamet har nyss publicerat envetenskaplig artikel* som visar att bröstcancerceller som exponeras för kadmium under en längre period växer mer aggressivt. Många studier inom området har kopplat kadmium till bröstcancer när det gäller korta perioder av exponering, detta är en av få studier som har fokuserat på den kroniska exponeringen av kadmium och kopplingen till bröstcancer.

– De flesta människor i dagens samhälle är utsatta för kronisk exponering av låga halter av kadmium, och det är viktigt att förstå att denna tungmetall ackumuleras i våra vävnader och samlas på så sätt till nivåer som kan vara farliga om man har begynnande bröstcancer, säger Zelmina Lubovac Pilav.

Högskolan i Skövde har sedan länge ett samarbete med Dominican University of California i form av studentutbyte och nu har samarbetet utökats till att även inkludera forskning, främst inom biomedicin och bioinformatik. Forskningen är finansierad av National Institute of Health, USA, samt AG-fonden och Magnus Bergvalls stiftelse.

Möjlighet för media att träffa forskarteamet:
När:
Onsdag den 21 maj kl. 10:00 finns Dr. Maggie Louie från Dominican University of California på plats på Högskolan i Skövde och det finns möjlighet för media att träffa henne och Zelmina Lubovac Pilav.
Var: G-husets reception

För mer information, kontakta:
Zelmina Lubovac Pilav, lektor i bioinformatik, Högskolan i Skövde, Tfn 0500-44 83 05

*Studien har publicerats i PloS ONE Lubovac-Pilav Z. et al. (2013) Using Expression Profiling to Understand the Effects of Chronic Cadmium Exposure on MCF-7 Breast Cancer Cells

 

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera