Skip to main content

Gener bakom arsenik i livsmedel identifierade

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 04:30 CEST

I många länder är arsenik i livsmedel ett stort problem. Men forskare från Högskolan i Skövde har nu identifierat två gener som kan ha avgörande betydelse för hur arsenik lagras i växter.

Forskare vid Högskolan i Skövde har gjort analyser av databaser med genetisk information och identifierat två gener som kan ha stor påverkan i att arsenik ansamlas i växter. När forskarna i datasimuleringar hämmade eller överuttryckde funktionen hos dessa gener lyckades de minska halten arsenik i en växt med upp till 12 procent.

Inom kort kommer forskargruppen att ta med sig sina resultat in labbet för att försöka återskapa datorsimuleringens resultat i verkligheten.

Problem i Asien

Livsmedel som innehåller arsenik är ett stort problem i framförallt Asien. Arseniken lagras i kroppen och kan på sikt ge upphov till skador på lever, njurar och hjärta. Giftet kan också ge upphov till att människor utvecklar olika former av cancer.

Arsenik hamnar i Livsmedel genom att växter – som till exempel ris – tar upp giftet ur marken. Betande djur kan också få i sig arsenik från växter. När djuren slaktas och blir mat förs arseniken över till människor med köttet. 

Samarbete

I det fortsatta arbetet kommer Skövdeforskarna att samarbeta med kollegor i Bangladesh, Polen och USA. Bangladesh är ett av de länder som har stora problem med arsenik i livsmedel.

Forskarna från Skövde är verksamma vid Högskolan i Skövdes Forskningscentrum för Systembiologi. De publicerar sina nya resultat i tidskriften Journal of Biological Systems.

För ytterligare information kontakta:
Dan Lundh 0500 – 44 83 15
Abul Mandal 0500 – 44 86 08

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy