Skip to main content

Högskolan i Skövde får miljoner för forskning om kompositmaterial

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 09:05 CEST

Två projekt, ledda av professor Ulf Stigh vid Högskolan i Skövde, får drygt 2 miljoner kronor i forskningsmedel. Pengarna ska användas för att studera och utveckla kompositmaterials hållfasthet.

Forskningsprojekten FiKom och Effekt - båda vid Högskolan i Skövde - får drygt 2 miljoner kronor av Nationella flygtekniska forskningsprogrammet för att studera olika aspekter av kompositmaterials hållfasthet. Båda projekten leds av Ulf Stigh som är professor i materialmekanik vid Högskolan.

Båda projekten handlar om att bättre kunna förutsäga styrkan för kolfiberkompositer. Dessa material har mycket hög hållfasthet i förhållande till sin vikt. De används därför alltmer för krävande tillämpningar, till exempel inom flygindustrin.

Projektet FiKom får 1 miljon kronor under tre år. I projektet ska metoder utvecklats för att mäta och karakterisera styrkan för kompositer belastade i fiberriktningen. Detta är den normala belastningsriktningen och här är styrkan hög. Projektet genomförs i samarbete med Volvo Aero.

Trenden går mot att även stora och kraftigare konstruktioner tillverkas av komposit. Detta skapar dock problem som inte kan hanteras med traditionella metoder. Detta problem ska studeras inom ramen för projektet Effekt. Projektet får drygt 1 miljon kronor under tre år och genomförs i samarbete med Saab Aerostructures, totalförsvarets forskningsinstitut - FOI och Swerea SICOMP.

För ytterligare information kontakta Ulf Stigh 0500-44 85 08

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy