Skip to main content

Högskolan väljer att inte förnya ansökan om lärarexamina

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 12:27 CET

Innan årsskiftet tilldelades Högskolan i Skövde rätten att examinera framtidens yrkeslärare. Samtidigt avslogs ansökningarna för grundlärare och förskollärare. Efter Högskoleverkets beslut att genomföra en extra prövning av ansökningar, på grund av tidspress under den tidigare ansökningsprocessen, väljer Högskolan att inte förnya sin ansökan om lärarexamina till grund- och förskolelärare nu.

- Vi har gjort en övergripande utredning och en arbetsgrupp har tittat på möjligheten att förnya vår ansökan men vi väljer alltså att avstå. Idag råder en stor brist på utbildade yrkeslärare och det är viktigt att vi nu lägger vårt fokus på den utbildning där vi har tilldelats examensrätten. Vi har fått ett förtroende som det är mycket viktigt att vi förvaltar, säger Anita Mattsson som är vicerektor för grundutbildning på Högskolan i Skövde.

Från höstterminen 2011 förändras Sveriges lärarutbildningar och nya krav har ställts på lärosätena att uppfylla. Den nya lärarutbildningen startar hösten 2011 och är resultatet av regeringens proposition ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning.”

Behov av förskollärare
Enligt prognoser från skolverket kommer det finnas ett mycket stort behov av fler förskollärare och yrkeslärare fram till 2019. Högskolan i Skövde som idag har en populär förskollärarutbildning ser möjligheter till att även i framtiden kunna utbilda både yrkeslärare och förskollärare.

- Utifrån det negativa beskedet från Högskoleverket gällande examinering av förskollärare så tittar vi på olika lösningar. Vi ser stora möjligheter i förskollärarsamverkan med Örebro universitet som vi idag redan har flera liknande samarbeten med, förklarar Anita Mattsson.

Examen som planerat
Anita Mattsson understryker att Högskolans nuvarande lärarstudenter inte berörs av det beslut som nu tagits.
- Det är viktigt att påpeka att de tar sin examen som planerat. Våra studenter går på en lärarutbildning som Högskoleverket granskade och godkände senast 2009. Tar de sin examen blir de behöriga lärare precis som planerat och kommer fylla ett stort behov av duktiga lärare som finns idag, avslutar Anita Mattsson. 

För ytterligare information kontakta Anita Mattsson: 0500-44 80 15, anita.mattsson@his.se