Skip to main content

Information från möte med FUN den 21 november

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 08:50 CET

Här ges en sammanfattning av mötet med forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) den 21 november:

Forsknings- och utbildningsuppdrag
Forsknings- och utbildningsuppdrag - inklusive fördelning av medel - diskuterades vid mötet. Inför styrelsens behanding av dessa ärenden lämnar FUN dels ett yttrande gällande Högskolans modell för fördelning av forskningsmedel, dels förslag till utbildningsuppdrag för 2007.

Starka forskningsmiljöer
I yttranden som lämnas till styrelsen förslår FUN att starka forskningsmiljöer inrättas inom två områden, nämligen informationsteknologi och systembiologi. Nämnden ser också positivt på utveckling av en stark forskningsmiljö inom området virtuella system men där rekommenderar man att vidare arbete sker med ansökan.

Förslag till nytt utbildningsprogram
FUN föreslår styrelsen att ett nytt tvåårigt utbildningsprogram inrättas, Hälsocoach 120 högskolepoäng. Programmet har, enligt det förslag som tagits fram, en tvärvetenskaplig ansats och ett stort fokus på arbetslivskontakter. Utbildningen ska bedrivas i samverkan med olika lärcentra.

Bologna-anpassade utbildningsplaner
Nämnden fastställde de första Bologna-anpassde utbildningsplanerna, dvs utbildningsplaner som anpassats till den nya utbildningsstruktur som gäller från och med hösten 2007. Vid detta möte fattades beslut om åtta utbildningsplaner. FUN har också ett extrainsatt möte i december där ett stort antal utbildningsplaner kommer att behandlas.

Styrdokument för inrättande av ämne, huvudämne och kunskapsområde
Enligt det förslag som lämnats till rektor ska styrdokumentet för inrättande av huvudämne revideras och Bologna-anpassas. Det nya dokumentet innehåller även reglering kring inrättande av ämne samt kunskapsområde. Ett kunskapsområde är ett område som är vidare än vad som traditionellt definierats som ett ämne - ett område där två eller flera ämnen samverkar genom aggregering eller integration.


Anställningsärenden
Högskolans anställningsordning kommer att revideras och ett förslag om detta lämnades vidare till rektor. De ändringar som föreslås är huvudsakligen av formaliakaraktär.

Förslag till anställning av tre lärare lämnades också till rektor. Anställningarna gäller en adjungerad professor och en forskarassistent inom datavetenskap med inriktning mot informationsfusion samt en lektor i datavetenskap med inriktning mot utvecklingsstöd för interaktiva applikationer. Vidare fastställdes fyra anställningsprofiler, för lektorer i kognitionsvetenskap och matematik samt för adjunkter i engelska och socialpsykologi.


Ytterligare information
De beslut som fattades vid mötet finns tillgängliga på FUN:s webbsida. Kontakta också gärna nämndens sekreterare Karin Windolf för mer information.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy