Skip to main content

​Inte ovanligt med problematiska IT-avtal hos våra myndigheter

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2017 18:14 CEST

Tranportstyrelsens upphandling och outsourcing av myndighetens IT-system har fått efterverkningar ända upp på riksdags- och regeringsnivå. Forskning från Högskolan i Skövde visar dock att många myndigheter i Sverige införskaffar och förvaltar IT-system på ett sätt som skapar det som kallas inlåsning. Inlåsningen riskerar i sin tur att leda till att myndigheten förlorar kontrollen över sin egen information.

Myndigheter kan tappa kontrollen över data i sina IT-system genom olika former av det som kallas inlåsning. En form av inlåsning skapas av problematiska avtal som i sin tur gör myndigheten beroende av en eller flera enskilda leverantörer. Detta är dock långt ifrån den enda form av inlåsning som förekommer bland svenska myndigheter.

Forskning från Högskolan i Skövde visar att många IT-projekt på svenska myndigheter genomförs utan att någon egentlig analys av risker för inlåsning görs. Ofta saknas helt analyser av risker för kontraktsinlåsning, transformationsinlåsning, formatinlåsning och standardinlåsning. Alla dessa former av inlåsning kan direkt påverka myndighetens möjlighet att ha kontroll över datan sina IT-system.

- I och med händelserna på Transportstyrelsen har frågan om vem som egentligen har kontroll över data och information i våra myndigheters IT-system kommit upp på dagordningen. Det är bra, för våra studier visar att svensk offentlig förvaltning kan bli betydligt bättre på det här området, säger Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Forskarna vid Högskolan i Skövde har bland annat analyserat de avtal som svenska myndigheter och skolelelver är bundna till genom de molnlösningar och andra IT-system som skolor i Sverige använder. Forskarnas resultat visar att många myndigheter genomför IT-projekt som innebär att skolelever utsätts för en kontraktsinlåsning. Avtalen är ofta skrivna på ett sätt som gör att en eventuell tvist inte kan hanteras av en svensk domstol utan måste ske utomlands.

För ytterligare information kontakta
Björn Lundell
tel: 0500-44 83 19

Läs mer
Katz, A., Lundell, B. & Gamalielsson, J. (2016) Software, copyright and the learning environment: an analysis of the IT contracts Swedish schools impose on their students and the implications for FOSS, International Free and Open Source Software Law Review, Vol. 8(1), pp. 1-28.
http://www.ifosslr.org/ifosslr/article/view/108

Konkurrensverket (2016) Nyhetsbrev från Konkurrensverket: Upphandling och konkurrens, 3 november, Konkurrensverket.
http://www.anpdm.com/newsletter/3907126/434259427949405F4071

Lundell, B., Gamalielsson, J. & Tengblad, S. (2016) IT-standarder, inlåsning och konkurrens: En analys av policy och praktik inom svensk förvaltning, Uppdragsforskningsrapport 2016:2, Konkurrensverket, ISSN: 1652-8089.
http://www.konkurrensverket.se/nyheter/problem-med-slutna-standarder-vid-it-upphandlingar/

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy