Skip to main content

Kvalitetsutvärdering: Magisterutbildningarna i bioinformatik och molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde har hög kvalitet

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 10:08 CEST

Universitetskanslerämbetet meddelade idag att magisterutbildningarna i bioinformatik och molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde får omdömet ”hög kvalitet”.

Återigen får Högskolan i Skövdes magisterutbildningar inom biologi högt betyg i en nationell kvalitetsutvärdering. Vid förra utvärderingen 2006 gav Högskoleverket magisterutbildningarna fina vitsord och nu 2013 får de omdömet ”hög kvalitet”.

Studenter som har tagit examen från magisterutbildningarna inom biologi vid Högskolan i Skövde är attraktiva på både en nationell och internationell arbetsmarknad. Enligt en intervjuundersökning i samband med kvalitetsutvärderingen hade över 80 procent av magisterstudenterna ett relevant jobb inom ett år efter avslutade studier.

Kandidatprogrammet i molekylärbiologi får omdömet ”bristande kvalitet”. Programmet, som inte finns i det aktuella programutbudet, startade senast höstterminen 2010 och det pågår ett arbete med att omarbeta programmet.

Fakta om kvalitetsutvärdering av högskoleutbildning
2012 infördes ett nytt kvalitetsutvärderingssystem i Sverige, som bedömer all
högskoleutbildning. Idag meddelas bedömningar av alla magister- och kandidatutbildningar
i bioinformatik och molekylärbiologi i Sverige. Läs mer på www.uk-ambetet.se.

För ytterligare information kontakta:
Anita Kjellström, vicerektor 0500 – 44 80 15

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy