Skip to main content

Lärarstudenter vid Högskolan i Skövde får arbete som lärare

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 15:10 CET

93% av lärarstudenterna vid Högskolan i Skövde arbetade som lärare knappt ett år efter avslutad utbildning. Av dessa anser 90% att deras utbildning varit relevant för deras yrkesroll. Resultatet har framkommit i en uppföljnings-studie av de lärarstudenter som i januari 2005 samt januari 2006 avslutade sin utbildning.

129 lärarstudenter (85% av samtliga) har av en oberoende person intervjuats. Undersökningen har genomförts per telefon i oktober månad 2005 (59 st) och 2006 (70 st). Studien visar att 22% av lärarstudenterna hade fått fast anställning medan 71% hade vikariat som lärare. Det är enbart 3% som har uppgett att de inte arbetade som lärare och ungefär lika många studerade vidare.

Mycket glädjande
Susanne Gustavsson, samordningsansvarig, säger:
- Det är naturligtvis mycket glädjande, främst för studenterna men också för oss vid Högskolan i Skövde, att så många av dem har fått arbete trots en ganska kärv arbetsmarknad. Nästan 90% av dem stannar ju också kvar i Skaraborgsregionen och arbetar här.

Ett 30-tal i Skövde kommun
Resultatet visar att 45% av studenterna vid undersökningstillfällena arbetade inom förskolan/förskoleklass, 22% i grundskolan årskurs 1-6, 21% i årskurs 7-9 samt 8% i gymnasieskola. Ett 30-tal av dem har uppgett att de arbetar i Skövde kommun och 10-15 vardera i Lidköping, Mariestad, Skara respektive Falköping.

Nöjda med sin lärarutbildning
De nyutbildade lärarna är i allmänhet nöjda med sin lärarutbildning. Hälften anser att den varit mycket relevant för deras yrkesroll, 40 % anser att den varit delvis relevant. Det som främst efterfrågas är mer praktik och metodiska delar i utbildningen.

Satsat mer
- Vid Högskolan i Skövde har vi satsat mer på verksamhetsförlagda delar än vid de flesta andra utbildningar i landet. Redan första året är våra studenter ute på skolorna cirka en fjärdedel av deras studietid. Men vi arbetar kontinuerligt med att tillsammans med studenterna och kommunerna att utveckla och förbättra utbildningen. En översyn av hela lärarutbildningen har gjorts och en del beslut om förändringar kommer att tas av vår Lärarutbildningsnämnd under våren 2007, förklarar Susanne Gustavsson.

Väntar med att ta ut examen
Finns något som oroar inför framtiden? Kennert Orlenius, utbildningsledare för lärarutbildningen, pekar på att det är flera som ännu inte har tagit ut sin examen, vilket studenten själv måste anmäla. Med tanke på diskussionen om behöriga lärare är det viktigt att man har formell behörighet. Det finns flera lärare som arbetar i skolan som saknar några enstaka poäng i sin utbildning men också de som planerar att läsa någon extra kurs och därför väntar med att ta ut sin examen, enligt Kennert Orlenius.

Ser mycket ljust ut
- Vi har just fått besked om att vissa forskningsmedel i pedagogik har beviljats av Vetenskapsrådet, samarbete är på gång med Örebro universitet om forskarutbildning och vi planerar att starta ett yrkesinriktat magisterprogram i pedagogik ht 2007 så det ser mycket ljust ut inför framtiden, menar Kennert Orlenius.

Kontaktuppgifter:
Kennert Orlenius,utbildningsledare och samordningsansvarig,
tfn. 0500-448214, Kennert.Orlenius@his.se
Susanne Gustavsson, tfn. 0500-448231, Susanne.Gustavsson@his.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy