Skip to main content

Nytt forskningsprojekt om hundar i äldrevården

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:17 CET

Hur påverkas äldre människors hälsa av att de har daglig kontakt med en tränad hund? Det ska forskare från Högskolan i Skövde och Sveriges Lantbruksuniversitet undersöka. Studien kommer att äga rum vid särskilda äldreboenden och dagcentraler i Skaraborg.

Först använder forskarna medicinska mått för att, på ett övergripande plan, studera hur människor på ett äldreboende upplever sitt välbefinnande. Sen vistas en utbildad hund med förare på äldreboendet under vissa tidsperioder. Därefter använder forskarna metoder från olika discipliner för att ta reda på hur de äldres välbefinnande utvecklas genom kontakten med hunden. Forskarna studerar också hur de äldres handlingsmönster, kommunikation och sociala kontakt påverkas av hundens närvaro.

Ovanstående är en mycket förenklad beskrivning av det forskningsprojekt om hundar i äldrevården som forskare vid Högskolan i Skövde börjar arbeta med under 2010. Forskningsprojektet genomförs i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet, lokala företag och kommuner i Skaraborg.

– För att kunna göra den här studien krävs kunskap om både djur och människor. Därför är det extra roligt att vi kan samverka med SLU i arbetet, säger Lars-Erik Berg professor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde.

Den aktuella studien omfattar även äldreboendets personal och närstående till de boende. Forskarna har därmed många olika faktorer som ska undersökas.

– Vi använder perspektiv från socialpsykologi, vårdpedagogik, vårdvetenskap samt medicinsk och etologisk vetenskap för att studera de olika faktorerna. Det gör projektet speciellt eftersom det är ovanligt att beteendevetare och medicinska naturvetare samarbetar direkt i samma projekt, förklarar Lars-Erik Berg.

Mer forskning behövs
Det finns enstaka exempel på hur hundar har använts på äldreboenden för att främja de boendes hälsa. Men det krävs betydligt mer forskning innan hundar kan börja användas på ett regelmässigt sätt. Därför ska det aktuella projektet inte bara undersöka om hundens närvaro har en hälsofrämjande effekt, utan även hur hunden ska användas på bästa sätt.

– Vi ska också undersöka hur personalen förhåller sig till ekipaget och hur hundarna själva mår av sitt ”arbete”. Vi ska till exempel studera hur hundens behov av fysisk aktivitet tillgodoses, säger Lars-Erik Berg.

Till sist ska forskningsprojektet undersöka om det finns en möjlighet att driva företag som utbildar och tillhandahåller vårdhundar och vårdhundsförare. Därför sker studien i samproduktion med hälsohuset AB, Green House Skaraborg och Agroväst Livsmedel AB.

Projektets största externa finansiär är KK-stiftelsen som bidrar med 3 miljoner kronor under två år.

För ytterligare information kontakta Lars Erik Berg: 0500-44 82 05

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy