Skip to main content

Pressinbjudan: Projekt om integrationsarbete och samhällsentreprenörskap i Skövde

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2017 09:48 CEST

Under 2017 pågår två projekt vid Högskolan i Skövde och institutionen för handel och företagande; Vägen till arbete: en studie i integrationsarbete samt Samhällsentreprenörskap för ett livskraftigt Skaraborg. Båda ingår i Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg (CLAS) som är en samverkansplattform. Genom CLAS ska akademi och arbetsliv gemensamt utveckla Skaraborg till en kunskapsregion. De två projekten finansieras av Skövde kommun.

Onsdag 6 september kl. 09.00

Onsdagen den 6 september kl. 09.00 presenterar de två projekten sina arbeten och vad som händer i dem under hösten. Representanter från bland annat Next Skövde och områdesutveckling Södra Ryd deltar. Efter presentationen finns möjlighet att träffa projektledarna Cecilia Gillgren och Lotten Svensson för att prata mer om respektive projekt. Välkommen till E-huset plan 3, rum Billingen.

Om projekten

Vägen till arbete: en studie i integrationsarbete

Cecilia Gillgren, adjunkt i företagsekonomi, har följt arbetet i Skövde kommuns Migrationsråd under hösten 2016. Det har varit en förberedelse för en forskningsstudie som belyser de ansvars- och förtroendefrågor som uppstår i samarbetet mellan kommunen, myndigheter (ex. Arbetsförmedlingen) och privata aktörer (ex. byggindustrin) och vilken roll redovisning spelar i sammanhanget. Kunskap från projektet kan användas för att utveckla integrationsarbetet på kommunal nivå, så att nyanlända i större grad och på kortare tid kan träda in i arbetslivet.

Samhällsentreprenörskap för ett livskraftigt Skaraborg

I takt med industrin inte längre rekryterar en så stor andel av ungdomsgenerationerna är det angeläget att hitta alternativa utvecklingsområden för att Skaraborg ska kunna behålla och attrahera yrkesverksamma medborgare. Områden som undersöks är olika former av tjänsteverksamheter, så som besöksnäringen och näringar inom land och vatten samt kultursektorn. Projektet kommer att studera möjligheterna att kombinera de olika verksamheterna och näringarna i ett innovativt samhällsentreprenörskap för att skapa ökad livskraft i Skaraborg. Next Skövde är sammanhållande kontakt gällande destinations- och platsutveckling i Skövde. Projektledare är Lotten Svensson, lektor i företagsekonomi.

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera