Skip to main content

Projekt ska minska sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa inom vården

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2017 14:03 CET

Kristoffer Ekman och projektledare Karin Appelberg från Högskolan i Skövde.

Under hösten pågår första insatsen i projektet Hållbart Arbetsliv i Skaraborg på Högskolan i Skövde. I den första insatsen deltar vård- och omsorgsförvaltningarna i kommunerna Götene, Hjo, Karlsborg och Lidköping med totalt 180 undersköterskor och vårdbiträden. Hållbart Arbetsliv i Skaraborg undersöker hur man effektivt kan arbeta med att förebygga psykisk ohälsa. Västra Götalandsregionen har störst andel sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, men problemet är inte bara regionalt utan är ett stort bekymmer i hela landet.

 – Vi vet att många är sjukskrivna för att de inte mår bra på grund av stress och psykisk ohälsa och arbetsgivare har en skyldighet att jobba med att minska sjukskrivningarna. Här vill vi i projektet ge kommunerna verktygen de behöver för att förebygga ohälsa och ge medarbetarna möjlighet att öka sitt välbefinnande och välmående. Vi vill att alla ska bli vinnare i projektet, medarbetare som mår bra kan jobba och det ger en stabilare personalförsörjning, förklarar projektledaren Karin Appelberg på Högskolan i Skövde.

Verktyg för att underlätta vardagen

Projektet är tvärvetenskapligt och i första skedet är det forskare inom kognitiv neurovetenskap som arbetar tillsammans med deltagarna. Kristoffer Ekman, adjunkt i kognitiv neurovetenskap, ansvarar för den första delen i projektet där tillämpad positiv psykologi (TPP) används som metod. TPP är ett sätt att förebygga psykisk ohälsa genom att proaktivt försöka främja välmående och därigenom stärka individen.

– Det kan till exempel handla om att se över sina prioriteringar, värderingar eller att etablera goda vanor som exempelvis meditation eller lättare fysisk aktivitet. De flesta av oss har säkert bra koll på hur vi kan arbeta med vår fysiska hälsa, men hur arbetar vi med vår psykiska hälsa? Här får deltagarna på ett individuellt anpassat sätt ta del av vad forskningen säger kopplat till den frågan, berättar Kristoffer Ekman.

Deltagarna är indelade i tre grupper som får lite olika versioner av TPP för att senare kunna jämföras så att fler precisa rekommendationer kan ges till verksamheterna. Deltagarna får delta på arbetstid – även om innehållet i insatserna så klart kan beröra deras privata liv. Samtliga deltagare får genomföra två kartläggningar av sitt individuella välmående. Detta görs dels genom att deltagarna får skatta sitt upplevda välmående och dels genom en mobil EKG-mätning över tre dygn. I mätningen används variationen mellan enskilda hjärtslag som en indikator på perioder av stress och återhämtning.

Utbildningar och föreläsningar för både undersköterskor och chefer

Under 2018 och 2019 kommer Högskolans forskare inom socialpsykologi och folkhälsovetenskap att genomföra föreläsningar för kommunerna om hur de på bästa sätt kan arbeta förebyggande på individ-, grupp-, och organisationsnivå, för att minska sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Forskare inom företagsekonomi kommer att arrangera föreläsningar inom hälsofrämjande ledarskap och organisation för HR-avdelningar, politiker och chefer inom vård- och omsorgsförvaltningarna samt utbildning inom medarbetarskap i de deltagande kommunerna. Socialpsykologerna kommer även att arbeta specifikt med arbetslag bestående av undersköterskor och vårdbiträden. I de utbildningsinsatserna kommer fokus att ligga på grupputveckling, kommunikation och arbetsglädje.

Försäkringskassan och Samordningsförbundet Västra Skaraborg deltar också i projektet som är finansierat av Europeiska socialfonden samt deltagande kommuner med arbetstid. Mer information om projektet finns på www.his.se/has

Röster om projektet

Röster från deltagare i projektet i kommunerna Götene, Hjo, Karlsborg och Lidköping, se relaterat dokument.

Kontakt

Karin Appelberg, karin.appelberg@his.se eller 0500-44 82 76. Kristoffer Ekman, kristoffer.ekman@his.se eller 0500-44 88 28.  

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.