Skip to main content

Projekt studerar mikroRNA i livmodertumörer

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 13:39 CET

Forskare vid Högskolan i Skövde inleder ett projekt där mikroRNA används för att klassificera tumörer livmodern. Forskningen kan leda till utvecklingen av verktyg som används för att snabbt klassificera tumörer och därmed bidra till bättre behandling cancer i livmodern.

Det har blivit allt viktigare att använda sig av markörer på molekylnivå för att klassificera cancertumörer. En korrekt klassificering av en tumör kan bidra till en effektivare behandling.

Vid Forskningscentrum för Systembiologi på Högskolan i Skövde inleds nu ett projekt där mikroRNA-markörer ska användas för att klassificera tumörer i livmoderns slemhinna. MikroRNA är RNA-molekyler som finns i alla kroppens celler.

Testsystem

Forskarna vid Forskningscentrum för Systembiologi kommer att använda en kombination av olika metoder för att hitta mikroRNA-markörer som är kopplade till cancer. Detta innebär att flera olika expertkategorier arbetar tillsammans i projektet. Bioinformatiker står för de datorbaserade analyser som krävs medan biomedicinare utför det experimentella arbetet i laboratoriet.

Den forskning som nu inleds på Högskolan i Skövde kan i framtiden leda till att testsystem utvecklas, system som kan användas för att läsa av mikroRNA-markörer som är specifika för olika cancertyper. I näringslivet finns ett stort intresse för att utveckla den här typen av testsystem.

Det aktuella projektet kommer att pågå i tre år. Den största externa finansiären är KK-stiftelsen som bidrar med drygt tre miljoner konor. Övriga externa finansiärer är TATAA Biocenter AB och MultiD AB.

För ytterligare information kontakta professor Karin Klinga Levan tel. 0500-44 86 47

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.