Skip to main content

Rektors utredningsgrupp: Allians kan stärka Högskolan i Skövde ytterligare

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2012 10:42 CEST

Inled samtal med Högskolan i Borås och Högskolan Väst. Sikta på att bilda en allians i form av en federation eller ett konsortium. Den rekommendationen fick idag Högskolan i Skövdes rektor Sigbritt Karlsson av den utredningsgrupp hon tillsatt för att utveckla utbildningen och forskningen i Skövde.

För fem månader sedan tillsatte Högskolan i Skövdes rektor, Sigbritt Karlsson, en utredningsgrupp. Gruppen fick uppdraget att utreda vilka strategiska allianser Högskolan i Skövde skulle kunna ingå för att utveckla och stärka forsknings- och utbildningsverksamheten i Skövde.

 Idag har utredningsgruppen överlämnat sina rekommendationer till Sigbritt Karlsson. Gruppen rekommenderar Högskolan i Skövde att inleda en diskussion om att bilda en allians med Högskolan i Borås och Högskolan Väst.

– Utredningsgruppen har levererat gedigna och väl underbyggda rekommendationer till mig. Jag kommer nu att lämna rapporten vidare till Högskolans styrelse. Den blir ett viktigt underlag i styrelsens arbete med att utveckla utbildningen och forskningen här i Skövde, säger Sigbritt Karlsson.

Stöd från regionen
Att utredningsgruppen rekommenderar samarbete med Högskolan Väst och Högskolan i Borås beror på att dessa lärosäten kompletterar Högskolan i Skövde. Högskolorna är också förhållandevis lika i styrka och storlek.

Om tre lärosäten i Västra Götalandsregionen samverkar ökar också möjligheten till stöd från Regionen.  Utredningen rekommenderar Högskolan i Skövde att aktivt samråda med företrädare för Regionen för att nå en regional samsyn när det gäller samarbetet mellan lärosätena.

Utredningsgruppen rekommenderar till sist Högskolan i Skövde att, i samverkan med andra lärosäten och det omgivande samhället, verka för att det tillsätts en nationell utredning om det svenska högskolelandskapet.

Federation eller konsortium
Utredningsgruppens rekommenderar att formen för alliansen mellan lärosätena blir ett konsortium eller en federation. Exempel på konsortiesamarbete mellan lärosäten finns i Finland och innebär att varje part behåller sin fullständiga självständighet men enas om olika utbildnings- och forskningsprofiler.

I en federation finns en gemensam överstyrelse för två eller flera lärosäten som sen i sin tur har en egen styrelse och ledning. Den gemensamma styrelsen fördelar pengar och ”uppdrag” till de olika lärosätena. Modellens mest kända exempel finns i Kalifornien, USA.

Styrelsebeslut
Styrelsen för Högskolan i Skövde är inte bunden att följa de rekommendationer som finns i utredningsgruppens rapport. Första tillfället att diskutera frågan får styrelsen vid sitt ordinarie möte den 11 maj.  Högskolans rektor hoppas då att styrelsen kan använda rekommendationerna för att fatta någon form av inriktningsbeslut

– Alternativet att inte göra något och bara fortsätta som förut finns inte. Omvärlden förändras och det måste Högskolan i Skövde också göra om utbildnings-  och forskningsverksamheten i Skövde ska utvecklas och bli starkare, säger Sigbritt Karlsson.

För ytterligare information kontakta:
Sigbritt Karlsson, rektor: 0500 – 44 81 43

Medlemmar i utredningsgruppen Strategiska Allianser

  • Dan Brändström - professor och f d VD för Riksbankens Jubileumsfond samt ordförande i styrelsen för Linnéuniversitetet.
  • Sigbrit Franke, professor och f.d. universitetskansler
  • Christina Rogestam f.d. universitetsdirektör vid Göteborgs universitet och f.d. generaldirektör för Invandrarverket
  • Sara Sjöberg, ordförande i Studentkåren vid Högskolan på Gotland.

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera