Skip to main content

Seminarium om serious games på Högskolan

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 17:21 CET

Måndag den 26 februari anordnar ETIS (Edutainment and Training Initiative Sweden) ett seminarium om serious games och interoperabilitet på Högskolan i Skövde. Seminariet handlar om hur dataspel kan användas för att skapa lärandemiljöer. Flera internationella forskare kommer att presentera sitt arbete.

Dataspel finns och utnyttjas i en mängd situationer idag. Människor spelar på bussen, hemma och på jobbet. Vi kan se hur dataspelen berör en rad samhällsområden. Dessutom har en betydelsefull industri byggts upp. Under senare år har begreppet serious games introducerats i betydelsen att utnyttja det engagemang som spel skapar för att uppnå definierade syften utöver underhållning.

Serious games är undervisning
Detta oavsett om användaren är medveten om det eller ej. Serious games utgör redan idag ett populärt inslag på den omfattande marknaden för utbildning och träning. En marknad som väntas öka dramatiskt de kommande åren. Några områden där man talar om möjligheterna med serious games är undervisning, hälsovård och marknadsföring.

Stort samarbete
ETIS är ett initiativ av Högskolan i Skövde, Räddningsverket Skövde, Markstridsskolan Skövde, Försvarets Materielverk Karlsborg, Skövde Kommun, Gothia Innovation, Lockpick Entertainment, Saab Microwave Systems och Volvo kompetenscenter för att utveckla marknaden för serious games och träningssimulatorer med tillhörande tjänster. Som ett led i detta arbete genomförs detta seminarium med internationella forskare om spel och simulering vid Högskolan i Skövde. Forskare från George Mason University (GMU), Farifax, Vriginia samt Old Dominion University (ODU), Norfolk, Virginia och University of Central Florida (UCF) kommer att diskutera komponenter som bidrar till Nästa Genrations Träningssystem, nämligen Interoperabilitet och Serious Gaming.

Tråkiga och stela
Om man grovt generaliserar kan nuvarande träningssystem beskrivas som tråkiga och stela för användarna och dyra och svåra att förändra för organisationerna som använder dem. I nästa generations träningssystem är tanken att det ska vara lättare att sätta samman olika system och att man som användare ska tycka att det är intressant och lustfyllt att använda tekniken. För att lyckas med att göra träningen lustfylld brukar man prata om serious gaming och för att skapa flexibla träningsanläggningar behövs det man kallar interoperabilitet.

Koppla ihop olika system
Interoperabilitet handlar om hur man tekniskt och informationsmässigt kopplar ihop olika system. Ett exempel är att koppla ihop en körsimulator med ett bilspel tillsammans med ett operativt trafikövervakningssystem för att skapa en gemensam träningsmiljö. Det krävs att det tekniskt går att koppla ihop systemen men framförallt att det går att utbyta information mellan dem.

De inbjudna föredragshållarna är:

* Dr Michael Hieb (GMU) som arbetar med semantisk interoperabilitet där man arbetar med att militära ordrar skall kunna överföras otvetydigt mellan olika nationers ledningssystem och simulatorer. Ett exempel på semantisk interoperabilitet är när ett idiom som ”regnar småspik” översätts korrekt till ”Raining cats and Dogs”.
* Dr Andreas Tolk (ODU) arbetar med att hitta automatiska metoder för att koppla ihop olika system med varandra. För att lyckas koppla ihop systemen utgår man från modellbaserad datahantering som innebär att egenskaper så som format, källa, tillförlitlighet etc. beskrivs, kontroll att data finns tillgänglig i de deltagande systemen och att innebörden av data och relationen mellan dataelement beskrivs.
* Dr Alicia Sanchez(ODU) och Peter Smith (UCF) arbetar med att kartlägga vad som bidrar till lyckad användning av kommersiella spel i militära och civila träningssystem. Mer specifikt handlar det om att beskriva vilka faktorer som olika typer av spel bidrar med för olika träningsbehov. Är stegvisa brädspel, som schack, att föredra framför kontinuerliga sportspel, som ishockeyspel, för att träna olika förmågor.

Klicka här för att se seminariets program. (52kb.pdf)
http://www.his.se/upload/53144/Interoperability%20and%20Serious%20Gaming%20-%2026%20February.pdf


För att göra en anmälan ta kontakt med Maria Bender.

För frågor och mer information:
Per Backlund Högskolan i Skövde, per.backlund@his.se , 0500-448346
Per Gustavsson Saab, per.m.gustavsson@saabgroup.com , +46 734 378939

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera