Skip to main content

Simulering och flermålsoptimering – nya möjligheter för produktionsföretag att optimera sin verksamhet

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 08:00 CET

Den 18 december är ett historiskt ögonblick för Högskolan i Skövde. Lärosätet examinerar då den allra första egna doktorn. Forskaren i fråga heter Tehseen Aslam, och har sedan 2006 forskat inom simulering och flermålsoptimering. Forskningen han nu presenterar skapar nya möjligheter för produktionsföretag att optimera sin verksamhet.

– Min forskning har en utpräglad samhällsnytta, berättar Tehseen Aslam, på så sätt att jag undersökt hela försörjningskedjan, det vill säga från produktionsföretaget till distributionscentralen och vidare ut i näringslivet, berättar Tehseen Aslam.

Tehseen Aslams forskning presenterar ett ovärderligt verktyg för att optimera produktionsinriktning och ger beslutsfattaren förutsättningar att jämföra olika scenarier utan att för den delen ställa om något i produktionen. Allt sker med datorsimuleringen. Simuleringen visar sedan vilka produktionsstrategier som skulle vara mest gynnsamma, och hur man kan spara in kostnader på exempelvis lagerhållning eller produktion.

Forskningen integrerar de två verktygen system dynamics och flermålsoptimering som verktyg för kunskapsutvinning. På så sätt får man inte bara en lösning på ett problem, utan kan jämföra flera olika variabler samtidigt. Det kan vara användbart till exempel när man behöver köra varierade ordervolymer och vill hitta ett lönsamt spann för verksamheten.

– I förlängningen skulle man kunna anpassa min forskning på andra typer av kedjor, som holistiska system eller hela ekosystem, vilket öppnar upp möjligheter att titta på samhällsstrukturer ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket skulle vara väldigt intressant som fortsatt forskning, säger Tehseen Aslam.

– Tehseen Aslams examination är ett historiskt ögonblick i allra högsta grad för oss, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde. Sedan 2010 kan Högskolan i Skövde ta emot studenter på alla nivåer inom Informationsteknologi och jag ser fram emot ett ökande antal doktorer från Högskolan i Skövde.

För mer information:
Tehseen Aslam , doktorand vid Högskolan i Skövde, telefon 0500-44 85 78
Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde, telefon 0500-44 81 43

 


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera