Skip to main content

Skövdeforskare prisade för nya perspektiv på förändringar inom vården

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2018 07:00 CEST

Christian Gadolin och Thomas Andersson vinner pris för sin vetenskapliga artikel.

Christian Gadolins och Thomas Anderssons vetenskapliga artikel om medarbetares syn på förbättringsarbete i vården har utsetts som en av de främsta i tidskriften International Journal of Health Care Quality Assurance.

Artikeln, som fått omdömet Highly Commended” (högst berömvärd) vid Emerald Literati Awards, bygger på insikten att det finns olika drivkrafter och sätt att resonera kring förändringar och förbättringsarbete inom vården även om man har samma mål. I det här arbetet har man gått djupare in på hur man kan skapa engagemang hos vårdpersonal kring förbättringsarbete. Artikeln handlar också om vad det är som påverkar engagemanget, hur förutsättningar för engagemang skapas – och vad som blir resultatet om det sker på ett bra sätt.

Tidigare förbisett forskningsämne

Christian Gadolin, som är lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, säger att den här aspekten tidigare har varit lite förbisedd inom forskningen. Man har vetat att engagemang, och inte konflikt, är en förutsättning för förändring, men inte gått in så mycket djupare i att förstå drivkrafterna bakom.

– Vi vill fokusera på att komma bortom beskrivningen av konflikten mellan till exempel läkare och chefer, som ju har olika uppdrag och drivkrafter men ändå kan vilja sträva mot samma mål, och istället titta på hur vi kan få deras olika perspektiv på förändringen att samverka. Att vi får stort genomslag just nu med vår forskning beror nog på att det finns vetskap om att det här är understuderat och behöver mer forskning.

Praktisk och lätt att ta till sig

Christian är stolt över priset och pekar på några skäl till att just den här artikeln valts ut av juryn.

– Artikeln är konkret när det gäller att beskriva vad som ger engagemang och vad som blir resultatet om man får till det i förbättringsarbetet. Dessutom är den rätt så praktisk och därför användbar både för vårdpersonal och chefer, men även för forskare som kan utgå från ramverket som artikeln skapar och göra fördjupade studier.

”Ett stort erkännande”

Han fortsätter:

– Att få ett sådant här erkännande är stort. Det är en återkoppling på att det här faktiskt är relevant och viktigt i verkligheten.

Att få uppmärksamhet för sin forskning genererar energi att fortsätta på den inslagna linjen. Det är fullt upp för Christian Gadolin, Thomas Andersson och övriga i forskningsgruppen.

– Framåt har vi några artiklar som går in på djupet i de här frågorna. Vi har gått in djupare på hur man då skapar relationerna som är så viktiga. Vi har även ett annat projekt som tittar på hur det här med relationer skiljer sig mellan privata och offentliga vårdcentraler, där det kan finnas olika drivkrafter.

För mer information, kontakta

Christian Gadolin, lektor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde, christian.gadolin@his.se, 070-482 04 24

Thomas Andersson, biträdande professor företagsekonomi, Högskolan i Skövde, thomas.andersson@his.se, 0500-448 861

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy