Skip to main content

Styrelsen utser Sigbritt Karlsson till rektorskandidat

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 17:42 CET

Styrelsen för Högskolan i Skövde för fram Sigbritt Karlsson som kandidat till befattning som ny rektor vid lärosätet. Sigbritt Karlsson arbetar idag som professor vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Sigbritt Karlsson är styrelsens kandidat till posten som ny rektor vid Högskolan i Skövde. Detta beslutade styrelsen vid ett extra möte den 21 december.

Sigbritt Karlsson är 51 år gammal och verkar idag som professor vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Hon är i grunden civilingenjör i kemiteknik, disputerade vid KTH 1988 och blev professor i polymerteknik där 1999.

Innan Högskolans styrelse kan lämna ett förslag på ny rektor till regeringen ska kandidaten höras enligt de krav som finns i Högskoleförordningen. I mitten av januari arrangeras därför ett hörande med Sigbritt Karlsson. Representanter från personalen och studentkåren får tillfälle att träffa kandidaten och ges möjlighet att ställa frågor.

Om resultatet av hörandet är positivt beslutar Högskolans styrelse vid sitt februarimöte att föreslå regeringen Sigbritt Karlsson som ny rektor. Om regeringen fattar beslut enligt styrelsens förslag, kommer ny rektor för Högskolan i Skövde att förordnas för en period på sex år från och med 2010-07-01.

I mitten av oktober 2010 hålls den högtidliga ceremoni då den nya rektorn installeras officiellt.

- Sigbritt har en gedigen akademisk bakgrund med starkt uttalat intresse för att utveckla Högskolan i Skövde, säger Ingela Tuvegran ordförande för Styrelsen vid Högskolan i Skövde.

På Högskolans webbplats finns mer information om rekryteringsprocessen och en intervju med Sigbritt Karlsson.

För ytterligare information kontakta: Ingela Tuvegran, ordförande för Styrelsen vid Högskolan i Skövde tel. 070-588 99 68.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera