Skip to main content

Tuff konkurrens om platserna på Högskolan i Skövde

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2012 15:13 CEST

Fler sökande och färre antagna jämfört med förra året. Det är den generella bilden av studentsituationen på Högskolan i Skövde inför höstterminen. Det har med andra ord blivit tuffare att komma in på Högskolan i Skövde.

1 968, det är antalet personer som i dagarna får besked om att de har antagits till något av grundutbildningsprogrammen vid Högskolan i Skövde. Jämfört med motsvarande antagningsomgång 2011 är det en nedgång med cirka 20 procent. Nedgången beror på att Högskolan har färre utbildningsplatser höstterminen 2012 jämfört med motsvarande termin 2011.

Samtidigt som det finns färre utbildningsplatser har det totala antalet ansökningar till Högskolan i Skövde gått upp. Ökning är drygt 29 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Ökar gör även antalet personer som har sökt ett grundutbildningsprogram på Högskolan i Skövde i första hand, den ökningen är nästan 14 procent.

Fler ansökningar och  fler sökande i första hand till färre utbildningsplatser leder fram till en tydlig slutsats: Det har generellt blivit svårare att komma in på Högskolan i Skövde.

Lärosätets rektor Sigbritt Karlsson är nöjd med siffrorna, framförallt med ökningen av antalet förstahandssökande:

– När fler studenter väljer Högskolan i Skövde som sitt förstahandsalternativ är det ett tecken på högt förtroende. Eftersom konkurrensen om utbildningsplatserna blir hårdare ökar antagningskraven och vi får studenter med höga betyg. Det bidrar i sin tur till en ännu högre utbildningskvalitet, säger Sigbritt Karlsson.

Även om det generellt har blivit tuffare att komma in på Högskolan i Skövde finns det skillnader mellan olika utbildningar. Fortfarande finns det enstaka platser kvar på vissa utbildningsprogram, framförallt inom teknik- och naturvetenskap.

Välkomstkalas den 28 augusti Högskolan i Skövdes nya programstudenter börjar sin introduktion på lärosätet måndagen den 27 augusti. Dagen efteråt – tisdagen den 28 augusti - äger det stora välkomstkalaset rum. Då tar Skövde kommun, Högskolan i Skövde och Försvarsmakten gemensamt emot alla de studenter och militärer som ska börja studera eller tjänstgöra i Skövde. Mer om det stora välkomstkalaset kan du läsa här.

 

För ytterligare information kontakta: Sigbritt Karlsson, rektor, Högskolan i Skövde, tel. 0500-44 81 43 Annica Snäll, kommunikationschef, Högskolan i Skövde, tel. 0500-44 80 29

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.