Skip to main content

Väldesignade arbetsplatser från början – med Workstation Design Toolkit

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2014 11:03 CET

Idag är det vanligt att arbetsplatser ”bara byggs” utan att ha gått igenom en strukturerad designprocess. Ofta leder det till brister inom både ergonomi och produktivitet, som gör att arbetsplatsen måste byggas om. Forskare vid Swerea IVF och Högskolan i Skövde har nu tillsammans med AB Volvo och Volvo Cars utvecklat en metodik och en app som hjälper konstruktören att göra rätt från början.

– När en arbetsplats konstrueras för att säljas, låt säga förarmiljön i en lastbil, genomgår den ofta en noggrann designprocess som säkerställer att förarens ergonomi, säkerhet och trivsel tillgodoses. När man däremot konstruerar arbetsstationen där denna förarmiljö monteras, läggs inte alltid samma fokus på operatörens behov. Tvärtom är det vanligt att arbetsplatser ”bara byggs”. Det kan bli bra, men ofta leder det till brister inom exempelvis arbetsmiljö, flexibilitet och produktivitet, säger Gunnar Bäckstrand, adjungerad lektor ansvarig för projektet vid Högskolan i Skövde.

Kärnan i forskningen, som är del av det Vinnova-finansierade projektet Lean & Green, har varit att utveckla en metodik och stödverktyg som kan vara ett stöd vid konstruktionen av arbetsplatser,
så att kraven uppfylls, kompetensutveckla konstruktörer av arbetsplatser, vilket också innebär bättre kunskapsöverföring till nya konstruktörer och fånga upp och sprida exempel på lyckade arbetsplatser.

– Syftet är att arbetsplatserna ska bli rätt från början. Detta är en viktig lean-princip som sparar både tid och pengar, berättar Christian Bergman, forskande adjunkt vid Högskolan i Skövde. Designprocessen för arbetsstationer skulle kunna vinna på att inspireras av metodiken i produktutveckling.  Därför utvecklades ett “Workstation Design Toolkit”, bestående av bland annat en smartphone-app som dokumenterar arbetsplatserna med foton.

Appen fungerar så att foton ”taggas” med koder som representerar i vilken utsträckning arbetsplatsen är rätt konstruerad. När arbetsplatskonstruktören har skapat en kravspecifikation för vilka nivåer av ergonomi, materialflöde etc. som behöver uppnås, kan exempel på arbetsplatser som lyckats med detta sökas upp. Lösningarna kan användas direkt eller ge inspiration till nya lösningar.

Metodiken och appen ska nu testas på olika arbetsplatser, men redan nu går det att ladda ner paketet och prova arbetssättet.

För mer information om appen,  kontakta:
Christian.Bergman@his.se eller Gunnar.Backstrand@swerea.se

Gunnar Bäckstrand och Christian Bergman har bedrivit forskningen tillsammans med Dan Högberg, docent och biträdande professor vid Högskolan i Skövde,  inom forskargruppen User Centred Product Design, Forskningscentrum för Virtuella System. Vid Högskolan i Skövde bedrivs även forskning inom områdena Informationsteknologi, Systembiologi, Hälsa och välbefinnande och Framtidens företagande. 

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.