Skip to main content

VINNOVA tilldelar miljoner till forskningsprojekt på Högskolan i Skövde

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 10:22 CET

Ett forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde har av VINNOVA tilldelats 2,6 miljoner kronor. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan, Chalmers, Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen. Syftet är att förbättra datorstödet för evidensbaserad tandvård.

Göran Falkman vid Högskolan är projektledare.
– Inom ramen för projektet kommer två nätbaserade datorstöd för användning inom tandvården att utvecklas. Ett stöd för informations- inhämtning och kunskaps- delning samt ett stöd för kliniskt beslutsfattande, säger Göran Falkman vid Institutionen för kommunikation och information och projektledare för projektet.

Utveckla framtidens vårdinformationssystem
Det moderna IT-samhället ger förutsättningar för att kunna utveckla vårdinformationssystem som kan bidra till en högkvalitativ och effektiv vård.
– Det finns stora vinster med evidensbaserad vård. Det handlar om att hushålla med resurser och samtidigt ge en optimal vård, förklarar Göran. Men det gäller att tänka nytt. Dagens nätbaserade digitala infrastruktur gör det möjligt att utöka användningen av IT-stöd i vården till att innefatta även klinisk forskning och optimering av vårdstrategier.

Pragmatiska mönster för klinisk kunskapshantering
Projektet kommer utifrån ett tidigare samarbete mellan parterna.
– Kliniker inom tandvården kom till oss och bad om hjälp. Projektet kommer att handla mycket om att datorstöd ska utgå från praktisk informationsanvändning, med fokus på kunskapsprocessers kontext, för att skapa verktyg med bättre förutsättningar att få genomslag i den dagliga vården och därmed ökad patientnytta, säger Göran.
– Målet är att identifiera vanligt förekommande mönster i hur läkare använder sig av olika informations- och kunskapskällor, både i formandet av ny klinisk evidens och som grund för beslutsfattande, fortsätter Göran. IT-stöden utformas sedan utifrån dessa mönster.

2,5-årigt projekt
Detta är ett projekt över drygt 2,5 år och VINNOVA kommer att bidra med 2,6 miljoner kronor. Den totala budgeten är på drygt 6,5 miljoner kronor.
– Fokus kommer att ligga på användandet. Läkarna delar med sig av sin kunskap och det gäller att alla lätt kan hantera systemen. Detta betyder att interaktion och relationer mellan användare-användare och användare-system, t.ex. tillit, är centrala, menar Göran.

Påbörjades i november
Från Högskolan kommer Göran Falkman och Marie Gustafsson, doktorand vid Institutionen för kommunikation och information, att delta i projektet, som påbörjades den 1 november i år och ska vara i mål i juni 2009.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy