Skip to main content

Yale hämtade smärtlindrings-expertis från Högskolan i Skövde

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2012 09:48 CEST

Lindring av förlossningssmärtor med sterilvatteninjektioner är en accepterad metod i Sverige men inte i USA. Intresset för metoden börjar dock vakna även i Amerika. Lena Mårtensson och Ingrid Bergh från Högskolan i Skövde var nyligen i USA och förelästa om metoden. Åhörare: barnmorskestudenter och lärare på ett av USA:s prestigelärosäten – Yale.

Holly Powell Kennedy är en inflytelserik person på det amerikanska barnmorskeområdet. Förutom att vara professor på Yale University är hon president för USAs yrkesorganisation för sjuksköterskor och barnmorskor.

När professor Kennedy ville att hennes barnmorskstudenter skulle lära sig mer om smärtlindring med sterilvatteninjektioner vände hon sig till Högskolan i Skövde. De båda biträdande professorerna i omvårdnad – Lena Mårtensson och Ingrid Bergh – böjds in för att föreläsa vid prestigelärosätet. Den 27 mars stod Mårtensson och Bergh framför en grupp intresserade Yalestudenter och lärare som vill lära sig mer om smärtlindringsmetoden.

Både Lena Mårtensson och Ingrid Bergh har forskat mycket om den smärtlindrande effekt injektioner med sterilt vatten ger vid förlossning. I Sverige och Australien är metoden accepterad men i USA har sterilvatteninjektioner visat sig svårare att börja använda.

– Det beror på att barnmorskan i USA har en mer osjälvständig roll inom vården jämfört med Sverige. De starka bevis som finns för att sterilvatteninjektioner har effekt mot förlossningssmärta är inte tillräckligt kända inom läkarkåren i USA. Detta är sannolikt en av orsakerna till att metoden ännu inte har slagit genom, säger Lena Mårtensson.

Att en professor från Yale ser till att studenter får lära sig mer om en metod kan tyda på att den på lång sikt kommer att få genomslag även i Amerika.

Nu är Lena Mårtensson och Ingrid Bergh hemma på Högskolan i Skövde igen. Bland alla vardagliga arbetsuppgifter ska de nu förvalta och utveckla de nya kontakter de har knutit på Yale. Planen är att kontakterna ska mynna ut i framtida gemensamma forskningsprojekt.

För ytterligare information kontakta:
Lena Mårtensson: tel. 0500 – 44 84 50
Ingrid Bergh: tel.  0500 – 44 84 52

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera