Skip to main content

Taggar

Lungforskning

Barnhjärta

hjärtinfarkt

Stroke

Forskning och anslag

Hjärtrapporten

Sifo-undersökning

Sifo-undersökning

Dokument   •   2016-12-12 16:10 CET

Hjärtrapporten 2016

Hjärtrapporten 2016

Dokument   •   2016-11-01 08:05 CET

Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport ger en helhetsbild av forskningsframsteg och hjärthälsa i Sverige och ges ut för tionde året i rad. Med Hjärtrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskapen om forskning och behandling av hjärt-kärlsjukdomar så att fler ställer sig bakom kampen mot vår tids stora folksjukdomar.

SIFO-Vill du har välgörenhet i julklapp

SIFO-Vill du har välgörenhet i julklapp

Dokument   •   2015-12-10 09:05 CET

Hjärt-Lungfondens projektanslag 2015

Hjärt-Lungfondens projektanslag 2015

Dokument   •   2015-11-12 08:00 CET

Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor. Projekten kan vara avgörande för att lösa gåtan kring varför så många drabbas av hjärt- och lungsjukdomar. I december delas även 2015 års forskartjänster ut.

Forskning för hälsa nummer 4/2015

Forskning för hälsa nummer 4/2015

Dokument   •   2015-11-10 19:00 CET

I det senaste numret av Hjärt-Lungfondens tidning berättar Håkan Mogren om hur det är att leva med ett nytt hjärta. Forskning kring blodtryck och lilla blodtryckskolan.

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2015

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2015

Dokument   •   2015-08-12 13:21 CEST

Hjärt-Lungfonden ger för tredje gången ut en rapport om sjukdomen KOL. Rapporten fokuserar främst på framsteg och utmaningar för KOL-forskningen.

Mottagare av Hjärt-Lungfondens forskningsanslag 2014

Hjärt-Lungfondens diabetesindex 2014

Hjärt-Lungfondens diabetesindex 2014

Dokument   •   2013-06-05 11:12 CEST

Hjärt-Lungfondens diabetesindex 2014 bygger på uppgifter från Öppna jämförelser 2013: Hälso- och sjukvård som ges ut av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Hjärtinfarkt - drabbade och avlidna per län 2010-2012
Hjärt-Lungfondens Sifoundersökning om testamente 2013

Nästan sex av tio svenskar, 57 procent, är positiva till att testamentera pengar till forskning om allvarliga sjukdomar. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Hjärt-Lungfonden.

Lista över mottagare av Hjärt-Lungfondens projektanslag 2013
Lista över mottagare av Hjärt-Lungfondens projektanslag 2013

Tack vare givare i hela Sverige kan Hjärt-Lungfonden dela ut 111 miljoner i projektanslag till svenska forskare 2013. Pengarna går till landets främsta forskare och ska leda till bättre diagnostik och behandling av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor.

Sekundärprevention län för län

Sekundärprevention län för län

Dokument   •   2013-09-16 08:20 CEST

Kvalitetsindex 2013

Kvalitetsindex 2013

Dokument   •   2013-09-10 08:20 CEST

Kvalitetsindex presenteras i Hjärtrapporten 2013 och mäter hur väl sjukhusen följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid akut kranskärlssjukdom. Kvalitetsindex omfattar elva olika indikatorer som speglar hela vårdkedjan, från det akuta omhändertagandet till sekundärpreventionen och inrapporteringen till kvalitetsregistren.

Värdet av forskning för hjärt-kärlsjukdom, Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfondens rapport "Värdet av forskning för hjärt-kärlsjukdom", Hjärt-Lungfonden.

Ökad överlevnad i hjärtinfarkt – Hjärt-Lungfondens sammanställning av förändringar i antalet dödsfall 2002–2011

Inaktiva kvinnor straffar sina egna hjärtan. Nästan hälften av alla svenska kvinnor, 47 procent, idrottar inte.* Det visar en ny europeisk undersökning som Hjärt-Lungfonden och Svenska Fotbollförbundet, i samarbete med World Heart Federation och UEFA Women’s EURO Championships, presenterar inför internationella kvinnodagen och som är en del av en kampanj inför fotbolls-EM.

Kommunundersökning hjärtstartare

Dokument   •   2013-03-01 08:22 CET

Hjärt-Lungfondens sammanställning av enkät om kommuner med hjärtstartare i Sverige.

Program till seminariet "Hur kan hjärtsjukvården rädda fler liv i Stockholm?"

Stockholms län ligger inte i topp vad det gäller svensk hjärtsjukvård, trots att länet är landets mest tätbefolkade region med närhet till både vård och forskning. Onsdag 6 mars 2013 arrangerar Hjärt-Lungfonden och AstraZeneca ett seminarium om framtidens hjärtsjukvård i Stockholms län. Programmet hittar du här.