Cel8lyej0vutfuisixsy

Prins Daniel delar ut 6 miljoner till ung forskartalang

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 08:25 CEST

Nu delar Prins Daniel, som är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse, ut 6 miljoner kronor till en yngre lovande forskare som är verksam i Sverige. Mottagaren av Prins Daniels forskningsanslag till särskilt lovande yngre forskare 2014, offentliggörs i samband med en ceremoni på Riddarhuset i Stockholm, måndagen den 1 september klockan 15.00.

Egbsntrrsvrgsnbfiw2i

Hjärtsäker turné kommer till Sävsjö

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 08:21 CEST

Under Sävsjö Celebration den 23 augusti får alla som vill möjlighet att prova på hjärt-lungräddning med hjärtstartare, när Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige gästar evenemanget. Småland ligger på tredje plats av Sveriges län i Hjärt-Lungfondens nationella rankning av hjärtsäkerhet.

Ummjq7elcwnlluflhza

Forskning behövs om dold lungsjukdom i Stockholms län

Pressmeddelanden   •   2014-08-14 08:18 CEST

Ungefär 90 000 stockholmare lever med lungsjukdomen KOL utan att veta om det. Det är en grym sjukdom som kommer smygande och bryter ner lungorna. Det behövs mer forskning både för att utveckla metoder att upptäcka sjukdomen tidigare och för att förbättra behandlingen.

Media-no-image

Allt fler kvinnor dör i lungsjukdomen KOL

Pressmeddelanden   •   2014-08-11 07:06 CEST

– Vi vet i dag att vissa individer lättare än andra utvecklar KOL, men vi vet inte varför. En viktig utmaning för forskningen är att utveckla metoder som skyddar alla de som riskerar att drabbas av sjukdomen, säger Kjell Larsson, vice ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd och professor i lungmedicin.

KOL är en sjukdom som dödligheten ökar i. För femton år sedan var dödligheten i sjukdomen 25,4 per 100 000 personer enligt Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. För år 2013 var dödligheten 28,7 per 100 000, vilket alltså är en ökning med 13 procent. För kvinnor ökade dödligheten med 40 procent från 1999 till 2013, medan den under samma period har minskat med 8 procent för männen.

– Dödligheten i KOL går åt fel håll, och vi behöver satsa på forskningen för att vända trenden. Många berörs av KOL, antingen som drabbad eller anhörig, och våra givares gåvor till forskningen kan bidra till att vi kan hitta ny, mer effektiv behandling, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Minst en halv miljon svenskar är drabbade av KOL, men de allra flesta vet inte om det. Bara var femte har fått diagnos. KOL upptäcks genom att lungkapaciteten mäts med så kallad spirometri, ett test som går att göra på nästan alla vårdcentraler. En tidig diagnos ger goda möjligheter att bromsa sjukdomen.

Antal döda i KOL per 100 000

1999

2013

Förändring
i procent

Kvinnor

22,33

31,16

+40 procent

Män

28,65

26,26

-8 procent

Samtliga

25,44

28,72

+13 procent


Statistiken avser ”Antal döda, J43 Lungemfysem och J44 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL], ålder 0-85+” och kommer från Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Dödstalen för 2013 är de senaste tillgängliga.

Under juli och augusti informerar Hjärt-Lungfonden om sjukdomen och samlar in pengar för att finansiera forskningsprojekt om KOL. Forskningens mål inom 10 år är att bättre förstå sjukdomen och utveckla ny individanpassad behandling som bromsar sjukdomen. Hjärt-Lungfonden finansierar bland annat den stora forskningsstudien SCAPIS. Genom SCAPIS hoppas forskarna få veta mer om bland annat hur många som verkligen har KOL eftersom mörkertalet är stort och många har sjukdomen utan att veta om det.

För mer information, kontakta gärna:Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Fakta om KOL

 • Var tjugonde svensk eller minst en halv miljon personer i Sverige lever med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), som är en dödlig sjukdom som idag inte går att bota.

 • Kvinnor utvecklar lättare KOL och drabbas hårdare av sjukdomen än män, men varför det är så vet man inte i dag. Mer forskning behövs.

 • KOL-patienter har ökad risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, diabetes och stroke.

 • Tack vare forskningen finns i dag bättre behandling, rehabilitering och diagnos av KOL.

 • Hjärt-Lungfonden delade 2013 ut 21 miljoner kronor till KOL-forskningen.

Pressbilder:

- Spirometri

- Grafik/illustration om KOL

- Staffan Josephson, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

- Kjell Larsson, vice ordförande, Hjärt-Lungfondens Forskningsråd

Så bidrar man till forskningen:- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”KOL”

- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava

- Bli jubileumsgivare på www.hjart-lungfonden.se/jubileum
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a LUNGA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen

Mer från Hjärt-Lungfonden:- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

I hela landet dör 13 procent fler i KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, i dag än för femton år sedan, och det är kvinnorna som står för ökningen. Hela 40 procent fler kvinnor dog i KOL år 2013, jämfört med 1999. För männen minskade i stället dödligheten. Det visar nya beräkningar från Hjärt-Lungfonden, som lyfter behovet av mer forskning för att vända den negativa utvecklingen.

Läs vidare »
Ij2qa2h00uh5qjoyaofw

Hjärtsäker turné kommer till Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-08-05 08:24 CEST

Under Göteborgs kulturkalas den 12-17 augusti får alla som vill möjlighet att prova på hjärt-lungräddning med hjärtstartare, när Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige gästar evenemanget. Västra Götaland ligger på delad trettonde plats av Sveriges län i Hjärt-Lungfondens nationella rankning av hjärtsäkerhet.

Media-no-image

Hjärtsäker turné kommer till Borlänge

Pressmeddelanden   •   2014-07-28 16:31 CEST

Under Tough Race i Borlänge den 2 augusti får alla som vill möjlighet att prova på hjärt-lungräddning med hjärtstartare, när Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige gästar loppet. Dalarna ligger på delad sjätte plats av Sveriges län i Hjärt-Lungfondens nationella rankning av hjärtsäkerhet.

– Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Ju fler hjärtstartare som finns i samhället, desto fler liv kan vi rädda, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige är ute på en landsomfattande turné för att öka kunskapen om hjärtstartare och hjärt-lungräddning. I Hjärtsäkra Sveriges turnévagn finns möjlighet att prova på hjärt-lungräddning med hjärtstartare. Under Tough Race i Borlänge bemannas vagnen av Livtjänst, ett av de utbildningsföretag som Hjärt-Lungfonden samarbetar med i kampanjen.

I Sverige finns i dag nästan 9 000 registrerade hjärtstartare, varav 338 i Dalarna, enligt Sveriges Hjärtstartarregister.  Det innebär att det finns 1,22 registrerade hjärtstartare per 1 000 invånare i länet, vilket placerar Dalarna på delad sjätte plats i Hjärt-Lungfondens rankning. I riket som helhet finns 0,92 hjärtstartare per 1 000 invånare.

– Med Hjärtsäkra Sverige-turnén vill Hjärt-Lungfonden uppmuntra fler arbetsplatser att installera hjärtstartare och utbilda sin personal. Företagen i Dalarna kan göra en stor insats för länets invånare genom att installera hjärtstartare och utbilda sin personal, säger Staffan Josephson.

För att få igång ett hjärta som har stannat behövs hjärt-lungräddning och en hjärtstartare, helst under de första tre minuterna efter hjärtstoppet. Därför är det viktigt att alla har nära till en hjärtstartare.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat helt oväntat stannar. Man blir medvetslös och slutar andas. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp, varav cirka 500 överlever. Antalet överlevande har sedan 2005 ökat från 200 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

För mer information, kontakta gärna:Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Nichlas Behrmann, Livtjänst, telefon 0708-32 95 55, nichlas@livtjanst.se

Pressbild:

- Hjärtstartare

Hjärtsäker rankning

Placering

Län

Hjärtstartare per 1 000 invånare

1

Jämtland

1,78

2

Gotland

1,73

3

Jönköpings län

1,66

3

Västernorrland

1,66

5

Kronoberg

1,58

6

Dalarna

1,22

6

Västmanland

1,22

8

Blekinge

1,16

9

Kalmar län

1,07

10

Sörmland

1,05

11

Östergötland

0,95

12

Gävleborg

0,90

13

Västerbotten

0,88

13

Västra Götaland

0,88

15

Norrbotten

0,84

16

Halland

0,83

17

Skåne

0,79

17

Örebro län

0,79

19

Värmland

0,73

20

Stockholms län

0,66

20

Uppsala län

0,66

Hela riket

0,92

Källa: Sveriges Hjärtstartarregister
Om kampanjen Hjärtsäkra Sverige

Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att

 • dubblera antalet hjärtstartare i samhället

 • utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning

 • genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

Läs mer på hjart-lungfonden.se/180sekunder

Turnéplan för Hjärtsäkra Sverige 2014

17 juli: Östersjöfestivalen, Karlshamn

2 augusti: Tough Race, Borlänge

12 augusti: Göteborgs kulturkalas

4–6 september: Entreprenad Live – mässan för entreprenad, bygg- och anläggningsbranschen, Göteborg

7 september: Prins Daniels lopp, Stockholm

28 september: Lidingöloppet

22 oktober: Gilla jobbet-mässan, Stockholm

4 november: Forskningens dag, Malmö

5 november: Forskningens dag, Lund

Fler turnédatum tillkommer.

Fakta om plötsligt hjärtstopp


500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. Antalet överlevande har sedan 2005 ökat från 200 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas. Forskningens mål inom 10 år är att öka antalet överlevande genom att hitta orsakerna till hjärtstopp, förebygga insjuknande och utveckla ny behandling.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

Så använder du en hjärtstartare
1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.
3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen, tryck på knappen.*
5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs.

Mer från Hjärt-Lungfonden:- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Under Tough Race i Borlänge den 2 augusti får alla som vill möjlighet att prova på hjärt-lungräddning med hjärtstartare, när Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige gästar loppet. Dalarna ligger på delad sjätte plats av Sveriges län i Hjärt-Lungfondens nationella rankning av hjärtsäkerhet.

Läs vidare »
Wqxibw5wqd2pomy8y04l

Svenskar utan ekonomiska marginaler riskerar hjärt-kärlsjukdomar

Pressmeddelanden   •   2014-07-15 08:20 CEST

Ekonomisk stress ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar enligt en ny svensk studie som presenteras i Hjärtrapporten som Hjärt-Lungfonden publicerar i september. I Sverige klarar var sjätte person inte oförutsedda utgifter på 8 000 kronor. Det innebär att 1,3 miljoner svenskar ligger i riskzonen.

Ij2qa2h00uh5qjoyaofw

Ny nationell jämförelse från Hjärt-Lungfonden: Jämtland toppar Hjärtsäker rankning

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 08:21 CEST

Jämtland är bäst av Sveriges län i Hjärt-Lungfondens nya rankning av hjärtsäkerhet. I Jämtland finns 1,78 registrerade hjärtstartare per 1 000 invånare. Genomsnittet för hela landet är 0,92 hjärtstartare. I botten av rankningen återfinns Stockholms och Uppsala län. I sommar startar Hjärt-Lungfonden en riksturné för att ge fler möjlighet att prova på hur man använder hjärtstartare.

0s2xh96zmxi7jmqty7ocq

Friends Arena blir hjärtsäker zon

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 08:21 CEST

I år hjärtsäkras Friends Arena i Solna med totalt 15 hjärtstartare. Målet är att förbättra chanserna att rädda liv om någon drabbas av hjärtstopp i Sveriges nationalarena, som gästas av ca 1 miljon besökare per år. Initiativet till hjärtsäkringen kommer från Hjärt-Lungfonden i samarbete med HLR Konsulten.

Uyluym9r3bdldunh6j6r

Österåkers gymnasium blir hjärtsäker zon

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 08:21 CEST

Som första gymnasieskola i Sverige hjärtsäkras nu Österåkers gymnasium. En hjärtstartare placeras i skolans entré och all personal utbildas i hjärt-lungräddning. Målet är att kunna rädda liv om någon drabbas av hjärtstopp i eller i närheten av skolan, som har 450 elever. Hjärtsäkringen har genomförts av Hjärt-Lungfonden i samarbete med HLR Konsulten Sverige AB.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • andona.sjvdmnxjodiyrexbeluazwbumqaivn@hjart-lungjwfondqmgncbenlbnu.srpyse
 • 08-566 242 39
 • 0708-54 42 39

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • eva.holmestig@hjart-lungfonden.se
 • 08-566 242 42
 • 0708-54 42 42

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • jfulrica.kkblearttaaneflr@cqwzhjart-iplungoxfokdadnden.shnmfuvvpouvte
 • 08-566 242 34
 • 0708-54 42 34

Om Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt-och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Adress

 • Hjärt-Lungfonden
 • Biblioteksgatan 29, Box 5413
 • 114 84 Stockholm
 • Vår hemsida