Media-no-image

Hjärtsäker turné kommer till Borlänge

Pressmeddelanden   •   2014-07-28 16:31 CEST

Under Tough Race i Borlänge den 2 augusti får alla som vill möjlighet att prova på hjärt-lungräddning med hjärtstartare, när Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige gästar loppet. Dalarna ligger på delad sjätte plats av Sveriges län i Hjärt-Lungfondens nationella rankning av hjärtsäkerhet.

– Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Ju fler hjärtstartare som finns i samhället, desto fler liv kan vi rädda, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige är ute på en landsomfattande turné för att öka kunskapen om hjärtstartare och hjärt-lungräddning. I Hjärtsäkra Sveriges turnévagn finns möjlighet att prova på hjärt-lungräddning med hjärtstartare. Under Tough Race i Borlänge bemannas vagnen av Livtjänst, ett av de utbildningsföretag som Hjärt-Lungfonden samarbetar med i kampanjen.

I Sverige finns i dag nästan 9 000 registrerade hjärtstartare, varav 338 i Dalarna, enligt Sveriges Hjärtstartarregister.  Det innebär att det finns 1,22 registrerade hjärtstartare per 1 000 invånare i länet, vilket placerar Dalarna på delad sjätte plats i Hjärt-Lungfondens rankning. I riket som helhet finns 0,92 hjärtstartare per 1 000 invånare.

– Med Hjärtsäkra Sverige-turnén vill Hjärt-Lungfonden uppmuntra fler arbetsplatser att installera hjärtstartare och utbilda sin personal. Företagen i Dalarna kan göra en stor insats för länets invånare genom att installera hjärtstartare och utbilda sin personal, säger Staffan Josephson.

För att få igång ett hjärta som har stannat behövs hjärt-lungräddning och en hjärtstartare, helst under de första tre minuterna efter hjärtstoppet. Därför är det viktigt att alla har nära till en hjärtstartare.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat helt oväntat stannar. Man blir medvetslös och slutar andas. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp, varav cirka 500 överlever. De senaste två åren har antalet överlevande ökat från 300 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

För mer information, kontakta gärna:Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Nichlas Behrmann, Livtjänst, telefon 0708-32 95 55, nichlas@livtjanst.se

Pressbild:

- Hjärtstartare

Hjärtsäker rankning

Placering

Län

Hjärtstartare per 1 000 invånare

1

Jämtland

1,78

2

Gotland

1,73

3

Jönköpings län

1,66

3

Västernorrland

1,66

5

Kronoberg

1,58

6

Dalarna

1,22

6

Västmanland

1,22

8

Blekinge

1,16

9

Kalmar län

1,07

10

Sörmland

1,05

11

Östergötland

0,95

12

Gävleborg

0,90

13

Västerbotten

0,88

13

Västra Götaland

0,88

15

Norrbotten

0,84

16

Halland

0,83

17

Skåne

0,79

17

Örebro län

0,79

19

Värmland

0,73

20

Stockholms län

0,66

20

Uppsala län

0,66

Hela riket

0,92

Källa: Sveriges Hjärtstartarregister
Om kampanjen Hjärtsäkra Sverige

Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att

 • dubblera antalet hjärtstartare i samhället

 • utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning

 • genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

Läs mer på hjart-lungfonden.se/180sekunder

Turnéplan för Hjärtsäkra Sverige 2014

17 juli: Östersjöfestivalen, Karlshamn

2 augusti: Tough Race, Borlänge

12 augusti: Göteborgs kulturkalas

4–6 september: Entreprenad Live – mässan för entreprenad, bygg- och anläggningsbranschen, Göteborg

7 september: Prins Daniels lopp, Stockholm

28 september: Lidingöloppet

22 oktober: Gilla jobbet-mässan, Stockholm

4 november: Forskningens dag, Malmö

5 november: Forskningens dag, Lund

Fler turnédatum tillkommer.

Fakta om plötsligt hjärtstopp


500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. Antalet överlevande har sedan 2005 ökat från 200 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas. Forskningens mål inom 10 år är att öka antalet överlevande genom att hitta orsakerna till hjärtstopp, förebygga insjuknande och utveckla ny behandling.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

Så använder du en hjärtstartare
1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.
3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen, tryck på knappen.*
5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs.

Mer från Hjärt-Lungfonden:- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Under Tough Race i Borlänge den 2 augusti får alla som vill möjlighet att prova på hjärt-lungräddning med hjärtstartare, när Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige gästar loppet. Dalarna ligger på delad sjätte plats av Sveriges län i Hjärt-Lungfondens nationella rankning av hjärtsäkerhet.

Läs vidare »
Wqxibw5wqd2pomy8y04l

Svenskar utan ekonomiska marginaler riskerar hjärt-kärlsjukdomar

Pressmeddelanden   •   2014-07-15 08:20 CEST

Ekonomisk stress ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar enligt en ny svensk studie som presenteras i Hjärtrapporten som Hjärt-Lungfonden publicerar i september. I Sverige klarar var sjätte person inte oförutsedda utgifter på 8 000 kronor. Det innebär att 1,3 miljoner svenskar ligger i riskzonen.

Ij2qa2h00uh5qjoyaofw

Ny nationell jämförelse från Hjärt-Lungfonden: Jämtland toppar Hjärtsäker rankning

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 08:21 CEST

Jämtland är bäst av Sveriges län i Hjärt-Lungfondens nya rankning av hjärtsäkerhet. I Jämtland finns 1,78 registrerade hjärtstartare per 1 000 invånare. Genomsnittet för hela landet är 0,92 hjärtstartare. I botten av rankningen återfinns Stockholms och Uppsala län. I sommar startar Hjärt-Lungfonden en riksturné för att ge fler möjlighet att prova på hur man använder hjärtstartare.

0s2xh96zmxi7jmqty7ocq

Friends Arena blir hjärtsäker zon

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 08:21 CEST

I år hjärtsäkras Friends Arena i Solna med totalt 15 hjärtstartare. Målet är att förbättra chanserna att rädda liv om någon drabbas av hjärtstopp i Sveriges nationalarena, som gästas av ca 1 miljon besökare per år. Initiativet till hjärtsäkringen kommer från Hjärt-Lungfonden i samarbete med HLR Konsulten.

Uyluym9r3bdldunh6j6r

Österåkers gymnasium blir hjärtsäker zon

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 08:21 CEST

Som första gymnasieskola i Sverige hjärtsäkras nu Österåkers gymnasium. En hjärtstartare placeras i skolans entré och all personal utbildas i hjärt-lungräddning. Målet är att kunna rädda liv om någon drabbas av hjärtstopp i eller i närheten av skolan, som har 450 elever. Hjärtsäkringen har genomförts av Hjärt-Lungfonden i samarbete med HLR Konsulten Sverige AB.

E5gcmtbxdlcvodlvjq7x

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2014: Prins Daniel delade ut 15 miljoner för vaccin mot hjärtinfarkt och stroke

Pressmeddelanden   •   2014-06-16 11:44 CEST

Idag delade Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor till professor Jan Nilsson och docent Isabel Gonçalves från institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet i Malmö. Forskarna ska ta fram ett vaccin mot åderförfettning som ska minska risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

Media-no-image

Hjärt-Lungfondens nya diabetesindex: Stora skillnader i hur landstingen når målen

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 08:20 CEST

Det finns stora skillnader i hur landstingen når målen för diabetesvården, visar Hjärt-Lungfondens nya diabetesindex. Två av tre som har diabetes typ 2 drabbas av hjärt-kärlsjukdom, men det behövs mer forskning för att förstå sambandet.

– Diabetes drabbar hjärtat, men vi behöver mer forskning för att förstå hur sjukdomarna hänger ihop. Innan vi vet mer är det oerhört viktigt att de som har diabetes får hjälp att nå behandlingsmålen och därmed förebygga hjärtinfarkt och stroke, säger Anna Norhammar, Hjärt-Lungfondens forskare och docent i kardiologi.

Hjärt-Lungfondens diabetesindex rangordnar landstingen utifrån hur väl de lyckas uppnå målen inom diabetesvården.  På de tre första platserna kommer Östergötland, Västra Götaland och Sörmland. Längst ned i listan återfinns Gotland, Norrbotten och Uppsala län.

Hjärt-Lungfonden har vägt samman hur många i landstingen som når behandlingsmålen för riskfaktorerna högt blodsocker, högt blodtryck och förhöjda blodfetter. Dessa faktorer bidrar alla till att risken för hjärt-kärlsjukdom är större hos dem som har diabetes, och risken ökar med antalet riskfaktorer man har. Hjärt-kärlsjukdom som en följd av diabetes går dock att fördröja eller förhindra genom att angripa riskfaktorerna. Socialstyrelsen ska i sommar uppdatera sina nationella riktlinjer för hur diabetes ska behandlas.

– Alla landsting behöver verka för att fler når behandlingsmålen, men det är också centralt att vi förstår mekanismerna bakom hjärt-kärlriskerna vid diabetes bättre. En möjlig förklaring till den ökade risken kan vara att högt blodsocker påverkar och skadar kärlen, säger Anna Norhammar.

Hjärt-Lungfonden har i år startat en särskild diabeteskampanj för att uppmärksamma sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom och samla in pengar till forskning. Under 2014 firar också Hjärt-Lungfonden 110-årsjubileum. Svenska folkets gåvor har genom åren bidragit till flera viktiga forskningsgenombrott på hjärtområdet.
 

Hjärt-Lungfondens diabetesindex

Placering

Landsting/län

Poäng

1

Östergötland

58,5

2

Västra Götaland

56,4

3

Sörmland

54,6

4

Skåne

53,7

5

Kronoberg

53,0

6

Jönköpings län

52,0

7

Värmland

51,5

7

Västernorrland

51,5

9

Halland

51,4

10

Örebro län

50,2

11

Kalmar län

49,9

12

Gävleborg

49,8

13

Västerbotten

49,7

14

Jämtland

49,2

15

Stockholms län

49,1

16

Blekinge

48,3

17

Dalarna

47,2

18

Västmanland

46,4

19

Uppsala län

46,0

20

Norrbotten

45,2

21

Gotlands län

42,6


Om Hjärt-Lungfondens diabetesindexHjärt-Lungfondens diabetesindex bygger på uppgifter från Öppna jämförelser 2013: Hälso- och sjukvård från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. De tre indikatorer som utgör riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom har vägts samman till ett index som rankar landstingens måluppfyllelse för personer med diabetes med ett värde från 0–100. De tre indikatorerna är andelen personer med diabetes i primärvården som uppnår målen för blodsockervärde, blodtryck respektive LDL-kolesterol.

Socialstyrelsen håller på att se över nya målnivåer för diabetesvården, och nya nationella riktlinjer för diabetesvården kommer preliminärt sommaren 2014. De målvärden som finns med i Öppna jämförelser 2013 svarar väl mot de indikatorer som är med i de nu gällande nationella riktlinjerna från 2010.

För mer information, kontakta gärna:Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Mer information och pressbilder:
- Hjärt-Lungfondens diabetesindex – så har vi räknat
- Illustration: Det här händer i kroppen vid diabetes
- Anna Norhammar, Hjärt-Lungfondens forskare och docent i kardiologi

Fakta om diabetes

- I Sverige har minst 365 000 personer diabetes och 85–90 procent av dessa har typ 2-diabetes.

 - Typ 2-diabetes är en riskfaktor för hjärtsjukdom.

- Två av tre personer med typ 2-diabetes kommer att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. - Mer forskning behövs för att förstå sambandet mellan diabetes och hjärtsjukdom och på så sätt förhindra uppkomst av hjärtsjukdom hos personer med diabetes.

- Många har typ 2-diabetes utan att veta om det och det är vanligt att man får vetskap om sin diabetes för första gången i samband med en hjärtinfarkt.

- Internationella studier befarar en 55-procentig ökning av diabetes typ 2 de närmaste 25 åren.- Genom Hjärt-Lungfondens stora pågående forskningsstudie SCAPIS hoppas forskarna bland annat kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Så bidrar man till forskningen:

- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Bli jubileumsgivare på www.hjart-lungfonden.se/jubileum
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a DIABETES till 72 901, så går 50 kronor till forskningen

Mer från Hjärt-Lungfonden:

- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på TwitterHjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Det finns stora skillnader i hur landstingen når målen för diabetesvården, visar Hjärt-Lungfondens nya diabetesindex. Två av tre som har diabetes typ 2 drabbas av hjärt-kärlsjukdom, men det behövs mer forskning för att förstå sambandet.

Läs vidare »
Cel8lyej0vutfuisixsy

H.K.H. Prins Daniel delar ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-06-05 08:30 CEST

Varje år delar Hjärt-Lungfonden ut ett extra stort forskningsanslag på 15 miljoner kronor som fördelas över tre år. Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter. Måndagen den 16 juni delar Prins Daniel, som är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse, ut årets stora forskningsanslag på Strandvägen 7 A i Stockholm.

Uyluym9r3bdldunh6j6r

Hjärtsäkra Quiz ska bidra till säkrare arbetsplatser

Pressmeddelanden   •   2014-06-02 12:30 CEST

Idag startar Hjärt-Lungfonden ett quiz om hjärtsäkerhet på Facebook. Fem frågor och svar sprider viktig kunskap om plötsligt hjärtstopp och ska öka företagens intresse att hjärtsäkra sina arbetsplatser. Efter avslutat quiz får deltagaren ett diplom att dela på Facebook och möjlighet att gå in på en anmälningssida.

Ncqpomlw5euen65g3vpf

Adamo och Dinkelspiel huvudmän för Hjärt-Lungfonden

Pressmeddelanden   •   2014-05-15 08:23 CEST

Tre nya huvudmän har utsetts på Hjärt-Lungfondens årliga medlemsmöte: Amelia Adamo, publisher, Tom Dinkelspiel, styrelseordförande Öhman och Ewa Eriksson, företagare.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • anjfjxna.sjodin@hthjcbart-xkncfjjexylglungbefondhkxiocenkg.spoe
 • 08-566 242 39
 • 0708-54 42 39

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • zzeva.wwholmesuotig@ywhjwymfdiart-ludnngfounyvndizenev.se
 • 08-566 242 42
 • 0708-54 42 42

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se
 • 08-566 242 34
 • 0708-54 42 34

Om Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt-och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Adress

 • Hjärt-Lungfonden
 • Biblioteksgatan 29, Box 5413
 • 114 84 Stockholm
 • Vår hemsida