​Sveriges största befolkningsstudie visar: Svag socioekonomi ger störst risk för hjärt-kärlsjukdom

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 13:27 CEST

Att bo i områden med låg utbildningsnivå och inkomst innebär en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom – det visar undersökningar av 30 000 individer i Hjärt-Lungfondens forskningssatsning SCAPIS. Mönstret förekommer över hela landet och gällersamtliga riskfaktorer, till exempel fetma, diabetes och högt blodtryck. Nu efterlyser Hjärt-Lungfonden politiska åtgärder för en jämlikare hjärthälsa.

Prins Daniels anslag till forskning om gåtfull lungsjukdom

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 08:25 CEST

​Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare går i år till docent Anna Smed Sörensen. Hon tilldelas sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden för sina studier om den gåtfulla lungsjukdomen sarkoidos, vilket kan leda till säkrare diagnostik och förbättrade behandlingsmetoder.

Svensk delegation bjuder FN:s högnivåmöte på kunskap och rörelseglädje

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 08:33 CEST

Svensk delegation bjuder FN:s högnivåmöte på kunskap och rörelseglädje Den 27 september medverkar en svensk delegation, med representanter från Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden, för att bidra med kunskap vid FN:s högnivåmöte om icke smittsamma sjukdomar.

Ny rapport: Stora skillnader på strokevården i landet

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 09:01 CEST

Svensk strokevård brister i jämlikhet. En ny rapport visar att tiden till akutbehandling med trombolys fördubblas om du bor på fel ställe, och att färre än hälften av landstingen når upp till Socialstyrelsens mål. Nu uppmanar Hjärt-Lungfonden till förbättringar så att alla strokedrabbade ska få samma möjlighet att överleva.

Ny forskning: E-cigaretter kan leda till att fler börjar röka

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 09:35 CEST

E-cigaretten framhålls ofta som ett verktyg för att sluta röka. Men en ny studie som finansierats av Hjärt-Lungfonden, och är den största i sitt slag, tyder på att e-cigaretter snarare fungerar som inkörsport till rökning bland unga. Dessutom verkar det finnas ett samband mellan e-cigarettbruk och luftvägssymtom.

Unikt forskningsgenombrott kan leda till ny strokebehandling

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 11:15 CEST

Upptäckten av 22 nya genetiska riskfaktorer och en helt ny förståelse för hur stroke uppkommer – det är resultatet av den största studien hittills om genetiska faktorer vid stroke, med stöd av Hjärt-Lungfonden. På sikt kan forskningen möjliggöra nya individanpassade behandlingar som kan stoppa en av världens dödligaste sjukdomar.

Ny forskning: Kvinnor drabbas värre av rökning – allt fler dör i KOL

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2018 08:30 CEST

Under 20 år har dödstalen i KOL sjunkit markant bland män – men nära nog dubblerats bland kvinnor. Nu visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden, att en av anledningarna kan vara molekylära skillnader som medför att kvinnors lungor drabbas värre av att röka.

Ny Sifoundersökning: Livsfarlig kunskapsbrist om hjärtstartare i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:23 CEST

Nästan två av tre svenskar, 62 procent, vet inte var närmaste hjärtstartare finns – det visar en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden. Nu krävs satsningar för att öka tillgängligheten till hjärtstartare i samhället för att hjälpa de nära 10 000 svenskar som årligen dör av plötsligt hjärtstopp.

Ny forskning visar: Övervikt hos barn riskfaktor för nedsatt lungfunktion

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 08:23 CEST

Barn som är överviktiga löper större risk för att drabbas av nedsatt lungfunktion i tonåren – det visar en ny studie med stöd av Hjärt-Lungfonden. I dag lever 800 000 svenskar med astma – nu hoppas forskarna att upptäckten kan bidra till att minska antalet personer som utvecklar sjukdomen.

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2018: Blodprov kan bli nyckeln till att förhindra hjärt-kärlsjukdom

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:23 CEST

Utvecklandet av ett nytt blodprov kan leda till möjligheten att förutse och förhindra hjärtinfarkt och stroke. Det är förhoppningen med Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag, 15 miljoner kronor, som i dag delas ut av Prins Daniel till kärlforskaren Ulf Hedin.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Press- och PR-ansvarig
  • anqenans.aosdevbrlgwunord@ikhjnnarztt-coluuwngcrfodendftenyw.sjtekx
  • 08-566 242 39
  • 0708-54 42 39

Om Hjärt-Lungfonden

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Adress

  • Hjärt-Lungfonden
  • Biblioteksgatan 29, Box 5413
  • 114 84 Stockholm
  • Vår hemsida