Vps0p39xblnmudlzdw0p

Ny forskning kan rädda livet på diabetessjuka

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 08:29 CET

I Sverige har uppskattningsvis 450 000 personer diabetes och riskerar att drabbas av diabetisk njursjukdom som är en av de allvarligaste komplikationerna. En ny behandlingsmetod som ska befria de drabbade från plågsamma dialysbehandlingar och minska dödligheten har nu forskats fram av Ulf Eriksson, som tilldelades Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2012.

Pwp25hxxz5ftiz27ohpz

Var femte svensk sjuk: Allt fler drabbas av hjärt-kärlsjukdomar

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 08:23 CET

På alla hjärtans dag kommer närmare hundra svenskar att mista livet på grund av hjärt-kärlsjukdom, som fortsätter att vara den vanligaste dödsorsaken. Samtidigt drabbas allt fler. I dag lever 1,9 miljoner personer i Sverige med hjärt-kärlsjukdom, enligt en ny siffra från Hjärt-Lungfonden, som kräver mer resurser till forskningen för att vända utvecklingen.

Media no image

Hjärt-Lungfonden delar ut 18 miljoner till forskare i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 07:15 CET

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 18 miljoner av dem går till elva forskningsprojekt i Göteborg. Christina Jern, professor och forskare vid Göteborgs Universitet, får stöd för sin forskning kring vad som orsakar stroke bland personer under 65 år, och hur livet ser ut efteråt.

– Tack vare våra givare kan vi finansiera banbrytande forskningsprojekt som snabbt kan komma ut i sjukvården för att hjälpa människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Forskningen vi satsar på ska bidra till att färre dör och blir sjuka samt att de som ändå drabbas kan få mer tid att leva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I Göteborg har elva forskningsprojekt blivit tilldelade 18 miljoner kronor i anslag från Hjärt-Lungfonden. Ett av projekten leds av Christina Jern, professor och forskare vid Göteborgs Universitet. Hon tilldelas 3,6 miljoner kronor som stöd för sin forskning om vad som orsakar stroke och hur livet ser ut efteråt.

Varje år drabbas cirka 28 000 personer av stroke varav hälften avlider eller får svåra funktionsnedsättningar. Antalet stroke minskar i Sverige, men ökar bland personer under 65 år. Hjärt-Lungfondens mål är att halvera antalet personer som avlider eller får svåra funktionsnedsättningar på grund av stroke och Christina Jerns forskning är en viktig del i det.

– Anslaget från Hjärt-Lungfonden gör det ekonomiskt möjligt för oss att göra de upptäckter som krävs för att nå framsteg som räddar liv, säger Christina Jern, professor vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Cirka 250 forskningsprojekt har pågående stöd från Hjärt-Lungfonden och Christina Jerns projekt är ett av dem. Stödet sträcker sig vanligtvis över tre år.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, press- och pr-ansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Pressbilder:
Christina Jern, professor vid Göteborgs Universitet
Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

Fakta om stroke:
- Varje år drabbas 28 000 personer i Sverige av stroke, hälften avlider eller får svåra funktionsnedsättningar. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

- Stroke orsakas i de flesta fall av en blodpropp i ett av hjärnans kärl och yttrar sig ofta som en plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida. Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna.

- Förbättrade blodtryckskontroller, bättre mediciner mot höga blodfetter och minskad rökning har minskat risken att insjukna i stroke för medelålders och äldre.

- Milstolpar inom forskningen: Utvecklingen av datortomografin som avslöjar blödningar och proppar, upptäckten att acetylsalicylsyra kan förhindra blodproppar, upptäckten av trombolys, förfinade operationsmetoder, trombektomi.

- Strokeforskningens mål är att inom tio år halvera antalet som avlider och fördubbla antalet överlevande som klarar sig utan hjälp.

AKUT-testet:
Vid stroke är tiden dyrbar och snabba åtgärder minskar skadorna. Genom att känna igen de vanligaste varningssignalerna vid stroke kan fler strokedrabbade få vård i tid. Läs mer om AKUT-testet här.

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge ett bidrag till forskningen www.hjart-lungfonden.se/gava
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 18 miljoner av dem går till elva forskningsprojekt i Göteborg. Christina Jern, professor och forskare vid Göteborgs Universitet, får stöd för sin forskning kring vad som orsakar stroke bland personer under 65 år, och hur livet ser ut efteråt.

Läs vidare »
Media no image

Hjärt-Lungfonden delar ut 8,7 miljoner till forskare i Linköping

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 07:15 CET

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 8,7 miljoner av dem går till åtta forskningsprojekt i Linköping. Anslagen går till forskning som förebygger sjukdomar i hjärta, kärl och lungor samt förlänger och förbättrar livet för de som drabbas.

– Tack vare våra givare kan vi finansiera banbrytande forskningsprojekt som snabbt kan komma ut i sjukvården för att hjälpa människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Forskningen vi satsar på ska bidra till att färre dör och blir sjuka samt att de som ändå drabbas kan få mer tid att leva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I Linköping har åtta forskningsprojekt tilldelats 8,7 miljoner kronor i anslag från Hjärt-Lungfonden. Toste Länne, professor vid Linköpings Universitet, får 1,2 miljoner i anslag som stöd för sin forskning kring aneurysmsjukdom. Aneurysm är en sjuklig vidgning av stora kroppspulsådern som är en betydande och ökande orsak till död i den åldrande befolkningen. Målet med forskningen är att reducera antalet sjukdoms- och dödsfall.

– Vi kommer att studera sjukdomsmekanismerna hos bukaortaaneurysm och identifiera andra dysfunktionella hjärt-kärlområden med målet att minska antalet patienter som drabbas och dör av hjärt-kärlsjukdom. Utan anslaget från Hjärt-Lungfonden hade projektet överhuvudtaget inte kunnat genomföras, så anslaget har en mycket stor betydelse för mig och min forskning, säger Toste Länne.

Cirka 250 forskningsprojekt har pågående stöd från Hjärt-Lungfonden och Toste Lännes projekt är ett av dem. Stödet sträcker sig vanligtvis över tre år.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, press- och pr-ansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Pressbilder:
Toste Länne, professor vid Linköpings Universitet
Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge ett bidrag till forskningen www.hjart-lungfonden.se/gava
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 8,7 miljoner av dem går till åtta forskningsprojekt i Linköping. Anslagen går till forskning som förebygger sjukdomar i hjärta, kärl och lungor samt förlänger och förbättrar livet för de som drabbas.

Läs vidare »
Media no image

Hjärt-Lungfonden delar ut 21 miljoner till forskare i Lund

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 07:15 CET

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 21 miljoner av dem går till tolv forskningsprojekt i Lund. Maria Gomez, professor vid Lunds Universitet, får 2,4 miljoner i anslag som stöd för sin forskning att utveckla nya metoder för behandling av diabetesrelaterade skador i blodkärl.

– Tack vare våra givare kan vi finansiera banbrytande forskningsprojekt som snabbt kan komma ut i sjukvården för att hjälpa människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Forskningen vi satsar på ska bidra till att färre dör och blir sjuka samt att de som ändå drabbas kan få mer tid att leva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

I Lund har tolv forskningsprojekt blivit tilldelade 21 miljoner kronor i anslag från Hjärt-Lungfonden. Maria Gomez, professor vid Lunds Universitet, får 2,4 miljoner i anslag som stöd för sin forskning att utveckla nya metoder för behandling av diabetesrelaterade skador i blodkärl.

– Diabetes är ett gigantiskt hälsoproblem som beräknas drabba runt 700 miljoner människor runtom i världen år 2025. Sjukdomen medför förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom som kan medföra ett kortare liv. Med stöd från Hjärt-Lungfonden utforskar vi helt nya principer för behandling av diabetesrelaterade skador i blodkärlen, säger Maria Gomez, professor vid Lunds Universitet.

Cirka 250 forskningsprojekt har pågående stöd från Hjärt-Lungfonden och Maria Gomez projekt är ett av dem. Stödet sträcker sig vanligtvis över tre år.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, press- och pr-ansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Pressbilder: 
Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge ett bidrag till forskningen www.hjart-lungfonden.se/gava
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 21 miljoner av dem går till tolv forskningsprojekt i Lund. Maria Gomez, professor vid Lunds Universitet, får 2,4 miljoner i anslag som stöd för sin forskning att utveckla nya metoder för behandling av diabetesrelaterade skador i blodkärl.

Läs vidare »
Jq7lqhin0lme8ia1ssgf

Hjärt-Lungfonden delar ut 8,7 miljoner till forskare i Malmö

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 07:15 CET

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 8,7 miljoner av dem går till sex forskningsprojekt i Malmö. Gunnar Engström, professor vid Lunds universitet, får 1,8 miljoner i anslag som stöd för sin forskning kring riskfaktorer för stroke.

Media no image

Hjärt-Lungfonden delar ut 60 miljoner till forskare i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 07:15 CET

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 60 miljoner av dem går till 44 forskningsprojekt i Stockholm. Rebecka Hultgren, forskare vid Karolinska institutet i Stockholm, får 900 000 kronor som stöd för sin forskning kring att upptäcka kroppspulsåderbråck innan det brister och blir livshotande.

– Tack vare våra givare kan vi finansiera banbrytande forskningsprojekt som snabbt kan komma ut i sjukvården för att hjälpa människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Forskningen vi satsar på ska bidra till att färre dör och blir sjuka samt att de som ändå drabbas kan få mer tid att leva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I Stockholm har 44 forskningsprojekt tilldelats 60 miljoner kronor i anslag från Hjärt-Lungfonden. Rebecka Hultgren, forskare vid Karolinska institutet i Stockholm, får 900 000 kronor som stöd för sin forskning kring kroppspulsåderbråck. Rebecka och hennes team försöker utveckla metoder för att hitta personer med sjukdomen i tid, innan pulsådern brister och läget blir livshotande. De vill också förbättra de kontrollmetoder som används för att följa upp patienter som har fått diagnosen.

– Jag är väldigt tacksam mot givarna och Hjärt-Lungfonden då anslaget har utgjort basen för alla projekt som min grupp har gjort. Tack vare det har jag kunnat säkerställa att viktiga resultat publiceras och att mer kunskap om sjukdomen kan spridas i samhället, säger Rebecka Hultgren.

Rebecka Hultgrens projekt är ett av de sammanlagt cirka 250 forskningsprojekt som Hjärt-Lungfonden löpande delar ut anslag till. Stödet sträcker sig vanligtvis över tre år.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, press- och pr-ansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Pressbild:
Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge ett bidrag till forskningen www.hjart-lungfonden.se/gava
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 60 miljoner av dem går till 44 forskningsprojekt i Stockholm. Rebecka Hultgren, forskare vid Karolinska institutet i Stockholm, får 900 000 kronor som stöd för sin forskning kring att upptäcka kroppspulsåderbråck innan det brister och blir livshotande.

Läs vidare »
Xzuy2dgrn7frrhtnpsye

Hjärt-Lungfonden delar ut 7,9 miljoner till forskare i Umeå

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 07:15 CET

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 7,9 miljoner av dem går till sju forskningsprojekt i Umeå. Anders Blomberg, professor vid Umeå Universitet, får 2,1 miljoner kronor som stöd för sin forskning kring hur miljön och luftvägsinfektioner påverkar personer som lider av KOL.

Media no image

Hjärt-Lungfonden delar ut 8,7 miljoner till forskare i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 07:15 CET

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 8,7 miljoner av dem går till tolv forskningsprojekt i Uppsala. Claes Held, docent vid Uppsala Universitet, får 900 000 kronor i anslag som stöd för sin forskning som ska förbättra rehabiliteringen för patienter som drabbats av hjärtinfarkt.

– Tack vare våra givare kan vi finansiera banbrytande forskningsprojektsom snabbt kan komma ut i sjukvården för att hjälpa människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Forskningen vi satsar på ska bidra till att färre dör och blir sjuka samt att de som ändå drabbas kan få mer tid att leva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

I Uppsala har åtta forskningsprojekt tilldelats 8,7 miljoner kronor i anslag från Hjärt-Lungfonden. Claes Held, docent vid Uppsala Universitet, får 900 000 kronor i anslag som stöd för sin forskning om hur psykisk obalans, stress och oro påverkar och hindrar rehabiliteringsprocessen för patienter som drabbats av hjärtinfarkt.

– Tanken är att studera hur emotionell stress kan påverka benägenheten att ta till sig rehabiliteringen efter att man drabbats av en hjärtinfarkt. Genom anslaget från Hjärt-Lungfonden får jag, och den grupp psykologer som jobbar med mig i forskningsprojektet, möjlighet att forska vidare och bidra med insikter som kan förbättra och utveckla eftervården av patienter som drabbats av hjärtinfarkt, säger Claes Held.

Claes Helds projekt är ett av de sammanlagt cirka 250 forskningsprojekt som Hjärt-Lungfonden löpande delar ut anslag till. Stödet sträcker sig vanligtvis över tre år.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, press- och pr-ansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Pressbilder:
Claes Held, docent i kardiologi vid Uppsala Universitet
Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

Fakta om hjärtinfarkt:
- Hjärtinfarkt uppstår när en blodpropp bildas i hjärtats kranskärl.
- I Sverige drabbades 26 600 personer av hjärtinfarkt under 2015.
- Tack vare forskningen har antalet dödsfall i hjärtinfarkt minskat med över 40 procent på tio år.
- Hjärt-Lungfondens mål är att halvera antal drabbade av hjärtinfarkt inom tio år.

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge ett bidrag till forskningen www.hjart-lungfonden.se/gava
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 8,7 miljoner av dem går till tolv forskningsprojekt i Uppsala. Claes Held, docent vid Uppsala Universitet, får 900 000 kronor i anslag som stöd för sin forskning som ska förbättra rehabiliteringen för patienter som drabbats av hjärtinfarkt.

Läs vidare »
Mkaoik6l8uq3cm42v8kc

Rekordstor utdelning till livsviktig forskning

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 07:15 CET

​Som resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor till forskning inom hjärt-, kärl- och lungsjukdomarna.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Press- och PR-ansvarig
  • anfgnawucjux.aderlmntpund@hjart-pdlungeofonddmen.ssoale
  • 08-566 242 39
  • 0708-54 42 39

Om Hjärt-Lungfonden

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Adress

  • Hjärt-Lungfonden
  • Biblioteksgatan 29, Box 5413
  • 114 84 Stockholm
  • Vår hemsida