Frukt och grönt till barn med astma positivt för lungfunktionen

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 08:23 CEST

Barn med astma som äter en kost rik på antioxidanter, som frukt och grönsaker, uppvisar bättre lungfunktion i tonåren, visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden. Så många som 160 000 barn och ungdomar beräknas ha astma i Sverige och Hjärt-Lungfonden vill nu tillsammans med forskarna betona betydelsen för alla barn och ungdomar att äta rätt.

Fler söker vård för hjärtinfarkt efter informationsinsats

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 08:23 CEST

Antalet hjärtinfarktpatienter som behandlas är tillbaka på normala nivåer efter en period av hastigt sjunkande siffror under Covid-19 epidemin. Ökningen ses som ett direkt resultat av gemensamma informationsinsatser från Hjärt-Lungfonden, Svenska Kardiologföreningen och Swedeheart.

Kampanj på flera språk ska uppmuntra till rökstopp

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 08:23 CEST

Coronapandemin har lett till oro bland många rökare efter rapporter om att rökning kan vara en riskfaktor för svårare sjukdom vid covid-19. För att nå ut med de generella hälsovinsterna ett rökstopp ger har Sluta-Röka-Linjen och Hjärt-Lungfonden tagit fram en gemensam kampanj på svenska, arabiska, somaliska, persiska och engelska.

Hjärt-Lungfonden satsar på covid-19-relaterad forskning

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 08:23 CEST

Hjärt-kärlsjukdom och vissa lungsjukdomar ger förhöjd risk för allvarliga komplikationer för dem som drabbas av sjukdomen covid-19. Mer forskning behövs för att få mer kunskap om hur riskerna kan minska och hur de drabbade kan behandlas. Hjärt-Lungfonden utlyser därför en särskild satsning på anslag för forskare som vill forska på covid-19 kopplat till dessa sjukdomar.

Ny svensk studie: Ändrad metod kan minska sjukdomsrisk för hjärtopererade barn

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2020 08:01 CET

Barn som genomgått hjärtkirurgi och i samband med det fått thymuskörteln bortopererad drabbas oftare av infektioner och autoimmuna sjukdomar än andra barn. Det visar en studie med stöd av Hjärt-Lungfonden. Nu krävs mer forskning och utvecklade operationsmetoder, så att fler barn med hjärtfel får behålla ett viktigt organ.

Svår fetma fyrfaldigar risken för hjärtsvikt hos unga kvinnor

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 06:20 CET

​Unga kvinnor med svår fetma löper fyra gånger högre risk att drabbas av hjärtsvikt än normalviktiga. Det visar en ny studie som gjorts med stöd av Hjärt-Lungfonden. Forskningsresultaten kan få stor betydelse för att minska risken för en av våra mest dödliga hjärt-kärlsjukdomar.

400 nya anslag till svensk hjärt- och lungforskning

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2020 08:23 CET

Efter det senaste årets insamlingsarbete har Hjärt-Lungfonden delat ut 308 miljoner kronor till svensk forskning inom hjärta, kärl och lungor. Totalt 397 anslag har delats ut, varav två omfattar mångmiljonbelopp. Fyra forskare får nya forskartjänster.

Ny kartläggning: Växande geografiska skillnader i risken att dö i hjärtinfarkt

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2019 15:30 CET

Risken att dö i hjärtinfarkt är mer än dubbelt så stor i Norrbotten som i Stockholm – och skillnaderna mellan länen ökar. Det visar en ny kartläggning av Hjärt-Lungfonden. Nu krävs mer resurser till forskningen för att kunna förstå och jämna ut de regionala skillnaderna. ​

Sifoundersökning: 2 av 3 svenskar har oroat sig för hjärtat

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2019 07:30 CET

​66 procent av svenskarna har någon gång oroat sig för sitt hjärta efter att ha känt smärta, tryck eller oregelbundna slag – det visar en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden. Nu uppmanar Hjärt-Lungfonden till hälsosammare levnadsvanor inför julen för att motverka stress och risken för hjärtinfarkt den tid på året då sjukdomen drabbar flest.

Hjärtrapporten 2019: Ohälsosamma matvanor kostar 53 miljarder

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2019 08:03 CET

Kostnaden för svenskarnas dåliga matvanor beräknas till 53 miljarder kronor under ett år. Det visar en ny analys i Hjärtrapporten 2019 som Hjärt-Lungfonden släpper i dag. Nu efterfrågar Hjärt-Lungfonden en nationell handlingsplan för att förbättra svenskarnas matvanor.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Press- och PR-ansvarig
  • anawnanu.asgdexbrlqeunnbd@wjhjymarxet-vqluzcngnefokwndsoendu.svnefr
  • 08-566 242 39
  • 0708-54 42 39

Om Hjärt-Lungfonden

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Adress

  • Hjärt-Lungfonden
  • Biblioteksgatan 29, Box 5413
  • 114 84 Stockholm
  • Vår hemsida