Skip to main content

Hjärt-Lungfonden delaktig i projekt om barnfetma och relaterade kroniska sjukdomar

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 11:14 CEST

Data från åtskilliga studier tyder på att barnfetma stadigt har ökat i Europa under de senaste två till tre decennierna. Nästan 20 % av barnen i Europa lider av övervikt eller fetma. Den högsta förekomsten kan observeras i de sydeuropeiska länderna med upp till 36 % av 9-åringarna i Italien som är överviktiga eller feta.

Målet för projektet är att bekämpa fetmaepidemin bland barn och ungdomar. Projektet sätter specifikt som en åtgärd på kort sikt en av miljöfaktorerna i fokus, nämligen marknadsföring till barn av livsmedel med högt innehåll av fett, socker och salt. En omfattande forskningsöversikt som utförts av brittiska Livsmedelsverket drar slutsatsen att marknadsföring av livsmedel påverkar barnens preferenser (typ av livsmedel och varumärke som de vill ha) och vad de köper eller vill att föräldrarna ska köpa.

Projektet kommer under sin första fas att mäta omfattning och karaktär av livsmedelsreklamen till barn. Information kommer att samlas in om praxis för livsmedelsindustrin i 20 länder när det gäller marknadsföring av livsmedel till barn. Vidare kommer uppgifter att inhämtas om befintliga åtgärder (lagstiftning, frivilliga överenskommelser, regler, etc.) på nationell nivå som gäller marknadsföring av livsmedel till barn.

Projektets följande faser (som löper över 32 månader) kommer att bygga på resultatet av datainsamlingen och den analys som gjorts under den första och leda till konsensusbaserade riktlinjer på europeisk och nationell nivå för åtgärder som ska vidtas på lång sikt. Riktlinjerna kommer att beakta ett stort antal faktorer, i synnerhet sådana som handlar om fysisk aktivitet och i sig bygger på arbete utfört inom ramen för European Heart Health Initiative.