Skip to main content

Hjärt-Lungfonden och Alzheimerfonden nya förmånstagare till PostkodLotteriet

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 10:38 CEST

PostkodLotteriet växer så det knakar och därmed summan som ska delas ut till de förmånstagande ideella organisationerna vid årets slut. Därför har vi glädjen att meddela att vi fått två nya organisationer bland våra förmånstagare. Hjärt-Lungfonden och Alzheimerfonden kan nu sälla sig till de tidigare fem organisationerna som kommer att få ett rejält tillskott i vinter.

Idag går 20 procent av omsättningen direkt till förmånstagarna efter varje avslutat lotteriår. Den siffran kommer så småningom att ökas till 40 procent. Efter första verksamhetsåret delade PostkodLotteriet ut 61 miljoner till WWF-Världsnaturfonden, Barncancerfonden och RäddaBarnen. Därefter anslöts SSRS – Sjöräddningssällskapet och BRIS – Barnens rätt i samhället. Nu är det alltså dags för ytterligare två nya förmånstagare.

– Alla medel till Hjärt-Lungfonden ger fler hjärtan chansen att klappa längre. De pengar vi får in går till den livsviktiga forskningen och betyder oerhört mycket för både barn och vuxna som lever med hjärtsjukdom därför behövs varje krona till den forskning som kan besegra hjärtsjukdomarna och vi är oerhört glada att nu bli förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet.säger Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Staffan Josephson.

Alzheimerfonden ger ekonomiskt stöd till forskning, utbildning och vårdutveckling. Bidraget från PostkodLotteriet kommer att ge de demenssjuka, deras nära och kära chansen till ett bättre liv.

– Demens är ett växande folkhälsoproblem i hela världen. I västvärlden är demens den fjärde vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och stroke, säger Alzheimerfondens ordförande Lars Gustafson.

Cirka 140 000 individer i Sverige har någon demenssjukdom, två tredjedelar har Alzheimers sjukdom och många insjuknar redan i tidig ålder. Antalet demenssjuka ökar kraftigt med ökade behov av forskning, behandling och vård.

Förutom pengarna får förmånstagarna också mycket utrymme att kommunicera sin verksamhet i Lotteriets utskick och – inte minst – med egna presentationsfilmer i underhållningsprogrammet PostkodMiljonären fredagar och lördagar mellan 19.30 och 20.00.

För mer information kontakta gärna:

Hjärt-Lungfonden – Ulrica Klettner, presskontakt, telefon: 08-566 242 34, 0708-54 42 34  PostkodLotteriet – Niclas Kjellström-Matseke, vd och lotteriföreståndare, telefon: 070-348 49 00 Alzheimerfonden – Ingrid Svensson, telefon: 046-30 41 50/0768-55 99 18

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se