Skip to main content

Hjärt-Lungfondens hälsokampanj Pelle Pump

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2003 09:00 CEST

Drygt hälften av Sveriges fjärdeklassare får lära sig att äta sunt, röra på sig, undvika tobak och förstå vad stress kan innebära! Hjärt-Lungfondens årligen återkommande hälsokampanj för Sveriges fjärdeklassare – Pelle Pump – är här för fjärde året i rad. Nytt för i år är att Sveriges alla särskolor och specialskolor har bjudits in. I år kommer över 85 000 elever att leka och lära med Pelle Pump, vilket motsvarar cirka 4 000 klasser.

Hjärt-Lungfondens hälsosatsning i skolan är nu inne på sitt fjärde år och är en exempellös framgång. Inom ramen för projektet Pelle Pump får barnen ett pedagogiskt utformat studiematerial och chansen att delta i en kul aktivitetstävling som skapar spring i benen. Genom att integrera fysisk aktivitet i barnens vardagsliv, lära dem äta så att de mår bra, undvika stress och ta avstånd från tobak, vill Hjärt-Lungfonden öka barnens chanser till ett långt och friskt liv. Nytt för i år är att även särskolan deltar, vilket innebär att elever med särskilda behov nu får tillgång till det populära studiematerialet. I år är över 85 000 elever anmälda till Pelle Pump-kampanjen vilket är ett rekord.

Pelle Pump-kampanjen

Kampanjen startade på Alla hjärtans dag, den 14 februari, och består av:

• Studiematerial
Ett studiepaket som kan inspirera till många olika sätt att arbeta på temat ”lär känna din kropp och må bra”. Lärarhandledningen innehåller flera förslag på temalektioner med fakta och tips, studier, övningar, experiment och diskussionsuppgifter. I barnens arbetsbok finns uppgifter som barnen kan arbeta med på egen hand eller i grupp.

• Aktivitetstävling mellan 1 mars och 13 april
Pelle Pumps aktivitetstävling ”En timme om dagen” går ut på att barnen ska röra sig minst en timme varje dag i fyra veckor under tävlingsperioden. Allt rörligt räknas – idrott, rastlek, fritidsaktiviteter. Deltagande klasser får diplom och får dessutom chans till klasspriser. Första pris är en resa för hela klassen till äventyrshuset Boda Borg som finns på fem platser i landet.

• Pelle Pump Roadshow mellan 5:e och 16:e maj
Roadshowen besöker åtta orter i Sverige; Alby, Jönköping, Lund, Östersund, Borlänge, Karlstad, Hammarkullen och Örebro. De klasser som lottas att delta i Pelle Pump Roadshow får utmana varandra i en spännande tävling som omfattar två delmoment - hinderbana och kunskapsbana. Hinderbanan är en stafettävling som liknar "Gladiatorerna". I kunskapsbanan deltar hela klassen och man tar sig runt gruppvis. Frågorna är framför allt baserade på det studiematerial som kostnadsfritt har skickats ut till skolorna.

För ytterliggare information om detta, ladda hem pdf-filer för städerna Alby, Jönköping och Lund genom att välja Hjärt-Lungfonden/pressrum/pressmaterial i menyn. Välj sedan kategorin Pdf.

Goda vanor minskar riskerna

Hjärt-, kärl-, och lungsjukdomar orsakar mer än hälften av alla dödsfall i Sverige. Det är konstaterat att goda vanor redan från unga år - rökfrihet, fysisk aktivitet och bra mat - minskar riskerna avsevärt. Trots detta sitter barnen mer stilla än någonsin och övervikt blir allt vanligare bland barn och ungdomar. Forskare anser att barn behöver röra på sig minst en timme om dagen för att de ska må bra. Färska studier tyder på att bara hälften av barnen i åldern 10-15 år når upp till detta minimikrav. Svenska barn tillbringar i genomsnitt 2,5 timmar framför TV eller dator varje dag. Samtidigt har den obligatoriska skolgymnastiken minskats.

Inaktiva barn blir också inaktiva som vuxna.
Barn som inte har det sociala och det kulturella stödet att vara fysiskt aktiva är därför speciellt viktiga att nå. För det syftet är skolan en speciellt viktig arena. Barn som rör på sig och äter rätt mår bättre och orkar mer. De har
• lättare att koncentrera sig och ta till sig kunskap
• starkare ben och starkare skelett
• bättre kondition
• mindre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, ryggbesvär, diabetes (Typ II), fetma och högt blodtryck.

Citat från 2002 års Pelle Pump-deltagare:
Jag tyckte att sugrörsexperimentet var roligast.”
Niklas, klass 4

”Jag tycker att blodplättarna är så gulliga!”
Aida, klass 4

”Vårt hälsofrämjande arbete har lett till friskare och framför allt gladare barn. Barn som rör sig mera och rör sig mer smidigt. Barn som hänger med bättre i skolarbetet.”
Skolledare

”Vi ser arbetet med Pelle Pump som en viktig och inspirerande pusselbit i vårt arbete för en friskare, roligare skola.”
Lärare, årskurs 4–5

”I vår klass tog vi en promenadlektion varje dag.”
Lärare, årskurs 4

AFA sponsrar Pelle Pump under 2003, www.afa.se

Om Hjärt-Lungfonden
Var femte vuxen svensk lider av hjärt-kärl och lungsjukdom. 6 av 10 dör i sjukdomarna. Hjärt-Lungfonden är en opolitisk ideell organisation med syfte att bekämpa hjärt-kärl och lungsjukdom. Detta sker framför allt genom anslag till forskning som under 2001 uppgick till 91 miljoner kronor vilket gör fonden till Sveriges största finansiär av oberoende hjärt-kärl och lungforskning. Fonden får inga statliga bidrag, utan är helt beroende av gåvor från enskilda människor och företag.