Skip to main content

Hjärtrapporten 2008: Hjärtsjukdomar skördar tusentals liv i onödan

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 11:50 CEST

Den svenska sjukvården skulle kunna rädda ännu fler från att insjukna och från att dö i hjärtsjukdomar. Det tror nästan alla, 93,5 procent, av dem som arbetar med hjärtsjukdomar i vården. Även de flesta, 97 procent, av beslutsfattarna inom sjukvården tror att fler skulle kunna räddas. Det framgår av Hjärtrapporten 2008, som presenteras av Hjärt-Lungfonden idag.

Hjärt-kärlsjukdomar är den grupp av sjukdomar som skördar allra flest liv i Sverige. Fyra av tio svenskar dör i hjärt-kärlsjukdom och tusentals dör i förtid. Förebyggande arbete, mer resurser till vården och mer forskning kan rädda liv och minska handikapp och lidande. Det visar Hjärtrapporten 2008, som presenteras av Hjärt-Lungfonden idag.

- Vår undersökning visar att såväl sjukvårdspersonal som politiker och beslutsfattare är övertygade om att fler liv kan räddas. Det måste vi ta på allvar. Det är hög tid att ta krafttag mot vår tids största folksjukdom, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Mer än en miljon svenskar lider av hjärt-kärlsjukdom idag, det motsvarar 12 procent av befolkningen. Risken att drabbas ökar med stigande ålder, men alla kan drabbas. Till exempel föds det varje år ungefär tusen barn med hjärtfel.

- De kunskaper vi har i dag om riskfaktorer, vård och behandling kommer till stor del från tidigare forskning. Men det finns mycket kvar att lära. Därför är det så viktigt att forskningen får fortsätta, säger Anders Waldenström, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärtrapporten är en årlig sammanställning över statistik och aktuell forskning inom hjärt-kärlområdet. Ladda ner Hjärtrapporten 2008 här.

Synovateundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 555 personer (251 vårdpersonal, 151 forskare och 152 politiker/beslutsfattare) under perioden 080515-080530. De intervjuade fick två frågor om den svenska sjukvårdens behandling av hjärt-kärlsjukdomar. På påståendet "Den svenska vården skulle kunna rädda fler från att insjukna" svarade 95 procent av vårdpersonalen, 89 procent av forskarna och 98 procent av politikerna ja. På påståendet "Den svenska vården skulle kunna rädda fler från att dö" svarade 92 procent av vårdpersonalen, 95 procent av forskarna och 96 procent av politikerna ja.

För mer information, kontakta gärna:

Staffan Josephson, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden, 0708-54 42 16, staffan.josephson@hjart-lungfonden.se

Anders Waldenström, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd, 0705-50 84 33, anders.waldenstrom@medicin.umu.se

Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34,
ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument