Skip to main content

Ny forskartjänst värd ett mindre Nobelpris

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 09:07 CET

För första gången tillsätter Hjärt-Lungfonden Lars Werkös högre forskartjänst, värd mer än tre miljoner kronor. Det ger en hjärt- eller lungforskare en unik möjlighet att forska på halvtid under tre år.
Vem som får tjänsten avslöjas under Allmänna mötet vid Riksstämman i Göteborg den 29 november kl 10.15.

– Forskare i Sverige i dag har oerhört svårt att finansiera sin forskning och många funderar på att sluta eller flytta utomlands. Därför är en sådan här tjänst så viktig, och jag törs påstå att det i dag inte finns någon liknande möjlighet för hjärt- och lungforskare i vårt land, säger Anders Waldenström, själv kardiolog och ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Lars Werkös högre forskartjänst är en helt ny tjänst instiftad av Hjärt-Lungfonden. Den är treårig och tilldelas en klinisk forskare inom området hjärt-kärlsjukdom eller lungsjukdom. Tjänsten innebär halvtid forskning och halvtid klinisk tjänstgöring.
Hjärt-Lungfonden bekostar forskarlönen under de tre åren och ger dessutom ett projektanslag på en halv miljon kronor per år. Totalt är tjänsten värd mer än tre miljoner kronor.
Bakgrund Lars Werkös högre forskartjänst:
Professor Lars Werkö var tidigare styrelseledamot i Hjärt-Lungfonden och ordförande i fondens Forskningsråd. I samband med Lars Werkös 75-årsdag instiftade fonden Lars Werkö-priset för särskilt förtjänta forskare. Priset delades ut första gången 1994. I år, 2006, ersattes priset av en högre forskartjänst.


För mer information, kontakta gärna:
Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34, ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se
Professor Anders Waldenström, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd, telefon 090-785 38 92 eller 070-550 84 33.


Hjärt-Lungfonden är en ideell insamlingsorganisation. Fonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är Hjärt-Lungfondens mål att besegra hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.
Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt-lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.
Hjärt-Lungfonden har plusgironummer 90 91 92-7.
www.hjart-lungfonden.se