Skip to main content

Rökare vill ha rökfria restauranger

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2003 09:00 CEST

Detta är en av slutsatserna från en ny Temo-undersökning på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. Resultaten från undersökningen visar att det inte råder något tvivel om att svenskarna anser att alla har rätt till en rökfri arbetsmiljö och att även majoriteten av rökarna tycker att denna rättighet även borde gälla de som arbetar på restaurang.

Hjärt-Lungfonden har via Temo låtit göra en undersökning för att studera vad Svenska folket tycker om att restaurangpersonalen i Sverige tvingas vistas i rökiga miljöer. Undersökningen genomfördes 7-10 april 2003 och omfattade 1009 intervjuer med allmänheten 16 år och äldre.

Tobakslagen säger att alla har rätt till en rökfri arbetsmiljö. I lagen finns dock ett undantag gällande restaurangpersonalen då serveringlokalen inte klassas som arbetsmiljö. Detta medför att restaurang-personalens arbetsplats inte behöver vara rökfri.

Resultaten i undersökningen visar att 92 % av svenskarna tycker att det är bra att man inte röker på arbetsplatserna. Även de som själva röker tycker att detta är bra, 87 %. Vidare tycker en övervägande majoritet att alla har rätt till en rökfri arbetsmiljö. Det gäller även de som själva röker.

Resultaten från undersökningen visar tydligt att regeringen har det svenska folket med sig angående det lagförslag som har föreslagits om rökfria restauranger. Detta gäller såväl rökare som icke rökare och alla åldrar.

Hela rapporten går att rekvirera från anette.jansson@hjart-lungfonden.se

För mer information:
Kontakta: Anette Jansson, 0708-544 204 alternativt 08-35 08 11

Om Hjärt-Lungfonden
Var femte vuxen svensk lider av hjärt-kärl och lungsjukdom. 6 av 10 dör i sjukdomarna. Hjärt-Lungfonden är en opolitisk ideell organisation med syfte att bekämpa hjärt-kärl och lungsjukdom. Detta sker framför allt genom anslag till forskning som under 2001 uppgick till 91 miljoner kronor vilket gör fonden till Sveriges största finansiär av oberoende hjärt-kärl och lungforskning. Fonden får inga statliga bidrag, utan är helt beroende av gåvor från enskilda människor och företag.