Skip to main content

Tusen bortglömda barn får egen hjärtemånad

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 08:50 CET

Varje år föds tusen barn med hjärtfel. Hjärt-Lungfonden utser nu februari till en månad då barnens hjärtan står i fokus. Alla hjärtans dag den 14 februari blir Alla barnhjärtans dag.

Ett barn av hundra föds med hjärtfel. Trots det är det få som över huvud taget förknippar barn med hjärtsjukdomar. Hjärt-Lungfonden gör nu februari till hjärtebarnens månad och kommer varje år att samla in pengar till forskning kring barns hjärtsjukdomar. I år är målet att samla in minst fem miljoner kronor.

- Det här är oerhört angelägen forskning som kan rädda många barnhjärtan, säger professor Ingegerd Östman-Smith, själv forskare inom barnkardiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

I Sverige föds varje år cirka tusen barn med hjärtfel. De flesta av barnen överlever i dag, mycket tack vare forskningen. Men alla kan inte räddas och de som opereras får ibland men för resten av livet. Alla uppnår inte vuxen ålder.

Nu behövs mer forskning kring barn och hjärtsjukdomar. Målet är att rädda fler nyfödda till livet med förbättrad och tidig diagnostik. Målet är också att öka livskvaliteten för dem som överlever, bland annat genom bättre operationsmetoder och behandling.Fakta barn och hjärtsjukdom:

Varje år föds 1000 barn i Sverige med hjärtfel. Det är en av hundra nyfödda.

Medfödda hjärtfel kan till exempel vara hål mellan hjärtats kamrar eller förmak, stopp i blodflödet från hjärta till lungpulsåder eller kroppspulsåder för att hjärtklaffar saknas eller är förträngda, eller att lungpulsåder och/eller kroppspulsåder sitter på fel plats.

På 1960-talet var överlevnaden cirka 60 procent bland de barn med medfödda hjärtfel som opererades. I dag överlever mer än 95 procent. En del hjärtopererade barn lever emellertid med olika funktionsbegränsningar och besvär under resten av livet.

Barn som föds med hjärtfel opereras på specialistkliniker i Göteborg och Lund.

Varje år drabbas uppväxande barn och ungdomar också av ett antal hjärtsjukdomar som påverkar hjärtmuskelfunktionen och bland annat kan orsaka plötslig hjärtdöd.

Utmaningar för forskningen inom barnkardiologi är bland annat att identifiera barn med hjärtsjukdom innan de föds, för att på så kunna sätta in behandling omedelbart vid födseln och kunna rädda fler liv. Forskarna arbetar också ständigt för bättre behandlingsmetoder som kan öka livskvaliteten för de hjärtsjuka barnen.
För mer information, kontakta gärna:
Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 08-566 242 34 eller 0708-54 42 34. ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se


Hjärt-Lungfonden är en ideell insamlingsorganisation. Fonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är Hjärt-Lungfondens mål att besegra hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.
Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt-lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.
Hjärt-Lungfonden har plusgironummer 90 91 92-7.
www.hjart-lungfonden.se