Skip to main content

Två läkare får 6 miljoner till sin hjärtforskning

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 10:32 CET

Två hjärtläkare får mer än sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden, som finansierar deras forskning under tre år. Vid Riksstämman i Göteborg tilldelades Michael Fu, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, och David Erlinge, Lunds Universitetssjukhus, nyinstiftade Lars Werkös högre forskartjänst för lovande forskning kring hjärtsvikt och minskning av hjärtinfarkters storlek.

Michael Fu och David Erlinge blir de första som tilldelas Lars Werkös högre forskartjänst av Hjärt-Lungfonden. Det innebär att de får mer än tre miljoner kronor var och kan forska på halvtid under tre år, parallellt med att de arbetar som hjärtläkare. Deras forskning bedöms som mycket lovande och kan ha betydelse för att minska hjärtinfarkters storlek och för att hitta nya behandlingar för hjärtsviktspatienter.

– Den här tjänsten är framför allt ett erkännande av den kliniska forskningen. Det behövs verkligen eftersom staten är alldeles passiv och inte tillräckligt finansierar klinisk hjärtforskning. För mig och min forskargrupp har det här stor betydelse och innebär att vi kan bli mer produktiva under de kommande åren, säger Michael Fu.

För Hjärt-Lungfonden är Lars Werkös högre forskartjänst en stor och viktig satsning på forskningen i Sverige.
– Forskare i Sverige har i dag oerhört svårt att finansiera sin forskning och många funderar på att sluta eller flytta utomlands. Nu kan vi ge två mycket välmeriterade forskare möjligheten att under flera år koncentrera sig på sin forskning, vilket är väldigt betydelsefullt, säger Anders Waldenström, själv kardiolog och ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärt-Lungfonden delar 2006 ut 96 miljoner kronor till hjärt- och lungforskning i Sverige.Bakgrund Lars Werkös högre forskartjänst:
Professor Lars Werkö var tidigare styrelseledamot i Hjärt-Lungfonden och ordförande i fondens Forskningsråd. I samband med Lars Werkös 75-årsdag instiftade fonden Lars Werkö-priset för särskilt förtjänta forskare. Priset delades ut första gången 1994.
I år, 2006, ersätts priset av en högre forskartjänst. Tack vare lyckosam insamling kan Hjärt-Lungfonden tillsätta två Werkötjänster värda tillsammans mer än sex miljoner kronor.

David Erlinge:
David Erlinge erhåller Lars Werkös högre forskartjänst för att kunna vidareutveckla sina hypoteser om purinreceptorers betydelse för hjärt-kärlfunktion hos friska och vid sjukdom.

David Erlinge är född 1964. Han är docent och biträdande överläkare vid Hjärt-Lungdivisionen, Lunds Universitetssjukhus. Han är hjärtläkare och arbetar med interventioner i hjärtats kranskärl, till exempel ballongvidgning och stentning.
David Erlinge leder en forskargrupp med åtta personer bestående av både molekylärbiologer och läkare. Han har ett brett internationellt samarbete.
David Erlinges forskning har visat att P2-receptorer är viktiga för utveckling av hjärtinfarkt och hjärtsvikt genom effekter på trombocytaggregation, cirkulation, kärlnybildning och hjärtfunktion. En vanlig genetisk förändring i en av receptorerna är en markör för ökad risk för hjärtinfarkt. Dessutom studeras kylbehandling för att minska hjärtinfarkt och en klinisk studie påbörjas inom kort. Lars Werkös högre forskartjänst gör det möjligt för David Erlinge att utveckla ny diagnostik och behandling mot hjärt-kärlsjukdomar.

Michael Fu:
Michael Fu erhåller Lars Werkös högre forskartjänst för fortsatta studier av autoimmunantikroppars betydelse för hjärtsvikt och utveckling av behandling baserat på dessa fynd.

Michael Fu är född 1963. Han är docent, universitetslektor, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och chef för HjärtsviktCentrum Medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska.
Michael Fu leder en forskargrupp som består av läkare, biokemist och doktorander med ett väletablerat nätverk med utländska centra. Utöver ovanstående autoimmuna studier driver hans forskningsgrupp hjärtsviktsforskning hos äldre patienter med fokus på diastolisk dysfunktion, komorbiditet, kvalitetsregister och prognostiska markörer.
Michael Fu driver också ett pilotprojekt, Hjärtsviktssamverkan, i samarbete med primärvården i Göteborg, i syfte att optimera hjärtsviktsbehandling. Michael Fu är biträdande redaktör för European Journal of Heart Failure.

Bilder:
Bilder på Werköforskarna David Erlinge och Michael Fu samt på Forskningsrådets ordförande Anders Waldenström finns på Hjärt-Lungfondens hemsida, www.hjart-lungfonden.se/pressrum/bildbank
För mer information, kontakta gärna:
Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34, ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se
Professor Anders Waldenström, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd, telefon 090-785 38 92 eller 070-550 84 33.


Hjärt-Lungfonden är en ideell insamlingsorganisation. Fonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är Hjärt-Lungfondens mål att besegra hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.
Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt-lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.
Hjärt-Lungfonden har plusgironummer 90 91 92-7.
www.hjart-lungfonden.se